Tag Archive restauratie

SINT-BENEDICTUSKERK Gepolychromeerd Mariabeeld terug na restauratie

Het gerestaureerde beeld

Voor de Mariamaand mei heeft de Kerkfabriek van St. Benedictus voor een fijne verrassing gezorgd: het mooi gerestaureerd polychroom Mariabeeld is terug na bijna twee jaar afwezigheid, en staat vooraan in onze kerk te pronken…

Restauratrice Noortje Cools heeft eerst het hele beeld grondig gereinigd met solventen en ook oude lijmresten en overschilderingen verwijderd.

Daarna kwam het invullen van lacunes en breuknaden. Tevens werden de houtwormaantastingen aangepakt. Als ’final touch’, kwam het retoucheren op kleur en het aanbrengen van een beschermlaag. De foto’s zijn sprekend, Maria waardig!

Hoe het beeld bewonderen?

Kom in deze Mariamaand langs ter gelegenheid van een zaterdagviering om 17 uur. Indien jullie echter niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn: onze vieringen worden elke zaterdag gestreamd, live, en de opnames kan je nog wekenlang bekijken.

Hoe doe je dat? Ga naar onze website www.mijnparochie.be. Scroll verder naar ‘online vieringen’ en zoek de vieringen in mei. Je kan daarbij nog ‘youtube’ aanklikken, zodat je alles op volledig scherm kunt bekijken. De ganse maand mei staat het beeld vlak naast het altaarpodium.

Noortje Cools

Deze jonge vrouw is een bekwame restauratrice. Zij is het die de obiits boven de lambrizeringen aan weerskanten in het hoogkoor, vakkundig heeft gerestaureerd.

Maar de velen die al eens naar het VTM-programma ‘Eenmaal andermaal’ met Jacques Vermeiren en Axel Daeseleire gekeken hebben herkennen zeker haar naam: zijzelf (en ook haar zus Ansje) heeft heel wat voorwerpen onder handen genomen voordat ze naar het veilinghuis gingen om bij opbod verkocht te worden voor een goed doel.

SINT-BENEDICTUSKERK Het Tabernakel : een heropleving …

Hopelijk hebben jullie met interesse de artikels en bijhorende foto’s over de restauratie van de schilderijen gezien en dan is er u hoogstwaarschijnlijk nog iets opgevallen: de heropleving van het tabernakel aan het hoofdaltaar.

Gedurende verschillende weken hebben een aantal leden van de Kerkfabriek het tabernakel onder handen genomen. Eerst werden de vele schilferende verflagen weggenomen van het tabernakel alsook van de marmeren delen van de kaarsenbank van het hoofdaltaar. Hoeveel lagen er waren, is moeilijk te zeggen, maar hierdoor werden sommige inscripties duidelijk! Er werd “tot op het bot” gewerkt.

Op dit gietijzeren draaitabernakel, daterend van 1740, komen nu duidelijk het wapen en de inscripties voor van de Graven van Fiennes, eigenaars van de heerlijkheid Cantecroy. Ook werd de inscriptie op de tondo (is een rond schild in reliëf) terug zichtbaar … Wat een ontdekking !

Daarna werd alles terug in originele staat geschilderd met behoud van de originele kleuren en materialen, van vóór de beschildering uit de jaren 1960. Ter staving vinden jullie hierbij een foto van vóór en na de restauratie, alsook een detailfoto van de inscripties en tondo. De leden van de Kerkfabriek zijn ervan overtuigd dat zo’n ontdekkingen niet iedereen onberoerd laten. Geïnteresseerde vrijwilligers mogen steeds leden van de Kerkfabriek hieromtrent contacteren.

Voorstelling Gerestaureerde schilderijen in de St.-Benedictuskerk

Het was een groot moment voor het oudste historische gebouw van Mortsel. De schilderijen die enkele jaren geleden werden weggenomen voor restauratie zijn terug. De voorstelling van al het monnikenwerk gebeurde in de kerk. We verzamelden hier enkele reportages:

Voor het verslag van Ronny Mullens van het Antwerps Persbureau klik HIER!

De foto’s van Ronny Mullens vind je hier:

Reportage Mortsel TV

Interview met Patricia Van den Borne over restauratie twee schilderijen uit de Sint-Benedictuskerk van Mortsel TV

Eigen opname van de receptie en ceremonie door de tv-ploeg van St.-Benedictus.

Sint-Benedictuskerk: De terugkeer van schilderijen (deel 2)

Net zoals het schilderij boven het hoofdaltaar, dat we verleden week bespraken, hangt ook het schilderij “De marteling van Sint Sebastiaan” (zijaltaar kant Dorpsstraat) na ongeveer 4 jaar restauratie terug in onze kerk.

