Tag Archive viering

ByDirk Van de Poel

Maria Tenhemelopneming in Sint-Lodewijk

Op deze feestdag kon onze parochie weer rekenen op Mark Van Beeumen, missionaris van het H. Hart, om voor te gaan in een plechtige eucharistieviering met gregoriaanse gezangen. Sinds Pasen vervangt hij zijn confrater Cor Bekers die het om gezondheidsredenen wat rustiger aan moet doen.

Vooral op de feestdagen komt pater Mark in onze kerk vreugde brengen met een zeer verzorgde viering. Tijdens deze diensten ziet men een ernstig gezicht, dan weer een glimlach op het gelaat en dan klinkt weer een lied dat iedereen meezingt. Zijn homilie zindert nog na bij het huiswaarts keren.

Ook op deze dag had hij weer voor iedereen een warm woord klaar bij het verlaten van de kerk.

Bedankt Mark, voor je inzet voor onze gemeenschap.

ByDirk Van de Poel

Ontmoetingsdag voor Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen

U bent van harte uitgenodigd op de Ontmoetingsdag voor Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen op zaterdag 17 september in de Sint-Antonius Abtkerk in Wolfsdonk.
Op initiatief van enkele verenigingen, begeleiden Centrum Agrarische Geschiedenis, Histories en PARCUM de Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen om erkend te worden als immaterieel cultureel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Het erkenningsdossier zal worden voorgesteld tijdens een ontmoetingsdag op zaterdag 17 september. Alle vieringen kunnen dan input en feedback leveren voordat we de laatste rechte lijn richting indiening van het dossier ingaan.

 In het kort:

  • Wanneer?         zaterdag 17 september, 14 tot 17u (welkom met koffie en thee vanaf 13u30)
  • Waar?                Sint-Antonius Abtkerk, Wolfsdonk-Dorp 7, 3201 Aarschot
  • Prijs?                  Gratis!
  • Wie?                   vertegenwoordigers en nauw betrokkenen van Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen
  • Wat?                  De dag is vooral bedoeld als ontmoetingsmoment voor alle Sint-Antoniusvieringen in heel Vlaanderen. Enkele vieringen stellen hun werking voor en delen inspirerende ideeën om met de viering aan de slag te gaan. Er is tijd voor ontmoeting en uitwisseling van ideeën om toekomst te geven aan de Sint-Antoniusvieringen.
  •  Inschrijven?       Dat kan via deze link: https://www.parcum.be/nl/events/ontmoetingsdag-sint-antoniusvieringen-in-vlaanderen

 We hopen jullie daar allen te verwelkomen!

 Met vriendelijke groeten,

 Julie Aerts
In naam van de leden van de werkgroep Sint-Antoniusvieringen en de ondersteunende organisaties CAG, PARCUM en Histories

ByDirk Van de Poel

De nachtegaal speelt accordeon

Het was door Corona intussen al geleden van 2019, maar op zondag 12 juni was de accordeonvereniging opnieuw present in de basiliek voor de jaarlijkse misviering. Met een indrukwekkend orkest verzorgden ze de muziek tijdens de viering. Met een uitbundige zon buiten was dit een heel feestelijke viering, bijzonder geschikt om te spreken over het mysterie van de Heilige Drie-eenheid. We kijken nu al uit naar hun wederkomst volgend jaar. In de namiddag mochten ook de bewoners van Immaculata in de cafetaria genieten van hun muziek.

ByDirk Van de Poel

ZONDAG 29 MEI 2022 RERUM NOVARUM VIERING

11 uur: H. Kruiskerk Mortsel
Aansluitend receptie in zaal Johannes XXIII Heilig Kruisstraat 18

Het is een traditie van Beweging.net om op Ons-Heer-Hemelvaart een Rerum Novarumviering te houden.
Uitzonderlijk plannen we die plechtige viering dit jaar op zondag 29 mei om 11 uur in de Heilig Kruiskerk te Mortsel.
Aansluitend op de Eucharistie trekken wij in de buurt naar parochiecentrum “Johannes XXIII” in de grote benedenzaal voor een receptie met als gastspreker en inwoner van Mortsel:

Professor HANS BRUYNINCKX ,
Hij is hoogleraar internationale relaties en internationaal milieubeleid  
en sedert 2013, als eerste Belg, directeur van het Europees Milieuagentschap (EMA) in Kopenhagen!

Iedereen is van harte welkom

Ook vanuit KWB bevelen wij u deze Rerum
Novarumviering zeer warm aan!
Wees aanwezig en schrijf het alvast in uw agenda!!!

