Tag Archive verbonden

Pinksteren in Sint-Lodewijk

Het afscheid van de zondagsvieringen in de kerk van Sint-Lodewijk zal binnen een drietal maanden een feit zijn.  Om de parochianen een hart onder de riem te steken, was er een verrassing op het einde van de gregoriaanse eucharistieviering van Pinksteren voorgegaan door pater Hugo De Deckere.

Vanuit het team van de pastorale eenheid en pastoor Tom werd aan elke aanwezige een flamingoplantje (anthurium) aangeboden. Deze rode bloemen met gele kern verwijzen naar het vuur van Pinksteren. Pastoor Tom schreef: ‘Ook al is de oude tijd stilaan voorbij, dat betekent helemaal niet dat er niets nieuws zou kunnen gebeuren, wel integendeel. Als we leven in de Geest staan ons nog mooie dingen te wachten, dat is onze hoop, dat is onze vreugde.’

Mortsel Pinksteren 2024
 
Beste mensen van Sint-Lodewijk, zusters en broeders
 
2024 is voor Sint-Lodewijk een speciaal jaar waarin we afscheid nemen van de zondagsvieringen. Dat is ongetwijfeld een moeilijk jaar. Ik moet daarbij denken aan de eerste leerlingen. Voor hen was die hele periode na Pasen een tijd van afscheid nemen. Ze waren in shock bij de kruisdood van Jezus, maar mochten weer moed en hoop ontvangen toen Jezus hen verscheen na de verrijzenis.
 
Verrijzen is niet terugkeren naar vroeger, maar op een nieuwe manier leven. Veertig dagen vertelt de Bijbel hadden de leerlingen nodig om dat te begrijpen. Met Hemelvaart dringt door dat Hij leeft, maar niet fysiek midden onder ons.
 
Tegelijk had Jezus zijn leerlingen beloofd dat Hij hen niet in de steek zou laten en verweesd achter zou laten. Hij beloofde hen Zijn Geest te zenden. Die Geest moest hen de adem en de moed geven om verder te leven, anders dan toen Hij midden onder hen was, maar evenzeer met vreugde en hoop.
 
Op dit feest van Pinksteren willen we jullie met de pastorale eenheid een hart onder de riem steken. De rode bloemen met hun gele kern verwijzen naar het vuur van Pinksteren. Moge ook voor ieder van u dit feest van Pinksteren een bron van steun en troost zijn. Ook al is de oude tijd stilaan voorbij, dat betekent helemaal niet dat er niets nieuws zou kunnen gebeuren, wel integendeel. Als we leven in de Geest staan ons nog mooie dingen te wachten, dat is onze hoop, dat is onze vreugde.
 
Hartelijke groeten van de zusters en broeders van de pastorale eenheid
  
Het team van de pastorale eenheid en pastoor Tom
 

Op bedevaart naar Scherpenheuvel,

Fietsersverslag en groot fotoalbum onderaan!

Een wandeling van 32 km doorheen de wilde natuur

Om 6.45u verzamelden we aan het station in Mortsel om daar te trein te nemen richting Heist-op-den-Berg.  Met een kaart in de hand, een rugzak vol gezonde voeding en goede stapschoenen aan startten we onze wandeling richting Scherpenheuvel. Els en Marc hadden de tocht helemaal uitgestippeld en al eens zelf uitgetest, hierdoor stonden we niet voor verrassingen.

Doorheen slijkerige bospaden, aangevallen worden door agressieve bosmuggen, niets hield ons tegen om op tijd in Scherpenheuvel te geraken.

Tijdens de wandeling was er voldoende tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Jaap Vannes had een mooie bezinningstekst geschreven met enkele vragen om over na te denken en te delen met elkaar.

Om 12u kwamen we aan in Herselt. Aan de kerk stond een picknick tafel die juist groot genoeg was om met zijn allen aan te zitten. Na het gezonde middagmaal hadden we terug energie om te startten aan het tweede deel van onze wandeling.

Na al dat gepraat was het tijd voor een stilte moment, om even te bezinnen. We genoten erg van de stilte, hadden tijd om na te denken en te genieten van de natuur.

Om 15.30u zagen we de basiliek van Scherpenheuvel, het is ons gelukt!

