Tag Archive toekomst

De Sint-Jozefskerk in Mortsel zet haar deuren open op 1 juni tussen 11u-15u!

De toekomst van de Sint-Jozefskerksite

Op verschillende plaatsen in België worden kerken minder gebruikt voor erediensten dan vroeger. Als kerken minder intensief worden gebruikt, kunnen we nadenken over een aanvullend of nieuw gebruik van deze waardevolle plekken/ gebouwen.
Met subsidies van de provincie Antwerpen wordt er voor de Sint-Jozefskerk aan de Liersesteenweg in Mortsel onderzocht wat de toekomst van deze site en het kerkgebouw kan worden. Want hoewel de kerk minder in gebruik is dan voorheen, is de site nog steeds volop in gebruik door de school, scouts, (buurt)verenigingen voor allerlei activiteiten. Daarnaast leven er nog heel wat noden in de buurten rondom en heeft het een interessante positie voor noden in het stedelijk gebied Mortsel. De toekomst van de kerk (en haar site) zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan (enkele van) deze uitdagingen.

Uitnodiging publieksmoment

We openen daarom de kerk voor een publieksmoment. Bent u benieuwd naar de geschiedenis van de kerk? Of wilt u te weten komen wat mogelijk kan worden voor de buurtbewoners? Of wilt u misschien zelf een idee voor de kerk of de site voorstellen?
Het architectenbureau RE-ST en particpatiebureau Endeavour nodigen u graag uit op 1 juni tussen 11.00 u. en 15.00 u. om meer te weten te komen over de Sint-Jozefskerk en mee na te denken over de mogelijkheden voor haar toekomst en de toekomst van de site rondom. Je kan vrijblijvend binnenwandelen, meer informatie krijgen en een babbeltje slaan met ons.

Blijf nog even hangen!

Niet allen de Sint-Jozefskerk in Mortsel zet haar deuren die dag open.
Je bent ook welkom op het schoolfeest van het zesde leerjaar van de basisschool de Klimboom of bij de garageverkoop in de wijk Savelkoul!

In het kort

  • Wat: Publieksmoment met informatie rond het her/nevenbestemmingstraject van de Sint-Jozefskerk(site)
  • Wanneer: 1 juni 2024 van 11u tot 15u (vrijblijvende toegang)
  • Adres: Sint Jozefskerk Mortsel, Liersesteenweg 308, 2640 Mortsel

SAMANA STEMT MET ZORG, JIJ TOCH OOK? StemZorgvuldig

Weet jij nog niet op wie je gaat stemmen voor de verkiezingen van 2024? Samana vzw lanceert StemZorgvuldig, een stemhulp die de partijstandpunten over zorgthema’s in kaart brengt.

Deze stemhulp werd wetenschappelijk begeleid door Dave Sinardet, professor politieke wetenschappen aan de VUB, en ontwikkeld door Tree Company.

Scan de QR-code of klik HIER en ontdek welke Vlaamse partij het meest aansluit bij jouw opinies rond zorg.

WAAR STAAN WE EN WAARHEEN GAAN WE? Een open avond in de H.-Kruiskerk op 29 april

Vijf jaar zijn we nu onderweg met onze pastorale eenheid H. Maria Magdalena. Daarom is 2024 een feestjaar. Maar naast het vieren en feesten is dit ook een gelegenheid om stil te staan en te reflecteren. Waar staan we en waarheen gaan we?

Hiertoe nodigen we iedereen met belangstelling voor wat leeft in onze pastorale eenheid uit op een open avond. Deze avond gaat door in de H.-Kruiskerk, H.-Kruisstraat Mortsel op 29 april om 20 uur.

Ronald Sledsens, pastoor van de pastorale eenheid Damiaan en begenadigd spreker, deelt met ons zijn hoopvolle kijk op de huidige realiteit. Verder krijgen we

  • een presentatie van voorbije en geplande projecten van onze eigen pastorale eenheid.
  • een kijk op de ontplooiing van onze zondagskerken.
  • en een stand van zaken over onze parochies en parochiekerken.

We eindigen met een zoomsessie met drankje en hapje en als toemaatje een verrassingsact.

Iedereen is welkom op deze avond. Inschrijven is echter om praktische redenen noodzakelijk.

Inschrijven is echter om praktische redenen noodzakelijk. Vul daartoe het formulier in dat je vindt via deze link: KLIK HIER of scan de QR-code.

