Tag Archive samana

Samana ging op speurneuzentocht op een speelse namiddag

Donderdag 9 november kwamen we met 33 leden bijeen in de Schrans, gewapend met een loep op zoek naar oude spreuken en gezegden, die in een tekening verstopt waren. De vraag om een vergrootglas mee te brengen was goed gehoord en er waren er in vele vormen en grootte. 

Er werd gezegd dat er een 37 à 38 spreuken te zoeken waren. Iedereen kreeg de tekening en een blanco papier om de gevonden gezegden te noteren. Geconcentreerd werd er gezocht en we vonden vele spreuken. Maar bij het overlopen van wat we allemaal zouden moeten gevonden hebben, bleek dat we nog niet aan de helft kwamen!  Dus er zat méér in dan gedacht.  Het was in elk geval een gezellige namiddag waarin we elkaar met een prettig spel konden ontmoeten en helpen en zoals gewoonlijk kregen we taart met koffie of thee achteraf.

Dag van de Mensen met een Chronische Ziekte 2023

Vandaag is het de Dag van de Mensen met een Chronische Ziekte. Samana plaatst deze dag onder het thema ‘Samen jezelf zijn, dat geeft geluk.’ Jezelf kunnen zijn is voor elke mens belangrijk. Ieder kent zijn of haar talenten en grenzen. Ieder is zich bewust van zijn of haar beperkingen. Je moet jezelf kunnen aanvaarden zoals je bent. Je hebt anderen nodig die je de ruimte geven om jezelf te zijn. Dit geeft zelfvertrouwen, helpt bij het leggen van oprechte contacten en zorgt ervoor dat je je eigen keuzes kan maken.

Een klemtoon ligt ook op ‘samen’. Je hebt andere mensen rondom je nodig, die je graag zien zoals je bent. Mensen die naar je luisteren, die je bemoedigen, die je ook vertellen wie je ten diepste bent. Want samen jezelf zijn, dat is geluk ! Het verhoogt je veerkracht en doorbreekt eenzaamheid. En net dat is het doel van Samana. Samen betekent dat we er voor elkaar zijn. De zorg voor elkaar is wederkerig: anderen zorgen voor ons, wij zorgen voor anderen, wij betekenen veel voor anderen. De zorg en aandacht voor anderen is belangeloos: geen dienst om een wederdienst te verwachten, maar een dienstbaarheid omwille van de ander.

Samana doet dit via de afdelingen, de mantelzorgwerking, de creawerking en de vakanties voor mensen met een chronische ziekte of bejaarden met zorgnood en hun mantelzorgers.

We laten ons inspireren door de wijze waarop Jezus zelf heeft liefgehad. Hierin zit het nieuwe van de christelijke liefde. Jezus’ maat van de liefde is onmetelijk. Hij heeft zelfs zijn leven gegeven voor ons. Naar zijn voorbeeld van anderen houden betekent: belangeloos onze liefde aan anderen geven en daarbij ons niet beperken tot bepaalde mensen, maar ons richten tot iedere mens die onze levensweg kruist. Dat vraagt veel van ons. Toch kunnen we dat omdat we de liefde van God zelf ervaren. Die is oneindig groot. Door zijn liefde te ontvangen kunnen we die ook weer uitstralen naar anderen. God roept ons op om samen een gemeenschap te vormen waar we van elkaar houden en voor elkaar zorg dragen. Laten we ons gedragen als goede vruchten in Gods wijngaard.

Wat de intenties zijn in Samana wordt goed verwoord in de  tekst van René Hornikx.

Het ‘samen’ draagt je
Alleen zijn is niet goed.
Wie alleen loopt, raakt verloren.                                                                              
Mens word je door andere mensen.
Het ‘samen’ draagt je.
Het vormt een vangnet,
een kring van metgezellen
met wie je kan meedoen.


Wie mee mag doen, loopt nooit alleen.
Vormt met anderen een “wij”.
Het ‘samen’ zorgt dat je niet uitvalt.
Hier word je gekend,
ontvang je waardering om wie je bent.

In die kring heeft iedereen een naam.
Een eigen naam, enig en uniek.
Ieder wordt hier bij zijn naam genoemd
en uitgenodigd mee dit ‘samen’ te vormen.


Wie mee mag doen, telt mee.
Wie meetelt, wordt zichzelf,
zoals door God bedoeld.
Liefde is Gods instrument
om van alle mensen te houden
en niemand ooit alleen te laten zijn.


‘Samen’ is de hefboom
om mee te doen,
om mee te tellen
en zichzelf te zijn in onze samenleving.


Zo eenvoudig kan het zijn. Laten we elkaar bemoedigen en bevestigen in onze aandacht en zorg voor anderen. Zo zijn mensen een geschenk voor elkaar. Samen worden we er beter en gelukkiger door.”