Na de eucharistieviering wandelden we terug naar de parking aan Den Egger en verzamelden we daar op het grasveld voor een gezellige maaltijd samen. Er werd gezorgd voor verse groenten en brood waardoor iedereen zijn batterij terug kon opladen. Er was iets teveel ijs, maar daar had pastoor Tom een oplossing voor gevonden.

Iedereen was vrolijk en enthousiast op zijn of haar manier, was het niet daaraan dat men christenen kon herkennen?

Per fiets op Bedevaart naar Scherpenheuvel op zaterdag 18 mei

Ik stelde me de vraag wat is nu eigenlijk de betekenis van op bedevaart gaan? Even op het internet opgezocht:  “Tijdens een bedevaart nemen gelovigen even afstand van de dagelijkse beslommeringen en ontmoeten ze onderweg andere gelovigen. Het samenzijn met veel geloofsgenoten geeft ze een goed gevoel dat lastig uit te leggen is aan ongelovigen. Samen toeleven naar hetzelfde doel zorgt voor verbinding en een sterke gemeenschapszin”

Dit verwoord exact wat de fietstocht op 18 mei voor mezelf betekende.

35 fietsknooppunten lang, stopten we enkel aan kapelletjes – bezaaid langs onze Vlaamse wegen- om te rusten, te bezinnen, mee te bidden, om diepe gesprekken te houden, en om elkaar (beter) te leren kennen.  Hoogst waarschijnlijk gingen we allen onderweg met een eigen doel, voor de ene was de eindbestemming het voornaamste voor de andere het onderweg zijn naar.  Respectvol naar ieders vermogen, elektrisch of non-motorisch, gingen we  met een fijne groep van 4 op weg van de St. Benedictus kerk langs abdijen tot aan de basiliek. Onderweg verbroederend op de “treinbrug” met mede bedevaarders uit Mortsel, om uiteindelijk met ons allen samen te komen in de misviering voorgegaan door Pastoor Tom.

Ook de weergoden waren ons goed gezind, geen druppel regen, tot na het avondeten.  Het was fijn het vuur en de geest van Jezus in andere te mogen beleven en ontdekken en om te behoren tot deze fijne gemeenschap van gelovigen van onze Parochiale Eenheid Maria Magdalena.   Dit helpt me onderweg te zijn in het leven langs de vele knooppunten van het Geloof.

Er was natuurlijk ook de 10 km.

De tocht van 10 km liep langs de Demer, dwars door het rustige dorp Zichem en door de velden naar Scherpenheuvel. Onder een, soms, warme voorjaarszon liepen we langs groene bermen met veldbloemen, bloeiende vlierstruiken…
We ontdekten grote huisjesslakken, zagen zwarte libellen en een eenzame ooievaar…
Al stappende maakten we kennis met elkaar : namen werden herhaald en stukjes van ons leven werden gedeeld.  We stapten op ons eigen ritme maar af en toe werd er halt gehouden om terug te verzamelen tot één groep om even uit te wisselen of iedereen nog mee kon.

Na een paar uur wandelen, zagen we de torens van de basiliek en hoorden we in de verte de klokken al luiden. We arriveerden tussen de talrijke bedevaarders in een druk Scherpenheuvel. 
Onze toch zat erop. Het was een deugddoende ervaring!

En dan waren er de mensen die met de auto op bedevaart kwamen

En ons allemaal veilig terug thuis brachten. Maar eerst zorgden ze voor een verfrissend vier-uurtje en na de viering voor een heerlijke maaltijd.

Een heel speciale dankjewel aan alle verantwoordelijken die een tocht organiseerden; Zonder jullie was dit hele opzet nooit mogelijk geweest.
En een speciale dank aan Reinhilde die tussen alles door de tijd vond om dit geheel te organiseren en in goede banen te leiden.

4e zondag van mei en tweede TV-viering

Op de 4e zondag van mei (26 mei) valt de bijeenkomst van gemeenschap “IederEEN vurig verbonden” samen met de 2e TV-mis die vanuit onze pastorale eenheid wordt uitgezonden. (deze keer vanuit de basiliek in Edegem).

Dat heeft voor gevolg dat onze bijeenkomst een beetje anders dan anders zal verlopen.

Het thema “3 voor de prijs van 1” dat we gekozen hadden voor het feest van de H. Drieëenheid zal hierdoor minder in the picture staan.

