Tag Archive vurig

4e zondag van mei en tweede TV-viering

Op de 4e zondag van mei (26 mei) valt de bijeenkomst van gemeenschap “IederEEN vurig verbonden” samen met de 2e TV-mis die vanuit onze pastorale eenheid wordt uitgezonden. (deze keer vanuit de basiliek in Edegem).

Dat heeft voor gevolg dat onze bijeenkomst een beetje anders dan anders zal verlopen.

Het thema “3 voor de prijs van 1” dat we gekozen hadden voor het feest van de H. Drieëenheid zal hierdoor minder in the picture staan.

We doen om 10 uur mee met de TV-mis in de basiliek . Wees goed op tijd! (9.50 u ten laatste)
Na de viering bieden we alle aanwezigen een drankje en een knabbeltje aan op het voorplein van de kerk.
We eten daarna samen onze eigen meegebrachte picknick buiten of in de crypte naar gelang het weer.

’s Namiddags maken we een meiwandeling met leuke opdrachtjes voor de kinderen en keuze tussen diverse parcours.
Rond 14.30 uur sluiten we af met een gemeenschappelijk moment aan de grot.

Iedereen is welkom om mee te doen met deze anders dan anders 4e zondag!

Je kunt inschrijven op de website of door te bellen naar 0487 89 08 41.

Klik HIER   voor de link naar het inschrijvingsformulier.

Vurig verbonden met de Heilig Kruiskerk Zondag 28 april

Het werd tijd om met de groep van IederEEN Vurig Verbonden te laten zien wie we zijn en wat we doen. Maar ook… om ons meer te verbinden met de kerkgemeenschappen van onze pastorale eenheid; Daarom trokken we naar de Heilig-Kruiskerk om samen de zondagsviering met een plus te beleven.

Om 11 uur was het eucharistieviering. En wat een viering was het.
Daar hebben we samen met de gemeenschap en de gebruikelijke kerkgangers samen mis gevierd. We waren erg blij met het enthousiasme en de fijne manier waarop er samen werd gezongen en gevierd.

Na de mis hebben we een sandwich gegeten. ze waren allemaal heel lekker. De ontmoetingsruimte was goed gevuld, want vele kerkgangers deden gewoon mee. Dat was de bedoeling.
Dank u aan de mensen die daaraan gewerkt hebben.

Na het lekkere eten begonnen we aan onze activiteiten van vurig verbonden. Er waren 3 activiteiten:

 • een brief schrijven voor Amnesty International,
 • mooimakers in de buurt van de kerk (afval gaan oprapen)
 • mee op bezoek gaan gaan naar het Meerminnehof.

Het bezoeken van mensen in het Meerminnehof heb ik meegedaan. Het was super gezellig en aangenaam. De bedoeling was om met de mensen te babbelen en te gaan wandelen, maar was wat koud dus hebben we aan tafel wat gebabbeld en koffie gedronken.

Veva kreeg een pak brieven in ’t Engels en Spaans mee om te posten voor Amnesty.

En een jonge ploeg enthousiastelingen heelde maar even 5 grote vuilzakken vol afval bijeen. De zakken waren niet te tillen. Zo zwaar.

Lees verder onder de fotoreportage!

Achteraf kwam het parlement. Dat is het overlegmoment waar ieder vrij zijn mening kan zeggen en ideeën worden uitgewisseld. We hebben dan gepraat over welke datums en evenementen er nog komen en ook hier en daar wat er verbeterd kan worden binnen de gemeenschap van IederEEN Vurig Verbonden.  

Ilse

IederEEN Vurig Verbonden in Heilig Kruis op 28 april

De ‘vier-de’ zondag staat deze keer in het teken van – inderdaad – verbondenheid.

Op zondag 28 april gaat het evangelie over de wijnstok en de ranken; de ranken kunnen maar vrucht dragen wanneer ze verbonden zijn met de wijnstok.

Ons verbinden met God, de mensen rondom ons en met elkaar; daar willen we die zondag op inzetten. Zijn we inderdaad verbonden? Is er goeie WIFI?, dàt is ons gekozen thema.

Samen met de hele geloofsgemeenschap vieren we mee eucharistie om 11 uur in de Heilig Kruiskerk.  Iedereen wordt warm onthaald om 10.30 uur; er is dan ook tijd om in te zingen. Na de viering houden we  voor alle aanwezigen een ‘walking lunch’; een broodjesmaaltijd zal worden aangeboden met koffie en thee.

Aansluitend voorzien we drie keuze-activiteiten, gelinkt aan verbondenheid: een bezoek aan het woonzorgcentrum Meerminnehof, het schrijven van brieven naar Amnesty International en het schoonmaken van straten (‘mooimakers’). Hiervoor zou je best  inschrijven via onze website of het telefoonnummer: 0487 89 08 41

We sluiten rond 15 uur af met een tasje koffie en een koekje.

