Tag Archive viering

Jaarlijkse gezinsdag Vormselwerking

De Mortselse vormselwerking organiseerde op zondag 22 april hun jaarlijkse gezinsdag. De weergoden waren ons gunstig gezind. Want alhoewel fris en soms wat winderig, bleef de regen in de namiddag uit en kwam de zon zelfs regelmatig piepen. Maar vergeleken met het weer van de voorbije dagen, waren we heel tevreden dat de dag grotendeels droog bleef.

Alle gezinnen van de vormelingen begonnen de dag  met de eucharistieviering in de kerk van Heilig Kruis. Het thema op Roepingenzondag was “Jezus is de goede herder”. Geen beter beeld om Jezus’ liefde voor ons uit te leggen en om gehoor te geven aan Zijn oproep om in Zijn spoor ons leven te leven.

Lees verder onder de fotogallerij!

Daarna kwam iedereen samen in OLVE om samen te eten.

In de namiddag speelde de gezinnen het vormselspel. 20 opdrachten van diverse aard waren voorbereid en uitgewerkt. Alle opdrachten hadden een link met het vormsel, sommigen waren ludiek, voor anderen moesten de hersenen werken.

Om 16u stond het vieruurtje klaar en de hotdogs werden erg gesmaakt.

De dag werd afgesloten met de kruisjesviering: een bezinning waarin de vormelingen hun kruisje kregen dat ze zullen dragen op hun vormsel. De kruisjes  kochten we 1,5 jaar geleden in Beth Saour in Israel. De kinderen dragen dus een kruisje uit het Heilig Land!

Lees verder onder de fotogallerij!

Hiermee sloten we het werkjaar inhoudelijk af. De catechesemomenten liggen achter ons. Nu gaat het in rechte lijn naar het vormsel op zaterdag 11 mei.

We denken ook al stilaan aan het komende werkjaar. We zijn altijd op zoek naar helpende handen. Binnen de catechesewerking zijn er vele taken, groot en klein, éénmalig of terugkerend. Wil je graag meehelpen, spreek dan pastoor Tom aan of stuur een mailtje naar vormselwerking.mortsel@gmail.com

St.-Jozef Mortsel wordt 85 jaar!

Parochie St. Jozef, Mortsel viert haar 85e verjaardag op zondag 5 mei met een eucharistieviering om 9.45 uur en aansluitend een glaasje (cava of…) in de kerk. Namens het team van onze pastorale eenheid feliciteren we graag de vrijwilligers en parochianen uit deze parochie.

We hopen voor de nieuwsbrief van 6 mei op een verslagje en enkele fijne foto’s.

Bedevaart naar de Lourdesgrot in Edegem

Dinsdag 14 mei bedevaart naar Lourdesgrot in Edegem (te voet, per fiets of met auto).
Voor alle parochianen van Mortsel: samenkomst, verwelkoming en korte bezinning om 14.45
u. in de H. Bernadettekerk (Hof Van Rieth).
Nadien samen op weg naar de Grot voor de Mariaverering aldaar, waar ook alle parochianen
van Edegem worden uitgenodigd om aan te sluiten. Om 15.30 u. start van de viering met
voorganger pastoor Tom.
Nadien (+/- 16.30 u.) mogelijkheid voor wat napraten bij een drankje.

Een initiatief van:

Witte Donderdag in de basiliek

Witte Donderdag is altijd een bijzonder moment in de kerk. We vieren de instelling van de eucharistie. De viering in de basiliek was erg verzorgd. Een grote groep misdienaars en hun begeleiders waren erg betrokken en zorgden dat de voering vlot en soepel verliep waarvoor proficiat. Alles paste perfect in elkaar.

