Tag Archive samen

Zalige zomer op komst…

Dit jaar geen wondere woensdagen… We gaan een stapje verder. We maken er een zalige zomer van. Zet alvast volgende data in je agenda. Vanaf 5 juni kan je via deze pagina inschrijven voor alle activiteiten!

22 juli: Feest H. Maria Magdalena

Feest ter ere van de patrones van de pastorale eenheid H. Maria Magdalena Mortsel – Edegem. Om 17.00 u. een feestelijke viering in de St. Benedictuskerk te Mortsel. Aansluitend een lekkere BBQ in De Tandem Mortsel. 


11 augustus: Vertellen op vrijdag

Het Bijbelse verhaal van Ruth heb je nog nooit zo weten te vertellen.Gebracht door Myriam Lienard en met muzikale omlijsting.Om 20.00 u. in open lucht, aan de Grot te Edegem, Hovestraat.Vrije toegang


23 augustus: zomerwandeling te Gestel

Een zomerse wandeling waarbij we ons laten terugbrengen naar een tijdperk van idyllische dorpskernen, kastelen, boskapellen en kruiswegen.We wandelen langs de Nete, door groene valleien en mysterieuze bossen.
3 mogelijk route’s: 3km – 7km – 12km
We starten samen met een picknick te Gestel om 11u45 aan de Lambertusplaats.Het einde is voorzien aan het speelbos van Kruiskensberg omstreeks 16u30.


27 augustus: Vier de zondag – speciale editie!

Een ontspannende mix van activiteiten, openluchtviering aan de grot te Edegem en lekker eten samen met de gemeenschap IederEEN vurig verbonden.Locatie: Meihof – Bar bos te Edegem Tijdstip: 14.00 u. – 20.00 u.


ROEACH De Geest van God op de “vier de zondag”

“Zon en wind”, zo luidde het weerbericht voor 28 mei van dit jaar 2023. Met een beetje goede wil maken we daar “vuur en wind” van (dixit pastoor Tom) en dat kon niet beter passen bij Pinksteren.

De deelnemers aan de Alphareeks kwamen deze “vier de zondag” met ons meevieren als start van hun weekend in Postel. Zo waren we met een flinke groep van een 50tal.

Pastoor Tom zette ons op weg met een videoboodschap over de Geest van God doorheen Genesis, het Johannesevangelie en de brieven van Paulus.  Geloof me vrij: als ze ooit iemand zoeken voor een “TED talk” over welk Bijbels onderwerp ook, dan kan ik ze direct de geknipte persoon aanraden: kort, enthousiast en to the point. Zijn woordje zette ons op weg om ons in groepjes te verdiepen in de eigenschappen en de werking van de Geest in ons eigen leven. Zoals altijd op een “vier de zondag” werden we verrast door de grote openheid die in de deelgroepjes heerste.

Intussen speelden de kinderen een Ren- je- rot-kwis en konden ze vrij spelen in het heerlijke lentezonnetje.

Na een lekker spaghettimaaltje met uiteraard vuurrode saus trokken we weer naar de St. Benedictuskerk voor een vreugdevolle viering.

Wie zou er nog aan twijfelen dat de Heiige Geest ons enthousiast maakt?  Zoals pastoor Tom het aan de kinderen zei in zijn homilie: Pinksteren is geen herdenking van iets wat 2000 jaar geleden gebeurde. Pinksteren is nu.

Op 25 juni hebben we al de laatste “vier de zondag” van dit werkjaar. Alhoewel… niet helemaal, want in de grote vakantie komt er nog een speciale editie. Iedereen welkom!

Toekomst…

Een preek voor iedereen!
Met Hemelvaart preekte Peter in St.-Jozef Edegem over de toekomst van onze pastorale eenheid en onze parochies. Een preek die je terugbrengt naar de realiteit van de kerk zoals het nu is. Een preek die ook vragen oproept.

