Tag Archive zingen

Koninklijk Familiakoor zing met Pasen

Op zondag 31 maart om 11.15 uur  luistert het Koninklijk Familiakoor de Woord- en Communiedienst tgv Pasen op,  in de kerk Heilige Familie, Elsdonk.

Voor de dienst brengt Mon Deckers op het orgel Victimae paschali Laudes van W.A. Mozart.  De heren brengen de intredezang  in met het gregoriaans Victimae paschali Laudes.

Het koor brengt tijdens de dienst de  “Messe brève in C” van Ch. Gounod met het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei. En de volgende stukken, Ave Verum van W.A. Mozart en Psalite Deo Nostro van J.S. Bach.

Als slot  brengt het Mon Deckers op het orgel Concerto C dur van A. Vivaldi.

We willen jullie hier van harte op uitnodigen

Wil je mee op TV?

Op zondag 28 januari zetten we ons beste liturgische beentje voor.  Want 80.000 oudere en minder mobiele mensen kijken en luisteren mee.

Voor deze eerste van drie radio- en televisievieringen die we dit jaar met onze pastorale eenheid verzorgen, spreken we af in de Kerk van Heilig Kruis om 10 u.  Er is die dag GEEN viering in de basiliek.

Het koor Rabboeni van de themavieringen op Heilige Familie wordt versterkt en brengt een programma met heel veel samenzang. Die liederen zullen vanaf volgende zondag ingeoefend worden in onze zondagskerken, basiliek en Heilig Kruis.

We hopen dat de kerk van Heilig Kruis op 28/1 echt stampvol zit. Achteraf kunt u de viering uitgesteld bekijken.

De zangers repeteren 4 keer. Sopranen zijn er genoeg, maar andere stemmen zijn nog welkom.  Koorervaring is vereist en het repetitieschema is pittig:

 1. De themaviering van 14 januari in Edegem is een try-out, we zingen er de meeste liederen van de televisieviering.
  Kerk Heilige Familie, Kerkplein 2650 Edegem : repetitie om 9.30 u., viering om 11.15 u.  Einde 12.15 u. 
 2. Woensdag 24 januari,  20 u.  Koorrepetitie in Heilig Kruis . Op het einde van deze repetitie moeten we alles perfect onder de knie hebben.
 3. Zaterdag 27 januari 13.15 u. tot 16.30 u. Technische repetitie voor iedereen die in beeld komt. De volledige viering wordt er geoefend, voorganger, lector, misdienaars, koor, camerastandpunten, geluid, ….
  Hier is het niet de bedoeling dat wij nog ‘inoefenen’.  Uitzonderlijk kunnen we nog iets hernemen, als er iets mislukt.
 4. Zondag 28 januari: 8.15 u. generale repetitie: de volledige viering wordt doorlopen.   Live uitzending om 10 u. Einde om 11 u.

Wil je meezingen?  Graag aanmelden via Peter De Vriendt  peter_devriendt@icloud.com

Zingen voor vrede

Een groep mensen van onze pastorale eenheid engageerden zich na onze oproep om samen met Pax Christi vrede te bezingen in winkelend Antwerpen. In een adventstijd van oorlog in Oekraïne en Palestina is de kreet om vrede overal te horen. Met onze zang willen we die kreet kracht bijzetten in de drukte van de shoppingcentra’s in Antwerpen. Een heel mooi initiatief dat op verschillende locaties op applaus werd onthaald.

Fotoreportage en filmpjes onderaan!

Dank aan Annick en Peter om dit te trekken.
Dank aan alle zangers om je koopzondag ‘anders’ in te vullen. Er straalde warmte uit dit initiatief.

Klik op play voor het filmpje! (onderaan nog meer!)

