Tag Archive st.-antonius

ByDirk Van de Poel

Sint-Sebastiaansgilde hernieuwt geloften in Sint-Antoniuskerk

Gesticht in 1512 is de Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan de oudste vereniging van de gemeente Edegem. Eeuwenoud maar blijvend jong is het een hechte vriendengroep van schutters en partners, van jong en oud.

Pinkstermaandag is traditioneel een hoogfeest voor de vereniging. ‘s Namiddags is er de jaarlijkse koningsschieting, maar in de voormiddag reeds trekken de leden naar de Sint-Antoniuskerk om tijdens de viering van tweede pinksterdag hun eed te vernieuwen van trouw aan de vereniging en haar gebruiken. Ook dit jaar stroomde de kerk vol gildebroeders en gildezusters, en hun sympathisanten, die tijdens de dienst de plechtige bevestiging uitspraken van hun verbondenheid en vriendschap. De stemmige dienst werd prachtig opgeluisterd door JEHO, het jeugdorkest van de Edegemse harmonie.

ByDirk Van de Poel

27 maart: THUISKOMEN BIJ GOD “De verloren zoon”

Viering om 8.00 u in de St.-Antoniuskerk Edegem

Je  levensreis laat je soms zweven, of dartelen over golven heen
en kan je van je weg verdrijven……….of bezorgt je veel hand of hartgemeen……
En duurt dat laatste langer dan gepland, dan krijgen onrust en angst weleens de bovenhand
Vlieden en nesten, …………………….we ervaren het allemaal als ons lot
Het rusteloze gekoppeld aan tussenpozen van gelukzalig zijn , we noemen dat dan thuiskomen bij God
We willen tegenspoed dragen met waardigheid en gratie
Met slechts enkele glimpen van God als  enige tussenspatie
Soms voelen we ons te hard  beproefd….zoals aan het lot gelaten…
en echt zeer zeer bedroefd……als zou er geen  deus ex machina meer  baten…..

………………….toch zal God  ons nooit verlaten……………
Al is onze levensoefening zwaar, God is altijd daar!
…. we zoeken het met de tijd dan ook steeds opnieuw weer op
………………….het thuiskomen bij God

Als geen ander vervult Hij de diepste verlangens in ons leven………we durven alles los te laten en in volle overgave ons te geven
En…..ook al is het niet voor meteen………gaan er jaren over…………….of gaan we nog over andere grenzen heen….
Hij wacht met veel geduld
……en oneindige liefde
God s overvloed aan nestwarmte is er voor iedereen
Thuiskomen bij God…………………..

Annick Buggenhout

ByDirk Van de Poel

Een halfuurtje voor God?

De vasten…
Een tijd die we kennen als dé tijd om het eens wat soberder te doen.
Het mag wat minder.
Minder druk? Minder haast? Of minder zoet? Minder boos?…
Iedereen kan wel iets minder gebruiken.
Maar er mag ook meer zijn!
Meer inkeer. Meer aandacht. Meer liefde…
Voor jezelf? Voor de ander? Voor God?…

Elke ochtend en elke avond wordt u “Een halfuurtje voor God” aangeboden.
Heel welkom!

Concreet:

 • Op alle weekdagen van de veertigdagentijd ben je welkom van 8.30 u. tot 9 u. voor een morgengebed in de St. Benedictuskerk in Mortsel en/of voor een avondgebed om 19 uur in de St. Antoniuskerk in Edegem.
 • We starten op donderdag 3 maart, de dag na Aswoensdag; het laatste gebed heeft plaats op woensdag 13 april, daags voor Witte Donderdag.
 • Op woensdag 23 maart gaat het avondgebed door in de St. Benedictuskerk.
 • Op woensdag 6 april is er geen avondgebed (wel een verzoeningsviering in de St. Jozefkerk Mortsel)
 • We bidden een psalm en lezen het evangelie van de dag, nemen een tijd van stille aanbidding en eindigen met vrije voorbede en het Onze Vader.

Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt, is welkom ook al kun je maar 1 of enkele keren aanwezig zijn.
Kan je niet deelnemen aan dit gemeenschappelijk gebed dan nodigen we je uit om tijdens de veertigdagentijd mee voor de intenties van onze gemeenschap te bidden.

Een onlinetip: probeer eens www.biddenonderweg.org : elke dag 10 minuutjes begeleid gebed, een initiatief van de Jezuïetengemeenschap.

ByDirk Van de Poel

St.-Antoniusviering Edegem anno 2022 één groot feest !