Jullie moeten van mij getuigen in Jeruzalem,
in geheel Judea en Sama­ria en overal ter wereld.’
en maak alle volkeren tot mijn leerlingen;
en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.

Dat is onze opdracht. Een missionaire kerk zijn. Samen gemeenschap vormen, mekaar vinden in geloof, in hoop en in liefde. En daarvan getuigen en vertellen. Het geloof doorgeven.

Hoe moet dat dan in de toekomst? In het team van de PE hebben we onszelf verplicht om ver vooruit te kijken.  Naar het jaar 2035.  Wat moeten we doen om in 2035 nog een kerkgemeenschap te hebben in Edegem en Mortsel? En wat zijn dan de stappen om daar naartoe te werken.  Je hoeft geen glazen bol te hebben om te beseffen dat het kleinschaliger zal worden, maar het zou krachtig moeten zijn, een warme gemeenschap waar verschillende generaties mekaar vinden, waar het geloof wordt doorgegeven, met veel onderlinge solidariteit en gericht op de wereld.

En in elk van de domeinen hebben wij gebrainstormd. Welke stappen moeten we zetten?  De catechese zoekt nu al manieren om met een kleinere ploeg van vaste catechisten toch een kwaliteitsvol aanbod te doen. Ouders zijn vaak bereid om zich echt te smijten. Zij krijgen catechese op volwassenenniveau om dat dan op hun beurt te vertalen naar de werking met de kinderen. En de reacties zijn enthousiast! Maar we dat het kantelmoment stilaan komt, dat de sociale druk om kinderen te laten dopen of hun communie te laten doen, afneemt. Vanaf het moment dat er minder dan de helft van de klas meedoet, gaat het snel.  We evolueren automatisch naar een straffere werking voor een kleinere groep.  Maar iedereen moet welkom blijven. We moeten gezinnen helpen om thuis geloofsmomentjes in te lassen. De volwassenencatechese zal belangrijker worden. Met bijbelavonden, vormingsavonden. Ook de tweede alfa-reeks was volzet, de spiritualiteitsreis naar Israël ook, volwassenen dopelingen vinden steeds meer de weg naar onze pastorale eenheid.

In het domein van de diaconie zien we grote noden rond armoede, huisvesting en eenzaamheid.  Onze gemeentes worden als maar multicultureler. De beide voedselbanken draaien op volle toeren, de pastorale eenheid wil op termijn haar patrimonium, dat wil zeggen de woningen die ze verhuurt maximaal inzetten voor huisvesting van mensen die het moeilijker hebben. Warme buurt en Samana proberen het werk voor te zetten en over te nemen van de ziekenzorgkernen die op veel plaatsen gestopt zijn. Als de kerk niet dient, dient ze tot niets, zei ooit een Franse bisschop. Dat willen we ter harte nemen.

In het domein van de gemeenschapsvorming proberen we verder initiatieven te ontwikkelen die mensen samenbrengen. Volgend jaar organiseren we een weekend voor gezinnen, de nieuwe gemeenschap die elke vierde zondag van de maand samenkomt, blijft succes hebben.  Deze zomervakantie organiseren we 4 activiteiten. De koffie na de kruispuntvieringen wordt stilaan een succes. We beseffen dat we met de pastorale eenheid nog lang niet zoveel onderlinge verbondenheid hebben bereikt als die in de verschillende aparte parochies. De uitdaging zal zijn om in de toekomst met een kleinere groep toch ook een warme gemeenschap te maken van mensen die bereid zijn om los van hun wijk mekaar te vinden op een centrale plek.