Een nieuw werkjaar: een tipje van de sluier.

Het lijkt ons een goed idee bij de start van het werkjaar wat te vertellen over wat er in onze pastorale eenheid allemaal staat te gebeuren. Het programma is nog niet helemaal afgeborsteld, maar de grote lijnen kunnen we u toch alvast meegeven.

Bij de initiatieven van de pastorale eenheid zitten een aantal elementen die u zal herkennen van de voorbije jaren, er zijn enkele nieuwe zaken én er is volgend jaar ook een feestelijk jaar met enkele mooie momenten. Meer info zoals steeds te vinden op de website.

Laten we beginnen bij de initiatieven die u misschien al kent en die opnieuw zullen doorgaan.

De alphareeks gaat al voor de derde keer door. In elf bijeenkomsten kan al wie wil kennis maken met de basiselementen van het christelijk geloof. Dat gebeurt in een warme en onthalende sfeer waarin ieder wordt gerespecteerd. De avonden starten met een proefavond op 27 september en gaan door op woensdagen in het Atrium bij Heilige Bernadette. De avond start steeds met een maaltijd, dan volgt een film van een klein halfuurtje over het thema en dan zijn er de vaste gespreksgroepen.

IederEEN vurig verbonden gaat zijn derde jaargang in. Intussen is deze werking uitgegroeid tot een enthousiaste groep van jong en oud, alleenstaand of gezin of welke situatie dan ook. De basisactiviteit is de vierde zondag die elke maand doorgaat in de kerk van Sint-Benedictus en de school de Tandem. Vaste ingrediënten zijn de maaltijd, een activiteit en de eucharistieviering; Iedereen welkom ook om eens te proeven.

De Kruispuntvieringen op de eerste zondag in Heilig Kruis en de derde zondag in de basiliek gaan ook opnieuw van start. In deze vieringen willen we met extra energie en ondersteuning alle verschillende geledingen van het pastorale veld verwelkomen en een plekje geven. Vaste ingrediënten zijn de muzikanten, in Edegem een aanzingkoor, de koffie na de viering en een hartelijke sfeer. We heten heel bijzonder de mensen welkom van de parochies die op dat ogenblik zelf geen vieringen organiseren.

Wellicht kent u de bussen Hop on hop off die in toeristische steden rondrijden. U kiest zelf wanneer u opstapt en afstapt en welke plekken voor u een bezoekje waard zijn. Op diezelfde manier kunnen volwassenen, kinderen, gezinnen… op zondag 15 oktober kennis maken met vele aspecten van onze pastorale eenheid. Elke post duurt ongeveer 15 minuten zodat eenieder in één namiddag zicht kan krijgen op heel wat verschillende aspecten van onze pastorale eenheid. Ook wie al lang meedraait kan er zeker iets van opsteken.

Het is intussen al een heuse traditie dat we de vrijwilligers in de vele werkingen van onze pastorale eenheid in de bloemetjes zetten. Dit werkjaar gaat het vrijwilligersfeest door op 1 maart. Aan alle bestuurders of verantwoordelijken: zet dit feest aub nu alvast op de kalender van alle vrijwilligers.

We bereiden de hoogfeesten van Kerstmis en Pasen voor telkens op woensdagavond. In het aanbod zit zoals steeds een verzoeningsviering, een avondgebed, een lezing en workshop… we nodigen u van harte uit om zo goed voorbereid Kerstmis en Pasen binnen te treden.

Er is natuurlijk ook steeds wat nieuws, hier al een voorsmaakje:

Op vraag van het bisdom hebben we ons bereid verklaard mee te werken aan de televisie-vieringen 28 januari, 26 mei en 29 september 2024 die zullen doorgaan in de basiliek, de grot en de kerk van Heilig Kruis. Op die bewuste zondagen zal er slechts één zondagkerk actief zijn. In elk geval een mooie dienst aan onze Vlaamse medezusters en broeders. Als u hen ook wil bemoedigen, heel welkom.

Ook binnen de sector van de diaconie gaan we verder aan de slag. We kennen de werkingen van Welzijnszorg en Broederlijk delen, maar het is goed daar ook echt mee aan de slag te gaan en het concrete project van het lopende jaar beter te leren kennen. We houden u op de hoogte.

