Diaconie

Diaconie en solidariteit
Wij zullen, wat de dienstbaarheid aan de naaste medemens betreft, onze christelijke visie op de mens in zijn geheel en in zijn relaties centraal stellen. Daartoe willen we een werkgroep diaconie oprichten bestaande uit geëngageerde personen die kunnen worden aangesproken voor een welbepaalde nood of hulpvraag.

We bouwen aan een gedetailleerd overzicht van de bestaande organisaties en projecten zowel m.b.t. solidariteit met mensen ver weg als m.b.t; de dienstbaarheid aan mensen dichtbij.

We zullen regelmatig goede contacten onderhouden met een afvaardiging van deze organisaties en projecten om mekaars vormen van ondersteuning en noden te kennen. We bekijken dan welke nood of vraag nog overblijft en trachten hiervoor een concreet antwoord/oplossing aan te bieden. We kijken daarvoor naar de diaconie binnen de grenzen van de eigen gemeenschap maar ook naar hulpbehoevenden buiten onze grenzen.

De werkgroep zal dan een netwerk van dienstbaarheid uitbouwen; individuen die als vrijwilliger aanspreekbaar zijn om een concrete hulp op te vangen.

Wij zullen aanvullend werken op de bestaande dienstverlening van het lokaal bestuur (Mortsel: Welzijnsregie; Edegem: sociale dienst lokaal bestuur… )

Contactpersonen
Reinhilde Van Hecken
e-mail: reinhildevanhecken@outlook.be
tel.: 0485 36 33 14
Dirk Van de Poel
e-mail: dirkvandepoe@gmail.com
tel.: 0495 31 22 72