Tag Archive vrijwilligersfeest

Vrijwilligersfeest: Pastoor Tom legt uit…

Dit is een verkorte versie van de speech op het vrijwilligersfeest. Het was intussen al het tiende feest voor de parochies van Mortsel en het vijfde voor de hele pastorale eenheid. Het was meteen ook een heel geslaagde editie waarbij ik van heel wat mensen heb gehoord dat ze stilaan toch een aantal mensen kennen uit andere parochies, werkingen… Als eerste stap in ons feestjaar was dit er alvast ‘boenk oep’ zoals ze zeggen.

Complimentendag

Het vrijwilligersfeest valt toevallig op complimentendag. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ons grootste compliment van vandaag gaat naar alle vrijwilligers die zich op heel veel uiteenlopende manieren inzetten voor onze pastorale eenheid. Jullie geven net als het zout smaak aan onze werking, we zijn jullie daar heel dankbaar voor.

Vergelijking met trouwen

U kent wellicht de uitdrukking: zijt gij uit vrije wil en met de volle instemming van uw hart… Het is de eerste vraag uit de ondervraging in een huwelijksviering. Ik gebruik deze woorden om ook iets over vrijwilligers te zeggen. Het is immers belangrijk dat vrijwilligers uit hun vrije wil mogen vertrekken. De vrijheid van de vrijwilliger is een kostbaar goed, dat betekent ook te mogen aangeven welke engagementen iemand wel of niet wil doen en of het misschien tijd is om te stoppen of iets anders te doen.

Daarnaast is de volle instemming van groot belang. Volheid van hart is iets wat we meteen aanvoelen bij mensen. Iemand die vanuit een vol hart vertrekt doet niet alleen een taak, die brengt ook vreugde, verbinding… Voor ons christenen in ons geloof in Jezus Christus de bron van die volheid. Als we het niet samen doen omwille van Jezus Christus wordt alles een lege doos.

Nadien wordt aan het koppel gevraagd elkaar lief te hebben en te waarderen. De reden waarom de vraag een dubbele focus heeft, is dat het niet elke dag vanzelfsprekend is om lief te hebben. Laat er die dag tenminste waardering zijn. Ook dit is een mooie vraag in onze vrijwilligerswereld. Niet alle initiatieven of gekozen richtingen zullen meteen veel spontane liefde opwekken, maar laat er tenminste voor elkaar steeds waardering zijn.

De derde vraag in een huwelijk gaat over het ontvangen van kinderen en ze in de liefde van de ouders te laten opgroeien. Kinderen zijn er niet zonder hun ouders en dragen er veel van mee, maar tegelijk zijn ze ook altijd anders en hebben ze eigen voorkeuren en plannen. Zo gaat het ook in de kerk. Elke generatie zal zien dat de volgende niet anders kan dan voortbouwen op wat er al is, maar tegelijk zelf ook andere wegen in zal slaan. Laten we ook de volgende generatie in onze liefde laten opgroeien.

Lees verder onder de foto’s

Lopende projecten.

We kunnen niet alles vermelden, maar ik sta toch stil bij enkele lopende projecten. Sinds november hebben we Elise die meewerkt als projectmedewerker. Haar taak is de processen beter te laten verlopen. Zo heeft ze al hard gewerkt rond patrimonium en administratie en gaan we nu starten met de domeinen liturgie en verkondiging. We zijn ook heel blij met het enthousiasme rond het tienerweekend, IederEEN vurig verbonden, de thema vieringen…

De speech werd afgerond met een warme oproep om deel te nemen aan de komende grote initiatieven. De vrijwilligers zijn degenen die alle vijf de grote initiatieven van het feestjaar kunnen bijwonen, maar u allen heel welkom op de bedevaart naar Scherpenheuvel op 18 mei, het kamp van 3 tot 6 juli in de Meerseldreef en natuurlijk ook de feestviering op 15september in de basiliek.

Het vrijwilligersfeest was een knaller!

Ik ga het niet met woorden zeggen. Dat verslag komt nog. Met meer dan 130 kwamen we samen en als je de beelden bekijkt, die zeggen genoeg. Een bomvolle zaal vol met goedgezinde vrijwilligers eerst samen in de kerk bezinnen dan luisterden, praten en aandacht bij de boeiende toespraak van pastoor Tom.

