Tag Archive zondagskerken

Onze P.E op de TV

Wil jij mee zingen in de eerste viering op 28 januari? Klik HIER!

In het feestjaar 2024, het jaar waarin onze pastoor Tom én onze pastorale eenheid een aantal ronde getallen achter hun naam kunnen schrijven, heeft de werkgroep liturgie ja gezegd op een niet zo vanzelfsprekende vraag.  We werden namelijk aangezocht om 3 televisie- en radiovieringen te verzorgen. 

Dat is best wel een heel engagement, qua voorbereiding én qua uitvoering.  Er komen namelijk flink wat repetities bij kijken.  Toch vonden we dat we dit moesten doen, als dienst aan de 80.000 minder gezonde, minder jonge of minder mobiele mensen voor wie de radio of TV de enige manieren zijn om nog mee te kunnen vieren.

Bovendien gaat het om live-uitzendingen om 10 uur, zodat de gemeenschappen van beide zondagskerken zullen moeten ‘fusioneren’. 

Dit zijn de data:

  • Zondag 28 januari: Heilig Kruis
  • Zondag 26 mei: Grot Edegem (of basiliek bij slecht weer)
  • Zondag 29 september

Voor de eerste viering op 28/1 wordt een gelegenheidskoor opgericht met als kern het koor van de themavieringen ‘Rabboeni’ van Heilige Familie.

Wie wil aansluiten bij het koor, neemt contact op met Peter De Vriendt voor meer info

Peter_devriendt@icloud.com  0475 87 45 37

Hou rekening met volgende repetitiemomenten:

  • Zondag 14 januari 9 30 u. tot 11 u  (in de themaviering van 11.15 u. die zondag zingen we al een deel van de liederen)
  • Woensdag 24 januari 20 u. Kerk Heilig Kruis
  • Zaterdag 27 januari 13.30 u. tot 16.30 u. Technische repetitie, Kerk Heilig Kruis
  • Zondag 8.15 u .Sound check en generale repetitie, Kerk Heilig Kruis

Woord en communiediensten

In het vorige bericht kon u al lezen dat pastoor Tom met een groepje jongeren mee op tocht is naar de wereldjongerendagen in Lissabon. Dat heeft als gevolg dat er in het laatste weekend van juli (29-30 juli) en het eerste weekend van augustus (5-6 aug) geen priester is in onze pastorale eenheid en dus uitzonderlijk ook de vieringen in Sint-Benedictus en de Basiliek en Heilig Kruis tijdens die twee weekends allemaal Woord- en communiediensten zullen zijn.

Zondagskerken ‘We werken aan de toekomst’: Samenkomst van 21 april… een verslagje

Zondagskerken zijn de toekomst. Daar kunnen we als gelovige gemeenschap niet meer onderuit. En wanneer die toekomst begint is NU. Dat wil zeggen dat we het met het team van de pastorale eenheid maar al te belangrijk vinden om de bouwstenen voor de toekomst in elkaar te zetten.

Maar welke bouwstenen? En waaraan moeten we eerst werken?

Op deze informatieve gespreksavond probeerden we met iedereen die zich geroepen voelt om mee te denken een eerste keuze te maken. En er waren veel mensen die zich aangesproken voelen. Een flinke groep kwam samen om eigen ideeën in te brengen en naar elkaar te luisteren.

We gingen na het samen zingen, het startgebed en een boeiende inleiding door pastoor Tom aan de slag in kleine groepjes rond een 7-tal thema’s. Het werden boeiende gesprekken met heel veel waardevolle ideeën. De 20 minuten die per gesprek voorzien waren, werden volop benut en eerlijk… Ze waren ook wat kort, maar pastoor Tom trok tijdig aan de bel zodat mensen ook bij andere thema’s hun ideeën kwijt konden.

Er werd een ruim uur uitgewisseld en uit dat alles werden per thema 3 krachtlijnen onthouden.
Daaruit moest men een keuze maken. Wat heeft voor jou in een zondagskerk van nu de prioriteit. Waar gaan we het eerst mee aan de slag? Mensen wandelden rond en er werd druk en boeiend met elkaar gepraat en ook heel goed geluisterd. Ieder duidde zijn zijn prioriteiten aan en ook bij het sober glas water en een snoepje werd nog boeiend verder gesproken.

Na alle tellen werden er 3 hoekstenen gekozen waar we eerst verder op gaan bouwen:

  • We willen kinderen en jongeren actief betrekken bij de viering (lector, misdienaar, instrumenten, …)
  • We willen graag een evenwichtige liedkeuze zowel ingetogen als uitbundig.
  • We willen dat er ruimte en plaats is voor gebed en momenten van samen bidden op open gebedsplaatsen.

Daarnaast staan er nog heel wat andere punten op onze lijst, maar met deze gaan we alvast vanuit het team, maar ook vanuit de ganse gemeenschap aan de slag om van onze zondagskerken , kerken van de levende gemeenschap te maken die we allemaal willen zijn.

Dirk Van de Poel