Gemeenschapsopbouw

We bouwen aan een warme uitnodigende gemeenschap

We spreken vaak over onze gemeenschap terwijl velen elkaar onderling niet bij naam kennen en de verbondenheid zich beperkt tot een hand bij de vredewens. Daarom zijn onthaal, delen van voorbede, werkelijk voor elkaar in de bres springen gemeenschapsbevorderende acties. Delen in elkaars vreugde (jubilea, verjaardagen, heuglijk nieuws) en verdriet (overlijdens en herdenkingen ervan, luisterend oor, hulp in nood) versterken de banden. Christenen zijn als broers en zussen in Christus met elkaar verbonden. Het is die eenheid onder de gelovigen die aanstekelijk werkt voor mensen die door het evangelie aangesproken kunnen worden.

Diversiteit zit in het DNA van onze werking

God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis, mannelijk en vrouwelijk, in vele kleuren en met vele talenten en kenmerken. In ieder geval allemaal zijn we kinderen van God en dus zussen en broers van elkaar. Die verscheidenheid kan zich ook tonen in werkgroepen, taken, samenkomsten… Dat betekent dat we waar nodig initiatieven nemen om mensen te betrekken die anders niet aan bod komen. We zorgen er ook voor dat er diverse stijlen van medewerking zijn naast de verbale ook de praktische…

Er is een ondersteunend vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers hebben een onschatbare waarde en bovendien zijn we als gemeenschap in haar geheel volk van God. Daarom is het belangrijk de vele vrijwilligers te vragen, te bemoedigen, te danken, te steunen…

De ontmoeting op zondag is doorleefd, enthousiasmerend, intergenerationeel en divers.

Hoewel de huidige aanwezigen er hopelijk deugd aan beleven, is het duidelijk dat onze zondagsvieringen voor mensen uit minder verbonden cirkels niet of onvoldoende enthousiasmerend zijn. Zacht gezegd zijn de oudste generaties ook het sterkst vertegenwoordigd. We streven naar een gemeenschap waarin alle generaties voldoende vertegenwoordigd zijn om de desbetreffende generatie te kunnen betrekken.
We werken aan een liturgie die sterk doorleefd is. Dat betekent dat ze zowel dankbaarheid, vreugde, ingetogenheid, berouw, verzoening… de nodige ruimte geeft.
Zang en muziek zijn trekkers in deze beweging alsook een hartelijk onthaal, het inzetten van het lichaam in de liturgie (staan, zitten, knielen…), de opstelling van de kerk én woorden en gebeden die echt gericht zijn en niet zonder meer voorgelezen. Zo krijgt God de ruimte om werkelijk aanwezig te zijn. De gemeenschap in de kerk is een weerspiegeling van de gelovigen in de plaatselijke samenleving en is dus divers in de vele betekenissen van het woord. Wat culturele en etnische diversiteit betreft is er zeker actie nodig om mensen van buitenlandse origine zich thuis te laten voelen.

Contactpersoon
Pastoor Tom Schellekens
e-mail: pastoor.tomschellekens@gmail.com
tel.: 0494 47 84 99