En natuurlijk was er het dessertenbuffet waar we door de ouders van vormelingen en eerste communicantjes extra werden verwend.

Dank allemaal. Zonder vrijwilligers konden we geen kerk zijn!

Verschillende leuke berichtjes bereikten ons. Dit willen we de organisatoren zeker niet onthouden:

Wat een toffe bijeenkomst was dat weer gisterenavond!!!

Ik vermoed dat er NIEMAND moet “aangepord” worden om de ingeslagen weg voort te gaan!  Het gaat GOED met onze PEHMM!!! Ik denk dat er vele PE’s mogen JALOERS zijn op datgene wat WIJ hebben aan mogelijkheden en INZET!

Het deed DEUGD en het moedigt aan om er weer VOLOP tegen aan te gaan!!!

Groetjes,

Lily

2024 – een feestjaar dat we starten met ons vrijwilligersfeest.

Op vrijdag 1 maart willen we onze vrijwilligers verwennen.  Zij hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

Steek ook jij ergens in onze pastorale eenheid, in je parochie, op regelmatige basis een handje toe voor om het even wat, dan ben ook jij meer dan welkom. 

We starten om 19.30 uur in de kerk Heilige Familie, Edegem om nadien te feesten in het Elzenhof. 

Je dient je hiervoor wel in te schrijven voor 15 februari bij Luc Van Hoof met vermelding van je voornaam en je familienaam. 

luc.van.hoof1@telenet.be  (SMS: 0487 89 06 13)

Pastoor Tom en het team van de pastorale eenheid

Vrijwilligersfeest

Onze pastorale eenheid zou niet kunnen werken zonder talrijke vrijwilligers zoals lectoren, catechisten, bestuursleden van verenigingen, medewerkers in plaatselijke kerngroepen of kerkraden, kosters, boekhouders en muzikanten, secretariaatsmensen en leden van werkgroepen allerhande. Om hen te bedanken voor hun inzet worden zij uitgenodigd voor het vrijwilligersfeest van de pastorale eenheid op vrijdag 1 maart 2024.

Programma

  • 19.30 u. bezinningsmoment in de kerk van Heilige Familie (Kerkplein 1 Edegem). 
  • 20.00 u. feest in het Elzenhof (Kerkplein 3 Edegem). 

Vrijwilligers hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen, maar mogelijk zijn er toch die we niet hebben kunnen bereiken. Daarom verwittigen we u ook via dit medium.

Inschrijven vóór 15 februari per e-mail bij Luc Van Hoof luc.van.hoof1@telenet.be. Vermeld dan je voor- en familienaam en als je partner meekomt, ook diens naam en voornaam. Inschrijven kan ook per sms-bericht naar 0487 89 06 13.

Vrijwilligersfeest: De limericks

U moest er even op wachten… Daarvoor onze excuses. Maar hier zijn ze dan: De Limerick door u en zoveel anderen gemaakt op het vrijwilligersfeest.

Er was eens een vrijwilliger in Balen
Hij hielp iedereen zonder dralen
Hij was dan zo moe
Maar gaf dat niet toe
en dat ondanks meerder kwalen

Er was eens een boekhouder in Luik
Die greep wel eens graag naar de kruik
Hij slokte ze leeg
Tot hij krampen kreeg
Nu zit hij ermee in zijn buik

Er was eens een diaken in Geel
Op zondag was nooit iets te veel
Hij ging naar de kerk
Want dat was zijn werk
Gods dienst hield hem uit het bordeel

Er was eens een priester in Gistel
Die las eens vol vuur het epistel
Ik hoorde het niet
Maar wel mijn vriend Piet
Die had echt geen last van ’t geritsel

Er was eens een bezoeker uit Olen
Met een boeket vol gladiolen
Hij was op zoek naar een vrouw
Met in petto eeuwige trouw
Iedereen zei: “Hij heeft een slag van de molen.”

