Tag Archive vrijwilligersfeest

Vrijwilligersfeest: De limericks

U moest er even op wachten… Daarvoor onze excuses. Maar hier zijn ze dan: De Limerick door u en zoveel anderen gemaakt op het vrijwilligersfeest.

Er was eens een vrijwilliger in Balen
Hij hielp iedereen zonder dralen
Hij was dan zo moe
Maar gaf dat niet toe
en dat ondanks meerder kwalen

Er was eens een boekhouder in Luik
Die greep wel eens graag naar de kruik
Hij slokte ze leeg
Tot hij krampen kreeg
Nu zit hij ermee in zijn buik

Er was eens een diaken in Geel
Op zondag was nooit iets te veel
Hij ging naar de kerk
Want dat was zijn werk
Gods dienst hield hem uit het bordeel

Er was eens een priester in Gistel
Die las eens vol vuur het epistel
Ik hoorde het niet
Maar wel mijn vriend Piet
Die had echt geen last van ’t geritsel

Er was eens een bezoeker uit Olen
Met een boeket vol gladiolen
Hij was op zoek naar een vrouw
Met in petto eeuwige trouw
Iedereen zei: “Hij heeft een slag van de molen.”

Er was eens een catechist in Amen
Die zong: “Kom allen tesamen.”
We lopen in de wei
Plots kwam er een bij
En hij viel prompt in de bramen

Er was eens een zanger in Lier
een stadje niet ver van hier
Hij zong uit volle borst
Daarvan kreeg hij dorst
Dus zocht hij zijn heil in het bier

er was eens een predikant in Haren
Hij wilde een keertje gaan varen
Een storm stak op
De boot ging over kop
Toen ging hij op in de baren

Er was een dirigent in Waver
Die gaf zijn koor steeds de daver
De toon ging omlaag
Het werd een gezaag
Het ging van de biezen naar de klaver

Er was eens een pastoor in Landen
Die dreigde in de hel te belanden
Hij ging naar de sacristij
Na een mis of 5 was hij weer vrij
nu had hij zijn leven terug wat in handen

Er was eens een koster in Bemel
Die had het niet met dat gewemel
hij wou dat het stil was
En schonk wijn in een glas
En zo ging toch iedereen naar de heme
l

Er was eens een zuster in De HAAN
Die droomde bij volle maan
Van een knappe pastoor die meezong in een meisjeskoor
Zijn stem schoof uit
En nu blaast hij enkel op zijn fluit

Er was eens een bloemschikster in Voeren
Die was van de Goede Week over haar toeren
De bloem van het kruis
Lag nog in haar huis
Daar stond de pastoor al stil te loeren

Er was eens een voorganger in Namen
Die riep ons allen samen
Om te zingen in koor
En waar is de pastoor?
Die is gebuisd bij het examen

Er was eens een pater in Bissen
Gekend om zijn humoristische missen
Het kan toch niet zijn
Hij deelde zijn wijn
Een feestje met broden en vissen

Er was eens een bedevaarder in Huppel
Hij droeg op zijn rug een grote knuppel
Hij trok van dorp tot dorp
en droeg een kruis met veel zorg
Tot slot kreeg hij van de dorpelingen een dikke knuffel

Er was eens een lector in Tienen
Die de mis in Benedictus wou streamen
Maar het contact viel toen uit
En dan riep hij luid:
“Zo kan ik mijn hemel niet verdienen!”

Er was een muzikant in Schaarbeek
Die af en toe te diep in het glas keek
Zijn viool speelde vals
Het was zeker geen wals
De dirigent was volledig van streek

Er was een administrator in Goor
Hij kon niet werken met een boor
Dat viel hem telkens guur
Dat werd stilaan zo zuur
Met een YouTube-je kreeg hij het eindelijk toch door

Er was eens een cantor in Komen
Hij zong niet, maar bleef zowaar dromen
Men schudde hem wakker
“Zeg kan het niet zachter?”
“Zwijg stil en de Heer zal ’t U lonen.”

En dan is er nog eentje dat ik echt niet ontcijferd krijg, met excuus….

Vrijwilligersfeest!

Dat het een fijn feest was. Zoveel mensen die zich elke week opnieuw inzetten voor onze kerken en onze gemeenschap.

Met meer dan 100 kwamen we bijeen. Eerst in de St.-Jozefkerk in Mortsel voor een moment van bezinnen en samen biddend te zingen. Daarna in Den Wolschaerder voor een glas (of meer dan een), een gezellig rijmspel en een heerlijk dessertenbuffet. Dat was verzorgd door de ouders van vormelingen een eerste communicanten. Waarvoor heel veel dank. Tenslotte mochten vandaag onze vaste vrijwilligers in de eerste plaats genieten.

Pastoor Tom benadrukte in zijn ‘korte’ toespraak dat hij dankbaar was voor zoveel mensen die zich belangeloos voor onze gemeenschap inzetten. Hij benadrukte dat het winterplan dankzij ons allen zeker geslaagd is waardoor we op een haalbare manier de energierekeningen onder controle konden houden. Ook hier is de rol van alle vrijwilligers van heel groot belang.

Maar samen vieren is nog belangrijker. De rest vertellen de foto’s.

