Tag Archive st.-antonius

ByDirk Van de Poel

BIDDEND UITZIEN NAAR KERSTMIS: gebedsmomenten in de Advent

morgen – en avondgebed tijdens de advent

Advent: sterke start van een nieuw liturgisch jaar. Tijd van verwachting, van hoopvol uitzien naar het Licht voor onze wereld en voor ieder mens persoonlijk.
Zoals reeds enkele jaren de gewoonte is, vullen we dit in onze pastorale eenheid ook in met extra gebedsinitiatieven waar iedereen kan aan deelnemen.
Elke weekdag (van maandag 28 november tot vrijdag 23 december) bidden we om 8.30 uur een morgengebed in de St. Benedictuskerk in Mortsel.

Psalmen uit het getijdengebed van die dag, lezing uit het evangelie, een lied, stille tijd en vrije voorbede zijn de ingrediënten. Het gebed duurt een half uur.
Elke weekdag (van maandag 28 november tot vrijdag 23 december) bidden we om 19 uur een avondgebed in de St. Antoniuskerk in Edegem. Het avondgebed is opgebouwd zoals het morgengebed en duurt ook ongeveer een half uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd op dit morgen- en/of avondgebed. Kom gerust één keer of enkele keren of… maak er misschien een dagelijkse afspraak met God van.

gezongen avondgebed op woensdag 7 december

Op woensdag 7 december, breiden we dit avondgebed uit tot een volledige vesperdienst. We zingen dan samen op eenvoudige melodieën de psalmen die in de hele wereldkerk op die avond worden gebeden door monniken en monialen, maar ook door gelovigen die zich tot deze gebedsvorm aangetrokken voelen.
Het is een mooie gelegenheid om eens actief kennis te maken met het getijdengebed dat al eeuwenlang in onze Kerk gebeden wordt.
Deze vesperdienst gaat ook door in de St. Antoniuskerk (dus NIET in St.-Benedictus, zoals de voorbije jaren) en begint om 19 uur.

ByDirk Van de Poel

Hij komt

Ja, de Sint zal ook wel komen, maar we hebben het nu natuurlijk over Jezus, de langverwachte Messias. Aan de evangelies van de voorbije zondagen kon u merken dat we evolueren naar het einde van het kerkelijke jaar. Dat betekent dus ook dat het nieuwe bijna voor de deur staat. Zoals we gewend zijn willen tijdens de advent een aantal stappen zetten op weg naar Kerstmis. We overlopen het aanbod

Dagelijks op weekdagen is er het adventsgebed om 8.30 uur in de kerk van Sint-Benedictus en om 19 uur in de kerk van Sint-Antonius. Iedereen is welkom, ook wanneer u één keer, enkele keren… wil komen.

Daarnaast krijgen de woensdagen een speciaal karakter. Op 30 november starten we met de encycliek Fratelli Tutti waarin Paus Franciscus spreekt over de broederschap (en zusterschap uiteraard), het samen in liefde leven als christenen. We komen samen in Johannes XXIII en we beginnen om 20 uur. Pastoor Tom stelt het document voor en daarna gaan we kort met elkaar in gesprek.

Op 7 december is er om 19 uur in Sint-Antonius een uitgebreid avondgebed en op 14 december hebben we iemand van Welzijnszorg uitgenodigd om de campagnes allemaal digitaal toe te lichten. We sluiten de reeks af op 21 december om 19 uur in de kerk van Sint-Jozef Edegem voor een verzoeningsviering. Over de laatste drie volgt er later nog meer info.

ByDirk Van de Poel

23 oktober een zondag vol nederigheid.

gebed van Moeder Teresa

Bevrijd mij, o Jezus van het verlangen om geliefd te zijn,

van het verlangen om verhoogd te worden, van het verlangen om geëerd te worden,
van het verlangen om geprezen te worden, van het verlangen om de voorkeur van mensen te krijgen,
van het verlangen om geraadpleegd te worden, van het verlangen om goedgekeurd te worden,
van het verlangen om populair te zijn,

van de angst om vernederd te worden, van de angst om geminacht te worden,
van de angst om vermaand te moeten worden, van de angst om gelasterd te worden,
van de angst om vergeten te worden, van de angst om verkeerd begrepen te worden,
van de angst om belachelijk gemaakt te worden, van de angst om verdacht te worden.