Ook voor de liturgie proberen we naar de toekomst te denken. We voelen de hete adem van de politiek in onze nek.  Gemeentebesturen zijn niet langer bereid om de rekeningen bij te passen van 4 of 5 kerken per gemeente, waar binnenkort overal gemiddeld 30 mensen samenkomen. Ze drukken dat heel simpel uit: 200 kerkgangers, dat krijg je toch in 1 kerk?
In het overleg met de verantwoordelijken voor liturgie, dat zijn pastoor Tom, Jo Verbeiren en ikzelf, vertrokken we van een leeg blad.  Stel dat we nu opnieuw zouden beginnen, stel dat er nog niks bestond, hoe zouden we dan het liturgisch aanbod uitbouwen, wat zouden we dan nodig hebben in pakweg een gemeente als Edegem?  We tekenden een grondplan van een kerk. Godgericht samenkomen, eucharistie vieren, samenzang, getrokken door een koor, nevendienst voor de kleintjes, koffie en thee achteraf, een kinderhoek, een rouwhoek, een catechesewerking in de kerk.  Er moet ook plaats zijn voor laagdrempelige diensten: mensen die een kaars komen branden, een kinderzegen komen vragen, een palmtakje komen halen. Er is permanentie, zodat mensen in de kerk terecht kunnen voor een gesprek. Naast de kerk is een bezinningstuin met een stilteplek en kunst. De kerk moet zichtbaar zijn en uitnodigend zijn aan de buitenkant, nieuwsgierigheid opwekken en gastvrijheid uitstralen. 

Ik hoor u denken: maar het meeste van die dingen deden wij toch zelf?  Ja, zeker, deden, in de verleden tijd.  Geen enkele parochie is nog sterk genoeg om dit waar te maken.  Ook de parochie van Heilig Kruis niet, ook de parochie van OLV- van- Lourdes niet, als ze het alleen zouden moeten doen. De discussie over de zondagskerk gaat er vaak over dat mensen zich verplicht voelen om zich te verplaatsen om naar elders de mis te gaan.  Maar we stellen ons soms te weinig de vraag over hoe wij onze energie inzetten, hoe we de vrouw- en de mankracht verdelen.  Gaat de energie die we in onze 9 parochies steken soms niet een beetje ten koste van de werking van de pastorale eenheid?  Is het logisch dat er wel 4 mensen in Edegem tegelijk een preek voorbereiden en voorgaan, maar dat er geen voorzanger is in de basiliek, laat staan nevendienst of een echte onthaalploeg en een ruime ploeg van begeleiders voor de misdienaars?

Als we realistisch kijken naar deze gemeenschap van Sint-Jozef, hoe lang kunnen we dit nog volhouden?  3 jaar?  5 jaar? 7 jaar?

De belangrijke vraag is deze: zouden we op relatief korte termijn bereid zijn om toe te werken naar een einddatum voor de wekelijkse zondagsliturgie, zodat mensen die nog de kracht en de energie hebben om zich in te zetten, als voorganger, als predikant, als begeleider van een nevendienst, als bloemschikster, als lector, als voorzanger, als koorlid, hun krachten kunnen bundelen op de centrale plek van de zondagskerk?

Ik weet dat dit een offer is en dat mensen terecht zeggen: dit is onze gemeenschap, voor de bouw van deze kerk heb ik nog mee in het kraampje gestaan van de fancy fair. Maar het offer zou kunnen zijn, dat wij in plaats van door te gaan tot we nog maar met 10 zijn, vroeger zouden durven beslissen om de energie te bundelen.  Door dat offer zouden we er mee voor kunnen zorgen dat er in 2035 misschien nog kerkelijke aanwezigheid is in Edegem en Mortsel.  Want als we overal wachten tot de laatste het licht uitdoet, is er niks meer.

Ik hoop dat ik u niet gechoqueerd heb. Jullie weet ik dat ik van Sint-Jozef ben. Dat ik op die stoel mijn eerste communie heb gedaan en op die stoel mijn vormsel en dat mijn ouders elke week daar op de 4de rij zaten.  Maar straks is het Pinksteren. Dan bidden we ook voor de Geest van sterkte en de Geest van moed. Moge de goede Geest ons inspireren om te dromen, maar ook om helder te denken en te beslissen. Amen

Duizenden hoofdredacteurs [standpunt]

Overgenomen van Kerknet!

