Verkondiging

Doopsel

Er zal één werkgroep worden opgericht die de doopavonden organiseert en de agenda van de doopvieringen beheert. De werkgroep plant de Lichtmisvieringen, die plaatselijk worden georganiseerd.

Eerste Communie

Minstens eenmaal per jaar zullen de plaatselijke coördinatoren van de parochiale communiewerkingen samen zitten om praktische afspraken te maken over het gezamenlijke deel van de werking (bvb. inschrijvingen, planning van de communievieringen…).
Plaatselijke werkingen worden ondersteund vanuit het domein verkondiging van de P.E. daar waar het nodig is.

Vormsel

De vormselcatechisten zitten regelmatig samen om de werking op alle vlakken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en samen voor te bereiden. Nicole De Laet en Anne De Vos zullen dit coördineren vanuit de P.E. Op die manier worden de activiteiten van de vormselwerking ingepast in het grotere geheel van de P.E.

Volwassenverkondiging

Voor dit domein zal één werkgroep worden opgericht die de overkoepelende activiteiten van de pastorale eenheid coördineert en die voeling houdt met aparte initiatieven in de individuele parochies. Paul De Meulenaere zal de verbinding verzorgen tussen deze werkgroep en het team van de pastorale eenheid. Op deze manier kan de brug geslagen worden naar de andere domeinen van de pastorale eenheid voor overkoepelende initiatieven zoals familiedagen, e.d.

Contact
Anne De Vos
e-mail: anne.dv@scarlet.be
tel.: 0496 62 54 75
Nicole De Laet
e-mail: nicoledelaet_bastenie@hotmail.com
tel.: 0473 24 42 23