Gemeenschapsopbouw

We bouwen aan een warme uitnodigende gemeenschap

We spreken vaak over onze gemeenschap terwijl velen elkaar onderling niet bij naam kennen en de verbondenheid zich beperkt even wuiven bij de vredewens. Daarom zijn onthaal, delen van voorbede, werkelijk voor elkaar in de bres springen gemeenschapsbevorderende acties. Delen in elkaars vreugde (jubilea, verjaardagen, heuglijk nieuws) en verdriet (overlijdens en herdenkingen ervan, luisterend oor, hulp in nood) versterken de banden. Christenen zijn als broers en zussen in Christus met elkaar verbonden. Het is die eenheid onder de gelovigen die aanstekelijk werkt voor mensen die door het evangelie aangesproken kunnen worden.

Daarom hebben we een nieuw project gestart:

IederEEN vurig verbonden: in het tweede jaar echt op dreef!

Je hebt er al van gehoord, natuurlijk. Een groeiende groep mensen uit onze pastorale eenheid groeit onder de bezielende leiding van onze pastoor Tom naar een meer hechte christelijke gemeenschap met de blik op de toekomst. Het eerste project van deze gemeenschap is de VIERde zondag. Een zondag dus om echt te vieren, elke maand de vierde zondag. Het afgelopen jaar mochten we in de eerste tien bijeenkomsten genieten van een boeiende reis. in september startten we met een 30tal en in juni waren we al met 75 aanwezigen, 22 kinderen inbegrepen.

Deze gemeenschapszondagen staan open voor al wie eens wil komen proeven of enkele keren meedoen. Alle leeftijden zijn welkom.

Deze dagen gaan door in de St. Benedictuskerk en in school de Tandem (achter de kerk).

Een gemeenschapszondag zal altijd volgende ingrediënten bevatten :

  • een enthousiaste eucharistieviering;
  • een gezamenlijke maaltijd;
  • een gemeenschapsopbouwende activiteit: dat kan ontspanning zijn (een wandeling of spel bvb) of verdieping (een stukje bijbelverkenning, deelgroepjes rond een thema,…)

Dit eerste jaar experimenteren we opnieuw met 2 verschillende dagindelingen: een vroege formule: van 10u uur tot 14u en een latere: van 12 uur tot na het vieruurtje zeg maar 16.30u.

De eerste gemeenschapszondag zal doorgaan op zondag 25 september. We beginnen om 12 uur met een picknick (= de late formule). Naast de gemeenschapszondagen is er vrijblijvend ook een gebedsavond op de tweede vrijdag van de maand in de kerk van Sint-Antonius Edegem om20u en zijn er in het jaar activiteiten voor het hele gezin voor wie daar zin in heeft.

De volgende zondagen zijn.

Zondag 23 oktober van 10u tot 14u
Zondag 27 november van 12u tot 16.30u
Zondag 25 december enkel op de middag speciale Kerstbijeenkomst
Zondag 22 januari van 12u tot 16.30u
Zondag 26 februari van 10u tot 14u
Zondag 26 maart van 12u tot 16.30u
Zondag 23 april van 10u tot 14u
Zondag 28 mei van 12u tot 16.30u
Zondag 25 juni van 10u tot 14u

Diversiteit zit in het DNA van onze werking

God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis, mannelijk en vrouwelijk, in vele kleuren en met vele talenten en kenmerken. In ieder geval allemaal zijn we kinderen van God en dus zussen en broers van elkaar. Die verscheidenheid kan zich ook tonen in werkgroepen, taken, samenkomsten… Dat betekent dat we waar nodig initiatieven nemen om mensen te betrekken die anders niet aan bod komen. We zorgen er ook voor dat er diverse stijlen van medewerking zijn naast de verbale ook de praktische… Al vanop de startpagina van onze website ziet u dat mensen met vele achtergronden heel welkom zijn in onze vieringen, activiteiten… Waar nodig zorgen we voor vertaling of contact in verschillende talen om iedereen echt warm te onthalen.

Er is een ondersteunend vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers hebben een onschatbare waarde en bovendien zijn we als gemeenschap in haar geheel volk van God. Daarom is het belangrijk de vele vrijwilligers te vragen, te bemoedigen, te danken, te steunen… Elk jaar organiseren we voor onze vrijwilligers alvast een heus vrijwilligersfeest.

De ontmoeting op zondag is doorleefd, enthousiasmerend, intergenerationeel en divers.

Hoewel de huidige aanwezigen er hopelijk deugd aan beleven, is het duidelijk dat onze zondagsvieringen voor mensen uit minder verbonden cirkels niet of onvoldoende enthousiasmerend zijn. Zacht gezegd zijn de oudste generaties ook het sterkst vertegenwoordigd. We streven naar een gemeenschap waarin alle generaties voldoende vertegenwoordigd zijn om de desbetreffende generatie te kunnen betrekken.
We werken aan een liturgie die sterk doorleefd is. Dat betekent dat ze zowel dankbaarheid, vreugde, ingetogenheid, berouw, verzoening… de nodige ruimte geeft.
Zang en muziek zijn trekkers in deze beweging alsook een hartelijk onthaal, het inzetten van het lichaam in de liturgie (staan, zitten, knielen…), de opstelling van de kerk én woorden en gebeden die echt gericht zijn en niet zonder meer voorgelezen. Zo krijgt God de ruimte om werkelijk aanwezig te zijn. De gemeenschap in de kerk is een weerspiegeling van de gelovigen in de plaatselijke samenleving en is dus divers in de vele betekenissen van het woord. Wat culturele en etnische diversiteit betreft is er zeker actie nodig om mensen van buitenlandse origine zich thuis te laten voelen.

Contactpersoon
Pastoor Tom Schellekens
e-mail: pastoor.tomschellekens@gmail.com
tel.: 0494 47 84 99