Monnikenwerk

Net zoals voor het schilderij van het hoofdaltaar was weer monnikenwerk nodig: reinigen en ontsmetten van het ganse doek, kaarsvet en vernislagen verwijderen, bestuderen van de verschillende lagen, herstellen van het doek waar nodig, de originele kleuren terugbrengen,… teveel om op te noemen … En ook bij dit schilderij moest het houten kader hersteld worden.

Tijdens de restauratie zelf kwamen vele personages weer tot leven. Deze kunstenaar kon zelfs “doorzichtig” gewaden schilderen. De expressie in de ogen spreekt boekdelen en de kleuren schitteren terug zoals weleer.

Een ontdekking!

De restauratie van dit schilderij leverde een waardevolle ontdekking op: men vond de handtekening van de klassiek-barokke schilder Pieter Van Lint (1609-1691) (zie foto). Van deze Antwerpse schilder, vooral bekend voor zijn religieuze afbeeldingen, zijn over heel de wereld in grote musea (Hermitage, Louvre, Prado,…) nog prachtige kunstwerken te bewonderen. Dit maakt van onze kerk echt een pareltje-met-geschiedenis in Mortsel.

Kom kijken van nabij!

Ter staving vinden jullie hierbij een foto van vóór en na de restauratie  Op de foto’s kun je al een groot verschil zien, maar het loont echt de moeite om alles in het echt en van nabij te komen bewonderen. Toch nog niet overtuigd? Kom gerust eens met je eigen ogen kijken en je zult verbaasd zijn van het resultaat …

Volgende keer komt er wat meer informatie over een ander gerestaureerd monument in onze kerk … Blijven volgen dus.

SINT-BENEDICTUSKERK Terugkeer van de schilderijen (deel 1)

Na bijna 4 jaar voor restauratie te zijn weg geweest, hangen er 2 schilderijen terug in de St. Benedictuskerk te pronken.

Deze week bekijken we het schilderij van het hoofdaltaar : “De Heilige Benedictus smeekt vanuit de hemel genezing af voor lijdende mensen en dieren”.

Dit schilderij werd gecreëerd door Charles Eyckens in 1752 en werd door restauratrice Patricia van den Borne (docent aan de Academie van Wilrijk) terug in ere hersteld. Het is moeilijk zich in te beelden wat er allemaal bij de restauratie van zo’n schilderij komt kijken, zeker als je weet dat het een oppervlakte heeft van ± 6 m² waarvan … 90 % overschilderd werd …

Een werk van lange adem… met verrassende ontdekkingen!

Het hele doek reinigen, ontsmetten, kaarsvet en vernislagen wegnemen, bestuderen van de verschillende lagen, doek herstellen waar nodig (het was op verschillende plaatsen gescheurd), het terugbrengen van de originele kleuren,… teveel om op te noemen … Tevens moest het houten kader helemaal aangepakt worden dat ook in erg slechte staat was!

Na maanden werk bleken er plots andere personages, dieren, landschappen, gebouwen, … tevoorschijn te komen. Ee echte openbaring!

Ter staving vinden jullie hierbij een foto van vóór en na de restauratie …

Toch nog niet overtuigd? Kom gerust eens met je eigen ogen kijken en je zult verbaasd zijn van het resultaat …

Volgende keer komt er wat meer informatie over het andere gerestaureerde schilderij… Blijven volgen dus.

SINT-BENEDICTUSKERK: Altaarkandelaars staan weer te blinken!

Wie regelmatig in de Sint-Benedictuskerk komt, heeft het voorzeker al opgemerkt: de kandelaars aan het hoofdaltaar en beide zij-altaren zijn helemaal ‘opgefleurd’… Inderdaad, dankzij de deskundigheid van de experten Mertens Chocat (sinds 1860) uit Brussel, schitteren deze terug zoals weleer.

Alvorens de kandelaars te kunnen verzilveren, worden ze opgekuist, ontvet. Waar nodig worden krassen en beschadigingen verwijderd. Daarna kunnen de glanzende delen terug gepolijst worden om ze uiteindelijk te verzilveren. Dit gebeurt in een zilverbad met puur zilver.

Als afwerking worden ze nog bedekt met een vernislaag om het oxideren tegen te gaan. Zo zullen ze weer voor vele jaren staan blinken. Zie foto’s voor en na.
Hiermede is onze kerk (alweer) een stukje rijkelijker versierd en wordt ze terecht het mooiste museum van Mortsel genoemd. De leden van de kerkfabriek mogen terecht trots zijn op deze nieuwe verwezenlijking.