Zondag 23 januari 8:30 uur een nog half slapend Edegem, maar toch al activiteit aan de Sint Antoniuskerk de eerste medewerkers zijn al present. De Sint Sebastiaansgilde  en het Basilicakoor komen ook toe de laatste praktische zaken worden geregeld en de dames van het koor warmen hun stemmen op. Gastvrij Edegem komt ook aan om de tent die voor de kerk staat klaar te maken om de gaven te ontvangen. Op het zelfde moment komt de pers al aan voor de nodige interviews dit hadden we enkel gehoopt maar niet verwacht. Bedankt Mortsel TV, Radio Zuidrand en de geschreven pers GVA en HLN. Om 9:30 u zit de kerk vol, alle plaatsen zijn bezet. De gildebroeders en zusters, leden van het jeugdhuis het varken, burgemeester en schepenen en leden van de gemeenteraad vele trouwe en ook minder trouwe kerkgangers. Het Basilicakoor zet de eucharistieviering stemmig in, gregoriaanse gezangen horen immers bij een hoogmis, en dat was het ook. In zijn homilie verwees pastoor Tom naar de tweede lezing , de  eerste brief aan de Korintiers 12, 12-20 namelijk dat ons lichaam al zijn ledematen en spieren nodig heeft om te kunnen functioneren. Wat er mee wil zeggen dat men in onze gemeenschap elkaar nodig heeft, zoals vandaag door samen te vieren en onze gaven te delen met hen die het nu meer dan ooit nodig hebben. Na de misviering heeft pastoor Tom over de gaven die in de tent stonden de zegen uitgesproken. Buiten aan de kerk stonden er nog heel mensen die er niet meer bijkonden.

De muziekkapel van KSA Cantincrode en de trommelaars van de accordeonvereniging De Nachtegaal die de processie een muzikale luister gaven stonden ons op te wachten.  Ook een verslaggeefster van ATV met camera stond ons op te wachten en zij hebben ’s avonds een mooi verslag uitgezonden. De leden van de gilde droegen ons varkentje, dit keer geen kop maar een varkentje op ware grote in kunststof, maar het leek echt, het keek je met zijn oogjes vriendelijk aan. Dan volgde het beeld van Sint Antonius, pastoor Tom met het processiekruis en de misdienaars. Achter hen volgde enkele vormelingen met hun catechisten die met kruiwagens meeliepen om onderweg de  gaven te aanvaarden. Burgemeester, schepenen en leden van de gemeenteraad, het jeugdhuis ’t varken van Sint Antonius en leden van de werkgroep ,en meer dan honderd sympathisanten sloten de gelederen. De tocht ging langs de Strijdersstraat, Hovestraat tot aan de basiliek daar gaf pastoor Tom het kruis over aan Bart De Loose die in albe de terugweg aanvatte. Langs het parcours stonden vele toeschouwers, pastoor Tom had nog nooit zoveel mensen foto’s zien nemen op een zondagvoormiddag in Edegem. Bij de supermarkt Match stond een hele kar klaar met goederen te veel voor onze kruiwagens dus, dan de kar maar mee in de processie. Langs de Doelveldstraat terug tot aan de kerk en de achterban van de processie was ondertussen flink aangegroeid.

Terug bij de kerk was iedereen tevreden en men vond het spijtig dat het coronavirus er nog was, want iedereen had zin voor nog een goei borrel of pint. Tijdens de processie had men nog vele geven gebracht naar de tent, volgens de mensen van gastvrij Edegem hadden ze zeker 1/3 meer ontvangen en ook de speciale offerblok heeft er niet voor niets gestaan. Maar als het in 2023 weer normaal is dan beloven we jullie dat het feest verder zal kunnen gevierd worden.

2023 zal een feestjaar worden, Edegem bestaat dan 850 jaar en dan hopen we dat de Antoniusviering op de lijst van immaterieel erfgoed komt. Vanuit erfgoed Edegem zijn we samen met het Centrum voor agrarische geschiedenis kortweg CAG , Parcum en Histories bezig om alle Antoniusvieringen in Vlaanderen en Brussel te laten herkennen als immaterieel erfgoed.

Vanuit Erfgoed Edegem zitten we mee in deze werkgroep.

Iemand zei me dit was nu nog een echt volksgebeuren. Daarom aan alle die er waren medewerkers en sympathisanten, dank en nog eens dank zeker voor de positieve berichten en foto’s ook op

 facebook, je bent van Edegem als. In pers was het als ondertitel’  Jeugd geeft Antoniusviering meer elan’ als dit een voorbode is zijn we op goede weg.

De werkgroep rond de Antoniusviering heeft alvast nog vele plannen. Ook een speciale dank aan de streekvereniging de Zuidrand die door een professionele cameraman het hele gebeuren van begin tot eind heeft  gefilmd. Dank,dank het was mooi in naam van de werkgroep Sint Antonius.
Dirk.

