De Schrans

Adres
Molenveldlaan 4
2640 Edegem
Parochie St.-Jozef
Voor afspraken en inlichtingen
Contactpersoon Pieter Essing
GSM 0486 52 14 70
Mailadres pieteressing1980@gmail.com
Voor het gebruik van de Turnzaal
Paul Heirbaut
tel: 03-449 87 37
e-mail: paul.heirbaut@parochiesedegem.be