Namens Samana werd bij het verlaten van de kerk een aandachtskaart aangeboden om te helpen  terug te denken aan deze boodschap.

Het was ook juist vandaag dat in de basiliek Magda plots niet aanwezig bleek te zijn en dat we vlug ‘samen’ alles nog in gereedheid moesten krijgen opdat Pastoor Tom de viering tijdig zou kunnen beginnen. We moesten daarvoor soms alles op een loopje aanbrengen. Maar ‘samen’ slaagden we erin om ook vandaag de viering goed te kunnen laten doorgaan.

Daar kijken we ook altijd steeds opnieuw naar uit : naar dat ‘samenzijn’ , iedere zondag en al die dagen en uren daarbuiten!

Dank Samana voor de mooie boodschap van vandaag!

Annick

foto’s Annick B.

Samana startte het werkjaar met een bezoek aan de volkstuintjes aan het Finckenpad.

Op donderdag 14 september kwamen we met 22 deelnemers luisteren naar een lezing over de volkstuintjes. Jan Vaes, zelf een verwoed tuinier en Davidsfondsmedewerker, historicus van vorming, gaf een mooi overzicht van het ontstaan van de tuintjes tot nu. Hij lardeerde dit met een vleugje poëzie en vele weetjes.  Te veel om op te noemen, maar wist u dat in Antwerpen de tuintjes geharkt worden, maar in Limburg geschoffeld?

Of er tegenwoordig ook veel vrouwen in de tuintjes werken? “Onze” Conny is daar o.a. een voorbeeld van. Tijdens de oorlogsjaren kwamen er ook veel vrouwen de tuintjes bewerken. We waren trouwens niet de enigen die de tuintjes bezochten : er kwamen ook kleuters van een school een kijkje nemen. We hebben heel wat bijgeleerd en sloten de namiddag af in ‘Bar Romain’ aan het Forum. Met een ijsje en een drankje bleven we nog lang napraten. Onze eerste bijeenkomst was in elk geval een boeiende middag!

Samen jezelf zijn, dat is geluk!

Jezelf kunnen zijn betekent echt eerlijk kunnen zijn over wie je bent, zonder jezelf te verbergen voor anderen. Het geeft zelfvertrouwen, helpt bij het maken van oprechte contacten en zorgt ervoor dat je je eigen keuzes kan maken. Verbondenheid vinden bij anderen die jou begrijpen zodat je verhalen en emoties met elkaar kan delen. In Samana mag iedereen zijn wie hij is, mag iedereen ’thuiskomen’, bij zichzelf en bij elkaar. Want samen jezelf zijn, dat is geluk!

Op de tweede zondag van oktober vraagt Samana traditiegetrouw extra aandacht voor mensen met een chronische ziekte en lichamelijke beperking. Op 8 oktober 2023 zetten we het thema ‘Samen jezelf zijn, dat is geluk’ dus om in de praktijk!

Daarom nodigen wij iedereen uit op de Eucharistieviering van die zondag om 11.00 uur in de Heilig Kruiskerk te Mortsel.

Samana ging wandelen in het Middelheimpark

donderdag 15 juni, een heel warme zonnige dag met gelukkig wat wolken, verzamelden we met een 28-tal Samanaleden in het Middelheimpark voor een wandeling langs de prachtige kunstwerken. Iedereen kreeg bij aankomst alvast een flesje water om niet uit te drogen, daar had Paul gelukkig aan gedacht.

Enkele van onze medewerkers hadden een paar beelden uitgekozen waarover ze meer uitleg gaven zodat we een ‘educatieve’ namiddag mochten beleven. Het park is aan een ‘vernieuwing’ toe : sommige beelden worden op een andere plaats gezet en/of worden van een nieuwe sokkel voorzien. Er komen ook enkele nieuwe kunstwerken bij in de loop van dit jaar.

We praatten na op het terras van het kasteel met een stukje taart en koffie of thee. Zo hadden we dan toch nog een bijeenkomst voor de vakantieperiode, in september zien we elkaar terug aan de volkstuintjes aan het Finckenpad.

Mariabedevaart Samana Edegem O.L.V van Lourdes

Samana O.-L.-V. van Lourdes ging naar jaarlijkse traditie op Mariabedevaart in eigen kerk en aan de grot op donderdag 11 mei.

