JEZ! Jongerenkerk

Bij JEZ! willen we als jonge mensen samenkomen, plezier maken, elkaar ontmoeten, ons inzetten en helemaal onszelf zijn, en dat alles in het licht en de vreugde van het geloof. JEZ! staat dan ook voor Jongeren Engageren Zich. We hebben twee deelgroepen. Enerzijds is er de JEZ!, de jongste groep, die zich richt op leden tussen 12 en 15 jaar. Anderzijds is er het Engagementsgroepje, voor jongeren vanaf 16 jaar.

Voor de jongste groep organiseren we activiteiten zoals gezelschapsspelen, quizzen, koekenbak, filmavonden of dagdelen waarbij we ons inzetten voor het goede doel. Hiervoor laten we ons inspireren door het jaarthema van IJD jongerenpastoraal, de jeugdbeweging waar we als groep bij aangesloten zijn.

Het engagemenstgroepje is er speciaal voor jongeren van 16-18 jaar. In dit jaar staat verkenning van de eigen levensbeschouwelijke positie centraal. De jongeren gaan op bezoek bij allerlei christelijke initiatieven in België om te ervaren welke stijl al dan niet past. Daarnaast zetten ze zich in voor diverse maatschappelijke doelen in de jeugdzorg, ouderenzorg, milieubehoud…. De leden kunnen er voor kiezen zich ook voorbereiden op een taak als begeleider in onze eigen werking of een andere jeugdwerking. We stimuleren hen hierbij tot het volgen van kadervorming in het jeugdwerk.

Doe je mee? Laat ons iets weten via jez.jongerenkerk@gmail.com of stuur Sandra Elpers een berichtje op Instagram of Facebook om in de toekomst uitnodigingen te ontvangen voor de activiteiten van JEZ!.

Voor het engagementsgroepje kan je voor meer info en inschrijvingen terecht bij pastoor Tom: pastoor.tomschellekens@gmail.com.