Klik links of rechts van de foto’s om sneller vooruit te gaan!

Leve de vrijwilliger! Ons vrijwilligersfeest 20 mei 2022

Vrijwilligers zijn de kern van onze gemeenschap. Daarom was het zo jammer dat we al 2 jaar na elkaar het vrijwilligersfeest niet konden laten doorgaan.

Maar nu was het dan eindelijk terug zover. En dus waren velen van de partij.

Na het bezinningsmoment in de kerk van de Heilige Familie dat werd opgeluisterd door een gelegenheidskoortje en na de mooie woorden van pastoor Tom, trok de hele massa naar het Elzenhof waar we samen konden genieten van de heerlijke babbeltjes, het fijne zoetbuffet en de aangename drankjes.

Maar eerst na pastoor Tom het woord. Een realistische kijk op onze kerkgemeenschap van nu. Geen eenvoudige boodschap, maar wel een boodschap van hoop.

Met de losse hand gefilmd; Excuus voor de mindere kwaliteit.

Alles werd opgeluisterd door de muzikanten van “Kroes control” Die voor een extra aangename sfeer zorgden.

Maar ook het vrijwilligersfeest is een feest dat niet kan zonder de hulp van vrijwilligers.
Dank dus aan de ploeg van St.-Jozef Edegem en de Heilige Familie die hier hun schouders onder zetten.
Dank aan ouders van vormelingen, communicanten en andere vrijwilligers voor het heerlijk zoet buffet.
Dank aan tuincentrum Claes voor de mooie tafeldecoratie.
Dank aan de aanwezigen die met al die gezellige babbels voor de goede sfeer zorgden.
En dank aan iedereen die zijn groot of klein steentje bijdroeg om er een echte feestelijke avond van te maken.

Het was goed terug samen te kunnen zijn.

Alle foto’s (ook die van minder kwaliteit) vind je hieronder. Heb je zelf foto’s van die avond? Aarzel niet en stuur ze ons. we zetten ze er graag bij.

Dirk

Vrijwilligersfeest op 20 mei

Wat zouden onze parochies zijn zonder de inzet van honderden vrijwilligers?  Wat stelt de pastorale eenheid voor zonder het engagement en het enthousiasme van al onze medewerkers? 

Jullie verdienen het om een keer in de bloemetjes gezet te worden.

Tot twee keer toe hebben we ons vrijwilligersfeest moeten uitstellen. Maar nu is het zover. 

Op vrijdag 20 mei om 20 u. bent u uitgenodigd! 

Lees verder

We beginnen met een kort bezinningsmoment in de kerk van Heilige Familie (Kerkplein Edegem). 

Daarna wandelen we het hoekje om naar de grote zaal van het Elzenhof. In samenwerking met heel wat ouders van vormelingen en eerste communicanten bieden we u daar een drankje aan en wat later op de avond een heerlijk dessertenbuffet. We voorzien ook een korte activiteit, bedoeld om wat meer mensen te leren kennen over de parochiegrenzen heen. En natuurlijk spreekt pastoor Tom een welgemeend dankwoord uit. In de loop van de avond worden we getrakteerd op een mini-optreden van Kroeskontrol, een plezierige meezinggroep met Edegemse roots.

Deze avond is bedoeld voor al wie verantwoordelijkheid draagt binnen een vereniging of een taak opneemt een van de vele werkgroepen van onze pastorale eenheid en onze parochies.  U begrijpt dat we niet alle gewone leden van bijvoorbeeld verenigingen of koren kunnen uitnodigen, maar al wie meewerkt in liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw en de zorg voor kerkgebouwen en patrimonium en bestuursleden van onze verenigingen is van harte uitgenodigd!

Bedankt om voor 15 mei in te schrijven. Dat kan bij voorkeur via e-mail: fontaine_meeuws@skynet.be     of telefonisch (liefst sms)  0479 73 90 33

Graag met deze gegevens:

  • voornaam en familienaam
  • werkgroep of vereniging (indien verbonden aan een parochie, graag bij vermelden)
  • aantal personen.

Laten we samen genieten van deze avond!

Hartelijke groet

De organiserende PKG’s van Sint-Jozef Edegem en Heilige Familie

Toch geen vrijwilligersfeest dit jaar

Normaal hadden wij tijdens de vrijwilligersweek in februari onze talloze medewerkers in de bloemetjes willen zetten. Vanwege een niet nader genoemd virus werd dat vrijwilligersfeest verschoven naar eind mei. Maar nu lijkt het erop dat ook dan de maatregelen nog te streng zullen zijn om in grote groepen bijeen te komen, zeker indien dat, in geval van slecht weer, binnen zou moeten.

De organiserende kerngroepen H. Familie en Sint-Jozef Edegem sparen daarom hun krachten op tot volgend jaar. Afspraak op 25 februari 2022.

Wat niet wegneemt dat we al de inzet en al de inspanningen die dit moeilijke jaar geleverd zijn enorm appreciëren. Ontzettend bedankt, allemaal! Bedankt ook aan al de ouders van communicanten en vormelingen die zich hadden opgegeven om te helpen.

Uitstel is geen afstel!