En dan is er nog het feestelijke jaar 2024 waarin we de vijfde verjaardag vieren van onze pastorale eenheid en ook de 20ste verjaardag van de wijding van pastoor Tom die intussen ook al meer dan 10 jaar pastoor is in Mortsel en dan 5 jaar in Edegem. Enkele hoogtepunten in dit werkjaar:

Zaterdag 18 mei sluiten we aan bij de bedevaart naar Scherpenheuvel. We bieden allerlei sporen aan: te voet (geheel of gedeeltelijk), met de fiets of de auto… in elk geval we ontmoeten elkaar ginder voor een fijne viering.

Van 3 tot 6 juli 2024 organiseren we een heus kamp voor onze pastorale eenheid. Iedereen mag mee, alle leeftijden zijn welkom. Er zijn kamers met bedden, plekken voor een matje op de grond een bos om een tent te zetten of een parking voor de mobilhome. Het kamp zal in elk geval de banden stevig versterken.

En dan is er natuurlijk nog de vijfde verjaardag zelf die als bij wonder opnieuw valt op zondag 15 september.

Toekomst…

Een preek voor iedereen!
Met Hemelvaart preekte Peter in St.-Jozef Edegem over de toekomst van onze pastorale eenheid en onze parochies. Een preek die je terugbrengt naar de realiteit van de kerk zoals het nu is. Een preek die ook vragen oproept.

Jullie moeten van mij getuigen in Jeruzalem,
in geheel Judea en Sama­ria en overal ter wereld.’
en maak alle volkeren tot mijn leerlingen;
en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.

Dat is onze opdracht. Een missionaire kerk zijn. Samen gemeenschap vormen, mekaar vinden in geloof, in hoop en in liefde. En daarvan getuigen en vertellen. Het geloof doorgeven.

Hoe moet dat dan in de toekomst? In het team van de PE hebben we onszelf verplicht om ver vooruit te kijken.  Naar het jaar 2035.  Wat moeten we doen om in 2035 nog een kerkgemeenschap te hebben in Edegem en Mortsel? En wat zijn dan de stappen om daar naartoe te werken.  Je hoeft geen glazen bol te hebben om te beseffen dat het kleinschaliger zal worden, maar het zou krachtig moeten zijn, een warme gemeenschap waar verschillende generaties mekaar vinden, waar het geloof wordt doorgegeven, met veel onderlinge solidariteit en gericht op de wereld.

En in elk van de domeinen hebben wij gebrainstormd. Welke stappen moeten we zetten?  De catechese zoekt nu al manieren om met een kleinere ploeg van vaste catechisten toch een kwaliteitsvol aanbod te doen. Ouders zijn vaak bereid om zich echt te smijten. Zij krijgen catechese op volwassenenniveau om dat dan op hun beurt te vertalen naar de werking met de kinderen. En de reacties zijn enthousiast! Maar we dat het kantelmoment stilaan komt, dat de sociale druk om kinderen te laten dopen of hun communie te laten doen, afneemt. Vanaf het moment dat er minder dan de helft van de klas meedoet, gaat het snel.  We evolueren automatisch naar een straffere werking voor een kleinere groep.  Maar iedereen moet welkom blijven. We moeten gezinnen helpen om thuis geloofsmomentjes in te lassen. De volwassenencatechese zal belangrijker worden. Met bijbelavonden, vormingsavonden. Ook de tweede alfa-reeks was volzet, de spiritualiteitsreis naar Israël ook, volwassenen dopelingen vinden steeds meer de weg naar onze pastorale eenheid.

In het domein van de diaconie zien we grote noden rond armoede, huisvesting en eenzaamheid.  Onze gemeentes worden als maar multicultureler. De beide voedselbanken draaien op volle toeren, de pastorale eenheid wil op termijn haar patrimonium, dat wil zeggen de woningen die ze verhuurt maximaal inzetten voor huisvesting van mensen die het moeilijker hebben. Warme buurt en Samana proberen het werk voor te zetten en over te nemen van de ziekenzorgkernen die op veel plaatsen gestopt zijn. Als de kerk niet dient, dient ze tot niets, zei ooit een Franse bisschop. Dat willen we ter harte nemen.

