Tag Archive vormelingen

ByDirk Van de Poel

Vormelingen van Mortsel beleven een spetterend weekend.

Het weekend van de vormelingen zit erop. Het werd een inspirerend en boeiende ervaring; De vormelingen waren ook op de kruispuntviering in de Heilig-Kruiskerk. Dat was een hartverwarmende viering. Hieronder de eerste foto’s van een van de workshops met wat uitleg. Dank aan al de vrijwilligers die dit hielpen realiseren.
Nu is het nog de rechte lijn naar de dag van het Heilig Vormsel!

In mijn workshop intuïtief schilderen en knutselen, waar ik de vraag stelde: ” hoe ervaren jullie God in jullie leven en hoe voelen jullie hierbij ” . Vele zeiden dat ze niet goed wisten hoe of waar ze moesten starten. Iedereen begon in stilte aan zijn opdracht, en wat een resultaten, aan de hand hiervan kwam Iedereen met zijn verhaal naar voor. Heel open en intens . We konden onze diepe ziel blootgeven in warmte en vertrouwen . Ouders gaven aan dat hun kind hier ook graag zou gezeten hebben.
Marie Louise

ByDirk Van de Poel

Kruispuntviering 1 mei Heilig Kruis

Als we dromen in onze pastorale eenheid van een levende gemeenschap die elkaar op zondag in de kerk ontmoet, dan was deze kruispuntviering daar zeker een bruisend voorbeeld van. Een viering waarin plaats was voor de lokale gemeenschap, de vormelingen en hun ouders, de zusters en broeders van de Zaden van het Woord (die gewoon mee kwamen vieren), kleine kinderen, de gewone voorbijganger en nog veel meer.

Een viering die bruiste door de muziek van het muziekensemble, door de vormelingen die stevig meezongen, door de grote groep misdienaars, de nevenviering voor alle kleinere kinderen die mee wilden, …

Maar ook een viering die bruiste door de inspirerende woorden van pastoor Tom die met alle vuur in zijn stem uitlegde wat het wel is “Houden van Jezus”

Een enthousiaste viering waar je warm van wordt.

En wees niet bang… Ook deze viering duurde maar een gewoon uurtje. Een gewonnen uur op je zondag.

ByDirk Van de Poel

Vormelingen Edegem planten papier

Tijdens één van de eerste catechese bijeenkomsten hadden de catechisten een papyrusplant bij en een hele boel stengels van grote papyrussen die bij Gert en Katrien thuis staan.

De vormelingen knipten de lange stengel eraf, ook de bladeren knipten ze kort en ze gooiden al deze stukjes plant in het water.

Tijdens deze catechese leerden zij ook over symbolen : de symbolen van de het Vormsel ( olie, handen, vuur, water) maar ook “kaarsjes op een taart” = “verjaardagstaart” …..

De papyrusstekjes gingen voor de catechesewerking een symbool worden van groeiend geloof.   Want geloven moet je leren en oefenen en blijven doen.

In bijlage zien jullie de evolutie van de stekjes tot nu toe ….

Wij hopen dat jullie geloof in God en Jezus en de Heilige Geest de laatste maanden ook zo flink gegroeid is ….

Lieve groeten van de catechisten,

ByDirk Van de Poel

Catechese dag van de vormelingen van Mortsel

Ze maakten symbolisch een tocht langs enkele kerken en de grot. Onderweg deden ze een zelfonderzoek en op het einde in de kerk van Heilige Bernadette was er een verzoeningsviering met het verbranden van de zondebriefjes.

Voor onze vormelingen was het beeld van God als barmhartige Vader heel behulpzaam.

ByDirk Van de Poel

Vormelingen Edegem: Kruisjes

Op maandag 21 februari hadden we catechese met de vormelingen van Edegem .

De kinderen leerden bij over de betekenis van het kruis, de kruisweg, wat is bidden en het Onze Vader.

Ze kleurden en versierden ook een kruis op krimpfolie.  Gert heeft al deze kruisjes “gebakken” in de oven en in bijlage zien jullie de foto’s met het resultaat.

ByDirk Van de Poel

20 februari 2022 Vormelingen Mortsel komen eindelijk weer bijeen!

Het was lang wachten. En ja … Metn de Damiaanactie stonden ze in groep op straat om actie te voeren na een online catechese. Maar nu was het eindelijk weer ‘echt’ catechese om samen te beleven voor de vormelingen van Mortsel. Een klein fotoverslag!

ByDirk Van de Poel

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE OP 12 FEBRUARI? JA, TOCH WEL!

Sommigen onder u lezen dit bericht wellicht met gefronste wenkbrauwen. Zijn er dan vormsels en eerste communies in februari? Wel, sommige kinderen uit het bijzonder onderwijs volgen gewoon catechese met de andere kinderen en zij hebben hun viering dan ook in de Paastijd.

Voor enkele kinderen is dat echter niet mogelijk en zij volgen dan ook een bijzonder traject. We zijn bijzonder blij dat we deze kinderen van Ritmica in de kerk van Sint-Benedictus mogen verwelkomen. Ze kwamen de kerk al eens verkennen, gaan goed oefenen en zullen dan op 12 februari met vicaris Wim Selderslaghs de eerste communie of het vormsel ontvangen en dat in één gecoördineerde viering.

ByDirk Van de Poel

Naamopgave van de vormelingen uit Edegem

Donderdag 13 januari, 18.30u. De vormelingen verzamelen aan de Basiliek voor de catechese ik over de naamopgave. Alweer een gekke setting. Alle vormelingen op een vaste stoel, telkens een lege stoel ertussen, mondmasker op, handen ontsmet…
Juist, we zijn er nog steeds niet van verlost. Toch willen we met deze vormelingen samenkomen rond hun naamopgave.

