De PASTORIE ELSDONK: Transitwoning

De laatste maanden beweegt er veel in en om de woning nr. 1 op het Kerkplein. Een woordje uitleg en informatie is dan wel gepast.
Gedurende vele jaren woonde pastoor Karel Heuten, eerst met zijn ouders en later alleen, in deze woning DE PASTORIE. Nadat Karel Heuten op rust ging nam het gezin van diaken Luc Van Hoof zijn intrek en woonde er tot het najaar 2018.
Tot januari 2019 stond de woning leeg.
En toen vroeg Mondiale Werken Regio Lier aan de Kerkraad, eigenaar en beheerder van de pastorie, of een gezin zonder dak boven het hoofd tijdelijk in die pastorie kon wonen. De Kerkraad was dadelijk akkoord.

Vrijwilligers waren bereid om dat gezin te omkaderen en financieel te steunen. Vader en moeder kwamen tot rust.  De twee kinderen konden het schooljaar afronden. Aangemoedigd en begeleid keerde dit gezin vrijwillig naar hun thuisland terug.
Sinds juli 2019 huurt Mondiale Werken Regio Lier de woning van de Kerkraad en verhuurt ze door aan gezinnen die dak- of thuisloos zijn. De gezinnen kunnen er  maximaal één jaar wonen. Zo hebben ze de tijd om zelf een eigen woonst te vinden.
Daarom spreken we over DE TRANSITWONING.
Reeds enkele gezinnen hebben van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.

In de maand juli werd er hard gewerkt door het sociale economiebedrijf Werkmmaat en vrijwilligers om de nodige onderhoudswerken te doen.
En op 1 augustus kon het huidige gezin de Transitwoning betrekken.
De vrijwilligers omkaderen ook dit gezin.
We hopen u hiermee duidelijk geïnformeerd te hebben.

Hebt u graag meer uitleg of wil u aansluiten bij de vrijwilligers, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Met dank aan Oever, Cera en Lions Kontich voor hun financiële steun bij de onderhoudswerken