Een vijftigtal ingeschreven leden en enkele parochianen van de P.E. kwamen samen om Maria te eren. Onze pastorale medewerkers maakten er weer een heel intieme viering van met mooie teksten en we genoten van het citerspel door Magda Heps en het prachtige (ondersteunende) orgelspel van Luk De Deckers. Pastoor Tom had het tijdens de homilie over het verschil tussen een katholiek en een atheïst : deze laatste ziet de wetenschap en zichzelf als het belangrijkste om iets van zijn leven te maken, terwijl wij christenen – katholieken weten en ervaren dat we het sàmen moeten waarmaken. We staan er niet alleen voor, God, Maria en andere mensen samen maken dat we mooie dingen kunnen bereiken.

We hadden geluk met het weer zodat we ook aan de grot konden bidden en zingen, waarna we verder trokken naar Den Willecom waar we konden bijpraten bij een pannenkoek met koffie of thee.

LAAT JE NIET VANGEN

EEN INTERACTIEVE VORMING DIE JE HELPT NIET IN DE VAL TE TRAPPEN VAN ONLINE OPLICHTERS

We houden een voordracht samen met verenigingen KWB, Okra, ACV, Samana in samenwerking met beweging.net.Daar je tegenwoordig, mails krijgt en telefoons van banken, die niet correct zijn, waar moet je opletten, wat moet je doen,…..Deze gaat door in de Schrans op donderdag 16 maart om 14 uur.

Kerst bij Samana O.-L.-V. van Lourdes

Donderdag 16 december kwamen we – na drie jaar onderbreking – samen met een zestigtal Samanaleden voor een sfeervolle kerstviering.

We begonnen met een gebedsviering, voorgegaan door diaken Luc Van Hoof.  

Er werd herinnerd aan het feit dat Kerstmis een periode is waar allen behoefte hebben aan licht en warmte en dat we dromen van een betere wereld, waar meer aandacht is voor mekaar, maar ook voor armen en eenzamen.

Luc Van Hoof merkte op dat het kerstkind licht uitstraalt en hoopt dat dat licht voor iedereen mag blijven schijnen.

Na een feestelijke maaltijd en een leuke tombola, prachtig door Cecile geleid, keerden we terug huiswaarts met een heel tevreden gevoel én met een pakje want het was een tombola waar iedereen minstens één prijs kon winnen.

Samana O.L.V. van Lourdes op bedevaart in eigen parochie

Op vrijdag 20 mei gingen we met onze Samanagroep op Mariabedevaart in onze eigen parochie. Wat waren we blij om eindelijk deze activiteit terug op het programma te kunnen zetten! Met een 45-tal mensen gingen we naar de Basiliek waar diaken Luc Van Hoof ons voorging in de viering met als thema : Maria, Help ons “ja” te zeggen. In de homilie verduidelijkte hij dat dit “ja” zeggen, vooral met of uit ons hart moet komen. Het weer was jammer genoeg te wisselvallig om ook naar de grot te gaan bidden, alhoewel een groot deel van onze groep toch met een tussenstopje langs de grot naar hotel De Basiliek ging om – na twee jaar – af te sluiten met de traditionele pannenkoek.

6 februari kruispuntviering voor onze verenigingen

Zondag 6 februari stond de kruispuntviering in de Heilig Kruiskerk in het teken van de verenigingen. Omdat onze pastoor Tom op reis was naar het Heilig Land ging vicaris Wim Selderslaghs deze viering voor.

Verantwoordelijken van Samena, Femma en KWB vroegen gebed voor hun leden, hun leiders, de samenhorigheid onder hun leden maar ook in de hele samenleving.

In zijn homilie overtuigde vicaris Selderslaghs de aanwezige gelovigen om te vertrouwen op wat God van ons vraagt.

Simon (Petrus),een ervaren visser, aarzelt niet opnieuw zijn netten uit te gooien wanneer Jezus het hem beveelt, niettegenstaande hij met zijn vrienden de hele nacht tevergeefs was gaan vissen en niet één vis had gevangen. Petrus voelde zich niet opgewassen voor deze opdracht maar toch gehoorzaamt hij; hij zet zijn bezwaren opzij. En we kennen het vervolg: ze vingen een enorme school van vissen waardoor de netten dreigden te scheuren.

Ook God roept ons; door een kind dat roept om de zorg van vader of moeder; door een patiënt die troost vraagt in zijn lijden; door een leerling die om uitleg vraagt; door een opgejaagde die tot rust wil komen; door een eenzame die erbij wil horen, door een kerkganger die verdieping wil; door gewoon iemand die een beroep op ons wil doen. Het komt erop aan dat we het horen. Ook wij worden gezonden met een opdracht en we hebben het uitgezongen in een prachtig lied: ‘Ik ben klaar, Heer. Roep je mij Heer? … ‘k Ga op weg, Heer. Blijf bij mij, Heer, en ik draag jouw mensen in mijn hart. ‘

Gewoon horen wat de Heer ons vraagt en dit uitdragen in ons dagelijks leven; op ons werk, in ons gezin, in onze vereniging.