Er was eens een catechist in Amen
Die zong: “Kom allen tesamen.”
We lopen in de wei
Plots kwam er een bij
En hij viel prompt in de bramen

Er was eens een zanger in Lier
een stadje niet ver van hier
Hij zong uit volle borst
Daarvan kreeg hij dorst
Dus zocht hij zijn heil in het bier

er was eens een predikant in Haren
Hij wilde een keertje gaan varen
Een storm stak op
De boot ging over kop
Toen ging hij op in de baren

Er was een dirigent in Waver
Die gaf zijn koor steeds de daver
De toon ging omlaag
Het werd een gezaag
Het ging van de biezen naar de klaver

Er was eens een pastoor in Landen
Die dreigde in de hel te belanden
Hij ging naar de sacristij
Na een mis of 5 was hij weer vrij
nu had hij zijn leven terug wat in handen

Er was eens een koster in Bemel
Die had het niet met dat gewemel
hij wou dat het stil was
En schonk wijn in een glas
En zo ging toch iedereen naar de heme
l

Er was eens een zuster in De HAAN
Die droomde bij volle maan
Van een knappe pastoor die meezong in een meisjeskoor
Zijn stem schoof uit
En nu blaast hij enkel op zijn fluit

Er was eens een bloemschikster in Voeren
Die was van de Goede Week over haar toeren
De bloem van het kruis
Lag nog in haar huis
Daar stond de pastoor al stil te loeren

Er was eens een voorganger in Namen
Die riep ons allen samen
Om te zingen in koor
En waar is de pastoor?
Die is gebuisd bij het examen

Er was eens een pater in Bissen
Gekend om zijn humoristische missen
Het kan toch niet zijn
Hij deelde zijn wijn
Een feestje met broden en vissen

Er was eens een bedevaarder in Huppel
Hij droeg op zijn rug een grote knuppel
Hij trok van dorp tot dorp
en droeg een kruis met veel zorg
Tot slot kreeg hij van de dorpelingen een dikke knuffel

Er was eens een lector in Tienen
Die de mis in Benedictus wou streamen
Maar het contact viel toen uit
En dan riep hij luid:
“Zo kan ik mijn hemel niet verdienen!”

Er was een muzikant in Schaarbeek
Die af en toe te diep in het glas keek
Zijn viool speelde vals
Het was zeker geen wals
De dirigent was volledig van streek

Er was een administrator in Goor
Hij kon niet werken met een boor
Dat viel hem telkens guur
Dat werd stilaan zo zuur
Met een YouTube-je kreeg hij het eindelijk toch door

Er was eens een cantor in Komen
Hij zong niet, maar bleef zowaar dromen
Men schudde hem wakker
“Zeg kan het niet zachter?”
“Zwijg stil en de Heer zal ’t U lonen.”

En dan is er nog eentje dat ik echt niet ontcijferd krijg, met excuus….

Vrijwilligersfeest!

Dat het een fijn feest was. Zoveel mensen die zich elke week opnieuw inzetten voor onze kerken en onze gemeenschap.

Met meer dan 100 kwamen we bijeen. Eerst in de St.-Jozefkerk in Mortsel voor een moment van bezinnen en samen biddend te zingen. Daarna in Den Wolschaerder voor een glas (of meer dan een), een gezellig rijmspel en een heerlijk dessertenbuffet. Dat was verzorgd door de ouders van vormelingen een eerste communicanten. Waarvoor heel veel dank. Tenslotte mochten vandaag onze vaste vrijwilligers in de eerste plaats genieten.

Pastoor Tom benadrukte in zijn ‘korte’ toespraak dat hij dankbaar was voor zoveel mensen die zich belangeloos voor onze gemeenschap inzetten. Hij benadrukte dat het winterplan dankzij ons allen zeker geslaagd is waardoor we op een haalbare manier de energierekeningen onder controle konden houden. Ook hier is de rol van alle vrijwilligers van heel groot belang.

Maar samen vieren is nog belangrijker. De rest vertellen de foto’s.

Klik links of rechts van de foto’s om sneller vooruit te gaan!

Leve de vrijwilliger! Ons vrijwilligersfeest 20 mei 2022

Vrijwilligers zijn de kern van onze gemeenschap. Daarom was het zo jammer dat we al 2 jaar na elkaar het vrijwilligersfeest niet konden laten doorgaan.

Maar nu was het dan eindelijk terug zover. En dus waren velen van de partij.

Na het bezinningsmoment in de kerk van de Heilige Familie dat werd opgeluisterd door een gelegenheidskoortje en na de mooie woorden van pastoor Tom, trok de hele massa naar het Elzenhof waar we samen konden genieten van de heerlijke babbeltjes, het fijne zoetbuffet en de aangename drankjes.

