IederEEN vurig verbonden

Op 1 december 2018 kwam het verlovingsteam dat later ook het echte team van de pastorale eenheid samen om na te denken over onze missie en visie op de toekomst. Het was meteen duidelijk dat we willen bouwen aan een sterke kerngemeenschap. Die kerngemeenschap is als een vuur dat verwarmt, als een spil die doet draaien, als een plek waar je Jezus Christus echt kan ontmoeten.

De kerngemeenschap staat dus niet boven, maar net ten diepste van een brede kerngemeenschap waarbij mensen meer of minder sterk bij de kerk betrokken zijn. Zo is deze gemeenschap een locomotief die allerlei initiatieven kan trekken en vele mensen op heel verscheiden manieren dichter bij God kan brengen.


De volgende bijeenkomst gaat door op zondag
22 mei


Hieronder vind je nieuwtjes en berichten over dit initiatief. Kom gerust meedoen!