Op zondag 16 januari zullen deze jonge mensen immers hun naam opgeven in het bijzijn van hun ouders en parochianen. Ze geven dan aan dat ze gevormd willen worden.
We bespreken met hen wat het betekent om je naam op te geven. Vanaf dan rekent de gelovige gemeenschap erop dat de vormelingen er zullen zijn bij het vormsel, dat ze zich mee inzetten in de gemeenschap.
We horen tijdens de catechese wat de naam Jahweh wil zeggen: Ik ben er, Ik was er en Ik zal er altijd zijn. Een erg geruststellende boodschap, op Jahweh God mag en kan je altijd vertrouwen.
Vele vormelingen hadden als voorbereiding hun eigen naambetekenis opgezocht. Je bént je naam, je kan je naam wórden. Na de naamopgave verwoordden de vormelingen hun engagement. Vandaag zeg ik ‘Ja’ aan die opdracht in mijn leven. Geloven is een werkwoord, nooit zomaar even. Het is doen en niet uitleggen. Daar zet ik mijn naam voor in!

ByDirk Van de Poel

29 en 30 januari Damiaanactieweekend

Op zaterdag trekken de vormelingen rond in Mortsel om stiftjes en knuffeltjes te verkopen; In het catechesemoment en via een website leerden ze de Heilige Damiaan kennen. Ze gaan aan de slag om te doen wat Damiaan droomde. Ze willen geld inzamelen om mensen te genezen.

In de lichtmisvieringen van St.-Benedictus, de Basiliek en het Heilig Kruis zal er ook aandacht aan de Heilige Damiaan besteed worden; na deze vieringen kan je stiftjes of knuffeltjes kopen of een bijdrage achterlaten.

Met 50 Euro kan Damiaanactie iemands leven redden.

Maak jij mee het verschil?

Damiaanactie slaagt erin om jaarlijks ongeveer 250 000 mensen te genezen van Lepra, tbc en andere armoedeziektes. Daarnaast zorgt Damiaanactie net zoals pater Damiaan voor de gekwetste en verminkte zieken die door velen worden uitgesloten en uitgespuwd.
Damiaanactie zorgt voor een verhaal van hoop. Kijk maar eens naar dit filmpje:

Meer info over Damiaanactie? Klik HIER!

ByDirk Van de Poel

VORMELINGEN EN OUDERS MET EEN WARM HART

Dinsdag 7 december stond er een catechese over solidariteit op de planning van de vormelingen uit Edegem.  Helaas, Corona gooide roet in het eten en de catechese ging niet door.  Maar de catechisten bleven niet met hun handen in het haar zitten.  Er werd een mail gestuurd met daarin verschillende oproepen om solidair te zijn met mensen rondom ons.

De acties waaruit gekozen konden worden: soep op de stoep voor Welzijnszorg, kerstkaartjes voor bejaarden uit woonzorgcentra, desserts voor Gastvrij Edegem. Over ieder van de verschillende projecten was er een woordje uitleg bij.

Een stormloop van antwoorden kwam op ons af.

Zo werd er 141 liter soep gemaakt, die door de vormelingen en catechisten op 19 december werd verkocht.  Na de kruispuntviering kon je een bekertje soep kopen voor een vrije bijdrage en een liter soep kostte 5€.  Ook in Heilige Familie gingen we soep verkopen. 

De opbrengst van deze actie ging integraal naar Welzijnszorg, die de mooie som van 770€ op hun rekening zagen verschijnen.  Hiervoor kregen we van hen uit reeds een dikke merci.

Een tweede vraag was dat iedere vormeling 2 kaartjes ging maken en dat we deze zouden bezorgen in Immaculata en andere woonzorgcentra.  Het waren er 195, waarbij 50 gemaakt door één gezin. Hierbij een verslag van Myriam.  

Vanwege de coronamaatregelen mocht er in WZC Immaculata geen grote kerstviering doorgaan op 25 december. Er zijn enkel kleine activiteiten per residentie toegelaten. Daarom ben ik op 23 en 24 december op alle residenties geweest met een rijdende kerststal, om een kerstviering te doen in kleine groepen. In elke viering verwijs ik naar de parochies en de verbondenheid met de parochiegemeenschap. De kaarten waren een mooie manier om dit concreet te maken. Op het einde van elke viering werden de kaarten uitgedeeld. Verschillende residenten vroegen me uitdrukkelijk om de catechisten te bedanken voor het mooie initiatief en zeker proficiat te wensen aan de vormelingen. En om hen een compliment te geven over de prachtige kaarten. Er zaten echte kunstwerken bij!”

En een derde oproep was er eentje van “Gastvrij Edegem”.  Zij vroegen voor hun kerstpakketten, dessertjes.  Ook hier was de respons enorm, rond de 500 chocomousses, puddingen, rijstpappen, koekjes en cup cakes werden er gemaakt door vormelingen en ouders. Gastvrij Edegem was verbaasd om zoveel lekkers te mogen ontvangen en zij zijn ons hier enorm dankbaar voor.

Dan is er ook nog een actie die meer dan het vermelden waard is.

Eén van de vormelingen heeft samen met zijn mama de voorraadkast leeggemaakt en gekeken wat zij te veel hadden.  Drie gezinnen in hun buurt, die beroep doen op de voedselbanken, hebben zij verrast met deze extra.  En het plan is om dit nog een keer te herhalen.  Misschien een bruikbare tip voor anderen onder ons.

Uit alle deze acties kunnen we besluiten dat onze vormelingen en hun ouders een warm hart hebben en dat ze doeners zijn.  De catechisten willen hen dan ook bedanken en wensen aan iedereen een warm hartelijk 2022!