Liturgie

Naast de bestaande werkgroep liturgie in Mortsel zal ook een groep opgericht worden die de zondagskerk van Edegem zal aansturen. Op geregelde tijdstippen zullen beide groepen samen vergaderen. De werkgroep zal vormgeven aan de liturgie van de zondagskerk, maar zal ook nauw overleggen met andere werkgroepen in verband met de kruispuntvieringen, waar bijvoorbeeld vormelingen, pas gehuwden, verenigingen…. te gast zullen zijn. De werkgroep houdt ook mee overzicht over uitvaarten, dopen, huwelijken en speciale vieringen in de basiliek en de grot. In de mate van het mogelijke ondersteunt de werkgroep ook de parochies die geen zondagskerk zijn in hun liturgisch aanbod.

Contact
Jo Verbeiren
e-mail: jo.verbeiren@scarlet.be
tel.: 0470 81 12 89
Peter De Vriendt
e-mail: peter_devriendt@icloud.com
tel.: 0475 87 45 37