Het mooie gezang van het Basilicakoor, de boeiende uitleg van pastoor Tom, de voetwassing, het offeren van goederen en geld voor Gastvrij Edegem, de betrokken groep mensen die mee vooraan kwamen om in een grote kring rond het altaar samen het Onze Vader te bidden, de welgemeende en ruim gedeelde vredeswensen en de massa mensen die samen met Pastoor Tom na de viering bleven voor een aanbiddingsmoment. Alles paste… We gingen stil naar huis. Op weg naar Goede Vrijdag…

St.-Jozef Mortsel: Paasviering verzorgd door St.-Ceciliakoor

In Sint-Jozef Mortsel-Boechout verzorgt het Koninklijk Sint-Ceciliakoor om 09.45 u.r de zang met een mix van Gregoriaans, meerstemmige muziek en samenzang. Hier is de intredezang het Gregoriaanse Introitus van Pasen Resurexi en verder in de viering is er aan Gregoriaanse muziek nog het Alleluia van Pasen, Credo III, Pater noster en Victimae paschali landes.
Na de communie is er samenzang met De Heer is waarlijk opgestaan in een meerstemmige zetting uit het Glogauer Muzikbuch van rond 1480. De viering wordt afgerond met het Alleluia voor de paastijd van Jos Bielen. En voor, tijdens en na de viering is er natuurlijk ook orgelmuziek.

Brood van leven

Als aan iemand die vaak naar een eucharistieviering gaat wordt gevraagd naar het hoogtepunt van de viering dan zal die wellicht verwijzen naar de communie. De vraag is dan wat betekent het woord communie eigenlijk? Meteen zien we voor onze ogen een rij van mensen die aanschuift om het brood van Christus te ontvangen.

Zo is het door de geschiedenis geworden en zo kennen we het ook, maar in oorsprong was het natuurlijk niet zo. De communie was een echte maaltijd of na de viering werd het voedsel dat in de offerande werd ingezameld uitgedeeld naar ieders behoefte.

Zo willen we in de viering van Witte Donderdag ook echt voedsel delen met wie dat nodig heeft. Daarom roepen we iedereen op die naar de viering komt van Heilig Kruis of de basiliek op Witte Donderdag niet bederfbaar voedsel mee te brengen. We leggen het bij de offerande dan vooraan bij het altaar. In Mortsel geven we de ingezamelde goederen door aan vzw In de Buurt en in Edegem aan Gastvrij Edegem vzw.

Palmzondag in Heilige Familie

Op 24 maart gaat Paul Fivez om 11.15 u. voor in de Palmzondagviering in Heilige Familie te Edegem. Béatrice Van de Linden, voormalige gitaar leerkracht in de Academie van Mortsel/Edegem en gitariste ( 10 snarige gitaar ) was bereid om deze viering met haar eigen meditatieve gitaarcomposities op te luisteren.

Beatrice Van der Linden is professioneel gitariste  Haar focus ligt op muziek spelen als helende kracht voor zichzelf en anderen. Verbinding beleven door muziek. Na haar 40ste begon ze te componeren en te improviseren. Hieruit ontstonden  4 cd’s met meditatieve muziek op 10-snarige gitaar.  Kijk ook op  www.beatricevanderlinden.be.
Het zal een mooie start zijn voor de komende goede week.

“Durf jij supporteren?” Onze volgende “vier de zondag” gaat door op zondag 24 maart, Palmzondag.

Dat is de start van de Goede Week met de triomfantelijke (ook al is het op een ezeltje) intocht van Jezus in Jeruzalem.

Zoals voetbalsupporters met hun kleurige sjaals zwaaiden de inwoners van Jeruzalem met palmtakken om hem te verwelkomen.

We weten allemaal hoe het verder ging: de vrijdag daarop bleven er nog amper supporters over…  Zouden/zullen wij trouwer zijn als supporters ?

 Zo werd het thema voor deze 4e zondag:  “Durf jij supporteren?”.

  • Onthaal om 11.30 u. in de Tandem (de school vlak achter de St. Benedictuskerk).
  • Voor de maaltijd brengt ieder deze keer een (sobere) picknick mee. Voor dranken wordt gezorgd.
  • Na een bezinnende en creatieve activiteit rond het dagthema vieren we eucharistie.
  • Einde omstreeks 16 uur.

Kinderen en jongeren krijgen een aangepast programma.

De “vier de zondag” is zoals altijd een open dag voor iedereen: nodig dus gerust anderen uit, ook mensen die nog nooit kwamen.

Je kunt inschrijven tot 21 maart.

Klik HIER!   of scan de QR-code op de affiche of bel op nr. 0487 89 08 41.

