Tag Archive palmtakjes

Palmzondag. 

U zal dan in alle kerken na de viering een gewijd palmtakje mee kunnen nemen naar huis. U weet dat de buxusplant door een mot uitgeroeid wordt. We hebben al een andere soort aangeplant om in de toekomst weer veelvuldig takjes te kunnen uitdelen. Dit jaar zullen we spaarzaam moeten zijn.

Dank voor iedereen die meehelpt!

Palmwijding in de Heilig Kruisparochie

De palmwijding op Palmzondag is voor ons het teken dat we Jezus (h)erkennen als koning. Het is tevens de start van “De Goede Week”; In de Heilig Kruiskerk waren veel gelovigen aanwezig.

Dank aan Jan Caljon voor de foto’s.

Oproep Palmtakjes

Zoals u weet werd Vlaanderen jarenlang geteisterd door een mot waardoor de ooit weelderig aanwezige buxusplant nu in onze streek moeilijk te vinden is. Naar jaarlijkse traditie starten we dus een zoektocht naar voldoende takken om met Palmzondag aan wie dat wil een Palmtakje te kunnen meegeven.

Kan ieder die aan Palmtakjes kan geraken zo snel mogelijk laten weten aan pastoor Tom via de gekende kanalen voor hoeveel takjes zij/hij ongeveer kan zorgen? Palmzondag is voor alle duidelijkheid op zondag 10 april.

Hartelijk dank!