In het domein van de gemeenschapsvorming proberen we verder initiatieven te ontwikkelen die mensen samenbrengen. Volgend jaar organiseren we een weekend voor gezinnen, de nieuwe gemeenschap die elke vierde zondag van de maand samenkomt, blijft succes hebben.  Deze zomervakantie organiseren we 4 activiteiten. De koffie na de kruispuntvieringen wordt stilaan een succes. We beseffen dat we met de pastorale eenheid nog lang niet zoveel onderlinge verbondenheid hebben bereikt als die in de verschillende aparte parochies. De uitdaging zal zijn om in de toekomst met een kleinere groep toch ook een warme gemeenschap te maken van mensen die bereid zijn om los van hun wijk mekaar te vinden op een centrale plek.

Ook voor de liturgie proberen we naar de toekomst te denken. We voelen de hete adem van de politiek in onze nek.  Gemeentebesturen zijn niet langer bereid om de rekeningen bij te passen van 4 of 5 kerken per gemeente, waar binnenkort overal gemiddeld 30 mensen samenkomen. Ze drukken dat heel simpel uit: 200 kerkgangers, dat krijg je toch in 1 kerk?
In het overleg met de verantwoordelijken voor liturgie, dat zijn pastoor Tom, Jo Verbeiren en ikzelf, vertrokken we van een leeg blad.  Stel dat we nu opnieuw zouden beginnen, stel dat er nog niks bestond, hoe zouden we dan het liturgisch aanbod uitbouwen, wat zouden we dan nodig hebben in pakweg een gemeente als Edegem?  We tekenden een grondplan van een kerk. Godgericht samenkomen, eucharistie vieren, samenzang, getrokken door een koor, nevendienst voor de kleintjes, koffie en thee achteraf, een kinderhoek, een rouwhoek, een catechesewerking in de kerk.  Er moet ook plaats zijn voor laagdrempelige diensten: mensen die een kaars komen branden, een kinderzegen komen vragen, een palmtakje komen halen. Er is permanentie, zodat mensen in de kerk terecht kunnen voor een gesprek. Naast de kerk is een bezinningstuin met een stilteplek en kunst. De kerk moet zichtbaar zijn en uitnodigend zijn aan de buitenkant, nieuwsgierigheid opwekken en gastvrijheid uitstralen. 

Ik hoor u denken: maar het meeste van die dingen deden wij toch zelf?  Ja, zeker, deden, in de verleden tijd.  Geen enkele parochie is nog sterk genoeg om dit waar te maken.  Ook de parochie van Heilig Kruis niet, ook de parochie van OLV- van- Lourdes niet, als ze het alleen zouden moeten doen. De discussie over de zondagskerk gaat er vaak over dat mensen zich verplicht voelen om zich te verplaatsen om naar elders de mis te gaan.  Maar we stellen ons soms te weinig de vraag over hoe wij onze energie inzetten, hoe we de vrouw- en de mankracht verdelen.  Gaat de energie die we in onze 9 parochies steken soms niet een beetje ten koste van de werking van de pastorale eenheid?  Is het logisch dat er wel 4 mensen in Edegem tegelijk een preek voorbereiden en voorgaan, maar dat er geen voorzanger is in de basiliek, laat staan nevendienst of een echte onthaalploeg en een ruime ploeg van begeleiders voor de misdienaars?

Als we realistisch kijken naar deze gemeenschap van Sint-Jozef, hoe lang kunnen we dit nog volhouden?  3 jaar?  5 jaar? 7 jaar?

De belangrijke vraag is deze: zouden we op relatief korte termijn bereid zijn om toe te werken naar een einddatum voor de wekelijkse zondagsliturgie, zodat mensen die nog de kracht en de energie hebben om zich in te zetten, als voorganger, als predikant, als begeleider van een nevendienst, als bloemschikster, als lector, als voorzanger, als koorlid, hun krachten kunnen bundelen op de centrale plek van de zondagskerk?

Ik weet dat dit een offer is en dat mensen terecht zeggen: dit is onze gemeenschap, voor de bouw van deze kerk heb ik nog mee in het kraampje gestaan van de fancy fair. Maar het offer zou kunnen zijn, dat wij in plaats van door te gaan tot we nog maar met 10 zijn, vroeger zouden durven beslissen om de energie te bundelen.  Door dat offer zouden we er mee voor kunnen zorgen dat er in 2035 misschien nog kerkelijke aanwezigheid is in Edegem en Mortsel.  Want als we overal wachten tot de laatste het licht uitdoet, is er niks meer.