Feestdag O.L. Vrouw van Lourdes

Op donderdag 11 februari 1858 verscheen O.L. Vrouw voor de eerste maal aan Bernadette, een jong meisje dat hout kwam sprokkelen voor haar gezin in armoede. Zo begon een hemelse geschiedenis die nog steeds duizenden bedevaarders inspireert en bemoedigt. Ook wij, als gemeenschap van de O.L. Vrouw van Lourdesparochie en als deel van de P.E. H. Maria Magdalena, mogen op een speciale manier deze gebeurtenissen beleven en gedenken.

Dit jaar valt de feestdag van OLV van Lourdes op een zondag en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 11 februari zal de feestelijke Eucharistieviering van 09.30 u opgeluisterd worden door het Basilica-koor.

Diezelfde dag om 19 u nodigen wij iedereen van onze Pastorale Eenheid van harte uit aan onze grot voor een lichtprocessie (“de kaarskesprocessie”). Ook in Lourdes wordt er elke avond van begin april tot einde oktober en ook op 11 februari en 8 december een lichtprocessie gehouden. Zo mogen wij op een eenvoudige en liefdevolle manier onze H. Moeder Maria danken en eren voor haar steeds bezorgde aandacht voor ons.

Kerstmis vieren in onze kerken

Kerstmis is een van de hoogfeesten die wij als gelovigen vieren. Dat viering dan speciaal worden opgeluisterd en meer dan anders bezocht worden, is een feit.

Hieronder brengen we verslag met foto’s en filmpjes van de vieringen; Nog niet alles heeft ons bereikt; We zullen dan ook graag verder aanvullen de volgende dagen.

De gezinsviering in de Sint-Benedictuskerk in Mortsel op Kerstavond zondag 17.00 u.

Deze viering met meer dan 460 aanwezigen werd verzorgd in samenwerking met “IederEEN vurig verbonden”. het werd een warme voering met heel veel kindreen en bijna geen plaats meer; Zo vol was de kerk.

De kerstviering in de basiliek in Edegem op Kerstdag maandag 9.30 u.

In de basiliek waren 2 vieringen. 1 op Kerstavond om 21.00 u. en 1 op Kerstdag. Van de laatste kregen we een hele hoop foto’s die getuigen van de levendige bruisende viering. Ook hier was heel wat jong volk aanwezig die enthousiast en betrokken meevierden. Er werd zelfs gedanst. Zalig Kerstmis!

Beeldmateriaal Annick Buggenhout

Kerstviering in Sint Lodewijk Mortsel op Kerstdag maandag om 9.45 u.

Op kerstdag was pater Mark Van Beeumen (msc) de voorganger in de Sint-Lodewijkkerk tijdens een plechtige eucharistieviering. De kerk was prachtig versierd met bloemen en in kerstsfeer gebracht door de bloemenschiksters. Het koor ‘Gaudeamus’ onder de leiding van Hugo Peeters zong het gregoriaanse proprium ‘Puer natus est’.

Pater Mark houdt er steeds aan om na de viering aan de kerkdeur afscheid te nemen van de aanwezigen. En deze keer was er zelfs een glaasje bij en werden er al klinkend kerstwensen uitgewisseld.

Kerstviering in St.-Jozef Molenveld Edegem op Kerstdag maandag om 9.45 u.

In Sint Jozef Molenveld was er een prachtige kerstviering op kerstdag.
De viering werd voorgegaan door E.H. Bert Lodewijckx en Peter De Vriendt en werd opgeluisterd door het Koninklijk Familiakoor Elsdonk, onder de deskundige leiding van Stijn Paredis.
De zang viel enorm in de smaak, want het koor werd door de aanwezigen beloond met een uitbundig applaus.
De voorganger wist de aanwezigen enorm te boeien met zijn homilie.
Dankjewel voor deze prachtige, vredevolle viering.

Kerstviering in de Heiligkruiskerk in Mortsel op Kerstdag maandag om 11.00 u.

Ook in de Heilig Kruiskerk was er heel wat volk. Er waren jonge gezinnen, maar ook jongeren en mensen met heel diverse achtergrond die mee Kerstmis kwamen vieren. Er werd enthousiast samen gezongen. Na de viering bleven heel wat mensen napraten. Het was alsof het moeilijk was om naar huis te vertrekken. Mensen wilden elkaar niet loslaten. De warmte van de viering zat in hun hart.

We hopen deze pagina snel te kunnen aanvullen met verslag en/of beelden van de andere vieringen!