28 april – een dag met IederEEN Vurig Verbonden – allen daarheen!

Je kunt inschrijven tot 25 april.
Klik HIER! scan de QR-code op de affiche of bel op nr. 0487 89 08 41.

IS ER GOEIE WIFI?

Dit is het thema van de volgende “vier de zondag” van IederEEN vurig verbonden.

die doorgaat op zondag 28 april 2024.

In het evangelie van die dag zegt Jezus dat wijnranken maar vrucht kunnen dragen als ze verbonden blijven met de wijnstok.

Daarom kozen we als dagthema: verbondenheid… met elkaar, met de wereld rondom ons en met God. Is de lijn open? Hebben we genoeg bereik? Geen storing op de lijn?

In het kader van die verbondenheid zijn we deze keer met onze gemeenschap te gast in zondagskerk H. Kruis in Mortsel en bouwen we ons programma rond de zondagseucharistie daar ter plaatse.

Op het programma:

 • Onthaal en inzingen inde kerk vanaf 10.30 uur met aansluitend de eucharistieviering.
 • Om 12 uur bieden we ieder die wil deelnemen een broodjesmaaltijd aan in de ontmoetingsruimte van de kerk
 • Daarna zijn er keuzeactiviteiten in het kader van ons thema.
 • Om 14.45 u komen we allen samen in Johannes XXIII voor een warme kop koffie/thee met een koekje erbij. Einde ca 15 uur.

Kinderen en jongeren sluiten aan bij de keuze activiteiten.

De “vier de zondag” is zoals altijd een open dag voor iedereen: nodig dus gerust anderen uit, ook mensen die nog nooit kwamen.

Je kunt inschrijven tot 25 april.

Klik HIER! scan de QR-code op de affiche of bel op nr. 0487 89 08 41.

VIER DE ZONDAG: Van triomftocht naar lijdensweg; hoelang durven wij te supporteren?

Van triomftocht naar lijdensweg; hoelang durven wij te supporteren? Dat is wat we beleefden op Palmzondag, onze Vier de zondag.

Met triomf en gejuich werden we onthaald met een bijzondere welkom aan de ‘nieuwkomers’. Na een sobere maaltijd – het is immers vastentijd – trokken de volwassenen naar de kerk. Zij werden herinnerd aan de blijde intrede van Jezus in Jeruzalem waar de menigte Hem vol enthousiasme en hoop toejuichten. Een week later zag het er helemaal anders uit; Jezus werd ter dood veroordeeld, gegeseld en gekruisigd. De juichende menigte was verdwenen. Slechts enkele vrouwen waaronder de moeder van Jezus, Maria Magdalena en Johannes stonden nog onder het kruis.

En wij? Wat zouden wij doen? Haken wij ook af wanneer omstandigheden ons geloof in Jezus op de proef stellen?

Wij werden uitgenodigd om rustig langs te 14 staties van de kruisweg te gaan en te blijven staan bij die staties die ons bijzonder raakten. Wanneer we ons voorstelden daar (op de kruisweg) echt aanwezig te zijn, zouden we dan Jezus gesteund/ondersteund hebben? Of waren ook wij bang?

Wat doen wij in het dagelijks leven? Komen we op voor zij die gepest worden, voor zij die aan de kant worden gezet, voor zij die niet begrepen worden?

Na een half uurtje meditatie hierover sloten we ons aan bij de knutselactiviteit van de kinderen.

Met zelfgemaakte palmtakken beleefden we tenslotte met z’n allen de eucharistieviering. Tijdens het lijdensverhaal keken de kinderen in de sacristie naar het passieverhaal met de zandkunstenaar.

Bij het opruimen deelden we de wens opnieuw samen te komen op onze volgende Vier de zondag op 28 april. Iedereen is welkom!

“Durf jij supporteren?” Onze volgende “vier de zondag” gaat door op zondag 24 maart, Palmzondag.

Dat is de start van de Goede Week met de triomfantelijke (ook al is het op een ezeltje) intocht van Jezus in Jeruzalem.

Zoals voetbalsupporters met hun kleurige sjaals zwaaiden de inwoners van Jeruzalem met palmtakken om hem te verwelkomen.

We weten allemaal hoe het verder ging: de vrijdag daarop bleven er nog amper supporters over…  Zouden/zullen wij trouwer zijn als supporters ?

 Zo werd het thema voor deze 4e zondag:  “Durf jij supporteren?”.

 • Onthaal om 11.30 u. in de Tandem (de school vlak achter de St. Benedictuskerk).
 • Voor de maaltijd brengt ieder deze keer een (sobere) picknick mee. Voor dranken wordt gezorgd.
 • Na een bezinnende en creatieve activiteit rond het dagthema vieren we eucharistie.
 • Einde omstreeks 16 uur.

Kinderen en jongeren krijgen een aangepast programma.