We doen om 10 uur mee met de TV-mis in de basiliek . Wees goed op tijd! (9.50 u ten laatste)
Na de viering bieden we alle aanwezigen een drankje en een knabbeltje aan op het voorplein van de kerk.
We eten daarna samen onze eigen meegebrachte picknick buiten of in de crypte naar gelang het weer.

’s Namiddags maken we een meiwandeling met leuke opdrachtjes voor de kinderen en keuze tussen diverse parcours.
Rond 14.30 uur sluiten we af met een gemeenschappelijk moment aan de grot.

Iedereen is welkom om mee te doen met deze anders dan anders 4e zondag!

Je kunt inschrijven op de website of door te bellen naar 0487 89 08 41.

Klik HIER   voor de link naar het inschrijvingsformulier.

Inspiratie voor de toekomst…

op 29 april kwamen geëngageerde mensen van heel onze pastorale eenheid samen om over de toekomst van onze kerk in onze pastorale eenheid uit te wisselen en visie te vormen.

Vanuit het team gaf Jo volgende inspirerende getuigenis over wat kerk nu en in de toekomst kan zijn.

Zondagskerk Heilig Kruis

Ik wil beginnen met jullie te vertellen over wat we gisteren hier in H. Kruis hebben meegemaakt.

Gisteren was onze gemeenschap IederEEN vurig verbonden te gast in de zondagskerk.

Je weet dat we met een groep mensen uit onze PE bijna 3 jaar geleden begonnen zijn met wat we onze “nieuwe gemeenschap” noemden. We zijn dan gestart met onze 4e zondagen waar al tientallen mensen veel deugd aan beleefd hebben: het zijn gemeenschapsdagen met 3 ingrediënten: maaltijd, een bezinnende of ontspannende activiteit en een vreugdevolle eucharistie.

De eerste jaren zijn we apart bijeengekomen. Maar het is nooit de bedoeling geweest een aparte club te vormen.

Gisteren hebben we zo  voor de eerste keer aangesloten bij de plaatselijke eucharistie.

Stel het u voor: 45 mensen (kinderen inbegrepen) afkomstig uit alle hoeken van onze PE zaten gisteren in de zondagskerk, verzorgden mee het onthaal, smeerden broodjes en zetten koffie om na de mis in de ontmoetingsruimte te verorberen, begonnen een half uur op voorhand de liederen te zingen zodat iedereen uit volle borst meezong tijdens de viering… Het was geweldig.

We weten nog niet precies waar we met IederEEN vurig verbonden naartoe gaan. De Heilige Geest zal het ons wel duidelijk maken .

Maar, eigenlijk willen we ook van onze zondagskerk een kloppend hart van heel onze pastorale eenheid maken.

Dat gebeurt niet vanzelf. Daarvoor moeten we stappen zetten. Stappen om te groeien naar een hechte gemeenschap waar iedereen betrokken is bij het gebeuren, waar iedereen geeft en ontvangt.

Een tijd geleden hebben we de eerste stapjes gezet. Midden in de zondagsviering legde pastoor Tom tot ieders verbazing de viering stil en vroeg de aanwezigen om in groepjes samen te gaan zitten om hun suggesties op te schrijven op de vraag hoe kunnen we nog beter als gemeenschap vieren en gemeenschap vormen.

Maar daar stopte het niet bij. Er was een tweede luik dat polste naar hun bereidheid om taken en op zich te nemen.

Rond al die taken worden nu groepjes gevormd. Ik noem er enkele

 • het onthaalteam. Waarvoor onthaal niet alleen een boekje geven is Maar mensen warm welkom heten; woordje voor nieuwkomers; babbeltje met oude getrouwen
 • een groepje dat zich bezighoudt met misdienaarswerking
 • kinderwerking: nu hebben we al een kinderhoekje en een nevendienst op de 1e zondag: maar het plan is de ploeg nevendienst uit te breiden
 • werking voor de lectoren
 • Koffieploeg: achteraan in de ontmoetingsruimte komt een klein keukentje zodat het eenvoudiger wordt om na de viering (waarom niet elke zondag?) na te praten, elkaar beter te leren kennen, aandacht te krijgen ook voor elkaars noden

En dan zijn er nog plannen om de wekelijkse eucharistie te omkaderen:

Waarom niet  een half uurtje voor de viering een stukje catechese geven of de inhoud te van nieuwe liederen bespreken en die meteen aan te leren: een getuigenis beluisteren enz…

Droom: een open zondagskerk waar je terecht kan voor bvb een zegening, voor een woord van troost, een moment van stilte midden je hectische leven…

Daarvoor hebben we mensen nodig om dat kloppend hart te bemannen: laten we dus de krachten uit heel onze PE bundelen.

