Startviering van onze Pastorale Eenheid

Onder een stralende zon en met het vuur van de heilige Geest ging onze pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena van start. Met zo’n deugddoend begin en zoveel hartelijkheid durven we dromen dat we samen de weg van Jezus kunnen gaan. Mag Gods liefde ons allen bezielen en zegenen.

Het gelegenheidskoor zong prachtig o.l.v.Floris Lammens.
Vicaris Wim Selderslaghs gaat de viering voor en leest het decreet van onze bisschop voor dat de Pastorale Eenheid Heilige Maria Magdalena opricht.
Het team dat de pastorale eenheid zal begeleiden wordt aangesteld.
Pastoor Tom Schellekens is naast moderator ook verantwoordelijk voor gemeenschapsopbouw!
Na de viering was er een gezellige, zonnige receptie verzorgd door de KSA van Mortsel.
Reportage van Mortseltv