De “vier de zondag” is zoals altijd een open dag voor iedereen: nodig dus gerust anderen uit, ook mensen die nog nooit kwamen.

Je kunt inschrijven tot 21 maart.

Klik HIER!   of scan de QR-code op de affiche of bel op nr. 0487 89 08 41.

“Waar sla jij je tent op?”

“Waar sla jij je tent op?” was het thema van de zondag met IederEEN vurig verbonden.

Naar het evangelie, waar Petrus aan Jezus zegt:  “Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen”.

Dit deden we dan ook, letterlijk. Met stokken en doeken, touw en wasspelden. Maar ook symbolisch, met alle elementen die voor ons maken dat we ons ergens thuis mogen voelen: familie, vrienden, jezelf mogen zijn, de natuur, een warme gemeenschap,…

Zo een gemeenschap willen we dan ook zijn. Een plaats waar mensen zich thuis mogen voelen.

We waren heel blij dat we Cynthia en Jeroen mochten weerzien met hun allerliefste, pasgeboren Linus! Sophie en Peter, stralende jonggehuwden, mochten we verwelkomen. Alsook een hele bende tieners van JEZ! Jongerenkerk die samen met ons hun weekend kwamen afsluiten. Geweldig!

Ja, zo voelde het vandaag. Het was goed om daar te zijn.

Jij komt toch ook de volgende keer?

25 februari vier de zondag: “Waar zouden wij graag onze tent opslaan?”

Goede vrienden van IederEEN vurig verbonden.

Onze volgende vier de zondag gaat door op 25 februari.

In het evangelie van die dag wordt verteld hoe Jezus 3 van zijn leerlingen meeneemt voor een klimtocht, de berg op. Wat de leerlingen daar meemaken, maakt Petrus zo enthousiast dat hij uitroept: “Laten we hier 3 tenten bouwen!”. Toen we aan het brainstormen waren over een thema, was het dat zinnetje dat ons speciaal opviel. We vroegen ons namelijk af: “Waar zouden wij graag onze tent opslaan?”. Rond die vraag bouwen we een creatieve activiteit, deze keer voor alle leeftijden. 

De jongeren van het JEZ-weekend  en de gehuwden van het voorbije jaar sluiten bij ons aan

Maar zoals altijd onthalen we jullie vanaf 11.30 u in de Tandem en eten daarna samen.

Deze keer hoef je niets mee te brengen: de kerngroep zorgt voor drank én eten .

Eindigen doen we met een vreugdevolle eucharistieviering. Einde van de dag omstreeks 16 uur.

Van harte welkom en breng gerust nog andere mensen mee.

Schrijf je wel  ten laatste in op 22 februari. 

Klik HIER!   of scan de QR-code op de affiche of bel op nr. 0487 89 08 41.

Een vierde zondag op de derde! Kun je nog volgen?

“Kun je nog volgen?” was ons dagthema. Niet omwille van het woordspel met 3e en 4e zondag, maar omwille van het evangelie van die dag. Daarin roept Jezus zijn eerste leerlingen en spreekt Hij de woorden “Kom en volg mij”

Het was meteen ook de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar en we werden verwelkomd met een een glaasje bubbels en hapjes. Het deed goed om bij te praten want voor sommigen was het twee maand geleden dat we elkaar zagen op een “vier de zondag”.

Na de maaltijd kregen we een enquête onder de kiezen als teaser voor het thema van de dag. De vragen gingen over diverse levensdomeinen die in onze tijd steeds maar complexer worden Er is zoveel informatie die ons overspoelt via zoveel kanalen dat het alsmaar moeilijker wordt om mee te zijn, om verantwoorde beslissingen te nemen, kortom om te … volgen.

We deelden hierover in kleine groepjes. Het was boeiend je mening te toetsen aan die van de anderen. Uiteindelijk kwamen we terecht bij de vraag hoe Jezus te volgen en hoe je eigen persoonlijke roeping te vinden.

Intussen kregen kinderen en tieners hun eigen programma. De kinderen moesten de juiste xeg vinden in een doolhof; de tieners kregen een boeiende rondleiding in de St. Benedictuskerk door pastoor Tom.

We eindigden zoals steeds met een vreugdevolle eucharistieviering.

Volgende maand valt de vier de zondag weer op de 4e zondag (25 februari) . Het thema is “Waar sla ik mijn tent op?”. Iedereen is welkom!

K.G en J.V.

Eerste muzikale gebedsavond van 2024

Samen met onze wensen voor een deugddoend en gelukkig 20024 nodigen we je van harte uit voor de eerste muzikale gebedsavond van 2024. Die gaat door nu vrijdag 12 januari om 20 uur in de St. Antoniuskerk te Edegem.

Breng gerust nog andere mensen mee!

Hartelijke groet

de kerngroep van IederEEN vurig verbonden.