SINT-BENEDICTUSKERK: Houtwerk en renovatie

De Sint-Benedictuskerk (ooit door iemand van Onroerend Erfgoed het mooiste museum van Mortsel genoemd) werd enkele jaren geleden volledig vernieuwd. Dat was duidelijk, want dat waren de grote zichtbare werken.

Intussen wordt er nog steeds aan de verfraaiing van de kerk gewerkt. Zo gaat het nu om het kleine houtwerk, waar beeldhouwer Daniël Stordiau met zijn meesterhanden grote wonderen doet: restauratiewerken aan de preekstoel, de biechtstoelen en de lambrisering.

Het resultaat mag gezien worden. Neem gerust eens de tijd, voor of na een viering in de kerk, om dit vakkundig werk te bewonderen. Binnen een tweetal jaar zal de Sint-Benedictuskerk ook op dit vlak schitteren als weleer.

En er is nog meer

In een volgende nieuwsflash zullen we nog een ander gerenoveerd object in de kijker zetten. Blijven lezen is dus de boodschap.

Restauratie van twee historische schilderijen

Eind 2019 werden twee historische schilderijen uit onze Sint-Benedictuskerk verwijderd, niet definitief uiteraard, maar wel voor een lange periode wegens een noodzakelijke grondige restauratie. Het gaat om “Sint-Benedictus spreekt voor mens en dier” en om “De marteling van Sint-Sebastiaan”.

Begin oktober kregen we de kans om met enkele leden van de Kerkraad en van het Parochieteam een bezoek te brengen aan beide restaurateurs. Samengevat zouden we kunnen spreken van een verrassende, leerrijke en hoopgevende namiddag.

Het grote werk over Sint-Benedictus, dat boven het hoofdaltaar hing, belandde bij Patricia van den Borne uit Herk-de-Stad. Het werd in 1752 gemaakt door Charles Eyckens. De restauratrice heeft veel tijd genomen om haar werkmethode en haar bevindingen uit te leggen. Het is een echt monnikenwerk, waarbij de hele oppervlakte van de schilderijen geschraapt wordt om uiteindelijk tot op de oorspronkelijke verflaag te komen. Daarbij kon ze vaststellen dat er door de eeuwen heen al verschillende restauraties werden uitgevoerd, waarvan sommige duidelijk zeer amateuristisch. Soms werden bepaalde delen van het schilderij gewoon overschilderd, waardoor delen van het oorspronkelijke werk verdwenen.

Nu duiken er plots dieren en mensen op waarvan niemand wist dat ze op het schilderij stonden zoals een zwart paard, een witte en een bruine koe. Ook de gezichten zijn veel serener en met meer souplesse geschilderd dan op het eerste gezicht vermoed kon worden. Het schilderij blijkt volgens Patricia veel waardevoller nu alle overschilderingen verwijderd zijn.  

Het schilderij van Sint-Sebastiaan van de hand van Cornelis Schut uit de periode 1640-1644 staat in een atelier in Hasselt. Dit schilderij hing in de kruisbeuk langs de Dorpsstraat. De restaurateur verwijderde liefst vier lagen vernis. Zelfs een reiniging met Marseillezeep werd aangetroffen. Verder zitten er vijf grote scheuren in het doek, die hersteld en herschilderd moeten worden.

Ook hier kwamen bij het verwijderen van de oude restauraties details aan het licht, die niet meer te zien waren op het schilderij. Armen en handen, stukken touw, zelfs personen kwamen plots tevoorschijn.

Met de huidige technieken worden beide schilderijen met puntjes zeer nauwgezet gerestaureerd. Hierbij wordt zo veel mogelijk de oorspronkelijke kleur terug aangebracht door het gebruik van natuurlijke pigmenten, waardoor ook de helderheid van het beeld en het prachtige kleurenpalet van het oorspronkelijke werk. Ook zullen beide schilderijen “herdoekt” worden, omdat het huidige doek te zwak is geworden.

Vermoedelijk hebben de restaurateurs nog tot eind 2022, begin 2023 nodig om hun werk af te ronden. Als de restauratie definitief beëindigd is wordt op de rug van het schilderij de informatie vermeld over wat er juist gedaan is bij deze restauratie 2019/2022 en welke producten er gebruikt zijn, zodat dit te allen tijde geweten is door de persoon die in de toekomst de doeken eventueel zal behandelen.

Nog even geduld oefenen dus, maar we zijn ervan overtuigd dat bij de terugkeer uit restauratie de Sint-Benedictuskerk twee prachtige kunstwerken rijker zal zijn

Het “mooiste museum van Mortsel” zal er alleen maar meer door schitteren.