Hoofdredacteur van Kerk&Leven en Kerknet.be.

Naar aanleiding van Mediazondag werpt hoofdredacteur Koen Vlaeminck een bloemetje naar de vele vrijwilligers die de kerkelijke media mogelijk maken.

Precies honderd jaar geleden werd Franciscus van Sales (1567-1622) uitgeroepen tot patroonheilige van de katholieke journalisten. Dat gebeurde door paus Pius XI in de encycliek Rerum omnium perturbationem. In het Nederlands is dat: Alle verontrustende misstanden. Een uitnodigende titel is dat.

Franciscus van Sales was bisschop van Genève in het begin van de 17de eeuw. Dat waren woelige tijden, met heftige meningsverschillen en verhitte discussies met de calvinisten. Maar Franciscus van Sales liet zich opmerken door zijn zachtmoedige houding, menselijkheid en de bereidheid om geduldig de dialoog aan te gaan met iedereen, vooral met wie het niet met hem eens was. Mochten er sociale media hebben bestaan, dan had hij die online arena betreden met veel liefde en begrip in plaats van met gifpijlen en een harnas van cynisme.

De algoritmes van de sociale media hadden zijn tanden op hem stuk gebeten.

Paus Franciscus brengt Francicus van Sales in herinnering naar aanleiding van Mediazondag, op 21 mei: ‘Een van zijn overtuigingen was: Om goed te spreken, is het voldoende om goed lief te hebben. Daaruit blijkt dat voor hem communicatie nooit mag worden herleid tot iets kunstmatigs, tot een marketingstrategie, zoals we dat vandaag zouden noemen, maar eerder een weerspiegeling moet zijn van de ziel, het zichtbare oppervlak van een voor het oog onzichtbare kern van liefde.’

Je zou kunnen denken dat de encycliek en de pauselijke boodschap veraf staan van Mediazondag in Vlaanderen, van de aandacht voor de katholieke media, van ons eigen Kerk & Leven en Kerknet, maar dat is – gelukkig – niet zo. In Kerk & Leven van deze week word ik dan wel geïnterviewd als hoofdredacteur, maar vergis je niet: de échte hoofdredacteurs, dat zijn die vele duizenden vrijwilligers in parochies overal te lande.

Franciscus van Sales: patroonheilige van journalisten, schrijvers en de katholieke pers

Elke dag opnieuw bewijzen zij dat ze de boodschap van de paus, en de geest van Franciscus van Sales, in zich dragen.

Zij belichamen verbinding, gemeenschap, naastenliefde, empathie, menselijkheid, geloof. Het is wat ons – medewerkers en lezers – elke dag verbindt, middenin alle verontrustende misstanden die we ook vandaag kennen. Bedankt! 

Koen Vlaminck schrijft regelmatig boeiende standpunten en meningen op Kerknet. Wil je meer van hem lezen? Klik HIER!

Avondbedevaart naar de Lourdesgrot in Edegem

Op dinsdag 16 mei heeft de jaarlijkse voetbedevaart plaats van de Mortselse parochies naar de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot in Edegem. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om samen Maria te vereren in dit zo dichtbije en genadevolle bedevaartsoord.

Samenkomst om 19.30 uur in de kerk van de H. Bernadette voor verwelkoming en een korte bezinning. Daarna gaan we samen op weg naar de Grot.

Om 20 uur aankomst en begin van de Mariaviering. Hier kunnen ook bedevaarders aansluiten die rechtstreeks met de fiets, auto of openbaar vervoer wensen te komen. Einde rond 20.45 uur. Achteraf en op vrijwillige basis is er nog gelegenheid voor ontmoeting en een babbel bij een drankje in de Crypte onder de Basiliek (kant Lourdeslaan).

