Info voor vrijwilligers

Alle vrijwilligers van onze pastorale eenheid vinden hier de informatie die ze nodig hebben om samen kerk te vormen.

Je vindt er info over rechten en plichten, verzekeringen, vrijwilligers ondersteuning, hoe we met elkaar omgaan…

Rechten en plichten van de vrijwilliger met een presentatie kan je hier openen.

Over hoe we respectvol met elkaar omgaan kan je in onze gedragscode lezen https://www.mijnparochie.be/wp-content/uploads/2021/09/20210302-Gedragscode-voor-wie-werkt-in-de-pastorale-eenheid-stijl-aangepast.docx

Heb je een ongeval gehad (van welke aard dan ook) verwittig altijd iemand van de vzw en de pastoor.

Als er verwondingen zijn of een bezoek aan de dokter laat dan altijd dit formulier invullen: https://www.mijnparochie.be/wp-content/uploads/2020/06/ONGEVAL-VRIJWILLIGER-MEDISCH-ATTEST.docx

Is er sprake van een ongeval, vul dan dit formulier in en bezorg het aan iemand van de vzw. Rode delen open laten, paars deel enkel invullen na contact. https://www.mijnparochie.be/wp-content/uploads/2020/06/aangifte-vrijwilliger-algemeen-nieuw-logo.docx