Koninklijk Familiakoor: zing met Kerstmis

Programma Kerstmis

Maandag 25 december 2023
Koninklijk Familiakoor Elsdonk, Edegem o.l.v. Stijn Paredis – m.m.v. Mon Deckers, orgel

Voor de dienst vanaf 11.00 u.
Nu syt wellekomeP.M.Zijderlaan
GloriaF.Gevaert
In The Bleak MidwinterHarold Darke
O come all ye faithfulD.Willcocks
Stille NachtF.X.Gruber
Voor de dienst: (orgel)
Fantasie uber “Kommet, Ihr Hirten“  Opus 12Max Birn
Intredezang:  
Herders Hij is geborenUnisono samenzang
Kyrie & Gloria (Missa secunda)H.L.Hassler
Tussenzang:
Verleih uns FriedenF.Mendelssohn
Voor Evangelie:
Halleluja (Gregoriaans)C.Mawby
Na Evangelie:
Acclamatie HallelujaC.Mawby
Intenties:
Laat ons biddenSamenzang
Offertorium: (orgel)
Herbei, o ihr GlaubgenE.Stehle
Sanctus & Benedictus (Missa secunda)H.L.Hassler
Onze VaderPeter Pieters
Agnus Dei (Missa secunda)H.L.Hassler
Communie: (orgel)
Pastorale AndanteJ.S.Bach
Susa NinaUnisono samenzang
Slot:
God Rest You Merry, GentlemanDavid Willcocks
Sortie: (orgel)
Cantique de NoëlA.Adam

KERST in de KERK

Kerstmis: samenzijn in familie, warmte en gezelligheid, een diep verlangen naar vrede.

Maar ook: 
gedenken en beleven dat 2000 jaar geleden in een land dat thans verscheurd wordt door oorlog een kind geboren werd dat later de naam van VREDEVORST kreeg.

Je bent welkom om dat met ons te vieren en voor de vrede te bidden in een van de vele kerstvieringen in de kerken van Mortsel en Edegem. Hieronder vindt u onze vieringen; Niet alle vieringen zijn eucharistievieringen.

 • Zondag 24 december om 17 uur in de Sint Benedictuskerk te Mortsel: gezinsviering, kinderen hartelijk welkom. We zingen samen oude en nieuwe kerstliedjes.
 • Zondag 24 december om 21 uur in de basiliek te Edegem: het Basilicakoor brengt je vanaf 20.30 uur al in de sfeer met aloude kerstliederen.
 • Zondag 24 december, klokslag middernacht in de kerk van de H. Familie, Elsdonk, Edegem: nachtmis met het Rabboenikoor.
 • Maandag 25 december om 8.00 uur in St.-Antonius Edegem eucharistieviering op kerstdag
 • Maandag 25 december om 9.30 uur in de basiliek te Edegem: kerstviering waarop communicanten en vormelingen in het bijzonder worden uitgenodigd.
 • Maandag 25 december om 9.45 uur in de St.-Lodewijkkerk te Mortsel viering met Gregoriaanse gezangen door het koor ‘Gaudeamus’
 • Maandag 25 december om 9.45 uur Heilige Bernadette te Mortsel woord- en communiedienst plechtig opgeluisterd door het eigen koor.
 • Maandag 25 december om 9.45 uur St.-Jozef Mortsel woord- en communiedienst met het St.-Ceciliakoor en samenzang
 • Maandag 25 december om 11 uur in de St.- Jozefkerk, Molenveld, Edegem: kerstviering met het Familiakoor.
 • Maandag 25 december om 11 uur in de H. Kruiskerk, Mortsel: kerstviering met de Cantorij en samenzang.

Vredesmedley voor vrede en broederlijkheid , over levensbeschouwingen,  culturen en grenzen heen!

Voel jij je ook aangesproken om in deze tijd van oorlogen in onze wereld een vuist te maken tegen oorlog? Kom dan mee zingen voor vrede!

