Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon

Inleiding

De pastorale eenheid neemt elke inbreuk op de gedragscode ernstig.
Inbreuken kan je melden bij de kerkelijke en burgerlijke overheden. Ook bij onze pastorale eenheid H. Maria Magdalena  kan je terecht.
Wanneer kan je een klachtenprocedure starten?
Als je medewerker of vrijwilliger bent binnen onze pastorale eenheid of wanneer je tot onze kerkgemeenschap behoort of met iemand van hen  in contact bent gekomen.
Je klacht moet betrekking hebben op de domeinen zoals beschreven in de gedragscode.
Ben je slachtoffer van ongepast gedrag dan kan je je wenden tot een van beide vertrouwenspersonen. 
Neem je er kennis van dan dien je dit te melden bij een van hen. 
Je kan nooit een klacht anoniem indienen.
De pastorale eenheid heeft daartoe twee vertrouwenspersonen aangesteld:

Beide vertrouwenspersonen zijn gratis bereikbaar zonder tussenkomst van derden.

Hoe verloopt een klachtenprocedure? 

De vertrouwenspersoon

 • zal je uiterlijk één week na ontvangst van de klacht (tenzij er sprake is van overmacht) laten weten hoe de klacht zal worden behandeld
 • beluistert je zonder vooroordelen
 • biedt je ondersteuning aan bij het oplossen van het conflict, bij het bespreken van de klacht of de melding van het grensoverschrijdend gedrag
 • lost nooit alleen het probleem op maar altijd samen 
 • tracht om, met instemming van de betrokken partijen, tot een oplossing van de problemen te komen of met instemming van de betrokken partijen derden in kennis te stellen of een bemiddelaar aan te stellen
 • oordeelt hij/zij dat de ernst van de situatie dit vereist dan zal hij/zij van je klacht zelf melding maken bij de kerkelijke en burgerlijke bevoegde overheden 
 • is tot geheimhouding verplicht 
 • kan je klacht bespreken met de collega-vertrouwenspersoon; hetgeen besproken is valt eveneens onder de geheimhoudingsplicht
 • kan met je toestemming derden (juristen, artsen, politie, …) raadplegen
 • brengt indien nodig verslag uit aan het team van de pastorale eenheid van de stand van zaken van je klacht wanneer de tijd er rijp voor is. Je kan anoniem blijven. De vertrouwenspersoon bezorgt indien nodig het team de noodzakelijke info om een gepaste beslissing te nemen. Ook het team van de pastorale eenheid zal het verslag strikt vertrouwelijk behandelen en komt niet tussen in de gevolgde procedure of handelswijze van de vertrouwenspersoon. 
 • geeft advies aan het team van de P.E. als een bepaalde persoon of situatie herhaaldelijk tot een klacht heeft geleid.

Ga je niet akkoord met het resultaat van de behandeling kan je in beroep gaan bij een beroepscommissie ad hoc. Het team van de pastorale eenheid zal hiertoe drie leden benoemen waarvan minstens één man en één vrouw.