Een gemeenschap in solidariteit

Zondag 7 mei was in het Heilig Kruiskerk de kruispuntviering met FEMMA en KWB bedoeld voor alle parochiale verenigingen. ‘Gemeenschap en solidariteit’ was dan ook het centrale thema.

Fotoreeks onderaan het artikel

In de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen hoorden we dat het aantal leerlingen sterk uitbreidde. De apostelen riepen die vele leerlingen bij hen samen en spraken hun bezorgdheid uit: ‘Wij kunnen toch niet al onze zorg aan jullie besteden en daardoor geen tijd hebben om het Woord te verkondigen?’ De leerlingen werden aangespoord zelf taken op te nemen zodat de apostelen zich konden blijven wijden aan het gebed en de verkondiging van het woord van God.

Ook wij worden geroepen om in onze gemeenschap verantwoordelijkheden op te nemen, ieder volgens zijn mogelijkheden en talenten. Dit moeten we doen in solidariteit, samen zorg dragend als gemeenschap.

In de voorbeden hebben we dan ook bijzonder gebeden voor onze verenigingen; dat zij mogen rekenen op de solidariteit van goede mensen. Dat de kernleden zich blijven inzetten en vreugde beleven aan hun taak. Wij hebben gebeden voor een samenleving die zich niet afsluit van mensen die anders zijn van toon en taal, van kleur en afkomst.

Met een bezinningstekst van Marinus van den Berg hebben we de viering afgesloten: ‘Bondgenoten zoek ik, vrienden en vriendinnen,

mensen die zich niet neerleggen bij onrecht en geweld

mensen die werken en hopen en bidden

Gezinsdag vormelingen Mortsel

De vormelingen van Mortsel hadden op 23 april hun belangrijke gezinsdag.

Samen gingen ze vanuit hun hoofdkwartier (OLVE) op ontdekkingstocht. Voor die tocht had de catechistenploeg gezorgd. het was niet alleen een ontdekking van de opdrachten, maar ook het ontdekken van wie jij als gelovig mens wil zijn. Dat bereidde hen voor op de namiddag. Dan zouden ze van pastoor Tom het kruisje ontvangen dat ze op hun vormsel 20 mei dragen.

In de namiddag kwamen de ouders meedoen. Pastoor Tom leidde een Quiz over de dingen die de kinderen doorheen het jaar hadden geleerd. Het werd een gezellig en uitdagend moment.

Nadien waren alle vormelingen terug van hun ontdekkingstocht en werden ze met hun ouders bijeengebracht om samen het kruisjes moment te beleven. Pastoor Tom zegende de kruisjes en ieder mocht zijn/haar kruisje komen halen. Dat was een bijzonder moment.

Dan werd er samen spaghetti gegeten. Daar hadden heel wat vrijwilligers de hele dag aan gewerkt. Het werd een gezellige boel. Iedereen hielp de zaal opruimen.

Het werd een fijne dag. Nu Hop naar het vormsel op 20 mei!

Dank aan alle ouders die meededen. Jullie geven waarde mee aan je kind. Daar doen we het samen voor.

Dank aan alle Catechisten voor weer een jaar inzet, vergaderen, catechesemomenten, vieringen begeleiden en nog veel meer.

Dank aan alle vrijwilligers om deze dag te helpen realiseren. Zonder jullie kon dit niet. En ja… Sommigen staan niet zo graag op de foto omdat ze bescheiden werkers zijn, maar jullie zijn goed waard.

Dank aan pastoor Tom. Inspireren, helpen en zelfs opruimen. Waar jij allemaal niet opduikt.

OPROEP: Wil jij misschien mee helpende hand zijn of catechist? Neem gerust contact op.

De kop is eraf!

