Tag Archive pasen

Pasen in Sint-Lodewijk

‘Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia’. Ik ben verrezen en ik ben nog bij u. Dit was het introïtus gezongen door het koor ‘Gaudeamus’ bij de intredeprocessie op paasdag. De voorganger was pater Mark Van Beeumen (msc) waarop we steeds beroep mogen doen voor de feestdagen. De paasviering was ‘af’ met een boeiende homilie, machtig orgelspel en gregoriaanse koorzang. De kerk was door de bloemenschiksters prachtig opgesmukt met een bloemenzee. Tijdens de viering met hernieuwden de 50 aanwezigen hun doopbeloften en zij werden nadien ter bevestiging met wijwater besprenkeld.

Het werd wel een speciale Pasen: Hugo Peeters was toe aan zijn 45ste paasviering als koorleider en kreeg aan het eind van de viering een daverend applaus.

Er is wel een keerzijde aan de medaille want het was tevens de laatste gregoriaanse paasviering in onze kerk. Op zondag 25 augustus zal immers de laatste viering in de kerk plaatsvinden. Het wordt wel een feestelijk afscheid: die dag is het feest van Sint-Lodewijk en de parochie bestaat 95 jaar. Bij die gelegenheid is er nog meer gepland maar daarover volgt later meer.

Paaszondag in de basiliek

De basiliek was bijna gevuld zoals op een kerstdag, wat een fijne en warme viering met 6 misdienaars, gezinnen, trouwe medegelovigen… Naast het evident belangrijkste christelijke feest van het hele jaar, was het ook een mooie feestdag voor organist Rob Gillé.

Dat mocht ook wel, na 50 jaar muziek spelen in Buizegem, Sint-Antonius en nog steeds geregeld in de basiliek werd hij dan ook terecht in de bloemetjes gezet. Het applaus was warm en verdiend. Ook hoornblazer Ernest Maes mocht meegenieten van de aandacht en wij allen van hun muziek. Dank u wel!

De Paaswake in de basiliek

De vroege Pasen hielp een handje, helemaal donker was het nog niet, maar de schemering was er toch wel. En dus bracht het vuur meteen de boodschap van het scheppingsverhaal tot leven: God sprak er moet licht zijn. Dat licht brachten we basiliek binnen samen met Oksana en haar doopkaars, op weg naar het licht van haar doopsel.

We zijn het in onze pastorale eenheid zo gewend geraakt jaarlijks volwassenen te dopen, dat we bijna niet meer zien hoe speciaal dat is. Voor de mensen in de basiliek moet het toch zo’n speciale ervaring geweest zijn, voor hen was het immers wel de eerste keer.

Ook voor Oksana was het duidelijk speciaal. Ze heeft er samen met haar meter Gert en peter Koen heel sterk van genoten. We wensen haar toe dat het vuur van de Geest in haar hart steeds sterker mag worden en als gelukkige christen de weg van Jezus mag gaan.

Diensten van de Goede Week in gans de pastorale eenheid

Palmzondag

De palmwijding is in Sint-Benedictus, de basiliek en Heilig Kruis. In de andere kerken zal uiteraard gewijde palm voldoende aanwezig zijn!

Zaterdag 23 maart
17.00 u. St. Benedictus – Eucharistieviering

Zondag 24 maart
8.00 u. St. Antonius – Woord- en communiedienst
9.30 u. O.L.Vrouw-van-Lourdes – Eucharistieviering
9.45 u. H. Bernadette – Woord- en communiedienst
9.45 u. St. Jozef Mortsel – Woord- en communiedienst
9.45 u. St. Lodewijk – Woord- en communiedienst
11.00 u. H. Kruis – Eucharistieviering
11.00 u. St. Jozef Edegem – Woord- en communiedienst
11.15 u. H. Familie – Woord- en communiedienst

Witte Donderdag 28 maart

18.30 u. H. Kruis – Eucharistieviering
20.00 u. St. Jozef Edegem – Eucharistieviering
20.00 u. O.L.Vrouw-van-Lourdes – Eucharistieviering

