Tag Archive rabboeni

ByDirk Van de Poel

Er was een laatste ‘Wonder Woensdag’ met koor en topverteller!

Wat een prachtige sfeervolle afsluiter was de laatste Wondere Woensdag. We werden vergast op de heerlijke muziek van Rabboeni die samen met verteller Peter de toon van de avond zette.

We werden uitgenodigd om samen te zingen en dan vertelde Peter rustig en vol passie het verhaal van Samuël. Het verhaal werd onderbroken door een heerlijke samenzang. Het koor en gitarist Steven namen het voortouw, maar de mensen in het publiek zongen volmondig mee. De meer dan 100 aanwezigen genoten zichtbaar en gingen met een warm gevoel naar huis, want net als Samuël worden wij ook geroepen.

Pastoor Tom nam als laatste het woord. Dank aan organiserende ploeg, dank aan de helpende handen en …
De zomer is bijna voorbij. Er staat weer veel te gebeuren.

Daarna dronken we samen een glas bij een heerlijke babbel voor de basiliek. Meer moet een geslaagde vormende avond toch echt niet zijn.

Wil je nogeens terugkijken op al die wonderlijke avonden met prachtige inspirerende verhalen?

Klik hieronder!

ByDirk Van de Poel

Een nieuwe reeks Themavieringen in Heilige Familie

Heilige Familie Edegem heeft altijd een traditie gehad van sterke eigentijdse liturgie. Meer dan 15 jaar lang gingen daar ook de Themavieringen door. Een keer per maand bereidde de werkgroep een speciale viering voor.  Verschillende thema’s kwamen aan bod. Een jaar rond de psalmen, rond vrouwen in de bijbel, rond grote figuren uit de christelijke traditie, …  

Het koor Rabboeni was steeds van de partij en bouwde in al die jaren een mooi repertoire uit van bezinnende en bijbels geïnspireerde liederen. De laatste jaren stond de werking op een laag pitje. Af en toe luisterde het koor een gewone woord- en communiedienst op, we hadden elk jaar nog een mooie kerstwake en paaswake.

Dit jaar willen we het initiatief nieuw leven inblazen met een vieringenreeks over de kleine profeten. Bert Lodewijckx, ziekenhuispastor in o.a. de Sint-Jozefkliniek in Mortsel is bereid om één keer per maand de eucharistieviering voor te gaan in Heilige Familie. De diensten daar gaan door op zondag om 11.30 u. Onder zijn begeleiding zullen we een vieringenreeks maken over de kleine profeten. Amos, Micha, Joël, …
Op 11 september gaan we van start met een viering over Jona. De andere data voor dit najaar zijn 23 oktober en 27 novemberWelkom aan iedereen.