Vurig verbonden met de Heilig Kruiskerk Zondag 28 april

Het werd tijd om met de groep van IederEEN Vurig Verbonden te laten zien wie we zijn en wat we doen. Maar ook… om ons meer te verbinden met de kerkgemeenschappen van onze pastorale eenheid; Daarom trokken we naar de Heilig-Kruiskerk om samen de zondagsviering met een plus te beleven.

Om 11 uur was het eucharistieviering. En wat een viering was het.
Daar hebben we samen met de gemeenschap en de gebruikelijke kerkgangers samen mis gevierd. We waren erg blij met het enthousiasme en de fijne manier waarop er samen werd gezongen en gevierd.

Na de mis hebben we een sandwich gegeten. ze waren allemaal heel lekker. De ontmoetingsruimte was goed gevuld, want vele kerkgangers deden gewoon mee. Dat was de bedoeling.
Dank u aan de mensen die daaraan gewerkt hebben.

Na het lekkere eten begonnen we aan onze activiteiten van vurig verbonden. Er waren 3 activiteiten:

 • een brief schrijven voor Amnesty International,
 • mooimakers in de buurt van de kerk (afval gaan oprapen)
 • mee op bezoek gaan gaan naar het Meerminnehof.

Het bezoeken van mensen in het Meerminnehof heb ik meegedaan. Het was super gezellig en aangenaam. De bedoeling was om met de mensen te babbelen en te gaan wandelen, maar was wat koud dus hebben we aan tafel wat gebabbeld en koffie gedronken.

Veva kreeg een pak brieven in ’t Engels en Spaans mee om te posten voor Amnesty.

En een jonge ploeg enthousiastelingen heelde maar even 5 grote vuilzakken vol afval bijeen. De zakken waren niet te tillen. Zo zwaar.

Lees verder onder de fotoreportage!

Achteraf kwam het parlement. Dat is het overlegmoment waar ieder vrij zijn mening kan zeggen en ideeën worden uitgewisseld. We hebben dan gepraat over welke datums en evenementen er nog komen en ook hier en daar wat er verbeterd kan worden binnen de gemeenschap van IederEEN Vurig Verbonden.  

Ilse

Eucharistieviering in St.-Jozef Edegem

We kregen net bericht dat priester Bert Lodewijckx zich op 5 mei en 2 juni kan vrijmaken om samen in de kerk van St.-Jozef op het Molenveld in Edegem eucharistie te vieren.

Bert is rondtrekkend priester in heel ons dekenaat. Zijn ‘vast’ engagement bij ons is voorgaan in de themavieringen in de kerk van de Heilige Familie.

Het plein voor de basiliek in een nieuw jasje

De perkjes voor de basiliek hebben nieuwe planten gekregen. Er zullen bloemen groeien, het lijkt zelfs of de zon er ook al zin in heeft. Maar daarnaast zullen er ook struikjes groeien die ons nieuwe takjes zullen bezorgen voor Palmzondag. U kan wel zien dat dit nog eventjes zal duren. Hartelijk dank aan de tuinploeg van de basiliek!

WAAR STAAN WE EN WAARHEEN GAAN WE? Een open avond in de H.-Kruiskerk op 29 april

Vijf jaar zijn we nu onderweg met onze pastorale eenheid H. Maria Magdalena. Daarom is 2024 een feestjaar. Maar naast het vieren en feesten is dit ook een gelegenheid om stil te staan en te reflecteren. Waar staan we en waarheen gaan we?

Hiertoe nodigen we iedereen met belangstelling voor wat leeft in onze pastorale eenheid uit op een open avond. Deze avond gaat door in de H.-Kruiskerk, H.-Kruisstraat Mortsel op 29 april om 20 uur.

