Tag Archive vurig

ByDirk Van de Poel

LEEF!

Dit is het thema van de volgende “vier de zondag”, georganiseerd door de gemeenschap “IederEEN vurig verbonden”.
Het evangelie van zondag 26 maart is het verhaal over de opwekking van Lazarus.
Rond het thema “Leef” steken we een leuke en ernstige activiteit ineen waarbij ook kinderen en jongeren aan hun trekken komen.

We volgen onze “late dagorde” en beginnen dus met de maaltijd om 12 uur in school de Tandem in de Lepelstraat, vlak achter de kerk. Je hoeft niets mee te brengen deze keer; de kerngroep zorgt voor een eenvoudig maar smakelijk gerecht.

Na de gemeenschapsactiviteit eindigen we zoals altijd met een enthousiaste eucharistieviering in de St. Benedictuskerk.

Inschrijven kan tot 23 maart via de QR-code op de affiche, Klik HIER! of telefonisch op nummer 0487890841.

Iedereen is welkom. Kom gerust eens proeven van deze nieuwe gemeenschap in onze pastorale eenheid.
En voor wie er al eerder bij was: breng gerust anderen mee.

ByDirk Van de Poel

“Waar haal ik de kracht vandaan?” Verslag “vier de zondag” van 26 februari

Deze vierde zondag viel op de eerste  zondag van de vasten.

Met een goeie 50 deelnemers van alle leeftijden stonden we stil bij de verleidingen van Jezus in de woestijn. De volwassenen kregen drie situaties voorgeschoteld in een rollenspel en bespraken daarna in groepjes hedendaagse verleidingen. Onze gemeenschap kenmerkt zich door een bijzondere openheid en vertrouwen om samen onze zwakheden te delen en te bespreken. We hoorden ook van elkaar waar we de kracht halen om aan deze verleidingen te weerstaan.

De kinderen hadden hun eigen programma.
De kleuters probeerden te worden zoals Jezus en aan de hand van plaatjes te spreken over het verschil tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. Letterkoekjes zorgden voor de goesting om op een actieve manier aan de slag te blijven.

De oudere kinderen en tieners bevonden zich middenin een ludieke versie van de tv-show “Doet ie het of doet ie het niet?” waarbij ze als groep probeerden te achterhalen of Jezus in de woestijn aan de verleidingen zou weerstaan hebben, of niet. Ze ontdekten snel dat Hij anders is dan wij… In gespreksgroepjes probeerden we de complexe thema’s te vertalen naar vandaag en voorbeelden te zoeken in ons eigen leven waar we bijvoorbeeld “voordeel halen uit iets, ten koste van iemand anders”, of “iets doen om erbij te horen”. 

Na dit harde werken, mochten alle kinderen even compleet ‘losgaan’ in de turnzaal onder het toeziend oog van enkele begeleiders. Het hoogtepunt van de dag, voor sommigen, zo bleek. (zie de bijgaande foto’s)

We genoten samen van een gezellige, maar sobere maaltijd met soep en brood. De tafels werden versierd met enkele (nep)slangen die zich door het zand kronkelden, een leuke knipoog naar het thema van de dag.

Wie het wou, kon net voor eucharistieviering onder leiding van pastoor Tom zijn voornemens voor de Vastenperiode delen en elkaar bemoedigen en sterken door gebed: op en top Vurig en Verbonden. Op de komende muzikale gebedsavond, halverwege de vastenperiode (vrijdag 10 maart) bekijken we graag samen hoe het loopt.

Tijdens de Eucharistieviering werd pastoor Tom geflankeerd door 5 jonge misdienaars (waaronder 3 Vormelingen). Rond het altaar verzamelden alle kinderen om te luisteren naar een hedendaagse versie van de verleiding van Adam & Eva door de slang: de aandachtige kinderen hadden het helemaal beet.

We sloten af met het vreugdevol slotlied “Down in my heart” met een zelfgemaakt tekst op maat van onze gemeenschap:

 We delen vreugde, de grote vreugde
de liefde van de Heer is in ons hart.        
We zijn verbonden , vurig verbonden,                               
de liefde van de Heer is in ons hart.”

Hopelijk ben jij er volgende keer (26 maart) ook bij? Meer daarover in een volgende editie.

ByDirk Van de Poel

Volgende “Vier de zondag” op 26 februari Waar haal ik de kracht vandaan?

26 februari is de 1e zondag van de vasten.
In het evangelie gaat het dan over de verleidingen van Jezus in de woestijn. Wij van de gemeenschap “IederEEN vurig verbonden” vonden dat de geschikte gelegenheid om wat dieper in te gaan op de verleidingen waar wij mee te maken krijgen en vooral waar we de kracht vandaan halen om ze te weerstaan.
De maaltijd houden we sober: we bieden je soep en brood aan. Je kan hiervoor ter plaatse een vrije bijdrage geven.