Tijdens de koopzondag zullen we op drie plaatsen op de Meir en op de Handschoenmarkt een aantal vredesliederen zingen. We worden begeleid door vooraf ingespeelde piano. Een beetje karaoke dus. Er is geen repetitie voorzien vooraf, maar de partituren zullen opgestuurd worden naar de deelnemers, samen met klankjes, zodat iedereen thuis wat kan oefenen. We mikken niet hoog. Gewoon een stemmig, vaak op bekende melodieën. Zo willen we toch onze vrede boodschap brengen in deze bar tijden.
Je kan inschrijven via het Google Form, dan houden we je verder op de hoogte.

praktisch:

 • Wanneer? 10 december 2023
 • Om hoe laat? Start 14.15 u. Opera plein , metrohokje 
 • Begeleid door opgenomen Orgelspel en met een vredesboodschap op doek gaan we driemaal optreden 
 • Iedereen welkom , de liederen en partituren worden bezorgd als je het formulier invult! Klik HIER!
 • einde voorzien rond 17.00 u.

Laten we samen met Pax Christi en genodigden van het Basilica koor Edegem, Raboeni koor Edegem en koor H. Geest Antwerpen sterk staan voor vrede en dat uitzingen!

BIDDEND UITZIEN NAAR KERSTMIS

morgen – en avondgebed tijdens de advent

Advent: sterke start van een nieuw liturgisch jaar; tijd van verwachting, van hoopvol uitzien naar het Licht voor onze wereld en voor ieder mens persoonlijk.

Zoals reeds enkele jaren de gewoonte is, vullen we dit in onze pastorale eenheid ook in met extra gebedsinitiatieven waar iedereen kan aan deelnemen.

Elke weekdag (van maandag 4 december tot en met vrijdag 22 december) bidden we om 8.30 u. een morgengebed in de St. Benedictuskerk (Mortsel).

Psalmen uit het getijdengebed van die dag, lezing uit het evangelie, een lied, stille tijd en vrije voorbede zijn de ingrediënten. Het gebed duurt een half uur.

Elke weekdag (van maandag 4 december tot en met vrijdag 22 december) bidden we om 19 uur een avondgebed in de St. Antoniuskerk (Edegem). Het avondgebed is opgebouwd zoals het morgengebed en duurt ook ongeveer een half uur.

Op woensdag 20 december is er geen avondgebed, maar wel een verzoeningsviering in de H. Bernadettekerk (Mortsel) ook om 19 uur.

gezongen avondgebed op woensdag 6 december

Op woensdag 6 december, breiden we het avondgebed in de St. Antoniuskerk uit tot een volledige vesperdienst. We zingen samen op eenvoudige melodieën de psalmen die in de hele wereldkerk op die avond worden gebeden door monniken en monialen, maar ook door gelovigen die zich tot deze gebedsvorm aangetrokken voelen. Je hebt geen voorkennis nodig.

Het is een mooie gelegenheid om eens actief kennis te maken met het getijdengebed dat al eeuwenlang in onze Kerk gebeden wordt. Iedereen is welkom op al deze gebedsinitiatieven

“Shout to the North and the South; sing to the East and the West: Jesus is saviour to all!”

Met dit refrein van ons themalied sloten we het  2e jaar van IederEEN vurig verbonden af op de 4e zondag van juni.

Het was een snikhete zondag. Wat kon je beter doen dan je opsluiten met alle luiken dicht of… verkoeling zoeken tussen de hordes landgenoten aan zee of aan een bescheidener waterplas?

Toch kwamen we met meer dan zestig afgezakt naar de Tandem, waar ons om te beginnen een lekker maaltje wachtte.

De activiteit daarna hadden we niet te zwaar gemaakt. Het thema “Schreeuw het van de daken”, geplukt uit het evangelie van de dag, maakten we concreet met zang en dans.

