Hulp aan mensen dichtbij

Als nieuwe pastorale eenheid willen we (verder) bouwen aan een warme uitnodigende gemeenschap waar we samen kunnen delen in elkaars vreugde en verdriet.
Diaconie is een kerntaak van de kerk. De oproep van Jezus om onze naaste nabij te staan klinkt in ongeveer elk hoofdstuk van het evangelie. We leven in een maatschappij waar al heel wat bestaat. Zo heeft de overheid tal van voorzieningen ontwikkeld en bieden vele organisaties een antwoord op vragen en noden. Toch merken we regelmatig dat sommigen door de mazen van het net vallen.
Er bestaat geen pasklare oplossing voor hun specifieke nood of hulpvraag. Voor hen zijn wij op zoek naar mensen die bereid zijn na te denken over en te werken aan projecten en zorgen omtrent dienstbaarheid van noodlijdenden dicht bij ons.
Wij voorzien een viertal overlegmomenten per jaar. Een eerste keer komen we samen op 9 januari 2020 om 20 uur in zaal Johannes XXIII, Heilig Kruisstraat 18 te Mortsel.
Wij jij deel uitmaken van deze kerngroep, laat het ons weten. Graag een seintje:

e-mail: http://reinhildevanhecken@outlook.be
GSM: 0485 36 33 14