Gemeenschapsopbouw

We bouwen aan een warme uitnodigende gemeenschap

We spreken vaak over onze gemeenschap terwijl velen elkaar onderling niet bij naam kennen en de verbondenheid zich beperkt tot een hand bij de vredewens. Daarom zijn onthaal, delen van voorbede, werkelijk voor elkaar in de bres springen gemeenschapsbevorderende acties. Delen in elkaars vreugde (jubilea, verjaardagen, heuglijk nieuws) en verdriet (overlijdens en herdenkingen ervan, luisterend oor, hulp in nood) versterken de banden. Christenen zijn als broers en zussen in Christus met elkaar verbonden. Het is die eenheid onder de gelovigen die aanstekelijk werkt voor mensen die door het evangelie aangesproken kunnen worden.

Daarom hebben we een nieuw project gestart:

IederEEN vurig verbonden: we gaan van start!

Je hebt er al van gehoord, natuurlijk. Een groeiende groep mensen uit onze pastorale eenheid wil onder de bezielende leiding van onze pastoor Tom groeien naar een meer hechte christelijke gemeenschap met de blik op de toekomst. Deze groep was het die ook het initiatief nam om deze zomer de bekende wondere woensdagen te organiseren en een midzomerwandeling naar Tongerlo.

In de maand juni was er dus ook de projectweek onder het motto “IederEEN vurig verbonden”. Op een woensdag,- donderdag,- en vrijdagavond kwamen we bijeen met om en bij de 30 mensen die  van gedachten gewisseld hebben over hoe een gemeenschap op niveau van onze pastorale eenheid er zou  kunnen uitzien. Op zondag 20 juni hadden we een familiedag en daar is het volgende uit de bus gekomen.

In werkjaar 2021-2022 engageert deze groep zich om  elke 4e zondag van de maand bijeen te komen op een gemeenschapszondag. Deze zondagen  staan echter ook open voor al wie eens wil komen proeven of enkele keren meedoen. Alle leeftijden zijn welkom.

Deze dagen gaan door in de St. Benedictuskerk en in school de Tandem (achter de kerk).

Een gemeenschapszondag zal altijd volgende ingrediënten bevatten :

  • een enthousiaste eucharistieviering;
  • een gezamenlijke maaltijd;
  • een gemeenschapsopbouwende activiteit: dat kan ontspanning zijn (een wandeling of spel bvb) of verdieping (een stukje bijbelstudie, deelgroepjes rond een thema,…)

Dit eerste jaar experimenteren we met 2 verschillende dagindelingen: een vroege formule: van 9.30 uur tot na het middagmaal en een latere: van 12 uur tot in de late namiddag.

De eerste gemeenschapszondag zal doorgaan op zondag 26 september. We beginnen om 12 uur met een picknick (= de late formule)

Details over het programma en de manier van inschrijven volgen nog, maar we nodigen iedereen nu al uit: denk er eens over na: misschien is  dit iets voor jou of voor je gezin? Samen als zuster en broeders ons christenzijn beleven en zo een teken zijn voor en in de wereld!

Diversiteit zit in het DNA van onze werking

God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis, mannelijk en vrouwelijk, in vele kleuren en met vele talenten en kenmerken. In ieder geval allemaal zijn we kinderen van God en dus zussen en broers van elkaar. Die verscheidenheid kan zich ook tonen in werkgroepen, taken, samenkomsten… Dat betekent dat we waar nodig initiatieven nemen om mensen te betrekken die anders niet aan bod komen. We zorgen er ook voor dat er diverse stijlen van medewerking zijn naast de verbale ook de praktische…

Er is een ondersteunend vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers hebben een onschatbare waarde en bovendien zijn we als gemeenschap in haar geheel volk van God. Daarom is het belangrijk de vele vrijwilligers te vragen, te bemoedigen, te danken, te steunen…

De ontmoeting op zondag is doorleefd, enthousiasmerend, intergenerationeel en divers.

Hoewel de huidige aanwezigen er hopelijk deugd aan beleven, is het duidelijk dat onze zondagsvieringen voor mensen uit minder verbonden cirkels niet of onvoldoende enthousiasmerend zijn. Zacht gezegd zijn de oudste generaties ook het sterkst vertegenwoordigd. We streven naar een gemeenschap waarin alle generaties voldoende vertegenwoordigd zijn om de desbetreffende generatie te kunnen betrekken.
We werken aan een liturgie die sterk doorleefd is. Dat betekent dat ze zowel dankbaarheid, vreugde, ingetogenheid, berouw, verzoening… de nodige ruimte geeft.
Zang en muziek zijn trekkers in deze beweging alsook een hartelijk onthaal, het inzetten van het lichaam in de liturgie (staan, zitten, knielen…), de opstelling van de kerk én woorden en gebeden die echt gericht zijn en niet zonder meer voorgelezen. Zo krijgt God de ruimte om werkelijk aanwezig te zijn. De gemeenschap in de kerk is een weerspiegeling van de gelovigen in de plaatselijke samenleving en is dus divers in de vele betekenissen van het woord. Wat culturele en etnische diversiteit betreft is er zeker actie nodig om mensen van buitenlandse origine zich thuis te laten voelen.

Contactpersoon
Pastoor Tom Schellekens
e-mail: pastoor.tomschellekens@gmail.com
tel.: 0494 47 84 99