Tag Archive rerum novarum

Ons Heer Hemelvaart in Sint-Lodewijk

De feestelijke misviering ter gelegenheid van “Ons Heer Hemelvaart” in de Sint-Lodewijkparochie werd voorgegaan door Pater Clement. Ja, in Sint-Lodewijk zijn ze er weeral eens in geslaagd een andere voorganger te vinden voor deze viering. Bovendien is het hartverwarmend hoe deze jonge priester, uit het verre India, op een serene en devote manier een boodschap brengt van “Geloof Hoop en Liefde” in deze woelige wereld.

Deze viering waarvoor een vijftigtal mensen waren opgekomen stond tevens in het teken van “Rerum Novarum”, encycliek van Paus Leo XIII, de basis voor alle sociale bewegingen onder de koepel van “Beweging.net”.

Na de viering was er een receptie in het Dieseghemhof. Voorzitter Marleen Aertssen belichtte in haar toespraak de uitgangspunten van de sociale leer in de encycliek. Vervolgens bracht Emiel Vervliet een presentatie over de sociale school in Lumumachi en aanverwante sociale verwezenlijkingen in de mijngebieden in het zuiden van de Democratische Republiek Congo.

Weer een geslaagde Rerum-Novarumviering.

Rerum Novarum

Op donderdag 18 mei vieren wij O.L.H.-Hemelvaart. Beweging.net Mortsel nodigde pater Mark Van Beeumen uit om voor te gaan in een eucharistieviering voor Rerum Novarum in de Sint-Lodewijkkerk om 9.45 uur. Daarna volgt er een receptie (rond 11 uur) in het café van het Dieseghemhof, Osylei 43, met als gastspreker Gerd Van Dommelen over de opvang van Oekraïners in onze buurt. Iedereen welkom.

Om het aantal “hapjes en drankjes” te kunnen bepalen, gelieve in te schrijven: liefst per e-mail naar jeanluyckx@telenet.be voor 11 mei. Als het via internet niet lukt kan u bellen naar 03 449 97 18). Iedereen is van harte welkom om mee te vieren.

Beweging.net vierde Rerum Novarum

In de eucharistieviering van 29 mei in de Heilig-Kruiskerk dankte pastoor Tom allen die erg bewogen zich daadwerkelijk inzetten voor de zwakkeren van onze maatschappij en bad voor sterkte en bemoediging zodat zij hun engagement met evenveel ijver en enthousiasme kunnen verder zetten.

Aan de leden en sympathisanten van beweging.net werd een receptie aangeboden, mooi verzorgd door dames van de eigen afdeling.

In zijn encycliek Rerum Novarum riep paus Leo XIII onder meer op tot sociale gerechtigheid voor alle volkeren. Onze huidige paus voegde hieraan nog twee zaken toe: barmhartigheid en zorg voor ons gemeenschappelijk huis; de planeet Aarde. De klimaatverandering is een maatschappelijke uitdaging voor de 21ste eeuw.

In een volle zaal Johannes XXIII was professor Hans Bruyninckx onze gastspreker. Als doctor in internationaal milieubeleid is hij sinds 2013 directeur van het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen. Als geen ander is deze Mortselaar de geknipte persoon om ons de klimaatproblematiek te schetsen. De broeikasgassen, vooral te vinden in het transport, de landbouw en de industrie, zijn vooral de oorzaak van de fenomenen in het veranderd klimaat. Denken we maar aan de verhoging van de zeespiegel, de vele bos- en heidebranden, de droge zomers, ja zelfs de te verwachten verspreiding van malaria. Wanneer we onze levenswijze niet aanpassen hebben we, hier in het Westen, drie planeten nodig om eenzelfde levenswijze te behouden maar we hebben maar één planeet!!

Zijn er oplossingen? Oh, jawel. De klimaattop in Glasgow van vorig jaar heeft een aantal concrete en hoopgevende gevolgen: hernieuwbare energie wordt de norm; mobiliteit wordt niet langer gebaseerd op verbrandingsmotoren; het bouwen van klimaatneutrale steden en huizen en het streven naar een plantaardig en lokaal voedingssysteem.

Het onlangs opgestelde Europese beleidsplan Green Deal bevat een pakket beleidsinitiatieven die de Europese Unie moet helpen met de groene transitie, waarbij het einddoel klimaatneutraliteit in 2050 is. Met de initiatieven die België heeft ingediend scoort ons land bij de slechtsten van de klas; het aantal genomen maatregelen is wel groot maar niet structureel.

De initiatieven moeten op een rechtvaardige manier genomen worden door verdeling van verantwoordelijkheid, verdeling van de gevolgen en de baten, het investeren in een sociaal rechtvaardig klimaat. Goede voorbeelden in de Scandinavische landen zijn: het klimaatneutraal renoveren van woningen van de sociale  huisvestingsmaatschappijen en het zorgen voor een goed openbaar vervoer gekoppeld aan een goede fietsstructuur.

Het gebrek aan kennis, het prioritair bezig zijn met bijvoorbeeld Covid of vluchtelingen, het te duur vinden, zijn redenen om niet te handelen.

Maar er is hoop. We beseffen allen dat er iets moet gebeuren; bedrijven nemen initiatieven; duurzaamheid wordt goedkoper; we weten dat we zelf – met kleine stapjes – veel kunnen doen. Europa speelt een leidende rol en zeker de jongeren zijn zich bewust van de ganse klimaatproblematiek.

Helder, erg gedocumenteerd met schokkende beelden en duidelijke grafieken schotelde professor Bruyninckx ons de realiteit voor ogen en de schrikwekkende prognoses die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

ZONDAG 29 MEI 2022 RERUM NOVARUM VIERING

11 uur: H. Kruiskerk Mortsel
Aansluitend receptie in zaal Johannes XXIII Heilig Kruisstraat 18

Het is een traditie van Beweging.net om op Ons-Heer-Hemelvaart een Rerum Novarumviering te houden.
Uitzonderlijk plannen we die plechtige viering dit jaar op zondag 29 mei om 11 uur in de Heilig Kruiskerk te Mortsel.
Aansluitend op de Eucharistie trekken wij in de buurt naar parochiecentrum “Johannes XXIII” in de grote benedenzaal voor een receptie met als gastspreker en inwoner van Mortsel:

Professor HANS BRUYNINCKX ,
Hij is hoogleraar internationale relaties en internationaal milieubeleid  
en sedert 2013, als eerste Belg, directeur van het Europees Milieuagentschap (EMA) in Kopenhagen!

Iedereen is van harte welkom

Ook vanuit KWB bevelen wij u deze Rerum
Novarumviering zeer warm aan!
Wees aanwezig en schrijf het alvast in uw agenda!!!

Wat meer over Rerum Novarum…

55 Jaar geleden schreef paus Paulus VI zijn encycliek
‘Populorumprogressio’, over de ontwikkeling van de volkeren, schreef.
De paus verbreedde daarin de sociale leer van de Kerk door op te roepen tot economische ontwikkeling en sociale gerechtigheid voor alle volkeren. Nog altijd zo actueel met de oorlog in Ukraïne. In heel de Kerk ontstond toen een solidariteitsbeweging via de commissies Rechtvaardigheid en Vrede. Concreet denken we hier bijvoorbeeld aan bewegingen zoals Broederlijk Delen, Welzijnszorg en Caritas.

Onze huidige paus Franciscus voegt er nog twee zaken aan toe:
barmhartigheid en zorg om ons gemeenschappelijk huis, de planeet Aarde.
Inspiratiebronnen genoeg die oproepen en bemoedigen om ons verder te blijven inzetten als verantwoordelijke burgers en christenen tegen wereldwijde ongelijkheid en onrechtvaardigheden. Laten we verder kiezen voor ‘verbondenheid’ over alle grenzen heen.