Kinderen en jongeren hebben een eigen programma en zoals altijd eindigen we met een vreugdevolle eucharistieviering in de St. Benedictuskerk.

Bespeel je een muziekinstrument? Breng het mee.

Opgelet!
We zitten voor deze editie op een andere locatie dan gewoonlijk, nl. in de kleuterschool van de Tandem met ingang aan de Jacob Van Arteveldestraat 23.

We hebben deze keer de vroege dagorde en beginnen dus om 10 uur en eindigen omstreeks 14 uur.

Inschrijven kan tot 23 februari via QR-code op de affiche of via deze link KLIK HIER! Lukt dit niet dan kan je ook bellen op nummer 0487 890841. Van harte welkom!

ByDirk Van de Poel

Wie volg jij? Verslag “vier de zondag” van 22 januari

Er was een tijd dat “volgen” helemaal out was… Je eigen weg banen: daar ging het om in het leven.
Tegenwoordig “volgt” iedereen wel minstens iemand, al is het dan maar op social media…
Maar wie wil vandaag Jezus volgen en wat zou dat dan wel inhouden? In elk geval iets meer dan zijn posts aanklikken op je smartphone of computer.
Daarover ging het op de “vier de zondag “van januari.

We waren met een vijftigtal, jong en oud, die zich over drie woorden van Jezus wilden buigen:1: kom; 2: volg; 3. Mij.

Enkelen onder ons hadden in de ochtend al de vrieskou van de St. Antoniusprocessie getrotseerd en kwamen ’s middags met gloeiend rode wangetjes aan in de Tandem. Daar deelden we broederlijk en zusterlijk onze meegebrachte knapzak.  Zoals altijd was er meer dan genoeg voor iedereen.

Kleuters, kinderen en tieners hadden een eigen programma terwijl de volwassenen naar de Benedictuskerk togen. Daar wachtte de postbode op hen zowaar met een op naam geadresseerde brief van… God. Niet weinigen waren ontroerd door de woorden van de brief.

In kleine groepjes werd er verder over gedeeld. De tongen kamen los, de harten gingen open.

Wanneer je wordt geroepen is opstaan, KOMEN en luisteren de eerste stap, een eerste beslissing. De tweede stap is weer een beslissing; wil je de persoon die je roept VOLGEN, wil je in zijn spoor meegaan? Dit werd heel concreet in de gesprekken. Hoe ver ga je mee? Waar leidt de weg naartoe? Wat met je grenzen en je twijfels?

Het derde woord was misschien wel het belangrijkste: MIJ. Toen ging het over wie Jezus voor ons is en waarom we juist HEM zouden willen volgen.

In de eucharistieviering zette pastoor Tom alles nog eens op een rijtje (het volstond tot 3 te kunnen tellen!) Een mooi moment was het onthaal in de gemeenschap en de naamopgave van 2 catechumenen en de overhandiging van de Schrift aan een volwassen vormeling.

Een gezellig vieruurtje sloot onze vier de zondag weer af.

Wil je ook eens komen proeven? Je bent heel welkom op 26 februari. Volgende week lees je er meer over.

ByDirk Van de Poel

“Kom en volg mij” IederEEN vurig verbonden

De vierde zondag valt op zondag 22 januari.

Na onze ingeperkte maar feestelijke Kersteditie krijg je nu weer een volledig programma met maaltijd, activiteit en eucharistie.
Als thema kozen we “Kom en volg mij”, rechtstreeks geplukt uit het evangelie van die zondag.

We zullen samen ontdekken dat elk woord in deze bekende uitspraak van Jezus zijn volle betekenis heeft, ook nu, voor ieder van ons.
Voor de maaltijd brengt elkeen een eenvoudige broodpicknick voor zichzelf en/of gezin mee: we leggen alles samen en delen.
Er is een apart kinderen- en jongerenprogramma.
Wie een instrument bespeelt: breng het mee!
Nodig gerust anderen uit!
Concreet:

  • zondag 22 januari
  • Start om 12 uur in “de Tandem” (achter de St. Benedictuskerk)
  • Einde omstreeks 16 uur.
  • Vrije bijdrage kan ter plaatse in het mandje of via Payconiq
  • Inschrijven : ten laatste donderdag 19 januari

Klik HIER! om in te schrijven.

Lukt dit niet, bel dan 0487 89 08 41

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden: Al anderhalf jaar gemeenschapszondagen!

