Tag Archive st.-benedictus

SINT-BENEDICTUSKERK De restauratiewerken gaan nog altijd verder…

De communiebank aan de beurt

Deze eikenhouten communiebank uit 1762 met haar zeven smeedijzeren panelen en haar kronkelende vormen werd ontworpen door architect Engelbert Baets. Het smeedwerk is van de hand van Cornelis Marckx. Deze laatste is ook degene die de ijzeren leuning aan de voorgevel van het stadhuis van Lier vervaardigd heeft. Dank zij de richtlijnen van de restauratrices van Universiteit Antwerpen, hebben een aantal leden van de Kerkfabriek de originele kleurzetting teruggegeven aan het smeedwerk van de communiebank. De gouden accenten komen nu weer helemaal tot hun recht. 

En een wist-je-datje…

Wisten jullie trouwens dat de kerk tijdens de eerste Wereldoorlog als paardenstal heeft gefungeerd? Bewijzen daarvan zijn de bijtsporen van de paarden op het bovenblad van de communiebank. Ga dat bij een bezoek aan de kerk gerust eens van nabij bekijken.

FEMMA SINT-BENEDICTUS Bezoek aan fort Liefkenshoek

Fort Liefkenshoek vormt één van de laatste stukjes groen te midden van een industrielandschap. Je kan er ook heerlijk fietsen en wandelen.

Slechts vijf personen hadden zich ingeschreven voor een bezoek aan dit fort. Maar dat deerde ons niet.

Met de tram togen we naar Antwerpen om daar op de waterbus te stappen.

Na een koffietje in de vernieuwde brasserie en een lekker middagmaal konden we op ontdekking in de verschillende ruimtes van dit fort. In het bezoekers- en belevingscentrum ontdekten we spelenderwijs de geschiedenis van het fort en de regio: een tentoonstelling, een kerkhofscene met verhalen, een heel oude boot, enz…. We genoten ervan en we staken er nog wat van op ook…

In de namiddag genoten we nog van een drankje, en dan namen we rond 16 uur de waterbus terug. Na een klein uurtje meerden we terug aan in Antwerpen.

De afwezigen hadden ongelijk, en wij hadden een leuke dag.

Het Femma team

SINT-BENEDICTUSKERK Gepolychromeerd Mariabeeld terug na restauratie

Het gerestaureerde beeld

Voor de Mariamaand mei heeft de Kerkfabriek van St. Benedictus voor een fijne verrassing gezorgd: het mooi gerestaureerd polychroom Mariabeeld is terug na bijna twee jaar afwezigheid, en staat vooraan in onze kerk te pronken…

Restauratrice Noortje Cools heeft eerst het hele beeld grondig gereinigd met solventen en ook oude lijmresten en overschilderingen verwijderd.

Daarna kwam het invullen van lacunes en breuknaden. Tevens werden de houtwormaantastingen aangepakt. Als ’final touch’, kwam het retoucheren op kleur en het aanbrengen van een beschermlaag. De foto’s zijn sprekend, Maria waardig!

Hoe het beeld bewonderen?

Kom in deze Mariamaand langs ter gelegenheid van een zaterdagviering om 17 uur. Indien jullie echter niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn: onze vieringen worden elke zaterdag gestreamd, live, en de opnames kan je nog wekenlang bekijken.

Hoe doe je dat? Ga naar onze website www.mijnparochie.be. Scroll verder naar ‘online vieringen’ en zoek de vieringen in mei. Je kan daarbij nog ‘youtube’ aanklikken, zodat je alles op volledig scherm kunt bekijken. De ganse maand mei staat het beeld vlak naast het altaarpodium.

Noortje Cools

Deze jonge vrouw is een bekwame restauratrice. Zij is het die de obiits boven de lambrizeringen aan weerskanten in het hoogkoor, vakkundig heeft gerestaureerd.

Maar de velen die al eens naar het VTM-programma ‘Eenmaal andermaal’ met Jacques Vermeiren en Axel Daeseleire gekeken hebben herkennen zeker haar naam: zijzelf (en ook haar zus Ansje) heeft heel wat voorwerpen onder handen genomen voordat ze naar het veilinghuis gingen om bij opbod verkocht te worden voor een goed doel.

Sacramentsdag in onze pastorale eenheid

Elk levend wezen op aarde heeft voedsel nodig om te overleven, om te groeien en om in goede gezondheid te leven. Dat is een grondwet van de natuur. Maar een mens leeft niet van voedsel alleen. Bevestiging, waardering, liefde, zingeving, spirituele voeding… zijn minstens even belangrijk. Ook dat is een wet van de natuur. Jezus zei het zo (Mt. 4,4): “Een mens leeft niet van brood alleen”. Die diepere spirituele honger vraagt om lectuur van Gods woord, bezinning, meditatie, gebed.