Goede Vrijdag 29 maart

15.00 u. Kruisweg in alle kerken, behalve St. Antonius en H. Bernadette
18.30 u. H. Kruis – Gebedsviering met kruishulde; we vragen om een bloemetje mee te brengen voor de kruisverering
20.00 u. O.L.Vrouw-van-Lourdes – Gebedsviering met kruishulde; we vragen om een bloemetje mee te brengen voor de kruisverering

Paaswake Zaterdag 30 maart

17.00 u. Gezinspaasviering St. Benedictus – Eucharistieviering
19.00 u. Paaswake in Basiliek – Eucharistieviering met doopsel
21.00 u. Paaswake in H. Kruis – Eucharistieviering

Pasen Zondag 31 maart

8.00 u. St. Antonius – Eucharistieviering
9.30 u. O.L.Vrouw-van-Lourdes – Eucharistieviering
9.45 u. H. Bernadette — Woord- en communiedienst
9.45 u. St. Jozef Mortsel – Woord- en communiedienst
9.45 u. St. Lodewijk – Eucharistieviering
11.00 u. H. Kruis – Eucharistieviering
11.15 u. H. Familie – Woord- en communiedienst
In St. Jozef Edegem is er geen viering

St.-Jozef Mortsel: Paasviering verzorgd door St.-Ceciliakoor

In Sint-Jozef Mortsel-Boechout verzorgt het Koninklijk Sint-Ceciliakoor om 09.45 u.r de zang met een mix van Gregoriaans, meerstemmige muziek en samenzang. Hier is de intredezang het Gregoriaanse Introitus van Pasen Resurexi en verder in de viering is er aan Gregoriaanse muziek nog het Alleluia van Pasen, Credo III, Pater noster en Victimae paschali landes.
Na de communie is er samenzang met De Heer is waarlijk opgestaan in een meerstemmige zetting uit het Glogauer Muzikbuch van rond 1480. De viering wordt afgerond met het Alleluia voor de paastijd van Jos Bielen. En voor, tijdens en na de viering is er natuurlijk ook orgelmuziek.

Koninklijk Familiakoor zing met Pasen

Op zondag 31 maart om 11.15 uur  luistert het Koninklijk Familiakoor de Woord- en Communiedienst tgv Pasen op,  in de kerk Heilige Familie, Elsdonk.

Voor de dienst brengt Mon Deckers op het orgel Victimae paschali Laudes van W.A. Mozart.  De heren brengen de intredezang  in met het gregoriaans Victimae paschali Laudes.

Het koor brengt tijdens de dienst de  “Messe brève in C” van Ch. Gounod met het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei. En de volgende stukken, Ave Verum van W.A. Mozart en Psalite Deo Nostro van J.S. Bach.

Als slot  brengt het Mon Deckers op het orgel Concerto C dur van A. Vivaldi.

We willen jullie hier van harte op uitnodigen

Godly Play uitnodiging voor kinderen tussen 6 en 9 jaar.

OPGELET! NOG SLECHTS ENKELE PLAATSEN. BIJ MEER INSCHRIJVINGEN KOMT ER EEN TWEEDE MOMENT OP 17 MAART

Lang, lang geleden werd in Bethlehem een bijzondere baby geboren. Zijn naam was Jezus. Zijn ouders, Maria en Jozef, zorgden liefdevol voor hem.

Toen Hij 12 jaar was, ging Hij met zijn ouders naar de tempel in Jeruzalem. Daar luisterde Hij naar de leraren en stelde slimme vragen. Iedereen was verbaasd over Zijn wijsheid.

Hij was een speciale jongen met een belangrijke missie! Benieuwd welke zending Hij kreeg?

Schrijf je dan snel in via deze link https://forms.gle/RwMNU4nRoiebaNha7 of QR-code, de plaatsen zijn beperkt!

Praktisch:
10 maart van 16.00 u. tot 17.00 u.
O.-.L.-Vrouw-van-Lourdesbasiliek
Hoverstraat 58, Edegem

Triduum en Pasen in de zondagkerken en Sint-Benedictus

Sinds de start van de pastorale eenheid was het eigenlijk de eerste keer dat de Goede Week in normale omstandigheden kon doorgaan. Het was dus een beetje spannend afwachten hoe alles zou verlopen.