Je hebt er al van gehoord, natuurlijk.
Een groeiende groep mensen uit onze pastorale eenheid wil onder de bezielende leiding van onze pastoor Tom groeien naar een hechte christelijke gemeenschap met de blik op de toekomst.
Deze groep was het die ook het initiatief nam om tijdens de zomermaanden de bekende wondere woensdagen te organiseren en de midzomerwandelingen in Tongerlo en Meerseldreef.

Hoe begon het?
In juni 2021 organiseerden we een projectweek.
Toen hebben een dertigtal mensen van gedachten gewisseld over hoe zo een gemeenschap er zou kunnen uitzien.
Daaruit zijn vorig werkjaar de maandelijkse gemeenschapszondagen gegroeid, onder de naam “vier de zondag”. het is immers telkens op de 4e zondag van de maand en we willen die zondag ECHT vieren!
De groep engageerde zich om in de mate van het mogelijke aan deze dagen deel te nemen.
Maar deze zondagen staan ook open voor al wie eens wil komen proeven of enkele keren meedoen. Ook alle leeftijden en in het bijzonder gezinnen zijn welkom.
De “vier de zondag”en gaan door in de St. Benedictuskerk en in school de Tandem (achter de kerk).

Een “vier de zondag” bevat altijd volgende ingrediënten:

  • een enthousiaste eucharistieviering;
  • een gezamenlijke maaltijd;
  • een gemeenschapsopbouwende activiteit: dat kan ontspanning zijn (een wandeling of spel bvb) of verdieping (een stukje bijbelstudie, deelgroepjes rond een thema,…)

Intussen zit ons tweede werkjaar er al bijna voor de helft op. In totaal hebben al meer dan 100 mensen deelgenomen waaronder verscheidene gezinnen met kinderen. We werken met afwisselend 2 dagindelingen: een vroege formule: van 10 uur tot na het middagmaal en een latere: van 12 uur tot 16.30 u.

Op deze website kun je nog alle verslagen van die voorbije dagen terugvinden. Klik HIER!
Lees en krijg goesting.
Want misschien is dit iets voor jou of voor je gezin? Samen als zusters en broeders ons christenzijn beleven en zo een teken zijn voor en in de wereld!

Wil je ook meedoen. Klik HIER en schrijf je in voor de volgende VIER DE ZONDAG! Of geef een seintje zodat we je een volgende keer kunnen uitnodigen: 0487 89 08 41

ByDirk Van de Poel

We vieren de zondag en Kerstmis met Iedereen vurig verbonden.

Je kan er niet naast. Als je op de vierde zondag ook nog Kerstmis viert kom je als gemeenschap samen. Wat korter dan anders, want we weten ook dat Kerstmis een familiegebeuren is en daar willen we maar al te graag tijd voor maken.

Volledige fotoreeks onderaan!

Maar wel met de gezellige verbondenheid die we in onze groep hebben opgebouwd in het vorige werkjaar. Een Christelijke verbondenheid tussen heel wat verschillende mensen. Jong, oud, stil, luidruchtig, enthousiast of wat gereserveerd. Ieder heeft zijn plaatsje. Het is fijn om te zien hoe jonge gezinnen verbonden zijn met een wat oouder publiek. En vooral dat het werkt. Want wat we delen is zo belangrijk.

Eerst, na een aperitiefje, delen we samen een gezellig buffet. Er wordt veel gepraat. De kinderen eten en spelen met elkaar. De volwassenen babbelen. Je voelt je verbonden in geloof. Of je iemand al kent of niet, je bent welkom want we willen naar je luisteren.

Daarna vieren we samen Kerstmis in de kerk. De muziekgroep en het samen zingen maken de viering warm. En hier doet iedereen mee. De zondag en Kerstmis wordt hier echt gevierd. Er is veel aandacht van pastoor Tom voor de kinderen. Maar op die manier kunnen ook volwassenen iets op een heel eenvoudige manier leren. Men wikkelde hem in doeken… Dat staat niet zomaar in de bijbel. Wij hebben het begrepen. Het Kerstverhaal is ontegensprekelijk verbonden met Pasen. Wil jij ook meer weten? Klik HIER!

Na de viering werd er nog wat gezellig nagepraat terwijl een ploeg vrijwilligers opruimden en anderen naar huis trokken voor hun familiefeest. Het was een warme kerst.

ByDirk Van de Poel

Wat als… de vier de zondag op Kerstmis valt?

Dan valt Kerstmis op de vier de zondag!