Maar Jezus gaat nog verder. Tijdens het laatste avondmaal maakte Hij van brood en wijn, fysiek voedsel, een sacrament waarin Hij zichzelf als voedsel aan ons schenkt: de eucharistie. De oudste tekst hierover vinden we al in de brief van Paulus aan de christenen van Korinthe die vermoedelijk dateert van het jaar 54. En in het evangelie van Johannes zegt Jezus: “Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dat brood eet, zal hij leven in eeuwigheid”.

Door de eucharistie te ontvangen krijgen we dus elke keer weer gemeenschap (communie) met Jezus zelf, die ons spiritueel voedsel is om voluit te leven. De eucharistie staat dan ook centraal in ons gelovig leven. Dat uit zich in het regelmatig de eucharistie te vieren, maar ook in bijzonder respect voor de eucharistie.

Dat respect kreeg in het begin van de 13de eeuw uitdrukking in een speciale feestdag: Sacramentsdag, gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Sacramentsdag werd, naast Witte Donderdag, hét feest om stil te staan bij de betekenis en de waarde van de eucharistie.

Dit jaar valt Sacramentsdag op donderdag 30 mei. In onze pastorale eenheid nodigen we iedereen uit voor de eucharistische aanbidding vanaf 18 uur in de St.-Benedictuskerk. Om 19 uur gaat pastoor Tom voor in de eucharistieviering.

Jaarlijkse gezinsdag Vormselwerking

De Mortselse vormselwerking organiseerde op zondag 22 april hun jaarlijkse gezinsdag. De weergoden waren ons gunstig gezind. Want alhoewel fris en soms wat winderig, bleef de regen in de namiddag uit en kwam de zon zelfs regelmatig piepen. Maar vergeleken met het weer van de voorbije dagen, waren we heel tevreden dat de dag grotendeels droog bleef.

Alle gezinnen van de vormelingen begonnen de dag  met de eucharistieviering in de kerk van Heilig Kruis. Het thema op Roepingenzondag was “Jezus is de goede herder”. Geen beter beeld om Jezus’ liefde voor ons uit te leggen en om gehoor te geven aan Zijn oproep om in Zijn spoor ons leven te leven.

Lees verder onder de fotogallerij!

Daarna kwam iedereen samen in OLVE om samen te eten.

In de namiddag speelde de gezinnen het vormselspel. 20 opdrachten van diverse aard waren voorbereid en uitgewerkt. Alle opdrachten hadden een link met het vormsel, sommigen waren ludiek, voor anderen moesten de hersenen werken.

Om 16u stond het vieruurtje klaar en de hotdogs werden erg gesmaakt.

De dag werd afgesloten met de kruisjesviering: een bezinning waarin de vormelingen hun kruisje kregen dat ze zullen dragen op hun vormsel. De kruisjes  kochten we 1,5 jaar geleden in Beth Saour in Israel. De kinderen dragen dus een kruisje uit het Heilig Land!

Lees verder onder de fotogallerij!

Hiermee sloten we het werkjaar inhoudelijk af. De catechesemomenten liggen achter ons. Nu gaat het in rechte lijn naar het vormsel op zaterdag 11 mei.

We denken ook al stilaan aan het komende werkjaar. We zijn altijd op zoek naar helpende handen. Binnen de catechesewerking zijn er vele taken, groot en klein, éénmalig of terugkerend. Wil je graag meehelpen, spreek dan pastoor Tom aan of stuur een mailtje naar vormselwerking.mortsel@gmail.com

Wil jij een stukje helpen om onze kerken en wat we doen op de jaarmarkten in de kijker te zetten?

De voorbereidingen voor de jaarmarkten Mortsel en Edegem in september starten op.
Misschien deed je vorig jaar reeds mee, of misschien zelfs al enige jaren? Fantastisch!Het kan ook zijn dat het nu de eerste keer is dat je je vrij kan maken om er samen een geweldig moment van te maken. Je bent heel welkom!

Met dit formulier willen we gaan kijken wie wil meewerken aan de jaarmarkten van Mortsel en Edegem én welke rol of taak je hierbij dan het liefst wil opnemen. Doe je aanbod.

Klik HIER!

SINT-BENEDICTUSKERK Het Tabernakel : een heropleving …

Hopelijk hebben jullie met interesse de artikels en bijhorende foto’s over de restauratie van de schilderijen gezien en dan is er u hoogstwaarschijnlijk nog iets opgevallen: de heropleving van het tabernakel aan het hoofdaltaar.

Gedurende verschillende weken hebben een aantal leden van de Kerkfabriek het tabernakel onder handen genomen. Eerst werden de vele schilferende verflagen weggenomen van het tabernakel alsook van de marmeren delen van de kaarsenbank van het hoofdaltaar. Hoeveel lagen er waren, is moeilijk te zeggen, maar hierdoor werden sommige inscripties duidelijk! Er werd “tot op het bot” gewerkt.