Ondanks de hitte zat de stemming er al gauw in. Diverse liederen waarin lofprijzing en gemeenschapsgevoel de toon aangaven werden enthousiast meegezongen en mee-gebaard. Kun je geloven dat als je de woorden van een lied ondersteunt met sprekende gebaren de betekenis dieper doordringt?

Na de zang kwam de dans onder leiding van Wouter. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat voor dit onderdeel wel wat mensen op hun stoel bleven zitten, maar dat schrijf ik dan maar toe aan het feit dat die stoel in de schaduw stond en de danskring in de vlakke zon… Maar wie meedeed had er deugd van!

Na een hoogstnodige verfrissingspauze gingen we naar de kerk voor een vreugdevolle viering. Pastoor Tom nam deze keer een ernstig risico in zijn homilie rond het thema “schreeuw het van de daken”. Mocht je de volgende dagen of weken her en der in Mortsel of Edegem de naam van Jezus, al dan niet met een hartje erbij, zien opduiken, weet dan dat hij dit heeft uitgelokt!

Het enthousiaste slotlied van de viering: “Schreeuw het uit naar Noord en Zuid, Zing het uit naar Oost en West: Jezus is ieders verlosser…” zindert nog na.

Met nog een lekker dessertje en een drankje namen we afscheid van dit jaar. Maar vergeet het niet: op 27 augustus organiseren we een vier de zondag: speciale zomereditie. Zorg dat je erbij bent! Meer info en inschrijven? Klik HIER!

“Onze Benjamin” op het Art of Faith-festival

Christelijke pop vormt de rode draad van het Art of Faith festival van 12 tot 14 mei op de abdijsite in Bornem. En onze eigen Benjamin was erbij.
Benjamin verzorgt samen met wie maar kan en wil steeds de muziek bij “IederEEN vurig verbonden”.
Hij zorgde ook met zijn dochter voor de prachtige Goedeweek-versie van “Broken halleluja”. Hij maakt ook mee muziek op de muzikale gebedsavonden in de St.-Antoniuskerk.

Een dikke proficiat namens onze pastorale eenheid. Hierbij een klein fragment om nog even na te genieten.

DE “VIER DE ZONDAG” VAN APRIL Jezus al ontmoet?

Foto’s staan onderaan!

Op 23 april viel ons in de voormiddag een stralend voorjaarszonnetje te beurt. ´s Namiddags daarentegen begon het te regenen. We gaan natuurlijk niet zo ver te denken dat de weergoden onze gemeenschap “IederEEN vurig verbonden” speciaal genegen zouden zijn, maar het moest toch maar lukken dat we juist onze voormiddagshift hadden en dus… hebben we dat zonnetje te midden van de aprilse grillen in dank aanvaard en heel erg geapprecieerd.

Want we gingen in kleine groepjes op wandel, net zoals de leerlingen van Emmaüs. Onderweg kwamen we zes foto’s tegen die ons konden inspireren om te delen over plaatsen en situaties waar we Jezus al ooit ontmoet hadden. Gebed, gemeenschap en dienstbaarheid, de natuur, onze familie, de Bijbel, de sacramenten bleken evenveel plaatsen te zijn waar we Jezus kunnen herkennen en ontmoeten. Ieder van ons had er zijn eigen, concreet verhaal bij.

Na de boterhammetjes met lekkere verse soep vierden we eucharistie. Toen bleek dat je Jezus ook kan ontmoeten in een turnzaal! In de St.-Benedictuskerk organiseerden de Mortsel Dorp Concerten immers een muzikaal evenement zodat wij uitweken naar de turnzaal van de Tandem.

Pastoor Tom ging nog even door op het thema. Zoals altijd was zijn woordje begrijpelijk voor jong en oud. Met ons enthousiast meegezongen gemeenschapslied sloten we deze Vier de zondag af.

Volgende keer komen we samen op Pinksteren (28 mei); weer de vroege dagorde (10-14 uur). In een volgende editie hoor je hier meer over. Iedereen is welkom op onze Vier de zondagen.