Tag Archive soep

WARME SOEP – WARM AANBEVOLEN

Zondag 17 december kan u na de viering in de Basiliek en ook in Heilig Kruis genieten van een heerlijk kopje soep.

Waarom deze actie?
Soep op de stoep is een initiatief van Welzijnszorg.
Zij steunen meer dan honderd armoedeorganisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede.
Hun campagne in 2023 luidt

 “SAMEN TEGEN ARMOEDE”

VOOR EDEGEM:

Omdat solidariteit één van de thema’s is binnen een catechesejaar willen we daadwerkelijk iets doen en zetten we onze schouders onder dit project.

In de Basiliek zal de soep gemaakt worden door de vormelingen en hun ouders

Met een vrije bijdrage kan u na de viering genieten van een kopje warme soep.

U kan ook potjes van een liter bestellen, deze kosten 5€ en kan u diezelfde zondag afhalen aan de kerk.

Wilt u zeker zijn van uw litertje soep, geef uw bestelling door via nicoledelaet58@gmail.com, met duidelijke vermelding van uw naam en het aantal liters.

De vormelingen en catechisten danken u HARTELIJK voor uw steun!!!!

VOOR MORTSEL

Wij zoeken enkele vrijwillige soepmakers om zowel na de viering van 17 december een kop warme soep aan te bieden tegen een vrije bijdrage of soep te verkopen tegen 5 euro per liter. Bent u bereid een beetje soep te maken? Neem contact op met Reinhilde Van Hecken via het diaconienummer: 0487/89 08 41 of per mail: reinhildevanhecken@outlook.be

Alvast van harte bedankt

Soep op de stoep! WARME SOEP – WARM AANBEVOLEN

Waarom deze actie?
Soep op de stoep is een initiatief van Welzijnszorg.
Zij steunen meer dan honderd armoedeorganisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede.
Hun campagne in 2023 luidt

 “SAMEN TEGEN ARMOEDE”

Voor Mortsel vrijwilligers gezocht

Wij zoeken enkele vrijwillige soepmakers om zowel na de viering van 17 december een kop warme soep aan te bieden tegen een vrije bijdrage of soep te verkopen tegen 5 euro per liter. Bent u bereid een beetje soep te maken?

Neem contact op met Reinhilde Van Hecken via het diaconienummer: 0487/89 08 41 of per mail: reinhildevanhecken@outlook.be

Alvast van harte bedankt

Voor Edegem zal de soep gemaakt worden door de vormelingen en hun ouders.

VORMELINGEN EN OUDERS MET EEN WARM HART

Dinsdag 7 december stond er een catechese over solidariteit op de planning van de vormelingen uit Edegem.  Helaas, Corona gooide roet in het eten en de catechese ging niet door.  Maar de catechisten bleven niet met hun handen in het haar zitten.  Er werd een mail gestuurd met daarin verschillende oproepen om solidair te zijn met mensen rondom ons.

De acties waaruit gekozen konden worden: soep op de stoep voor Welzijnszorg, kerstkaartjes voor bejaarden uit woonzorgcentra, desserts voor Gastvrij Edegem. Over ieder van de verschillende projecten was er een woordje uitleg bij.

Een stormloop van antwoorden kwam op ons af.

Zo werd er 141 liter soep gemaakt, die door de vormelingen en catechisten op 19 december werd verkocht.  Na de kruispuntviering kon je een bekertje soep kopen voor een vrije bijdrage en een liter soep kostte 5€.  Ook in Heilige Familie gingen we soep verkopen. 

De opbrengst van deze actie ging integraal naar Welzijnszorg, die de mooie som van 770€ op hun rekening zagen verschijnen.  Hiervoor kregen we van hen uit reeds een dikke merci.

Een tweede vraag was dat iedere vormeling 2 kaartjes ging maken en dat we deze zouden bezorgen in Immaculata en andere woonzorgcentra.  Het waren er 195, waarbij 50 gemaakt door één gezin. Hierbij een verslag van Myriam.  

Vanwege de coronamaatregelen mocht er in WZC Immaculata geen grote kerstviering doorgaan op 25 december. Er zijn enkel kleine activiteiten per residentie toegelaten. Daarom ben ik op 23 en 24 december op alle residenties geweest met een rijdende kerststal, om een kerstviering te doen in kleine groepen. In elke viering verwijs ik naar de parochies en de verbondenheid met de parochiegemeenschap. De kaarten waren een mooie manier om dit concreet te maken. Op het einde van elke viering werden de kaarten uitgedeeld. Verschillende residenten vroegen me uitdrukkelijk om de catechisten te bedanken voor het mooie initiatief en zeker proficiat te wensen aan de vormelingen. En om hen een compliment te geven over de prachtige kaarten. Er zaten echte kunstwerken bij!”

En een derde oproep was er eentje van “Gastvrij Edegem”.  Zij vroegen voor hun kerstpakketten, dessertjes.  Ook hier was de respons enorm, rond de 500 chocomousses, puddingen, rijstpappen, koekjes en cup cakes werden er gemaakt door vormelingen en ouders. Gastvrij Edegem was verbaasd om zoveel lekkers te mogen ontvangen en zij zijn ons hier enorm dankbaar voor.