ByDirk Van de Poel

De St.-Antoniusviering en stoet 2022

Sint-Antonius kwam tot leven

Wie erbij was heeft wellicht geen woorden nodig, wie er niet bij was zal zich na deze woorden nog niet echt een beeld kunnen vormen van de feestelijke dag. In elk geval was het feest Van Sint-Antonius op 23 januari 2022 een groot succes.
Het was al te merken in de voorbereiding dat we in de goede richting konden evolueren. Naast de vaste kern traden ook het jeugdhuis het Varken, de streekvereniging Zuidrand toe tot de werkgroep.
De dag zelf verliep buiten verwachting goed. Het weer zat alvast mee en voor de viering in de kerk kwam veel volk opdagen. Gastvrij Edegem schat dat na de recordopbrengst van vorig jaar nog zeker een derde goederen meer werden ingezameld. Ook de processie achteraf trok vele medegangers én ook toeschouwers. Op facebook is heel wat fotomateriaal te vinden. Volgende week volgt een uitgebreider verslag

De St.-Antoniusviering in Edegem werd een absoluut succes. Het uitgebreide verslag volgt, maar de eerste foto’s willen we jullie absoluut niet onthouden.

Maar er zijn heel wat meer foto’s in een prachtig album. Klik HIER!

ByDirk Van de Poel

Viering Sint-Antonius zondag 23 januari

Laat je onderdompelen in een eeuwenoude traditie die al sinds 1558 wordt voortgezet, met een processie die uniek is in heel de Zuidrand!
Doe een schenking aan Edegemse gezinnen in nood. In samenwerking met de voedselbank Gastvrij Edegem.

Wanneer?
Zondag 23 januari 2022
9.30 uur : Eucharistieviering en zegening van de giften
10.30 uur : Start van de processie (wandel gerust met ons mee!)
Waar?
Sint-Antoniuskerk Strijdersstraat 1, 2650 Edegem

Op Radio Maria werd een boeiende uitleg gegeven over de St.-Antoniusprocessies en -vieringen. Klik HIER om ze te beluisteren.

Help je mee de St.-Antoniusvieringen te erkennen als immaterieel erfgoed? Klik dan op de link en vul je gegevens in.
Klik op deze link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvadyWq-ugmjRd3eCC-wILMC-bT0GT7vbkG1KWgSrxZlUmXQ/viewform 

ByDirk Van de Poel

Na een jaar thuis blijven weer een Sint Antoniusviering en ommegang op zondag 23 januari 2022 in Edegem. Na een jaar thuis blijven weer een Sint Antoniusviering en ommegang op zondag 23 januari 2022 in Edegem

Zondag 23januari 2022 is het weer hoogdag in Edegem. Naar jaarlijkse traditie vieren we dan  de H Antonius Abt, of beter gekent als Sint Antonius met zijn varken.  Om 09:30u is er een eucharistieviering voorgegaan door E H pastoor Tom Schellekens in de Sint Antoniuskerk, daarna trekt de processie door het centrum van Edegem.

De ommegang  gaat dit jaar vanaf de Antoniuskerk aan de Drie Eikenstraat, Strijderssstraat, Hovestraat tot aan de Basiliek dan naar de Dokter Bernaertsstraat, Vrijwilligersstraat, Doeldvelstraat, Strijdersstraat en terug aan de kerk. In de ommegang dragen de gildebroeders van  de Sint Sebastiaansgilde het beeld van de H Antonius en vormelingen en communicanten zamelen onderweg gaven in. Ook leden van het jeugdhuis  het varken van Sint Antonius lopen mee.

Er zal zoals vorig jaar geen verkoop zijn van offergaven maar we vragen aan jullie om toiletartikelen of niet bederfbare voeding te schenken, deze gaven worden dan aan Gastvrij Edegem over gemaakt.

We aanvaarden de gaven in en aan de kerk vanaf 9 uur tot 12 uur en ook langs de omloop van de processie. Het schenken van gaven gaat al eeuwen terug en hiermee steunen we directe noden die nog steeds bestaan in de 21° eeuw. Het was de orde van de Antoniten die varkens hielden en gemerkt waren met een Taukruis en dan werden geslacht en het vlees verdeeld aan de minderbedeelden. Vandaar de afbeelding van het varken bij Sint Antonius.

Deze traditie bestaat al jaren in Edegem en de processie is nog de enige in de zuidrand van Antwerpen. We zijn volop bezig om de Antoniusviering te laten erkennen als immaterieel erfgoed.

De pastorale eenheid Maria Magdalena, het Basilicakoor, de sint Sebastiaansgilde, het jeugdhuis ’t varken en erfgoed Edegem en met de steun van de streekvereniging Zuidrand hopen we jullie talrijk te verwelkomen zowel in en aan de kerk alsook langs de Edegemse straten.