Maar eerst na pastoor Tom het woord. Een realistische kijk op onze kerkgemeenschap van nu. Geen eenvoudige boodschap, maar wel een boodschap van hoop.

Met de losse hand gefilmd; Excuus voor de mindere kwaliteit.

Alles werd opgeluisterd door de muzikanten van “Kroes control” Die voor een extra aangename sfeer zorgden.

Maar ook het vrijwilligersfeest is een feest dat niet kan zonder de hulp van vrijwilligers.
Dank dus aan de ploeg van St.-Jozef Edegem en de Heilige Familie die hier hun schouders onder zetten.
Dank aan ouders van vormelingen, communicanten en andere vrijwilligers voor het heerlijk zoet buffet.
Dank aan tuincentrum Claes voor de mooie tafeldecoratie.
Dank aan de aanwezigen die met al die gezellige babbels voor de goede sfeer zorgden.
En dank aan iedereen die zijn groot of klein steentje bijdroeg om er een echte feestelijke avond van te maken.

Het was goed terug samen te kunnen zijn.

Alle foto’s (ook die van minder kwaliteit) vind je hieronder. Heb je zelf foto’s van die avond? Aarzel niet en stuur ze ons. we zetten ze er graag bij.

Dirk

Vrijwilligersfeest op 20 mei

Wat zouden onze parochies zijn zonder de inzet van honderden vrijwilligers?  Wat stelt de pastorale eenheid voor zonder het engagement en het enthousiasme van al onze medewerkers? 

Jullie verdienen het om een keer in de bloemetjes gezet te worden.

Tot twee keer toe hebben we ons vrijwilligersfeest moeten uitstellen. Maar nu is het zover. 

Op vrijdag 20 mei om 20 u. bent u uitgenodigd! 

Lees verder

We beginnen met een kort bezinningsmoment in de kerk van Heilige Familie (Kerkplein Edegem). 

Daarna wandelen we het hoekje om naar de grote zaal van het Elzenhof. In samenwerking met heel wat ouders van vormelingen en eerste communicanten bieden we u daar een drankje aan en wat later op de avond een heerlijk dessertenbuffet. We voorzien ook een korte activiteit, bedoeld om wat meer mensen te leren kennen over de parochiegrenzen heen. En natuurlijk spreekt pastoor Tom een welgemeend dankwoord uit. In de loop van de avond worden we getrakteerd op een mini-optreden van Kroeskontrol, een plezierige meezinggroep met Edegemse roots.

Deze avond is bedoeld voor al wie verantwoordelijkheid draagt binnen een vereniging of een taak opneemt een van de vele werkgroepen van onze pastorale eenheid en onze parochies.  U begrijpt dat we niet alle gewone leden van bijvoorbeeld verenigingen of koren kunnen uitnodigen, maar al wie meewerkt in liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw en de zorg voor kerkgebouwen en patrimonium en bestuursleden van onze verenigingen is van harte uitgenodigd!

Bedankt om voor 15 mei in te schrijven. Dat kan bij voorkeur via e-mail: fontaine_meeuws@skynet.be     of telefonisch (liefst sms)  0479 73 90 33

Graag met deze gegevens:

  • voornaam en familienaam
  • werkgroep of vereniging (indien verbonden aan een parochie, graag bij vermelden)
  • aantal personen.

Laten we samen genieten van deze avond!

Hartelijke groet

De organiserende PKG’s van Sint-Jozef Edegem en Heilige Familie

Toch geen vrijwilligersfeest dit jaar

Normaal hadden wij tijdens de vrijwilligersweek in februari onze talloze medewerkers in de bloemetjes willen zetten. Vanwege een niet nader genoemd virus werd dat vrijwilligersfeest verschoven naar eind mei. Maar nu lijkt het erop dat ook dan de maatregelen nog te streng zullen zijn om in grote groepen bijeen te komen, zeker indien dat, in geval van slecht weer, binnen zou moeten.

De organiserende kerngroepen H. Familie en Sint-Jozef Edegem sparen daarom hun krachten op tot volgend jaar. Afspraak op 25 februari 2022.

Wat niet wegneemt dat we al de inzet en al de inspanningen die dit moeilijke jaar geleverd zijn enorm appreciëren. Ontzettend bedankt, allemaal! Bedankt ook aan al de ouders van communicanten en vormelingen die zich hadden opgegeven om te helpen.

Uitstel is geen afstel!