En, Jezus, geef mij de genade, om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik,
dat anderen hoger geacht worden dan ik, dat volgens de opinie in de wereld anderen meer worden
en ik minder, dat anderen worden gekozen en ik opzij word gezet, dat anderen telkens boven mij verkozen worden,
dat anderen heiliger worden dan ik, terwijl ik heilig word zoals U heeft bedoeld.

Moeder Teresa

ByDirk Van de Poel

Waarom de rozenkrans bidden en waarom in oktober?

De rozenkrans… hemeltjelief!  3×50 keer hetzelfde gebed prevelen. Waarom zou je dat “in deze tijd” nog doen?

De rozenkrans bidden… sommigen denken stil of zeggen openlijk dat dit hopeloos passé is. Eindeloos dezelfde woorden “aframmelen”. Is dit wel echt bidden? Wij zoeken iets persoonlijkers, iets diepers in ons bidden, zegt men. 

Vanzelfsprekend is het zoeken naar diepte in ons gebed terecht.

Maar hoe vaak staan we niet met de mond vol tanden en “weten wij niet eens hoe wij behoren te bidden” (Rom. 8,26)? Dikwijls voelen wij pijnlijk onze armoede voor God.

Op die momenten stil voor Hem zitten, enkel met de woorden “Ik weet niet wat ik moet zeggen, Heer…” kan het meest authentieke gebed zijn. Maar het kan ons ook de moed ontnemen om vol te houden in het gebed want  “ik weet toch niks te zeggen”…

Formules uit onze rijke gebedstraditie kunnen dan helpen.

In kloosters en abdijen worden al sinds mensenheugenis dagelijks de 150 psalmen gebeden. Telkens opnieuw, dag na dag, op gestelde tijden.

Het rozenkransgebed is ooit ontstaan als alternatief hiervoor “voor de gewone mensen”. De 150 psalmen werden 150 Onze Vaders, later 150 Weesgegroeten. Een gebedssnoer (een paternoster) hielp om de tel niet te verliezen. In de praktijk wordt echter per gebedsmoment maar 1/3 van een volledige rozenkrans gebeden.

Steeds dezelfde woorden bidden… dat past in de traditie van het repetitief gebed dat al bij de kluizenaars uit de oosterse Kerk bestond. Je vindt het ook in het “Jezusgebed”, het eerbiedig herhalen van de Naam van Jezus, bijna zoals een mantra die helpt bij de meditatie.

Door een gebed steeds te herhalen, creëer je rust en aandacht om je te verdiepen. De praktijk van het “aframmelen” is daar een karikatuur van.

In het begin van de 16e eeuw werd het rozenkransgebed verrijkt en kreeg het zijn huidige vorm. Per tientje wordt een passage uit het evangelie overwogen (de “mysteries”) en toegepast op het eigen leven. Intenties worden uitgesproken: verlangens, noden, zorgen waarvoor gebeden wordt.

Het is een misvatting dat de rozenkrans enkel bidden tot Maria is en een nodeloze omweg naar God. Het is in essentie juist een gebed tot de Drieëne God, in het bijzonder tot de Vader, waarbij we Maria uitnodigen om voor ons/met ons mee te bidden. Het is een beleven van de gemeenschap van de heiligen in de praktijk.

De maand oktober is bij uitstek de maand waarin de rozenkrans gebeden wordt. Ze wordt dan ook de Rozenkransmaand genoemd. Dat heeft te maken met het feest van O.L.V. van de Rozenkrans  dat sinds de 16e eeuw in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober gevierd wordt.

Zoals de vorige jaren bidden we de rozenkrans in onze pastorale eenheid tijdens de maand oktober op elke weekavond (maandag-vrijdag) in de St. Antoniuskerk, Edegem. We beginnen om 19 uur. Het gebed duurt een half uur.

