Tag Archive sint-antonius

ByDirk Van de Poel

Octaaf van Kerstmis

Exact een week na Kerstmis is het … Het zou een quizvraag kunnen zijn en wellicht antwoorden velen ‘nieuwjaar’. Dat is correct, maar de achtste dag van Kerstmis is ook het feest dat heet Maria Theotokos. Dat betekent letterlijk Maria, moeder van God. Dit feest benadrukt vooral de eenheid tussen het menselijke en goddelijke van Jezus. De start van het jaar én dit feest bieden voldoende reden voor een viering. U bent hartelijk welkom in de kerk van Sint-Antonius om 11 uur voor een eucharistieviering.

ByDirk Van de Poel

Oktober Rozenkransmaand: Rozenkransgebed

Op 7 oktober wordt het liturgisch feest van Maria, Koningin van de Rozenkrans gevierd. Bij uitbreiding is oktober daarom de rozenkransmaand. Zij dankt haar naam volgens de overlevering aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een ‘Wees Gegroet’ wordt gebeden, schenkt men Haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is, zo heet het, voor Maria een kroon van rozen.

Tijdens het rozenkransgebed gedenkt men de geloofsmysteries, per vijf gegroepeerd: de ‘blijde’, de ‘ droevige ‘ en de ‘ glorievolle’ mysteries . In 2002 heeft paus Johannes Paulus II daar de vijf ‘gebeden van het Licht’ aan toegevoegd. Bij elkaar geven zij een soort samenvatting van het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand duidelijker bewust maken van de Blijde Boodschap.

Iedere weekdag van oktober wordt om 19 uur in de St.-Antoniuskerk te Edegem het rozenkransgebed gebeden. U ben van harte welkom!

Rita Cauchie – Gijsbers en Michèle Van den Put