Tag Archive week van gebed voor eenheid

Bidden om eenheid

Van 18 tot en met 25 januari 2022 vindt de jaarlijkse ‘Week van gebed voor eenheid’ plaats. Het thema dit jaar is ‘Licht in het duister’.

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van wijzen die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Ook wij worden aangemoedigd om het licht van de ster te volgen en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Toepasselijk in deze tijd

“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”

Over de ‘Week van gebed’
In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden.
Dit jaar is er uitzonderlijk om gekende redenen geen fysieke bijeenkomst in de week van de eenheid onder christenen. We roepen u daarom op om thuis of in vergaderingen aandacht te besteden aan dit belangrijke thema.

Dit gebed kan u daarbij helpen:

God, U laat uw Ster in ons leven schijnen
Help ons om zelf een licht van hoop te zijn
Zet ons hart in vuur en vlam
Zodat Uw liefde ons en anderen met warmte omringt.