Vrijwilligersfeest: Pastoor Tom legt uit…

Vrijwilligersfeest: Pastoor Tom legt uit…

Dit is een verkorte versie van de speech op het vrijwilligersfeest. Het was intussen al het tiende feest voor de parochies van Mortsel en het vijfde voor de hele pastorale eenheid. Het was meteen ook een heel geslaagde editie waarbij ik van heel wat mensen heb gehoord dat ze stilaan toch een aantal mensen kennen uit andere parochies, werkingen… Als eerste stap in ons feestjaar was dit er alvast ‘boenk oep’ zoals ze zeggen.

Complimentendag

Het vrijwilligersfeest valt toevallig op complimentendag. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ons grootste compliment van vandaag gaat naar alle vrijwilligers die zich op heel veel uiteenlopende manieren inzetten voor onze pastorale eenheid. Jullie geven net als het zout smaak aan onze werking, we zijn jullie daar heel dankbaar voor.

Vergelijking met trouwen

U kent wellicht de uitdrukking: zijt gij uit vrije wil en met de volle instemming van uw hart… Het is de eerste vraag uit de ondervraging in een huwelijksviering. Ik gebruik deze woorden om ook iets over vrijwilligers te zeggen. Het is immers belangrijk dat vrijwilligers uit hun vrije wil mogen vertrekken. De vrijheid van de vrijwilliger is een kostbaar goed, dat betekent ook te mogen aangeven welke engagementen iemand wel of niet wil doen en of het misschien tijd is om te stoppen of iets anders te doen.

Daarnaast is de volle instemming van groot belang. Volheid van hart is iets wat we meteen aanvoelen bij mensen. Iemand die vanuit een vol hart vertrekt doet niet alleen een taak, die brengt ook vreugde, verbinding… Voor ons christenen in ons geloof in Jezus Christus de bron van die volheid. Als we het niet samen doen omwille van Jezus Christus wordt alles een lege doos.

Nadien wordt aan het koppel gevraagd elkaar lief te hebben en te waarderen. De reden waarom de vraag een dubbele focus heeft, is dat het niet elke dag vanzelfsprekend is om lief te hebben. Laat er die dag tenminste waardering zijn. Ook dit is een mooie vraag in onze vrijwilligerswereld. Niet alle initiatieven of gekozen richtingen zullen meteen veel spontane liefde opwekken, maar laat er tenminste voor elkaar steeds waardering zijn.

De derde vraag in een huwelijk gaat over het ontvangen van kinderen en ze in de liefde van de ouders te laten opgroeien. Kinderen zijn er niet zonder hun ouders en dragen er veel van mee, maar tegelijk zijn ze ook altijd anders en hebben ze eigen voorkeuren en plannen. Zo gaat het ook in de kerk. Elke generatie zal zien dat de volgende niet anders kan dan voortbouwen op wat er al is, maar tegelijk zelf ook andere wegen in zal slaan. Laten we ook de volgende generatie in onze liefde laten opgroeien.

Lees verder onder de foto’s

Lopende projecten.

We kunnen niet alles vermelden, maar ik sta toch stil bij enkele lopende projecten. Sinds november hebben we Elise die meewerkt als projectmedewerker. Haar taak is de processen beter te laten verlopen. Zo heeft ze al hard gewerkt rond patrimonium en administratie en gaan we nu starten met de domeinen liturgie en verkondiging. We zijn ook heel blij met het enthousiasme rond het tienerweekend, IederEEN vurig verbonden, de thema vieringen…

De speech werd afgerond met een warme oproep om deel te nemen aan de komende grote initiatieven. De vrijwilligers zijn degenen die alle vijf de grote initiatieven van het feestjaar kunnen bijwonen, maar u allen heel welkom op de bedevaart naar Scherpenheuvel op 18 mei, het kamp van 3 tot 6 juli in de Meerseldreef en natuurlijk ook de feestviering op 15september in de basiliek.

About the author

Dirk Van de Poel administrator

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.