Wie zijn wij

De pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena wil een vurige gemeenschap zijn die de levende Christus belichaamt in Mortsel en Edegem.
Centraal staat een aantrekkelijke, uitnodigende en vitale kerngemeenschap. In deze kerngemeenschap brengen we de vier opdrachten van de kerk geïntegreerd tot leven: verkondiging, gemeenschapsopbouw, diaconie en liturgie.
Gelovigen met de meest diverse achtergronden worden uitgenodigd om zich stapsgewijs in onze gemeenschap te engageren en op eigen tempo mee te werken aan het Rijk Gods.
Ons samenwerkingsmodel is het flexibel netwerk: voor elk pastoraal domein bekijken we hoe en op welk lokaal niveau dit het best georganiseerd wordt, verbonden met de plaatselijke werkingen en samen bouwend aan de toekomst.