Tag Archive palmzondag

Palmzondag. 

U zal dan in alle kerken na de viering een gewijd palmtakje mee kunnen nemen naar huis. U weet dat de buxusplant door een mot uitgeroeid wordt. We hebben al een andere soort aangeplant om in de toekomst weer veelvuldig takjes te kunnen uitdelen. Dit jaar zullen we spaarzaam moeten zijn.

Dank voor iedereen die meehelpt!

Palmzondag in Heilige Familie

Op 24 maart gaat Paul Fivez om 11.15 u. voor in de Palmzondagviering in Heilige Familie te Edegem. Béatrice Van de Linden, voormalige gitaar leerkracht in de Academie van Mortsel/Edegem en gitariste ( 10 snarige gitaar ) was bereid om deze viering met haar eigen meditatieve gitaarcomposities op te luisteren.

Beatrice Van der Linden is professioneel gitariste  Haar focus ligt op muziek spelen als helende kracht voor zichzelf en anderen. Verbinding beleven door muziek. Na haar 40ste begon ze te componeren en te improviseren. Hieruit ontstonden  4 cd’s met meditatieve muziek op 10-snarige gitaar.  Kijk ook op  www.beatricevanderlinden.be.
Het zal een mooie start zijn voor de komende goede week.

“Durf jij supporteren?” Onze volgende “vier de zondag” gaat door op zondag 24 maart, Palmzondag.

Dat is de start van de Goede Week met de triomfantelijke (ook al is het op een ezeltje) intocht van Jezus in Jeruzalem.

Zoals voetbalsupporters met hun kleurige sjaals zwaaiden de inwoners van Jeruzalem met palmtakken om hem te verwelkomen.

We weten allemaal hoe het verder ging: de vrijdag daarop bleven er nog amper supporters over…  Zouden/zullen wij trouwer zijn als supporters ?

 Zo werd het thema voor deze 4e zondag:  “Durf jij supporteren?”.

 • Onthaal om 11.30 u. in de Tandem (de school vlak achter de St. Benedictuskerk).
 • Voor de maaltijd brengt ieder deze keer een (sobere) picknick mee. Voor dranken wordt gezorgd.
 • Na een bezinnende en creatieve activiteit rond het dagthema vieren we eucharistie.
 • Einde omstreeks 16 uur.

Kinderen en jongeren krijgen een aangepast programma.

De “vier de zondag” is zoals altijd een open dag voor iedereen: nodig dus gerust anderen uit, ook mensen die nog nooit kwamen.

Je kunt inschrijven tot 21 maart.

Klik HIER!   of scan de QR-code op de affiche of bel op nr. 0487 89 08 41.

Herdenking 5 april op Palmzondag

Vooraf was er enige aarzeling, is het een goed idee om de herdenking van het bombardement op Mortsel samen te laten gaan met de liturgie van Palmzondag. Aan de andere kant gaat het in beide gevallen om het lijden dat een plek krijgt en dus werd besloten er voor te gaan.

Dat is op zondag 2 april alvast een heel goeie keuze gebleken. Een volle Heilig Kruiskerk hoorde van de aankomst van Jezus in Jeruzalem en was getuige van het wijden van de palmtakjes. Hemelse stemmen van tientallen jonge stemmen van het jeugdkoor Waelrant begeleiden de dienst.

De coördinator van de herdenkingen Bart Bergen was nadien heel tevreden: mooi hoe de herdenking van 5 april als een rode draad naast het lijden van Jezus een plek heeft gekregen. Na het lijdensverhaal volgens Matteüs bracht pastoor Tom een korte homilie om de twee te verbinden.

Laten we kijken naar Jezus die op die bewuste Palmzondag Zijn lijden bewust tegemoet ging en dat deed zitten op het veulen van een ezel en gewapend met de zachtheid van stoffenkleren en de buigzaamheid van twijgen van de bomen. Moge dat zachtmoedige verzet tegen kwaad en onrecht ook ons steeds blijven inspireren.

Na de viering veel woorden van waardering en een heel hartelijk applaus voor het koor. De palmtakjes werden gretig meegenomen. Hartelijk dank aan iedereen.

Meer foto’s van deze viering en meer over de herdenking van 5 april 1943? Klik HIER!