Info cultuur@edegem.be of op de lokale website: klik HIER!

ByDirk Van de Poel

Een dagelijks halfuurtje voor God op weg naar Kerstmis.

“Het is weer zover, het is weer advent, kijk hoe het eerste kaarsje brandt…”

Binnenkort wordt dit liedje weer van onder het stof gehaald in onze vieringen met communicanten en vormelingen.

De donkerste dagen komen er aan. We kijken weer uit naar het licht van Kerstmis. Het is een sterke tijd van inkeer, van meer aandacht voor de noden van onze medemens in onze eigen omgeving, van meer toeleg op gebed.

Zoals de vorige jaren al de gewoonte was in Mortsel kunnen we dat ook samen doen in een dagelijks morgengebed.  Dit jaar doet ook Edegem mee met een dagelijks avondgebed.

Samen bidden doet deugd en geeft adem aan onze engagementen.

Het sfeervolle kader van zowel de St. Benedictuskerk als de St. Antoniuskerk helpen om tot gebed te komen. Zie dit aanbod gerust als een kans om je advent meer diepgang te geven.

Concreet:

 • Op alle weekdagen van de advent ben je welkom van 8.30 u. tot 9 u. voor een morgengebed in de St. Benedictuskerk in Mortsel en/of voor een avondgebed om 19 uur in de St. Antoniuskerk in Edegem.
 • We starten op maandag 29 november; het laatste gebed heeft plaats op donderdag 23 december. Op woensdag 1 december gaat ook het avondgebed door in de St. Benedictuskerk.
 • We bidden een psalm en lezen de schriftlezing van de dag, nemen een tijd van stille aanbidding en eindigen met vrije voorbeden en het Onze Vader.
 • Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt, is welkom ook al kun je maar 1 of enkele keren aanwezig zijn.

Wie niet kan deelnemen aan dit gemeenschappelijk gebed nodigen we uit om tijdens de advent mee voor de intenties van onze gemeenschap te bidden.

ByDirk Van de Poel

Jaarmarkt Edegem… Een succesverhaal!

Het voorbije weekend hebben we met onze Pastorale Eenheid de deuren van de Sint-Antoniuskerk opengezet. Vele passanten brachten een bezoekje, kregen uitleg over de werking van de P.E. Heilige Maria Magdalena, informatie over de kerk, de kleuren in het schilderij, voor iedereen was er wel iets inspirerend.

Zaterdagavond kon je een kaarsje komen branden.

Het werden er 600!!!

Hoe hartverwarmend was dat. Ook zondag kwamen er nog veel bezoekers. Veel zon, veel warme ontmoetingen maakten er een prachtig weekend van. Maar zoiets kan alleen met vrijwilligers achter en voor de schermen. Deze wil ik een dikke, dikke dank je wel zeggen voor hun medewerking. Voor mij was het een weekend waarin ik me verbonden voelde met heel wat mensen. Een weekend dat me deugd heeft gedaan. Reken maar dat we volgend jaar terug present zijn.

Nicole

ByDirk Van de Poel

Jaarmarkt Edegem ‘Wij doen mee!’ Jij ook?

Als alles goed gaat, is er in het eerste weekend van september opnieuw een jaarmarkt in Edegem. Met onze pastorale eenheid tekenen we opnieuw present. Uit onze stand van twee jaar geleden hebben we veel geleerd en daarom komen we nu met een vernieuwd concept.

De kerk van Sint-Antonius wordt de blikvanger met ingang langs de Strijdersstraat en uitgang langs de hoofdingang. In de kerk zullen mensen op allerlei manieren kennismaken met het pastorale leven in onze kerkgemeenschap. Op zaterdag tussen 18u en 22u zullen voorbijgangers ook de kans krijgen een kaarsje in de kerk te komen branden tijdens de ‘Light a candle’.

Voor dit vernieuwde concept zijn we natuurlijk nog op zoek naar heel wat helpende handen. We zoeken mensen die willen opbouwen en klaarzetten, anderen die mensen uitnodigen om even binnen te komen of antwoord te geven op vragen die gesteld worden. Hebt u één of twee uurtjes vrij? We zeggen nu al dank je wel!

Concreet:

 • Opbouw vrijdag 3 september en zaterdag 4 september in de voormiddag
 • Stand in en rond de kerk op zaterdag 4 september tussen 16u en 22u
 • Stand in en rond de kerk op zondag 5 september tussen 14u en 17u
 • Afbraak en opruimen zondag 5 september vanaf 17u
 • Meldt u aan aub bij Nicole De Laet via nicoledelaet_bastenie@hotmail.com of 0473 24 42 23

Voor vroege planners: jaarmarkt in Mortsel op zaterdag 18 september van 8.30u tot 17u.