De witte Vlinder

HEMEL EN AARDE ‘OPNIEUW’ VERBONDEN
De witte vlinder

Rouwen is een ingrijpend gebeuren dat de gehele mens treft, zowel lichamelijk, emotioneel, relationeel als spiritueel. Het zet ‘vaste zekerheden’ behoorlijk op losse schroeven en haalt ons uit ons evenwicht. Niet alleen droefheid, gemis, eenzaamheid en pijn worden ervaren maar vaak ook onmacht, kwaadheid, uitzichtloosheid.
Rouwen is een werkwoord, een levenslange opdracht …, een leerproces. Toch heeft niemand je ooit echt geleerd hoe daarmee om te gaan. En daar sta je dan met veel verdriet.
Je bent niet alleen. De pastorale eenheid H. Maria Magdalena wil mensen die rouwen nabij zijn, luisteren naar hun verhalen, mee de lange weg gaan van erkenning, bevestiging en hopelijk hulp bieden bij verwerking en aanvaarding van verdriet en verlies.
De werkgroep De witte vlinderhemel en aarde ‘opnieuw verbonden’bestaat uit vrijwilligers die zelf deze harde leerschool hebben doorlopen en samen met jou op stap willen gaan langs die lange weg van rouw. U kan op hen een beroep doen via telefoon of e-mail.

Er zijn natuurlijk nog mensen die meewerken aan dit project en mensen ontvangen, spreken of bezoeken.

Nieuws van de WITTE VLINDER vind je hieronder:

 • Film
  Wil jij zien hoe onze pastorale eenheid bruist van leven. Hoe wij trachten een levende gemeenschap van Christenen te zijn? Bekijk dan zeker deze film die we lanceerden op de toekomstavond van 29 april. De film werd samengesteld uit beeldmateriaal dat door talloze vrijwilligers werd aangebracht. Waarvoor dank. Ons archief groeit; Heb jij beeldmateriaal? Stuur […]
 • Empatisch luisteren
  Op 17 januari ll hield Jozef Dierckx, één van de teamleden van de werkgroep rouwzorg ‘ De Witte vlinder ‘ een voordracht rond ‘ Empatisch Luisteren’. Empatisch luisteren en beluisterd worden hanteert de taal van het gevoel, met zijn eigen woordenschat,  grammatica en gesprekstechniek . Alleen zo ontstaat diepgang in een gesprek en kunnen zingevingsvragen […]
 • ‘empatisch luisteren’
  Op dinsdag 23 januari 2024 geeft Jozef Dierckx een presentatie over empatisch luisteren . Jozef is in onze PE H Maria Magdalena  lid van de werkgroep rouwzorg ‘ De Witte Vlinder’ en als vrijwilliger reeds jarenlang actief in de rouwzorg en  op de palliatieve eenheid van het St Jozef-ziekenhuis in Mortsel.Door zijn  ervaring met presentie-pastoraal […]
 • SAMEN DELEN; DAT IS DIACONIE. DEEL JE MEE?
  Begin vorige maand informeerde de kerngroep diaconie de aanwezigen op de ontmoetingsavond in de eerste plaats over onze kerntaak. Daar waar andere hulpinstanties niet (meer) kunnen helpen, hulp bieden aan hen die echt noodlijdend zijn. Diaconie is een dienst verricht door christenen uit liefde voor God.  Enkele mooie voorbeelden van wat we in het verleden […]
 • Allerheiligen/Allerzielen
  Tijdens de uitvaart werd een kruisje met de naam van de overledene op de kist of naast de urne geplaatst als teken van hoop en als teken van verbondenheid met de Verrezen Christus .  Het werd tot nu geplaatst achteraan in de kerk , als uitnodiging aan de geloofsgemeenschap de overledene in gebed te blijven […]