Edegem: Vormelingen – misdienaars – Palmzondag

Vandaag was er de start van de Goede Week. Deze begint met Palmzondag. Onze vormelingen, misdienaars, namen om 9.30u in een goed gevulde basiliek deel aan deze plechtige viering. Er was bij het begin een kleine processie, met wijding van de palmtakjes, met veel aandacht werd er geluisterd naar het Lijdensverhaal.

Zo komen we weer een stapje dichter bij Pasen. Maar ook komt de grote dag van het Vormsel naderbij.

Na nog een vormelingendag, en een generale repetitie, is het op zaterdag 20 mei het moment waarop de jongens en meisjes zelf beloven om verder op stap te gaan met Jezus.

In Edegem is de viering in de voormiddag, in Mortsel zijn er in de namiddag twee vieringen.
Wij, de catechisten, kijken samen met de vormelingen uit naar die bijzondere dag.

Vieringen en individuele biechtgelegenheid tijdens de Goede Week en Pasen 2023

PALMZONDAG zondag 2 april

Wijding en uitdelen van de palmtakjes in alle vieringen volgens het gewone uurschema.

WITTE DONDERDAG donderdag 6 april

Herdenking van het “Laatste Avondmaal”, toen Jezus met zijn leerlingen voor de laatste keer het Paasmaal vierde en de eucharistie instelde.

 • H. Kruiskerk, Mortsel om 18.30 u.
 • OLV-basiliek, Edegem om 20 u.
 • H. Familie, Edegem om 20 u.

GOEDE VRIJDAG vrijdag 7 april

Individuele biechtgelegenheid

Van 13.30 u. tot 14.45 u. in Heilig Kruis ́

s Namiddags herdenking van Jezus’ dood aan het kruis.

In alle kerken (uitgezonderd H. Bernadette Mortsel) van de PE wordt de “kruisweg” gebeden om 15 u.

’s Avonds:

 • sobere gebedsdienst met kruishulde.
  • – H. Kruiskerk, Mortsel om 18.30 u.
  • – OLV-basiliek, Edegem om 20.00 u.

PAASWAKE zaterdag 8 april

Individuele biechtgelegenheid

Van 13.00 u. tot 14.00 u. in de Basiliek

De meest intense liturgie van het kerkelijk jaar met wijding van vuur en water en feestelijke viering van de Verrijzenis van Jezus.

 • OLV-basiliek, Edegem: 19.00 u.
 • H. Kruiskerk, Mortsel: 21 u.

PASEN zaterdag 8 en zondag 9 april

Feestelijke vieringen van Pasen in alle kerken:

zaterdag 8 april om 17 uur
Eucharistieviering voor gezinnen met kinderen:
St. Benedictus, Mortsel.

zondag 9 april
Eucharistievieringen in

 • St. Antonius, Edegem: 8 u.
 • OLV-basiliek, Edegem: 9.30 u.
 • Sint Lodewijk, Mortsel: 9.45 u.
 • H. Kruiskerk, Mortsel: 11 u.
 • H. Familie, Edegem: 11.30 u

Woord – en communiedienst in de andere kerken

 • Heilige Bernadette en St.-Jozef Mortsel om 9.45 u.
 • St.-Jozef, Edegem-Molenveld om 11 u.

Palmwijding in de Heilig Kruisparochie

De palmwijding op Palmzondag is voor ons het teken dat we Jezus (h)erkennen als koning. Het is tevens de start van “De Goede Week”; In de Heilig Kruiskerk waren veel gelovigen aanwezig.

Dank aan Jan Caljon voor de foto’s.

Oproep Palmtakjes

Zoals u weet werd Vlaanderen jarenlang geteisterd door een mot waardoor de ooit weelderig aanwezige buxusplant nu in onze streek moeilijk te vinden is. Naar jaarlijkse traditie starten we dus een zoektocht naar voldoende takken om met Palmzondag aan wie dat wil een Palmtakje te kunnen meegeven.

Kan ieder die aan Palmtakjes kan geraken zo snel mogelijk laten weten aan pastoor Tom via de gekende kanalen voor hoeveel takjes zij/hij ongeveer kan zorgen? Palmzondag is voor alle duidelijkheid op zondag 10 april.

Hartelijk dank!