Ja, we zien het als een unieke gelegenheid om op een van de grootste feesten samen te komen met onze nieuwe gemeenschap “IederEEN vurig verbonden”.
Wel in een afgeslankte versie (qua tijdsgebruik) om ieder de kans te geven ook nog familiebezoeken af te leggen.

We komen dus samen op zondag 25 december om 12 uur in de “Tandem”, de school achter de St. Benedictuskerk voor een glaasje en een fijn koud buffetje.

Daarna vieren we samen eucharistie in de kerk en rond 14 uur… kan ieder zijns weegs gaan!

Iedereen is welkom (ook als je nog nooit op een vier de zondag was).

Je moet wel inschrijven (graag vóór 22 december)

Klik HIER! of via de QR-code op de affiche (die is ook te vinden op de website).
Als dit niet lukt kan je ook gewoon bellen op nummer 0487 89 08 41

Je hoeft niets mee te brengen. Je kan ter plaatse een vrije bijdrage geven.

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden! Durf jij het onverwachte verwachten?

Twaalf vier de zondagen lang hebben we (met enige overdrijving) nog geen druppel regen gehad.
Op de dertiende editie was het van dattum. Het thema was dan ook “verwacht het onverwachte”.

Nu lieten we die regendruppels echt niet aan ons hart komen. Het enige nadeeltje was misschien dat we wat meer dan anders binnenshuis gekluisterd waren. Maar daar was dan ook heel wat te beleven.

Met een flinke groep van meer dan 50 (kinderen inbegrepen) genoten we eerst van de lekkere balletjes met soep (alternatief: lekkere soep zonder balletjes) in een rode of groene versie. Van alle soepterrines was op het einde enkel nog de bodem te zien: dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Van het Turks brood was nog wat meer over, maar dat vond wel zijn weg op het einde van de dag.

Het thema werd ingeleid door Leentje en Volodymyr met een reuze verrassingspak voor de jarigen van de maand november. Wat zou daar in zitten? Verwacht het onverwachte: er kwam verdraaid een bus uit om op het einde van de dag onze vrije bijdragen in te deponeren, maar ook… een hele collectie zelf gebakken taarten waar iedereen naar hartenlust kon van mee snoepen. De toon was gezet!

De activiteit was een groepsspel met een schare aan onverwachte (wat dacht je?) opdrachten die door jong en oud met enthousiasme vervuld werden. Het ging van het proeven van onverwachte drankjes tot ernstige vragen als “Heb je Jezus al ooit ontmoet?” of: “Durf je iets van God verwachten? En wat dan?”

De eucharistieviering was de kers op de taart. Pastoor Tom verduidelijkte het evangelie van de dag met één woord: “nu is de tijd om klaar te zijn voor Jezus’ komst”. Door een link met de goede Sint snapte elke aanwezige (van jong tot oud) wat bedoeld werd en het werd heel concreet toen onze pastoor 3 reuze-speculazen tevoorschijn toverde en dat op nog een goeie week vóór 6 december.

Wat heeft God nog voor ons in petto? Wees vol verwachting… voor het onverwachte.

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden Verwacht het onverwachte

Op 27 november komt de gemeenschap IederÉÉN vurig verbonden weer bijeen om de vierde zondag te vieren. Het is een bijzondere dag, want deze vierde zondag is ook de eerste zondag van de advent en van het kerkelijk jaar. Wij gaan vooral uitkijken naar de komst van God onder de mensen. Zo’n belangrijke ontmoeting veronderstelt ook een voorbereiding.

Waarschijnlijk heeft ieder van ons wel ervaring met wachten. Zeker als het gaat om een belangrijk bezoek, een spannend verslag of langverwachte ontmoeting. Hoewel je kan vermoeden wat gaat gebeuren, blijft er toch altijd nog iets onbekends. Hoe iets precies gaat verlopen weet je vaak niet en de verwachtingen die je hebt vanuit je ervaring kunnen doorbroken worden door iets totaal onverwachts. Hoe beleef ik dan verwachting? Welke gevoelens houden mij dan bezig? Het evangelie van de eerste zondag van de advent roept ons tot waakzaamheid op.

“Verwacht het onverwachte” wordt dan ook het thema van onze gemeenschapsdag op 27 november. Iedereen is van harte welkom om samen het onverwachte tegemoet te gaan.

We komen samen om 12 uur in de “Tandem”, de school achter de St.-Benedictuskerk (Lepelstraat). We starten met de maaltijd. Wij bieden soep met broodjes aan, je hoeft dus zelf geen eten mee te brengen. Daarop volgt een thematische activiteit en we eindigen met een vreugdevolle eucharistieviering.

Je kan inschrijven tot 24 november klik HIER! of telefonisch op nummer 0487 89 08 41.