Tag Archive samen vieren

ByDirk Van de Poel

Missiezondag in de H. Kruiskerk met Afrikaans koor

Vieringen laten je steeds vertrekken met een warm hart. dat was deze zondag 23 oktober) beslist zo in de Heilig Kruiskerk. De viering werd opgeluisterd door een Afrikaans koor dat de sfeer er al vanaf de start inbracht. Hun vuur zette zich snel over in de hele gemeenschap. Er werd rechtgestaan, geklapt en het was moeilijk om de benen stil te houden, want het vuur werd doorgegeven.

Niet enkel in de muziek, maar ook in de woorden van pastoor Tom die de mensen liet vertrekken met de boodschap: “Wat ga je doen met de boodschap van God?”

We zijn tenslotte allemaal op de ene of andere manier missionaris en dat vuur moeten we niet enkel in de kerk, maar in gans ons leven brandend houden; net zoals het koor dat voor ons deed.

Dank aan alle aanwezigen om zo enthousiast mee te vieren.

Dank aan de chauffeurs om te zorgen dat het koor in de kerk en thuis geraakte.

Dank aan iedereen die het vuur van ons geloof doorgeeft!

Bypastoor Tom

Voorbede voor het jaar 2022

We wensen elkaar deze dagen het allerbeste en dat is heel fijn en mooi. We willen bij het begin van het jaar ook Gods zegen vragen over onze gemeenschap, onze wereld, wat we denken en doen. Zijn er mensen of intenties waarvoor u in dit jaar graag Gods zegen wil vragen dan kan u dat posten via deze link. We dragen uw intenties samen in gebed:

.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKJhtFteJaakWjjFEvPj59zYa78pi4RmQtTPtaguzvflEX1g/viewform?usp=pp_url