Wat de misdienaars en kosters betreft mogen we God ongelooflijk danken. Tijdens de vele oefenmomenten werd heel goed meegewerkt en dat zorgde er dan ook voor dat zo goed als alles gesmeerd is verlopen. Het was heel fijn om te zien dat enkele misdienaars in verscheidene diensten op post waren en er zo opnieuw een ploegje van vaste misdienaars ontstaat.

Ook wat zang en muziek betreft kunnen we dankbaar terugblikken op de voorbije vieringen. We mochten rekenen op de Cantorij en Heilig Kruis op Witte Donderdag en Pasen, Rabboeni en vrijwilligers in de Paaswake van Heilig Kruis, de muziekgroep in Sint-Benedictus, het Basilicakoor in de Paaswake van de basiliek, Jo als cantor in de Goede Vrijdagdiensten en Peter en Corganum op Pasen in de basiliek.

Ook een hartelijk woord van dank aan lectoren, kosters, klaarzetters van de kerken… er is tijdens de Goede Week een hele ploeg mensen actief geweest in de zodagkerken + Sint-Benedictus. Om een idee te geven: er werden meer dan 80 zakjes met paaseieren en kleine eitjes uitgedeeld, 8 speciale attenties en meer dan 1200 losse kleine eitjes aan de kerkgangers.

Op Witte Donderdag hoorden we dat Jezus ons een dubbele opdracht heeft nagelaten, je zou kunnen zeggen: gebed en dienstbaarheid of anders verwoord eucharistie én diaconie. Beide behoren ze tot de kern van een christelijk leven. We waren dan ook heel blij met de vrijwilligers die hun voeten wilden laten wassen, we was zoals bij gezelschapsspellen wel eens wordt gezegd een voetwassing met deelnemers van 3 tot boven de 80 jaar.

De Goede Vrijdagdiensten verlopen heel sereen en met veel stilte. Voor sommigen was het Lijdensverhaal zo aangrijpend dat een traan werd weggepinkt. De mooie waaiers bloemen tonen onze dankbaarheid voor het Offer van Christus.

In de gezinspaaswake van Sint-Benedictus werd een jong kindje gedoopt en konden de kinderen het scheppingsverhaal aan de hand van schilderijtjes zien groeien. In de Paaswake van Heilig Kruis werd de 19 jarige Mauro gedoopt én gevormd. We danken speciaal alle parochianen die hun paaskaars zijn gevolgd en mee hebben gevierd in de zondagkerken.

Tijdens de Paaswakes waren er heel wat boekjes te weinig wat een goed teken is, op Paasdag was dat in de zondagkerken helemaal het geval. Met tientallen kinderen, gezinnen van eerste communicanten en vele parochianen.

Het evangelie van de Paaswake en Paasdag wijst ons erop dat die eerste Paasmorgen begon met veel pijn en verdriet, met angst ook, angst dat alles voorbij was. Ook nu in onze tijd kunnen we soms door die angst overvallen worden, hoe gaat het met onze kerk verder evolueren.

Wees niet bang zei de engel, Hij is verrezen. Die éne zin was 2000 jaar genoeg om een hele kerk te doen ontstaan rond de Middellandse Zee, ook wij mogen door die vreugdevolle boodschap van God gevoed en gesterkt worden met hoop en vertrouwen. Christus leeft Alleluia!

Onderweg naar Pasen

Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. De link met de ontwakende natuur is gauw gelegd, maar Pasen is veel meer dan een lentefeest. Pasen gaat over wedergeboorte, overgave, groei, verlichting, het loslaten van je ego en dit alles in verbinding met God.

De week voor Pasen laat de weg zien die Jezus heeft afgelegd in volledige overgave.  Op Palmzondag trok Hij Jeruzalem binnen als een Koning. De liefde van waaruit Jezus handelde, voelde aan als een bedreiging bij de religieuze machthebbers. Is het hun ego dat opspeelde, of handelden ze uit authentieke overtuiging? En welke rol speelde het geld?  Voor 30 zilverlingen liet Judas zich die woensdag omkopen.  Kon ook hij zich niet langer vinden in de weg die Jezus leek uit te gaan? Op Witte Donderdag nam Jezus afscheid tijdens zijn Laatste Avondmaal. Als gevangene ging hij een nacht van verschrikking in. Vrijdag ging Hij zijn kruisweg en zelfs voor zijn vijanden vroeg Hij vergeving.  Hij bleef God trouw tot aan zijn dood. Toen Hij stierf werd de zon verduisterd en de aarde beefde. Zaterdag lag Jezus dood in een kil en donker graf, terwijl de leerlingen zich als bange wezels verstopten. Zondag was het graf leeg en verscheen Jezus aan Maria Magdalena. Door zijn onvoorwaardelijke liefde en in verbinding met God oversteeg Hij lijden en dood.