Op dit gietijzeren draaitabernakel, daterend van 1740, komen nu duidelijk het wapen en de inscripties voor van de Graven van Fiennes, eigenaars van de heerlijkheid Cantecroy. Ook werd de inscriptie op de tondo (is een rond schild in reliëf) terug zichtbaar … Wat een ontdekking !

Daarna werd alles terug in originele staat geschilderd met behoud van de originele kleuren en materialen, van vóór de beschildering uit de jaren 1960. Ter staving vinden jullie hierbij een foto van vóór en na de restauratie, alsook een detailfoto van de inscripties en tondo. De leden van de Kerkfabriek zijn ervan overtuigd dat zo’n ontdekkingen niet iedereen onberoerd laten. Geïnteresseerde vrijwilligers mogen steeds leden van de Kerkfabriek hieromtrent contacteren.

Voorstelling Gerestaureerde schilderijen in de St.-Benedictuskerk

Het was een groot moment voor het oudste historische gebouw van Mortsel. De schilderijen die enkele jaren geleden werden weggenomen voor restauratie zijn terug. De voorstelling van al het monnikenwerk gebeurde in de kerk. We verzamelden hier enkele reportages:

Voor het verslag van Ronny Mullens van het Antwerps Persbureau klik HIER!

De foto’s van Ronny Mullens vind je hier:

Reportage Mortsel TV

Interview met Patricia Van den Borne over restauratie twee schilderijen uit de Sint-Benedictuskerk van Mortsel TV

Eigen opname van de receptie en ceremonie door de tv-ploeg van St.-Benedictus.

Oproep

De oude site van de technische diensten in de Sint-Benedictusstraat zal binnenkort worden omgetoverd tot een modern woonproject met een groen karakter. 

Tevens wordt er een openbaar park aangelegd, waardoor er niet alleen nieuwe huizen, maar ook een stukje natuur bijkomt midden in de stad Mortsel.
Om de straat die doorheen deze nieuwe plek gaat een passende naam te geven worden de inwoners van Mortsel geraadpleegd. 

Het college van burgemeester en schepenen selecteerde vijf straatnamen uit de ingediende voorstellen, gebaseerd op verschillende criteria, 

waaronder de relevantie voor Mortsel en de omgeving.

De geselecteerde namen zijn:  Werf – Benedictushof -(De) pacht – Lusterhof – Oude werfweg

Zou het niet fijn zijn om samen voor Benedictushof te stemmen? De naam is immers een verwijzing naar Mortsel-dorp en kerk en de aansluitende Sint-Benedictusstraat, alsook een link naar de locatie van de voormalige groendienst.

Door je te registreren op www.mortselbestuift.be kan men vanaf 3 april op deze straatnamen stemmen. 

Alle inwoners van Mortsel kunnen hun stem uitbrengen. Het voorstel met de meeste stemmen zal op 21 april  worden voorgedragen als voorlopige straatnaam op de gemeenteraad. 

Op dinsdag 23 april wordt dan de nieuwe straatnaam bekendgemaakt.

Jan Blommaert

Sint-Benedictuskerk: De terugkeer van schilderijen (deel 2)

Net zoals het schilderij boven het hoofdaltaar, dat we verleden week bespraken, hangt ook het schilderij “De marteling van Sint Sebastiaan” (zijaltaar kant Dorpsstraat) na ongeveer 4 jaar restauratie terug in onze kerk.

Monnikenwerk

Net zoals voor het schilderij van het hoofdaltaar was weer monnikenwerk nodig: reinigen en ontsmetten van het ganse doek, kaarsvet en vernislagen verwijderen, bestuderen van de verschillende lagen, herstellen van het doek waar nodig, de originele kleuren terugbrengen,… teveel om op te noemen … En ook bij dit schilderij moest het houten kader hersteld worden.

Tijdens de restauratie zelf kwamen vele personages weer tot leven. Deze kunstenaar kon zelfs “doorzichtig” gewaden schilderen. De expressie in de ogen spreekt boekdelen en de kleuren schitteren terug zoals weleer.

Een ontdekking!

De restauratie van dit schilderij leverde een waardevolle ontdekking op: men vond de handtekening van de klassiek-barokke schilder Pieter Van Lint (1609-1691) (zie foto). Van deze Antwerpse schilder, vooral bekend voor zijn religieuze afbeeldingen, zijn over heel de wereld in grote musea (Hermitage, Louvre, Prado,…) nog prachtige kunstwerken te bewonderen. Dit maakt van onze kerk echt een pareltje-met-geschiedenis in Mortsel.

Kom kijken van nabij!

Ter staving vinden jullie hierbij een foto van vóór en na de restauratie  Op de foto’s kun je al een groot verschil zien, maar het loont echt de moeite om alles in het echt en van nabij te komen bewonderen. Toch nog niet overtuigd? Kom gerust eens met je eigen ogen kijken en je zult verbaasd zijn van het resultaat …

Volgende keer komt er wat meer informatie over een ander gerestaureerd monument in onze kerk … Blijven volgen dus.