De rozenkrans bidden: het is geen must, maar het is een waardevolle gebedsvorm die verdient (her)ontdekt te worden. Je bent welkom!

ByDirk Van de Poel

Scheppingsviering in Edegem

Op 4 september zijn we in de maand van de schepping In de Basiliek en St.-Antonius maken we net zoals in het Heilig Kruis van onze viering een ECOVIERING of SCHEPPINGSVIERING. We willen daar deze maand op initiatief van onze Paus met zijn schrijven: Laudato si en het bisdom graag extra aandacht aan geven. We hebben tenslotte maar 1 aarde! Hugo Waeterschoot van Natuurpunt zal komen getuigen in deze vieringen.

Meer info over ‘Laudato si’ en zijn theologische achtergrond vind je HIER!

ByDirk Van de Poel

Ontmoetingsdag voor Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen

U bent van harte uitgenodigd op de Ontmoetingsdag voor Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen op zaterdag 17 september in de Sint-Antonius Abtkerk in Wolfsdonk.
Op initiatief van enkele verenigingen, begeleiden Centrum Agrarische Geschiedenis, Histories en PARCUM de Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen om erkend te worden als immaterieel cultureel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Het erkenningsdossier zal worden voorgesteld tijdens een ontmoetingsdag op zaterdag 17 september. Alle vieringen kunnen dan input en feedback leveren voordat we de laatste rechte lijn richting indiening van het dossier ingaan.

 In het kort:

 • Wanneer?         zaterdag 17 september, 14 tot 17u (welkom met koffie en thee vanaf 13u30)
 • Waar?                Sint-Antonius Abtkerk, Wolfsdonk-Dorp 7, 3201 Aarschot
 • Prijs?                  Gratis!
 • Wie?                   vertegenwoordigers en nauw betrokkenen van Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen
 • Wat?                  De dag is vooral bedoeld als ontmoetingsmoment voor alle Sint-Antoniusvieringen in heel Vlaanderen. Enkele vieringen stellen hun werking voor en delen inspirerende ideeën om met de viering aan de slag te gaan. Er is tijd voor ontmoeting en uitwisseling van ideeën om toekomst te geven aan de Sint-Antoniusvieringen.
 •  Inschrijven?       Dat kan via deze link: https://www.parcum.be/nl/events/ontmoetingsdag-sint-antoniusvieringen-in-vlaanderen

 We hopen jullie daar allen te verwelkomen!

 Met vriendelijke groeten,

 Julie Aerts
In naam van de leden van de werkgroep Sint-Antoniusvieringen en de ondersteunende organisaties CAG, PARCUM en Histories

ByDirk Van de Poel

Groene vingers bij de kerken in Edegem

De tuin rond de St.-Antoniuskerk en het domein van de grot en rond de basiliek hadden dringend grondig tuinonderhoud nodig. Na verschillende oproepen werd een enthousiaste ploeg vrijwilligers gevonden die op 5 juli aan de slag ging. Het weer was op beide dagen van de partij. Dat was zeker een meevaller. Er werd gesnoeid, gehakseld, gepoetst, opgeruimd en ook veel gelachen, gezellig gebabbeld en samen gemeenschap gevormd. Er werd ook geleurd, getrokken, gezaagd, geknipt, samen gegeten en gedronken, verfrist en opnieuw aan de slag… Het fotoverslag hieronder vertelt je meer.

Maar het werk was niet af. Na een tweede oproep dit weekend, stond er vandaag maandag 11 juli opnieuw een ploeg paraat. En natuurlijk was het hier gezellig samen hard werken maar ook genieten. Ook zo vormen we samen kerk! De foto’s vertellen meer dan woorden.

Dank aan alle helpers. Er komen nog “GROENE VINGERS-dagen”! Hopelijk zien we jullie terug.

ByDirk Van de Poel

Sint-Sebastiaansgilde hernieuwt geloften in Sint-Antoniuskerk

Gesticht in 1512 is de Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan de oudste vereniging van de gemeente Edegem. Eeuwenoud maar blijvend jong is het een hechte vriendengroep van schutters en partners, van jong en oud.