Ik hoop dat ik u niet gechoqueerd heb. Jullie weet ik dat ik van Sint-Jozef ben. Dat ik op die stoel mijn eerste communie heb gedaan en op die stoel mijn vormsel en dat mijn ouders elke week daar op de 4de rij zaten.  Maar straks is het Pinksteren. Dan bidden we ook voor de Geest van sterkte en de Geest van moed. Moge de goede Geest ons inspireren om te dromen, maar ook om helder te denken en te beslissen. Amen

Hoe moet het verder?

Dat was het thema van de vergadering met de PKG’s en het team van de pastorale eenheid. Op 26 april kwamen we bijeen in de Basiliek.

Pastoor Tom schetste het beeld van de nabije toekomst waarbij een aantal ernstige problemen werden aangekaart. Alice vertelde over het plan om de kerkdiensten in St.-Lodewijk af te bouwen zonder de verbondenheid met de mensen uit de parochie en de pastorale eenheid op te geven.

Er werd aandachtig geluisterd. Daarna dronken we samen een glas en verdeelden we ons in groepen. Daar werd in een 20-tal minuutjes uitgelegd waar de verschillende domeinen in onze pastorale eenheid hun klemtonen zullen leggen in de toekomst.

Ieder ging met huiswerk naar huis. Wat met onze kerk in de toekomst. Er gaat nog veel vergaderd, overlegd en gezocht worden naar de beste oplossing, maar de tijd tikt. Dat weten we allemaal.

Zondagskerken ‘We werken aan de toekomst’: Samenkomst van 21 april… een verslagje

Zondagskerken zijn de toekomst. Daar kunnen we als gelovige gemeenschap niet meer onderuit. En wanneer die toekomst begint is NU. Dat wil zeggen dat we het met het team van de pastorale eenheid maar al te belangrijk vinden om de bouwstenen voor de toekomst in elkaar te zetten.

Maar welke bouwstenen? En waaraan moeten we eerst werken?

Op deze informatieve gespreksavond probeerden we met iedereen die zich geroepen voelt om mee te denken een eerste keuze te maken. En er waren veel mensen die zich aangesproken voelen. Een flinke groep kwam samen om eigen ideeën in te brengen en naar elkaar te luisteren.

We gingen na het samen zingen, het startgebed en een boeiende inleiding door pastoor Tom aan de slag in kleine groepjes rond een 7-tal thema’s. Het werden boeiende gesprekken met heel veel waardevolle ideeën. De 20 minuten die per gesprek voorzien waren, werden volop benut en eerlijk… Ze waren ook wat kort, maar pastoor Tom trok tijdig aan de bel zodat mensen ook bij andere thema’s hun ideeën kwijt konden.

Er werd een ruim uur uitgewisseld en uit dat alles werden per thema 3 krachtlijnen onthouden.
Daaruit moest men een keuze maken. Wat heeft voor jou in een zondagskerk van nu de prioriteit. Waar gaan we het eerst mee aan de slag? Mensen wandelden rond en er werd druk en boeiend met elkaar gepraat en ook heel goed geluisterd. Ieder duidde zijn zijn prioriteiten aan en ook bij het sober glas water en een snoepje werd nog boeiend verder gesproken.

Na alle tellen werden er 3 hoekstenen gekozen waar we eerst verder op gaan bouwen:

  • We willen kinderen en jongeren actief betrekken bij de viering (lector, misdienaar, instrumenten, …)
  • We willen graag een evenwichtige liedkeuze zowel ingetogen als uitbundig.
  • We willen dat er ruimte en plaats is voor gebed en momenten van samen bidden op open gebedsplaatsen.

Daarnaast staan er nog heel wat andere punten op onze lijst, maar met deze gaan we alvast vanuit het team, maar ook vanuit de ganse gemeenschap aan de slag om van onze zondagskerken , kerken van de levende gemeenschap te maken die we allemaal willen zijn.

Dirk Van de Poel

Gespreksavond met onze bisschop op 28 april om 20u

Gespreksavond met onze bisschop over de toekomst van de kerk.

Deze gaat door in Sint-Job-in-‘t-Goor – Kerk van O.-L.-Vrouw van Lourdes, Lochtenbergplein. Je kan je inschrijven om de gespreksavond ter plaatse te volgen of online deel te nemen.

Inschrijven doe je: