Verkondiging

Doopsel

De werkgroep dooppastoraal organiseert de doopavonden in Mortsel en Edegem en beheert de agenda van de doopvieringen. De werkgroep plant ook de Lichtmisvieringen. Wie wil meewerken neemt contact op met Anne De Vos. Meer info zie bij levensmomenten ‘doopsel’.

Eerste Communie

In onze pastorale eenheid zijn er 6 werkingen die de kinderen voorbereiden op hun eerste communie. Alle kinderen krijgen in hun voorbereiding 5 thema’s: de bijbel ontdekken, Jezus, het doopsel, het kerkgebouw en de eucharistie. Praktische info vindt u bij levensmomenten ‘eerste communie’.

Vormsel

In onze pastorale eenheid hebben we drie werkingen die de kinderen voorbereiden op hun vormsel. De vormselcatechisten zitten regelmatig samen om de werking op alle vlakken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en samen voor te bereiden. Nicole De Laet en Anne De Vos coördineren dit vanuit de P.E. Op die manier worden de activiteiten van de vormselwerking ingepast in het grotere geheel van de P.E. Praktische info vindt u bij levensmomenten ‘vormsel’.

Volwassenverkondiging

Voor dit domein zal één werkgroep worden opgericht die de overkoepelende activiteiten van de pastorale eenheid coördineert en die voeling houdt met aparte initiatieven in de individuele parochies. Pastoor Tom Schellekens zal de verbinding verzorgen tussen deze werkgroep en het team van de pastorale eenheid. Op deze manier kan de brug geslagen worden naar de andere domeinen van de pastorale eenheid voor overkoepelende initiatieven zoals familiedagen, e.d.

Contact
Anne De Vos
e-mail: anne.dv@scarlet.be
tel.: 0496 62 54 75
Nicole De Laet
e-mail: nicoledelaet_bastenie@hotmail.com
tel.: 0473 24 42 23