Dan is er ook nog een actie die meer dan het vermelden waard is.

Eén van de vormelingen heeft samen met zijn mama de voorraadkast leeggemaakt en gekeken wat zij te veel hadden.  Drie gezinnen in hun buurt, die beroep doen op de voedselbanken, hebben zij verrast met deze extra.  En het plan is om dit nog een keer te herhalen.  Misschien een bruikbare tip voor anderen onder ons.

Uit alle deze acties kunnen we besluiten dat onze vormelingen en hun ouders een warm hart hebben en dat ze doeners zijn.  De catechisten willen hen dan ook bedanken en wensen aan iedereen een warm hartelijk 2022!

Soep op de stoep in Mortsel (een verslag van Mortsel-tv)

Mortsel-tv bracht voor iedereen verslag vanuit de ontmoetingsruimte van de Heilig-Kruiskerk. Pastoor Tom gaf uitleg; Klik op de video hieronder voor het verslag!

Dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten om dit project te realiseren.

Soep op de stoep

December is niet alleen de maand van uitkijken naar Kerstmis maar staat ook gekend als de
maand van de solidariteit. Ook de vormelingen zetten hun beste beentje voor. In het kader van
“soep op de stoep” zullen zij op zondag 19 december soep verkopen, na de kruispuntviering in
de basiliek en de viering in H. Familie. De soep kan u aankopen in potten van 1 l en kost 5€.
Blijft u liever napraten bij een bekertje soep, dat kan, maar dan hopen wij op uw milde steun te
kunnen rekenen.
Wilt u zeker zijn van u liter(s) soep dan kan u reeds vooraf uw bestelling doorgeven.
Een eenvoudig telefoontje naar het nummer 0473/244 223 is voldoende.

Wonen: een gunst of een recht?

‘Iedereen heeft recht op menswaardig wonen’ staat in artikel 3 van de Vlaamse Wooncode. Met menswaardig wonen bedoelt men een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen betaalbare prijs en met woonzekerheid. Maar er zijn te weinig woningen. Wie niet terecht kan op de private huurmarkt zal een beroep moeten doen op een sociale woning. In Vlaanderen staan hiervoor meer dan 150 mensen op de wachtlijst en de wachttijden lopen op tot 7 jaar.

De kwaliteit van de goedkoopste woningen is slecht. Dit heeft een impact op de fysieke en psychische gezondheid van mensen die er moeten wonen. Meer dan 12 procent van de goedkope woningen vertoont nog steeds ernstige gebreken.

De woningen zijn te duur. Meer dan de helft van de private huurders geeft meer dan één derde van zijn inkomen uit aan huur. Met een te hoge huur en een te laag inkomen blijven er onvoldoende middelen over om in de andere basisbehoeften te voorzien. Goed wonen is voor velen onbetaalbaar. Dit is onaanvaardbaar.

Met de campagne van 2021 wil Welzijnszorg dit probleem onder de aandacht brengen. Welzijnszorg steunt meer dan honderd armoedeorganisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede. Brecht Thijs, stafmedewerker bij Welzijnszorg Antwerpen, zal op woensdag 15 december de woonproblematiek komen toelichten en ons vertellen wat wij concreet kunnen doen. Alle geïnteresseerden zijn om 20 uur welkom in de zaal Johannes XXIII. Op zondag 19 december houden we een speciale omhaling voor Welzijnszorg en wordt zowel aan de Basiliek als aan de Heilig-Kruiskerk na de zondagsviering soep verkocht. Meer hierover in een ander artikel maar alvast warm aanbevolen.

Soep op de stoep! Warm aanbevolen!

Zondag 19 december kan u na de kruispuntviering in de Basiliek genieten van een heerlijk kopje soep. Deze zal gemaakt worden door de vormelingen en hun ouders. Met een vrije bijdrage kan u na de viering genieten van een kopje soep.
U kan ook potjes van een liter bestellen, deze kosten 5€ en kan u diezelfde zondag afhalen aan de kerk.

Waarom deze actie?
Soep op de stoep is een initiatief van Welzijnszorg. financieel willen steunen. 
Zij steunen zij meer dan honderd armoedeorganisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede.
Welzijnszorg wil met de campagne van 2021 “WONEN:EEN GUNST EN GEEN RECHT? ONAANVAARDBAAR” het woonprobleem onder de aandacht brengen.
Omdat solidariteit één van de thema’s is binnen een catechesejaar willen we daadwerkelijk iets doen en zetten we onze schouders onder dit project.
Wilt u nu zeker zijn van uw litertje soep, geef uw bestelling door via nicoledelaet_bastenie@hotmail.com, met duidelijke vermelding van uw naam en het aantal liters.

De vormelingen en catechisten danken u HARTELIJK voor uw steun!!!!

Ook in Mortsel zal u na de viering van 19 december een beker soep kunnen drinken.
Echter zijn we hier nog op zoek naar mensen die enkele liters soep willen maken.
Neem hiervoor contact met Reinhilde Van Hecken – reinhildevanhecken@outlook.be