Tag Archive sjaloom

Nooit meer oorlog.

Foto’s R. Mullens

Als ik aan u zou vragen wie wil er vrede dan is de kans groot dat velen ik antwoorden. Als ik zou vragen wie heeft de voorbije dagen, weken, maanden, maar vooral jaren aan vrede gewerkt, gebouwd… is de kans groot dat velen voorzichtig naar hun schoenen kijken…

Daarover ging het evangelie van het weekend van 11 en 12 november: vrede komt niet uit de lucht gevallen, aan vrede moet hard gewerkt worden en lang op voorhand begonnen worden. Ge moet er klaar voor zijn midden in de nacht met olie in de kruik.

Werken aan vrede dat is zoals een ijsberg, het belangrijkste deel zit onder water, is niet zichtbaar, komt niet in de media, maar is wel het belangrijkste deel, daar in de luwte zit het grote gewicht.

Het Hebreeuwse woord voor vrede is sjaloom, het woord kan zelfs gebruikt worden om iemand vriendelijk te begroeten. Onderliggend betekent het ook helen, genezen, herstellen. Om vrede te kunnen hebben, is dat nodig, zo broodnodig: het helen en herstellen van alle wonden die doorheen de geschiedenis geslagen zijn.

Maar daaronder zit nog een laag: schuld afkopen of inlossen, betalen… In deze betekenis is het woord ontstaan bij het vrijkopen van iemand die in slavernij werd gehouden. Dat betekent dat er geen echte diepe vrede kan zijn zolang er onderling nog in  te lossen schulden zijn.

Dat laatste maakt dat we veel meer betrokken partij zijn bij vele conflicten dan we op het eerste moment zouden denken. Wij kunnen niet zomaar zeggen ik heb er niks mee te maken, zeg dat ze eens snel vrede maken. Denken we aan Oekraïne, Heilig Land, centraal Afrika… zovele conflicten waar we rechtstreeks of onrechtstreeks ook betrokken partij zijn omwille van olie, grondstoffen, veiligheid, mondiale afwegingen…

Lees verder onder de foto’s!

Laten we ons dus de vrede en het proces ernaar toe aantrekken. Nooit meer oorlog werd meer dan 100 jaar geleden al gezegd maar dat lijken we vergeten niet op 11 november misschien, maar tijdens de rest van het jaar: u kent wellicht de gevleugelde uitdrukking van diëtisten: het probleem is niet wat u eet tussen Kerstmis en Nieuwjaar, maar tussen Nieuwjaar en Kerstmis.

Verslag van de negende vier de zondag op 22 mei 2022: “De diepe betekenis van SJALOM”

Mensen, wat is er veel te doen op een zonnige zondag in mei!
Toch waren we weer met een fijne groep van alle leeftijden samen om de vreugde van ons geloof te delen in zang, bezinning, gesprek, viering en maaltijd.
We vonden het ongelooflijk fijn dat ook een flinke delegatie jongeren uit de JEZ-groep kwam meedoen met onze “vier de zondag”. Het gaf ons o.a. een legertje misdienaars en een extra jeugdige lector tijdens de eucharistieviering.

Uit het evangelie van die zondag hadden we ons thema “Maar wat betekent nu eigenlijk SJALOM?” geplukt.
Weer bleek het rijker en verrassender (o.a. door het onderricht van pastoor Tom,) dan je zou denken!
Centraal stond een vredesboom.
Daarin hingen we vredesvogeltjes op met daarop geschreven wat bij ons opkomt bij het woord “vrede”.
We zochten het verder uit in deelgroepjes. Zo een deelgroepje (en het onderricht!) kunnen je visie wel eens verrijken. Daarom kregen we op het einde de kans om nog een tweede vogeltje in de boom te hangen.
Wat in zo een deelgroepje uitgesproken wordt, blijft binnen het groepje. Toch willen we daar eens een kleine uitzondering op maken.
In één van die groepjes verzuchtte Mieke namelijk: “Ik zou zo graag eens willen praten met iemand uit Oekraïne, iemand bemoedigen, er iets voor doen.”

En nu… ga je me niet geloven! Toen we met de eucharistie gingen beginnen kwamen zowaar 2 Oekraïense dames met 2 kindjes zomaar out of the blue opdagen. En kijk: ze hebben samen met ons de eucharistie mee gevierd en daarna ook met ons aangeschoven aan tafel.
De communicatie was niet vanzelfsprekend, maar Mieke, die op haar wenken bediend was, heeft zich zo uitgesloofd dat de 2 dames zich echt en warm onthaald voelden.
Dat noemen wij nu “iederEEN vurig verbonden”, tot over grenzen van taal en land heen en op een moment dat het woord “vrede” wel een heel directe betekenis heeft.

Op 26 juni (12 u – 16.30 u)  is het al de laatste “vier de zondag” van ons proefjaar.
Je bent welkom!