Tag Archive Paus

Vlaamse schenkt paus acht meter lange kopie van schip van Petrus

Overgenomen van Kerknet …

Philippe Keulemans

Philippe Keulemans

Paus Franciscus kreeg van Mirella Aponte, telg uit een redersfamilie, een reproductie van een boot van 2.000 jaar geleden.

Paus Franciscus heeft vorige week een uitzonderlijk cadeau gekregen: een houten boot van acht meter lang. Schenkers zijn Mirella Aponte (33), die opgroeide in Brasschaat, en haar vader Maurizio, telgen uit een redersfamilie.

De boot is een exacte replica van de ‘Boot van Petrus’, die in 1986 werd teruggevonden aan de noordwestkant van het meer van Tiberias. Hij wordt tegenwoordig tentoongesteld in het Israëlische Yigal Allon-museum in Ginosar. Volgens Mirella, die in Londen woont, werd het schip perfect nagebouwd met de materialen zoals die toen werden gebruikt. De reconstructie gebeurde op basis van archeologisch onderzoek.

De Boot van Petrus voer 2000 jaar geleden op het meer van Tiberias, in de periode dat de apostelen Petrus en Andreas vissers waren en door Jezus werden geroepen toen zij hun visnetten aan het uitwerpen waren.

‘Omdat er geen rivier, meer of zee aan het Vaticaan ligt, stond het schip opgesteld op een pleintje nabij de privévertrekken van de paus’, vertelt Mirella aan Het Nieuwsblad. ‘Daar stonden we te wachten, netjes op een rij, tot hij kwam. Het was een ontmoeting om nooit te vergeten.

De paus was zichtbaar aangedaan van het cadeau.

Het schip heeft een romp van 8,8 meter op 2,5 meter, een mast van 8 meter hoog, twee kleine voor- en achterdekken, een vierkant zeil en het kan tot vijftien mensen vervoeren. Het schip werd in opdracht van de familie Aponte gebouwd door ambachtslui van Aprea, een familie van scheepsbouwers van het schiereiland Sorrento. Die ambachtslui van de Zuid-Italiaanse scheepswerf hebben de boot volledig met de hand gemaakt volgens eeuwenoude technieken.

Volgens Maurizio Aponte ging er een lange voorbereiding aan vooraf en heeft de bouw van het schip twee jaar geduurd. Hij sprak zijn dank uit aan iedereen die enthousiast heeft bijgedragen aan het onderzoek, de historische studies en de levering van materialen, alsook aan de scheepsbouwers die vele maanden aan de bouw van de boot hebben gewerkt.

Mirella en vader Maurizio stammen uit de redersfamilie Aponte, eigenaar van ’s werelds grootste containerrederij MSC. Volgens Zwitserse media zou de familie een fortuin hebben vergaard van zo’n 100 miljard dollar. 

Paolo Giordani, de voorzitter van een instituut dat meewerkte aan het ontwerp, verwees naar de bijzondere aandacht van de paus voor de zwakken en de armen, voor de migranten en de vluchtelingen. Met dit eerbetoon aan de paus voor de tiende verjaardag van zijn ambt willen wij ook symbolisch duidelijk maken dat geen enkel schip in de geschiedenis zoveel heeft gevaren als de nederige boot van Petrus de visser, van het meer van Tiberias tot Rome en van Rome tot alle uithoeken van de wereld. Daarom is deze boot van Petrus niet enkel een object van buitengewone waarde, maar ook een boodschap waarvan wij hopen dat ze de harten zal raken en iedereen zal aansporen om de cultuur van onverschilligheid en uitsluiting te verwerpen.

Bij de ontvangst werd het schip gezegend door paus Franciscus. Voorlopig heeft het een plaats gekregen in de Paulus VI-zaal.

Bron: Giornale Diplomatico/Il Mattino/Het Nieuwsblad

Wil jij ook de Kerknet nieuwsbrief ontvangen. Klik HIER!

Paus Benedictus XVI in 10 foto’s en citaten 1927-2022

Overgenomen van Kerknet van:


Paus emeritus Benedictus XVI overleed op 31 december 2022. Hij was paus van 2005 tot zijn aftreden in 2013. Deel de video ter nagedachtenis [1:30].


Citaten van paus Benedictus XVI 

  • De waarheid raakt ons. Bewaar het contact en laat je erdoor leiden.
  • Een geloof gebaseerd op het credo van de Kerk wordt vaak beschouwd als fundamentalisme. Relativisme lijkt wel de enige aanvaardbare levenshouding volgens hedendaagse normen. 
  • De wereld belooft jou comfort, maar comfort is niet je levensdoel. Je bent gemaakt voor grootheid.
  • Geloof groeit wanneer het ervaren wordt als onverdiende liefde en doorgegeven als genade en vreugde.
  • Kies het pad van dialoog in plaats van de weg van eenzijdige beslissingen.
  • Grootse muziek verruimt de geest en nodigt uit om hart en hoofd naar God op te richten. Muziek wordt dan gebed.
  • De aarde spreekt tot ons. We moeten luisteren en haar boodschap ontcijferen als we willen overleven.
  • Vanuit de innerlijke explosie van het goede dat het kwade overwint, gaat een kettingreactie uit die geleidelijk de wereld omvormt. 
  • Lijden uit liefde of om echt liefhebbend te worden, dat is fundamenteel voor de menselijkheid.
  • Ik zal blijven werken voor Kerk en mensheid met mijn hart, mijn liefde, mijn gebed en al mijn innerlijke kracht.

Alles over Paus Benedictus XVI? Klik HIER!

Wel buren, maar geen broeders

“Lokale conflicten en een gebrek aan respect voor het algemeen welzijn worden door de globale economie uitgebuit om één enkel cultureel model op te dringen. Die cultuur verenigt dan wel de wereld, maar verdeelt tegelijk mensen en landen, want in de mate dat de samenleving meer en meer geglobaliseerd wordt, maakt ze van ons wel buren, maar geen broeders”. 

Voilà, een straffe uitspraak om te beginnen.

In onze pastorale eenheid was er een traditie gegroeid om op woensdagen in de Advent niet alleen gebedsmomenten, maar ook af en toe een lezing te organiseren. Het is de bedoeling die traditie nieuw leven in te blazen en omdat het er nog altijd niet van gekomen was, ging de eerste uiteenzetting van deze Advent over Fratelli Tutti, de encycliek van paus Franciscus uit 2020, die als ondertitel Over broederlijkheid en sociale vriendschap kreeg. Ze werd voorgesteld op 4 oktober van dat jaar, niet toevallig de feestdag van die andere Franciscus.

Voor een twintigtal toehoorders en aan de hand van een 15-tal citaten lichtte pastoor Tom het document toe. Fratelli Tutti (we zijn allemaal broeders) is een uitspraak van Sint-Franciscus zelve en de hele encycliek ademt diens wereld- en mensbeeld.

De paus verwijst expliciet naar het overleg tussen Franciscus en sultan Malik-el-Kamil in 1219 en zijn eigen gesprek met groot-imam Ahmad al Tayyeb, precies 800 jaar later, twee ontmoetingen die uitgaan van dialoog en diversiteit als bronnen voor de eigen spiritualiteit.

De teneur van de encycliek is dat er in de loop van de 20ste eeuw op het gebied van dialoog en broederlijkheid enige vooruitgang is geboekt (de Verenigde Naties, de Europese integratie, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens), maar dat we in de 21ste eeuw opnieuw achteruitgang zien. De andere wordt steeds minder een medemens, maar wel een concurrent of hooguit een attribuut dat we kunnen gebruiken bij de realisatie van onze eigen verlangens. De paus verwijst daarbij naar de wegwerpmaatschappij die ouderen en zieken isoleerde ten  tijde van de pandemie.

Andere tendensen die de broederlijkheid bedreigen zijn de globalisering, waarnaar in het citaat hierboven zwaar wordt uitgehaald, maar ook de sociale media. Die schijnen alleen maar sociaal, in werkelijkheid zorgen ze voor meer individualisme en vereenzaming.

Broederlijkheid wordt meestal in één adem genoemd met vrijheid en gelijkheid, maar dan moet er volgens paus Franciscus wel opgepast worden voor een te enge interpretatie van de vrijheid. “Er is in de cultuur een opmars van een soort “deconstructionisme”, waarbij de menselijke vrijheid pretendeert alles vanaf nul op te bouwen. Alleen de behoefte om onbegrensd te consumeren en de accentuering van vele vormen van individualisme zonder inhoud blijven overeind.”

Tegengewicht is de parabel van de Barmhartige Samaritaan: naastenliefde en broederlijkheid tegenover eigenbelang, en die naaste is iedere mens, niet alleen iemand uit het eigen dorp of het eigen land. Opvallend is wel het politieke standpunt dat de paus hier inneemt: die broederlijkheid moet geconfirmeerd door sociale structuren; de zorg voor de anderen mag niet van het toeval afhangen. (De Samaritaan die toevallig voorbij komt.) Om dat te realiseren moet de wereld in zijn geheel  anders georganiseerd worden, want momenteel zijn internationale economische concerns, zoals Google, vaak machtiger dan de nationale staten.

Op het einde van Fratelli Tutti schetst de paus een aantal “wegen naar een nieuwe ontmoeting” . Daarbij kant hij zich natuurlijk tegen oorlog “die alleen maar verliezers kent” maar ook tegen de doodstraf en hij sluit af met een gebed tot de Schepper, de Heer en de Vader van de mensheid, die alle mensen met dezelfde waardigheid heeft geschapen. De paus vraagt God om een geest van broederlijkheid in onze harten te storten en voor dialoog, gerechtigheid en vrede, want al die dingen kunnen niet zonder mekaar.

Hij komt

Ja, de Sint zal ook wel komen, maar we hebben het nu natuurlijk over Jezus, de langverwachte Messias. Aan de evangelies van de voorbije zondagen kon u merken dat we evolueren naar het einde van het kerkelijke jaar. Dat betekent dus ook dat het nieuwe bijna voor de deur staat. Zoals we gewend zijn willen tijdens de advent een aantal stappen zetten op weg naar Kerstmis. We overlopen het aanbod

Dagelijks op weekdagen is er het adventsgebed om 8.30 uur in de kerk van Sint-Benedictus en om 19 uur in de kerk van Sint-Antonius. Iedereen is welkom, ook wanneer u één keer, enkele keren… wil komen.

Daarnaast krijgen de woensdagen een speciaal karakter. Op 30 november starten we met de encycliek Fratelli Tutti waarin Paus Franciscus spreekt over de broederschap (en zusterschap uiteraard), het samen in liefde leven als christenen. We komen samen in Johannes XXIII en we beginnen om 20 uur. Pastoor Tom stelt het document voor en daarna gaan we kort met elkaar in gesprek.

Op 7 december is er om 19 uur in Sint-Antonius een uitgebreid avondgebed en op 14 december hebben we iemand van Welzijnszorg uitgenodigd om de campagnes allemaal digitaal toe te lichten. We sluiten de reeks af op 21 december om 19 uur in de kerk van Sint-Jozef Edegem voor een verzoeningsviering. Over de laatste drie volgt er later nog meer info.

Pauselijk gebed voor de heling van de wonden van de kolonisatie

Paus Franciscus heeft deelgenomen aan de jaarlijkse bedevaart van de inheemsen naar Lac Sainte Anne in het Canadese Alberta.

Paus Franciscus heeft aan het Lac Sainte Anne, dat bij inheemse volkeren al eeuwen bekend staat als een heilige plaats van genezing, gebeden voor de heling van de vreselijke effecten van de kolonisatie. De gebedsdienst in Lac Sainte Anne in Alberta was onderdeel van zijn zesdaagse bezoek aan Canada om boete te doen voor de rol van de katholieke Kerk in het beheer van de beruchte residentiële scholen, waar inheemse kinderen op bevel van de Canadese overheid met geweld werden geassimileerd. De paus had eerder al voor het eerst op Canadese bodem excuses aangeboden voor de rol van de katholieke Kerk in de vernietiging van de inheemse cultuur en gedwongen assimilatie via het systeem van residentiële scholen.  

Op deze gezegende plek, waar harmonie en vrede heersen, presenteren we u de disharmonie van onze ervaringen, de verschrikkelijke effecten van kolonisatie, de onuitwisbare pijn van zoveel families, grootouders en kinderen, sprak de paus aan de oever van het meer. De plechtigheid in het Canadese bedevaartsoord viel samen met het feest van Sint-Anna, de grootmoeder van Jezus…

Lees meer op Kerknet. Klik HIER!

Querida Amazonia opnieuw

U kent wellicht de uitdrukking, derde keer goede keer, we hopen dat de avond over de postsynodale exhortatie Querida Amazonia nu echt kan doorgaan.

In 2019 vond een speciale synode plaats over het Amazonegebied. Dit bekende gebied strekt zich uit over negen landen in Zuid-Amerika. Daarmee is het natuurlijk een enorm groot gebied met een heel waardevolle natuur. Toch heeft paus Franciscus zijn document nadien niet enkel voor deze regio geschreven, maar voor de hele wereld.

Hij wil daarmee de zorg en de liefde van de hele wereld voor dit bijzondere gebied aanwakkeren, maar hij wil meteen ook enkele thema’s aankaarten die de hele wereld aanbelangen. Zo gaat het in dit document onder andere over het thema dat reeds in de encycliek Laudato si werd aangekaart. In die encycliek benadrukte paus Franciscus dat zorg voor de schepping en zorg voor de mens hand in hand moeten gaan. Hij bouwt nu verder op dat thema.

Centraal in Querida Amazonia staan vier dromen: een sociale droom, een culturele droom, een ecologische droom en een pastorale droom. In die laatste droom is er veel aandacht voor de inculturatie van het geloof. Zoals we in Vlaanderen kunnen ervaren is dat thema niet enkel van belang in het Amazonegebied, maar zeker ook bij ons rijst de vraag hoe we op een nieuwe manier het geloof ingang kunnen doen vinden, hoe we in onze huidige cultuur aanknopingspunten kunnen vinden.

Velen keken uit naar het hoofdstuk over het ambt in de kerk en de rol van vrouwen in de gemeenschap. Die thema’s worden aangeraakt, maar blijven eerder summier, laten we ontdekken welke blik op de toekomst de paus ons wil aanreiken.

Kan dit document u stilaan bekoren, dan bent u heel erg welkom op onze gespreksavond waar we het document in begrijpelijke taal zullen voorstellen en kort met elkaar in gesprek zullen gaan.

Praktisch: woensdag 16 maart om 20u in Johannes XXIII. Iedereen welkom.

Ecokerk: een videoboodschap van de paus

Een duurzame levensstijl

Wie leiden nieuwe projecten om het milieu te beschermen en in stand te houden? De jongeren, zonder twijfel. Ze weten heel goed dat verbetering van het milieu en sociale vooruitgang hand in hand gaan. Wij volwassenen kunnen veel leren van de jongeren. Zoals de paus zegt: “Laten we profiteren van hun voorbeeld en vooral in deze tijden van crisis – gezondheidscrisis, sociale crisis, milieucrisis – nadenken over onze levensstijl.” Deel dit bericht van Franciscus met je familie en vrienden.#TijdVandeSchepping#DeVideoVandePaus#LatenWeOnzeLevensstijlVeranderenPope’s Worldwide Prayer Network – VaticanIn collaboration with the Dicastery for Promoting Integral Human Development and Laudato Si Movement.This edition of The Pope Video has the support of BIP.

Overgenomen van https://www.facebook.com/groups/Attent/