Tag Archive st.-lodewijk

ByDirk Van de Poel

Maria Tenhemelopneming in Sint-Lodewijk

Op deze feestdag kon onze parochie weer rekenen op Mark Van Beeumen, missionaris van het H. Hart, om voor te gaan in een plechtige eucharistieviering met gregoriaanse gezangen. Sinds Pasen vervangt hij zijn confrater Cor Bekers die het om gezondheidsredenen wat rustiger aan moet doen.

Vooral op de feestdagen komt pater Mark in onze kerk vreugde brengen met een zeer verzorgde viering. Tijdens deze diensten ziet men een ernstig gezicht, dan weer een glimlach op het gelaat en dan klinkt weer een lied dat iedereen meezingt. Zijn homilie zindert nog na bij het huiswaarts keren.

Ook op deze dag had hij weer voor iedereen een warm woord klaar bij het verlaten van de kerk.

Bedankt Mark, voor je inzet voor onze gemeenschap.

ByDirk Van de Poel

Moederfeest bij Okra St.-Lode

Voor het Moederfeest van Okra St.-Lode werd op 12 augustus afgesproken in de cafetaria van Sporthal Den Drab.

Bezinning

Voorzitster Huguette Cuyvers begroette 28 aanwezigen met een bezinning rond Maria Tenhemelopneming. Vandaag vieren we dit feest, dat vroeg in de eerste eeuwen van het christendom ontstond. De figuur van Maria sprak toen al tot de verbeelding van de mensen. Dat Maria de mensen zo fel aanspreekt, heeft te maken met haar menselijkheid, herkenbaarheid, een vrouw die veel heeft meegemaakt in haar leven, een bondgenote. Ze was als mens begrijpelijker dan een geïdealiseerde Jezus, of een abstact begrip van God, een mens als u en ik. Ave Maria.

Feestmaal

Na de bezinning mochten we aanschuiven aan het koud buffet met Okra-bediening. Was de hitte de oorzaak? Zelfs nadat velen een tweede of derde maal aanschoven was er nog veel over! Zoveel dat er potjes weden versterkt om wat mee naar huis te kunnen nemen. Behalve van het ijsdessert dan waarmee de maaltijd eindigde.

Animatie

De feestdag werd afgesloten met enkele spelletjes Bingo, waarbij de winnaars werden beloond met een fles wijn.
Op het einde van de namiddag bracht Huguette nog een gedicht met levensslessen en kregen alle aanwezige dames een bloemetje.

Volgende activiteiten

  • Op 25 november vieren 50 jaar Okra St.-Lode we in De Basiliek te Edegem met een feestbanket en animatie door een komisch duo.
  • In oktober is er weer onze koffielklets.
  • Een daguitstap naar het Hageland gaat door op 27, 28 of 29 september. Inschrijven hiervoor kan helaas niet meer.
ByDirk Van de Poel

OKRA SINT-LODEWIJK: Wafels- en taartjesnamiddag in ‘t Centrum

Op vrijdag 10 juni had Okra een Wafel- en taartjesnamiddag gepland in ’t Centrum. Daar was op dat ogenblik eigenlijk geen gerant, maar dankzij de inzet van het bestuur werd het toch nog een succes. Vliegensvlug hadden Huguette en Hubert een zelfbedieningsstand klaargemaakt en opgesteld met wafels en gebakjes. Op een bord werden de deelnemers welkom geheten door de Bosnische familie die vroeger ons parochiecentrum uitbaatte. De inzet van die mensen werd zeker gewaardeerd, maar iedereen zou het toch erg op prijs stellen dat er spoedig een definitieve oplossing komt voor ’t Centrum.

Intussen voelden we ons vlug thuis in de cafetaria, onze gewone stek. De praatgroepjes waren snel gevormd. En dat het gezellig was is goed te zien op de foto’s bij dit artikel.

Heel deze namiddag werd door Okra gratis aangeboden als een soort compensatie voor de vele activiteiten die door Corona niet konden doorgaan.