Wat meer over Rerum Novarum…

55 Jaar geleden schreef paus Paulus VI zijn encycliek
‘Populorumprogressio’, over de ontwikkeling van de volkeren, schreef.
De paus verbreedde daarin de sociale leer van de Kerk door op te roepen tot economische ontwikkeling en sociale gerechtigheid voor alle volkeren. Nog altijd zo actueel met de oorlog in Ukraïne. In heel de Kerk ontstond toen een solidariteitsbeweging via de commissies Rechtvaardigheid en Vrede. Concreet denken we hier bijvoorbeeld aan bewegingen zoals Broederlijk Delen, Welzijnszorg en Caritas.

Onze huidige paus Franciscus voegt er nog twee zaken aan toe:
barmhartigheid en zorg om ons gemeenschappelijk huis, de planeet Aarde.
Inspiratiebronnen genoeg die oproepen en bemoedigen om ons verder te blijven inzetten als verantwoordelijke burgers en christenen tegen wereldwijde ongelijkheid en onrechtvaardigheden. Laten we verder kiezen voor ‘verbondenheid’ over alle grenzen heen.

ByDirk Van de Poel

Parochie H. Kruis zondag 27 maart.

Wat een drukke dag en zoveel leven in onze kerk…

  •          – Viering Broederlijk Delen met 1e omhaling
  •          – Viering met eerste communicantjes van 3 parochies: H. Bernadette –  H. Kruis – en St Lode
  •          – En in de viering doop van een eerste communicant.

Maar wat een fijne dag!

De kinderen die vol enthousiasme mee deden en lieten horen dat zij er waren zowel in het lezen van teksten als de samenzang.


En dan was er de preek van pastoor Tom die opriep om tot solidariteit met alle mensen die in armoede leven met 2 symbolen. Symbool van percent en delen. Percent om aan te duiden hoe de verhouding is tot de wereld waarin mij leven
Delen waar ligt de oplossing om de noden in de wereld aan te passen.


En dan de doop van Oscar waar alle communicantjes goed konden volgen hoe het verloop van een kind is. Heel enthousiast werd alles verliep heel de viering.

ByDirk Van de Poel

St.-Antoniusviering Edegem anno 2022 één groot feest !

Zondag 23 januari 8:30 uur een nog half slapend Edegem, maar toch al activiteit aan de Sint Antoniuskerk de eerste medewerkers zijn al present. De Sint Sebastiaansgilde  en het Basilicakoor komen ook toe de laatste praktische zaken worden geregeld en de dames van het koor warmen hun stemmen op. Gastvrij Edegem komt ook aan om de tent die voor de kerk staat klaar te maken om de gaven te ontvangen. Op het zelfde moment komt de pers al aan voor de nodige interviews dit hadden we enkel gehoopt maar niet verwacht. Bedankt Mortsel TV, Radio Zuidrand en de geschreven pers GVA en HLN. Om 9:30 u zit de kerk vol, alle plaatsen zijn bezet. De gildebroeders en zusters, leden van het jeugdhuis het varken, burgemeester en schepenen en leden van de gemeenteraad vele trouwe en ook minder trouwe kerkgangers. Het Basilicakoor zet de eucharistieviering stemmig in, gregoriaanse gezangen horen immers bij een hoogmis, en dat was het ook. In zijn homilie verwees pastoor Tom naar de tweede lezing , de  eerste brief aan de Korintiers 12, 12-20 namelijk dat ons lichaam al zijn ledematen en spieren nodig heeft om te kunnen functioneren. Wat er mee wil zeggen dat men in onze gemeenschap elkaar nodig heeft, zoals vandaag door samen te vieren en onze gaven te delen met hen die het nu meer dan ooit nodig hebben. Na de misviering heeft pastoor Tom over de gaven die in de tent stonden de zegen uitgesproken. Buiten aan de kerk stonden er nog heel mensen die er niet meer bijkonden.

De muziekkapel van KSA Cantincrode en de trommelaars van de accordeonvereniging De Nachtegaal die de processie een muzikale luister gaven stonden ons op te wachten.  Ook een verslaggeefster van ATV met camera stond ons op te wachten en zij hebben ’s avonds een mooi verslag uitgezonden. De leden van de gilde droegen ons varkentje, dit keer geen kop maar een varkentje op ware grote in kunststof, maar het leek echt, het keek je met zijn oogjes vriendelijk aan. Dan volgde het beeld van Sint Antonius, pastoor Tom met het processiekruis en de misdienaars. Achter hen volgde enkele vormelingen met hun catechisten die met kruiwagens meeliepen om onderweg de  gaven te aanvaarden. Burgemeester, schepenen en leden van de gemeenteraad, het jeugdhuis ’t varken van Sint Antonius en leden van de werkgroep ,en meer dan honderd sympathisanten sloten de gelederen. De tocht ging langs de Strijdersstraat, Hovestraat tot aan de basiliek daar gaf pastoor Tom het kruis over aan Bart De Loose die in albe de terugweg aanvatte. Langs het parcours stonden vele toeschouwers, pastoor Tom had nog nooit zoveel mensen foto’s zien nemen op een zondagvoormiddag in Edegem. Bij de supermarkt Match stond een hele kar klaar met goederen te veel voor onze kruiwagens dus, dan de kar maar mee in de processie. Langs de Doelveldstraat terug tot aan de kerk en de achterban van de processie was ondertussen flink aangegroeid.

Terug bij de kerk was iedereen tevreden en men vond het spijtig dat het coronavirus er nog was, want iedereen had zin voor nog een goei borrel of pint. Tijdens de processie had men nog vele geven gebracht naar de tent, volgens de mensen van gastvrij Edegem hadden ze zeker 1/3 meer ontvangen en ook de speciale offerblok heeft er niet voor niets gestaan. Maar als het in 2023 weer normaal is dan beloven we jullie dat het feest verder zal kunnen gevierd worden.

2023 zal een feestjaar worden, Edegem bestaat dan 850 jaar en dan hopen we dat de Antoniusviering op de lijst van immaterieel erfgoed komt. Vanuit erfgoed Edegem zijn we samen met het Centrum voor agrarische geschiedenis kortweg CAG , Parcum en Histories bezig om alle Antoniusvieringen in Vlaanderen en Brussel te laten herkennen als immaterieel erfgoed.

Vanuit Erfgoed Edegem zitten we mee in deze werkgroep.

Iemand zei me dit was nu nog een echt volksgebeuren. Daarom aan alle die er waren medewerkers en sympathisanten, dank en nog eens dank zeker voor de positieve berichten en foto’s ook op

 facebook, je bent van Edegem als. In pers was het als ondertitel’  Jeugd geeft Antoniusviering meer elan’ als dit een voorbode is zijn we op goede weg.

De werkgroep rond de Antoniusviering heeft alvast nog vele plannen. Ook een speciale dank aan de streekvereniging de Zuidrand die door een professionele cameraman het hele gebeuren van begin tot eind heeft  gefilmd. Dank,dank het was mooi in naam van de werkgroep Sint Antonius.
Dirk.

ByDirk Van de Poel

De St.-Antoniusviering en stoet 2022

Sint-Antonius kwam tot leven

Wie erbij was heeft wellicht geen woorden nodig, wie er niet bij was zal zich na deze woorden nog niet echt een beeld kunnen vormen van de feestelijke dag. In elk geval was het feest Van Sint-Antonius op 23 januari 2022 een groot succes.
Het was al te merken in de voorbereiding dat we in de goede richting konden evolueren. Naast de vaste kern traden ook het jeugdhuis het Varken, de streekvereniging Zuidrand toe tot de werkgroep.
De dag zelf verliep buiten verwachting goed. Het weer zat alvast mee en voor de viering in de kerk kwam veel volk opdagen. Gastvrij Edegem schat dat na de recordopbrengst van vorig jaar nog zeker een derde goederen meer werden ingezameld. Ook de processie achteraf trok vele medegangers én ook toeschouwers. Op facebook is heel wat fotomateriaal te vinden. Volgende week volgt een uitgebreider verslag

De St.-Antoniusviering in Edegem werd een absoluut succes. Het uitgebreide verslag volgt, maar de eerste foto’s willen we jullie absoluut niet onthouden.

Maar er zijn heel wat meer foto’s in een prachtig album. Klik HIER!

ByDirk Van de Poel

Viering Sint-Antonius zondag 23 januari

Laat je onderdompelen in een eeuwenoude traditie die al sinds 1558 wordt voortgezet, met een processie die uniek is in heel de Zuidrand!
Doe een schenking aan Edegemse gezinnen in nood. In samenwerking met de voedselbank Gastvrij Edegem.

Wanneer?
Zondag 23 januari 2022
9.30 uur : Eucharistieviering en zegening van de giften
10.30 uur : Start van de processie (wandel gerust met ons mee!)
Waar?
Sint-Antoniuskerk Strijdersstraat 1, 2650 Edegem

Op Radio Maria werd een boeiende uitleg gegeven over de St.-Antoniusprocessies en -vieringen. Klik HIER om ze te beluisteren.

Help je mee de St.-Antoniusvieringen te erkennen als immaterieel erfgoed? Klik dan op de link en vul je gegevens in.
Klik op deze link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvadyWq-ugmjRd3eCC-wILMC-bT0GT7vbkG1KWgSrxZlUmXQ/viewform 

ByDirk Van de Poel

Na een jaar thuis blijven weer een Sint Antoniusviering en ommegang op zondag 23 januari 2022 in Edegem. Na een jaar thuis blijven weer een Sint Antoniusviering en ommegang op zondag 23 januari 2022 in Edegem

Zondag 23januari 2022 is het weer hoogdag in Edegem. Naar jaarlijkse traditie vieren we dan  de H Antonius Abt, of beter gekent als Sint Antonius met zijn varken.  Om 09:30u is er een eucharistieviering voorgegaan door E H pastoor Tom Schellekens in de Sint Antoniuskerk, daarna trekt de processie door het centrum van Edegem.

De ommegang  gaat dit jaar vanaf de Antoniuskerk aan de Drie Eikenstraat, Strijderssstraat, Hovestraat tot aan de Basiliek dan naar de Dokter Bernaertsstraat, Vrijwilligersstraat, Doeldvelstraat, Strijdersstraat en terug aan de kerk. In de ommegang dragen de gildebroeders van  de Sint Sebastiaansgilde het beeld van de H Antonius en vormelingen en communicanten zamelen onderweg gaven in. Ook leden van het jeugdhuis  het varken van Sint Antonius lopen mee.

Er zal zoals vorig jaar geen verkoop zijn van offergaven maar we vragen aan jullie om toiletartikelen of niet bederfbare voeding te schenken, deze gaven worden dan aan Gastvrij Edegem over gemaakt.

We aanvaarden de gaven in en aan de kerk vanaf 9 uur tot 12 uur en ook langs de omloop van de processie. Het schenken van gaven gaat al eeuwen terug en hiermee steunen we directe noden die nog steeds bestaan in de 21° eeuw. Het was de orde van de Antoniten die varkens hielden en gemerkt waren met een Taukruis en dan werden geslacht en het vlees verdeeld aan de minderbedeelden. Vandaar de afbeelding van het varken bij Sint Antonius.

Deze traditie bestaat al jaren in Edegem en de processie is nog de enige in de zuidrand van Antwerpen. We zijn volop bezig om de Antoniusviering te laten erkennen als immaterieel erfgoed.

De pastorale eenheid Maria Magdalena, het Basilicakoor, de sint Sebastiaansgilde, het jeugdhuis ’t varken en erfgoed Edegem en met de steun van de streekvereniging Zuidrand hopen we jullie talrijk te verwelkomen zowel in en aan de kerk alsook langs de Edegemse straten.

Info cultuur@edegem.be of op de lokale website: klik HIER!

ByDirk Van de Poel

Tweede verjaardag van onze pastorale eenheid

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat we de startviering hielden van onze pastorale eenheid H. Maria Magdalena. Wie had er kunnen denken dat we meer dan helft van die periode geteisterd zouden worden door de zwaarste pandemie in honderd jaar?

Maar Corona weerhield er ons niet van om enthousiast uit de startblokken te schieten. Een krachtig team nam het roer in handen. Nieuwe werkgroepen zagen het levenslicht, originele activiteiten brachten mensen samen, als biddende en vierende gemeenschap vonden we mekaar, online en in kleine groepjes in onze kerken.

Twee is geen rond getal, maar laten we er toch maar iets speciaals van maken. Op zondag 19 september zijn jullie allemaal om 9.30 uur welkom in de eerste kruispuntviering van het nieuwe werkjaar in de Basiliek. Er zullen getuigenissen zijn en ook muzikaal zetten we ons beste beentje voor.

Tijdens de viering worden ook een aantal nieuwe voorgangers aangesteld voor de woord- en communiediensten. Zij hebben hun opleiding afgerond en zullen binnenkort voorgaan in de verschillende parochies. Het gaat om Michèle Van de Put, Myriam Liénard en Mariluz Garcia. Binnenkort stellen we hen uitgebreider aan u voor.

Na de viering drinken we buiten een kopje koffie of thee. En we doen hierbij een warme oproep aan enthousiaste bakkers en baksters om cup cakes of muffins te bakken.

Op onze website www.mijnparochie.be vind je een tegel ‘2de verjaardag’  Daar kan je je aanmelden als bakker of bakster. Wie dat liever telefonisch doet, belt naar Peter De Vriendt 0475 87 45 37. Geef a.u.b. het aantal cakejes door dat je wil bakken ten laatste op 12 september. We kiezen dus uitdrukkelijk voor individuele hapjes, niet voor grote cakes of taarten die in stukken moeten worden gesneden.

Ook een warme uitnodiging om ons gelegenheidskoor te komen versterken: we oefenen op woensdag 15 september om 19.30 uur in de basiliek. Ook om je hiervoor aan te melden, vind je HIER!

Wie niet naar de viering zelf kan komen door engagementen in de eigen kerk, kan nog aansluiten bij de receptie rond 10.30 uur. De viering in Sint-Jozef Edegem van 10.45 uur gaat om die reden uitzonderlijk niet door.