De eerste communievieringen zijn doorgegaan onder een stralende zon. Op zaterdag 22 april ontvingen de kinderen van de werking van St.-Jozef en St.-Benedictus in Mortsel en van de werking van de basiliek in Edegem de eerste communie. De kerk zat telkens goed vol, er waren alleen maar stralende gezichten te zien. De kinderen hadden goed geoefend om te zingen, voor te lezen, voorwerpen aan te brengen voor de offerande. Beide kerken waren mooi versierd. De foto’s geven een indruk van deze feestelijke vieringen.

De volgende in de rij, op zaterdag 29 april, waren de communicantjes van de werking van H. Familie en van de werking van St.-Lodewijk. De ouders van deze kinderen hebben hen in de catechese tijdens het jaar voorbereid op deze dag. De kinderen hebben hun beste beentje voorgezet tijdens de repetities. Beide vieringen verliepen dan ook vlekkeloos. Hiervan hebben we uiteraard nog geen foto’s.

Een teken van hoop.

In september 2022 ging onze eerste alphareeks van start. Alpha is bekend in vele landen en op heel wat plaatsen kent het programma een groot succes. Ook wij begonnen al te dromen, maar ja het blijft toch wel een vraag of dat ook bij ons zou ‘pakken’. En toch, we gingen stevig van start. Niet minder dan vier gespreksgroepen gingen aan de slag.

Meteen rees de vraag of we na het afronden van de eerste reeks onmiddellijk zouden starten met een tweede. Het leek ons wijs toch even op adem te komen, enkele dingen te evalueren en dan met Pasen de tweede reeks aan te vatten.

En inderdaad zo geschiedde. Intussen is dus ook de tweede reeks al een tijdje bezig. Dit keer vormen het team en de deelnemers een mooie groep van 28 personen die wekelijks zich laten raken door een thema uit het christelijk geloof en daarna met elkaar in gesprek gaan over dat thema.

Het is in deze Paastijd voor onze pastorale eenheid echt een lichtpunt en een teken van hoop dat zo’n enthousiaste groep mensen elkaar, maar vooral ook Jezus leren kennen. We wilden dit teken van hoop graag met u delen en u ook uitnodigen om voor deze reeks en deze mensen te bidden. Mogen God deze weg tot een vruchtbare weg maken.

DE “VIER DE ZONDAG” VAN APRIL Jezus al ontmoet?

Foto’s staan onderaan!

Op 23 april viel ons in de voormiddag een stralend voorjaarszonnetje te beurt. ´s Namiddags daarentegen begon het te regenen. We gaan natuurlijk niet zo ver te denken dat de weergoden onze gemeenschap “IederEEN vurig verbonden” speciaal genegen zouden zijn, maar het moest toch maar lukken dat we juist onze voormiddagshift hadden en dus… hebben we dat zonnetje te midden van de aprilse grillen in dank aanvaard en heel erg geapprecieerd.

Want we gingen in kleine groepjes op wandel, net zoals de leerlingen van Emmaüs. Onderweg kwamen we zes foto’s tegen die ons konden inspireren om te delen over plaatsen en situaties waar we Jezus al ooit ontmoet hadden. Gebed, gemeenschap en dienstbaarheid, de natuur, onze familie, de Bijbel, de sacramenten bleken evenveel plaatsen te zijn waar we Jezus kunnen herkennen en ontmoeten. Ieder van ons had er zijn eigen, concreet verhaal bij.

Na de boterhammetjes met lekkere verse soep vierden we eucharistie. Toen bleek dat je Jezus ook kan ontmoeten in een turnzaal! In de St.-Benedictuskerk organiseerden de Mortsel Dorp Concerten immers een muzikaal evenement zodat wij uitweken naar de turnzaal van de Tandem.

Pastoor Tom ging nog even door op het thema. Zoals altijd was zijn woordje begrijpelijk voor jong en oud. Met ons enthousiast meegezongen gemeenschapslied sloten we deze Vier de zondag af.

Volgende keer komen we samen op Pinksteren (28 mei); weer de vroege dagorde (10-14 uur). In een volgende editie hoor je hier meer over. Iedereen is welkom op onze Vier de zondagen.