Pinkstermaandag is traditioneel een hoogfeest voor de vereniging. ‘s Namiddags is er de jaarlijkse koningsschieting, maar in de voormiddag reeds trekken de leden naar de Sint-Antoniuskerk om tijdens de viering van tweede pinksterdag hun eed te vernieuwen van trouw aan de vereniging en haar gebruiken. Ook dit jaar stroomde de kerk vol gildebroeders en gildezusters, en hun sympathisanten, die tijdens de dienst de plechtige bevestiging uitspraken van hun verbondenheid en vriendschap. De stemmige dienst werd prachtig opgeluisterd door JEHO, het jeugdorkest van de Edegemse harmonie.

ByDirk Van de Poel

27 maart: THUISKOMEN BIJ GOD “De verloren zoon”

Viering om 8.00 u in de St.-Antoniuskerk Edegem

Je  levensreis laat je soms zweven, of dartelen over golven heen
en kan je van je weg verdrijven……….of bezorgt je veel hand of hartgemeen……
En duurt dat laatste langer dan gepland, dan krijgen onrust en angst weleens de bovenhand
Vlieden en nesten, …………………….we ervaren het allemaal als ons lot
Het rusteloze gekoppeld aan tussenpozen van gelukzalig zijn , we noemen dat dan thuiskomen bij God
We willen tegenspoed dragen met waardigheid en gratie
Met slechts enkele glimpen van God als  enige tussenspatie
Soms voelen we ons te hard  beproefd….zoals aan het lot gelaten…
en echt zeer zeer bedroefd……als zou er geen  deus ex machina meer  baten…..

………………….toch zal God  ons nooit verlaten……………
Al is onze levensoefening zwaar, God is altijd daar!
…. we zoeken het met de tijd dan ook steeds opnieuw weer op
………………….het thuiskomen bij God

Als geen ander vervult Hij de diepste verlangens in ons leven………we durven alles los te laten en in volle overgave ons te geven
En…..ook al is het niet voor meteen………gaan er jaren over…………….of gaan we nog over andere grenzen heen….
Hij wacht met veel geduld
……en oneindige liefde
God s overvloed aan nestwarmte is er voor iedereen
Thuiskomen bij God…………………..

Annick Buggenhout

ByDirk Van de Poel

Een halfuurtje voor God?

De vasten…
Een tijd die we kennen als dé tijd om het eens wat soberder te doen.
Het mag wat minder.
Minder druk? Minder haast? Of minder zoet? Minder boos?…
Iedereen kan wel iets minder gebruiken.
Maar er mag ook meer zijn!
Meer inkeer. Meer aandacht. Meer liefde…
Voor jezelf? Voor de ander? Voor God?…

Elke ochtend en elke avond wordt u “Een halfuurtje voor God” aangeboden.
Heel welkom!

Concreet:

 • Op alle weekdagen van de veertigdagentijd ben je welkom van 8.30 u. tot 9 u. voor een morgengebed in de St. Benedictuskerk in Mortsel en/of voor een avondgebed om 19 uur in de St. Antoniuskerk in Edegem.
 • We starten op donderdag 3 maart, de dag na Aswoensdag; het laatste gebed heeft plaats op woensdag 13 april, daags voor Witte Donderdag.
 • Op woensdag 23 maart gaat het avondgebed door in de St. Benedictuskerk.
 • Op woensdag 6 april is er geen avondgebed (wel een verzoeningsviering in de St. Jozefkerk Mortsel)
 • We bidden een psalm en lezen het evangelie van de dag, nemen een tijd van stille aanbidding en eindigen met vrije voorbede en het Onze Vader.

Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt, is welkom ook al kun je maar 1 of enkele keren aanwezig zijn.
Kan je niet deelnemen aan dit gemeenschappelijk gebed dan nodigen we je uit om tijdens de veertigdagentijd mee voor de intenties van onze gemeenschap te bidden.

Een onlinetip: probeer eens www.biddenonderweg.org : elke dag 10 minuutjes begeleid gebed, een initiatief van de Jezuïetengemeenschap.