Ronald Sledsens, pastoor van de pastorale eenheid Damiaan en begenadigd spreker, deelt met ons zijn hoopvolle kijk op de huidige realiteit. Verder krijgen we

 • een presentatie van voorbije en geplande projecten van onze eigen pastorale eenheid.
 • een kijk op de ontplooiing van onze zondagskerken.
 • en een stand van zaken over onze parochies en parochiekerken.

We eindigen met een zoomsessie met drankje en hapje en als toemaatje een verrassingsact.

Iedereen is welkom op deze avond. Inschrijven is echter om praktische redenen noodzakelijk.

Inschrijven is echter om praktische redenen noodzakelijk. Vul daartoe het formulier in dat je vindt via deze link: KLIK HIER of scan de QR-code.

IederEEN Vurig Verbonden in Heilig Kruis op 28 april

De ‘vier-de’ zondag staat deze keer in het teken van – inderdaad – verbondenheid.

Op zondag 28 april gaat het evangelie over de wijnstok en de ranken; de ranken kunnen maar vrucht dragen wanneer ze verbonden zijn met de wijnstok.

Ons verbinden met God, de mensen rondom ons en met elkaar; daar willen we die zondag op inzetten. Zijn we inderdaad verbonden? Is er goeie WIFI?, dàt is ons gekozen thema.

Samen met de hele geloofsgemeenschap vieren we mee eucharistie om 11 uur in de Heilig Kruiskerk.  Iedereen wordt warm onthaald om 10.30 uur; er is dan ook tijd om in te zingen. Na de viering houden we  voor alle aanwezigen een ‘walking lunch’; een broodjesmaaltijd zal worden aangeboden met koffie en thee.

Aansluitend voorzien we drie keuze-activiteiten, gelinkt aan verbondenheid: een bezoek aan het woonzorgcentrum Meerminnehof, het schrijven van brieven naar Amnesty International en het schoonmaken van straten (‘mooimakers’). Hiervoor zou je best  inschrijven via onze website of het telefoonnummer: 0487 89 08 41

We sluiten rond 15 uur af met een tasje koffie en een koekje.

28 april – een dag met IederEEN Vurig Verbonden – allen daarheen!

Je kunt inschrijven tot 25 april.
Klik HIER! scan de QR-code op de affiche of bel op nr. 0487 89 08 41.

Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan

De volgende themaviering valt op 12 mei, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Huub Oosterhuis vatte heel de paas- en pinksterperiode samen in dit lied:

Op de voorbereidingsavond van 16 april maken ook wij onze samenvatting van ons paasgeloof en zoeken wij antwoorden op die grote pinkstervraag: hoe kan de Geest het aangezicht van de aarde vernieuwen en hoe kunnen wij ons door Hem laten raken?

Welkom ‘in de 72’ (Vestinglaan 72, Edegem) op dinsdagavond 16/4 om 20 u.voor deze boeiende geloofsuitwisseling en op zondag 12 mei om 11.15 u.  in de kerk van Heilige Familie voor de themaviering (eucharistie). Wie graag eens komt proeven van de zang in het Rabboeni-koor: we oefenen om 10 uur.

Dat Hij verrezen is ten derde dage
vroeg in de morgen, donker was het nog;
Jezus van Nazareth die werd gekruisigd,
wat zoekt gij Hem te midden van de doden?

Dat Hij door dichte deuren binnenkwam,
‘Gezegend die niet zien en toch geloven;’
dat Hij hun veertig dagen lang verscheen
en met hen at ten teken dat Hij leefde.

Dat Hij van af de berg ten hemel voer,
dat toen de Vijfigste gekomen was,
zijn leerlingen rondom één tafel waren
en plotseling geschiedde uit de hemel –

Zoals aan Mozes in een storm van vuur
werden die dag de Tien Volkomen Woorden
in alle talen te verstaan gegeven
aan alle volkeren onder de hemel.

Deze en nog veel andere verhalen
doen over Hem de ronde, waar of niet.
Zouden zij alle opgeschreven zijn,
de wereld was te klein voor zo veel boeken.

Meer dan verhalen bleef er van Hem over,
nog: mensen die Hem nooit hebben gezien
maar werden aangeraakt door zijn verschijning
en Hem aanvaarden als hun groot verhaal.

Zijn woorden over liefde bleven over.
En mensen die naar deze woorden leven.
Kom, Geest vernieuw het aangezicht der aarde,
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan.