Tag Archive Paulus

Bijbel centraal: brieven van Paulus

In de Paastijd lezen we in de tweede lezing een stukje uit het boek Handelingen. Bijna alle andere zondagen lezen we een stukje uit de brieven, meestal van Paulus. Je zou dus kunnen zeggen dat we goed vertrouwd zijn met die brieven, maar dat is niet echt het geval. Lector én toehoorders worstelen zich soms een weg doorheen moeilijke woorden en beelden.

Paulus is een apostel van de tweede lijn. Hij heeft Jezus bij leven nooit ontmoet, maar gaat er zelf wel prat op een echte apostel te zijn omdat hij zijn zending van de verrezen Heer zelf heeft ontvangen. Het gaat in zijn brieven dan ook meer over de betekenis van Christus en over het concrete christelijke leven dan over wat de historische Jezus heeft gezegd of gedaan.

Maar wat wilde Paulus eigenlijk zeggen? En vooral is zijn boodschap ook voor onze tijd nog relevant? Aan de vraagtekens te zien op vele gezichten kan het geen kwaad daar eens uitgebreid bij stil te staan.

Het programma van het CCV biedt daar komend jaar dé geschikte ruimte voor. In 8 maandag avonden, één per maand, komt telkens één brief aan bod. In welke context moeten we die brief plaatsen, wat is de centrale boodschap, welke elementen klinken ons als muziek in de oren, maar ook met welke boodschap hebben we het misschien moeilijk? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan bod.

Iedereen kent de bevlogen stijl waarmee pastoor Tom deze avonden zal vullen en bovendien gaan de avonden nu door in het parochiecentrum van de parochie van OLV van de bloeiende wijngaard in Wijnegem, dichtbij de deur dus. Het centrum ligt zelfs op wandelafstand van tram 5. De avonden starten om 19.30 en duren tot ongeveer 21.30u.

Inschrijven kan via antwerpen@ccv.be of 03 287 35 83 zie https://www.kerknet.be/node/97973