Het verhaal van Pasen is een zielsverhaal, dat voor ons allemaal van betekenis kan zijn. Het laat ons toe te groeien en ons te bevrijden van onnodige ballast . Onthechting: loskomen van macht, lust, hebzucht en wraak. Het ego is niet langer primair en een onvoorwaardelijke liefde neemt de plaats in. Minder plaats voor het ego betekent meer ruimte voor je ziel.

Leven in paasgeloof is leven vanuit een diep vertrouwen, een diepe dankbaarheid, compassie en vergeving, leven vanuit liefde. Om zelfs je vijand met liefdevolle ogen aan te kijken.  We zouden dit Christelijk bewustzijn kunnen noemen.

Bevrijding , wedergeboorte , spiritueel ontwaken, het is een radicale verandering.  We laten los om te ontvangen.

Het is als een vlinder die zich ontpopt, een kale boom die zich na de doodse winter tooit in jong fris groen.

Hoe krachtig mooi is het dan niet dat juist in deze dagen jongeren en volwassenen zich laten dopen en dat wij onze doopgelofte hernieuwen. 

Laat de Heer doorbreken in ons hart. Laten we van God de kracht ontvangen om te kiezen voor wat goed is, voor wat waar is, en laten we kiezen voor de liefde en ook ook elkaars grafsteen helpen wegrollen.

Zalig Pasen!

Annick Buggenhout

Hoe zit dat nu? Wanneer valt Pasen? Frank Deboosere legt uit!

Overgenomen van https://www.frankdeboosere.be met dank.

Er is in de eerste eeuwen na de dood van Christus heel lang geruzied over de exacte paasdatum. Dat leidde zelfs tot excommunicaties. Het Concilie van Nicea bracht in 325 licht in de duisternis. Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Als de volle maan valt op het begin van de lente, mag dat ook. En als de eerste volle maan van de lente op een zondag valt, wordt Pasen de volgende zondag gevierd.

Maar zo eenvoudig is het niet. In 2019 viel Pasen op 21 april 2019. Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. In 2019 begon de astronomische lente op 20 maart 2019. Het was volle maan op 21 maart 2019. Je zou dus denken dat Pasen dan zou vallen op zondag 24 maart 2019. En dat is dus niet zo. Hoe kan dat?

De kerkvaders konden in 325 niet vermoeden dat de astronomische lente niet altijd valt op 21 maart. Ook het exact bepalen van het moment van volle maan is geen sinecure. Daarom werd afgesproken dat voor de kerk de astronomische lente altijd begint op 21 maart, en dat de maanfasen zich herhalen om de 19 jaar.

De kerkelijke overheden wilden namelijk niet afhankelijk zijn van de astronomen. Er werd een formule opgesteld om de paasdatum te berekenen, die redelijk overeenkomt met de werkelijke maan, maar toch in een aantal gevallen een andere datum geeft. De werkelijke positie van de maan is immers heel erg ingewikkeld, als gevolg van alle storingen door alle planeten.

Met die definitie wordt Pasen een variabele feestdag die kan vallen van 22 maart tot 25 april. Voorbeeld: 22 maart 1818 en 25 april 2038.

Wil jij de juiste Paasdata voor de volgende jaren kennen? Kijk dan snel op de website van Frank Deboosere. Klik HIER!


Het heeft dus weinig zin om “het gemiddelde weer met Pasen” te definiëren. Een vroege Pasen (bvb. 23 maart 2008) kan resulteren in kou en sneeuw (paasmaandag 24 maart 2008 lag er in Ukkel 10 cm sneeuw en op de Hoge Venen zelfs 45 cm). De late Pasen van 24 april 2011 zorgde voor zomers weer met temperaturen van 25 graden en meer.


In 2023 valt de eerste volle maan na het begin van de lente op 6 april 2023. En dus is het Pasen op zondag 9 april 2023.