Tag Archive ommegang

St.-Antoniusviering Edegem anno 2022 één groot feest !

Zondag 23 januari 8:30 uur een nog half slapend Edegem, maar toch al activiteit aan de Sint Antoniuskerk de eerste medewerkers zijn al present. De Sint Sebastiaansgilde  en het Basilicakoor komen ook toe de laatste praktische zaken worden geregeld en de dames van het koor warmen hun stemmen op. Gastvrij Edegem komt ook aan om de tent die voor de kerk staat klaar te maken om de gaven te ontvangen. Op het zelfde moment komt de pers al aan voor de nodige interviews dit hadden we enkel gehoopt maar niet verwacht. Bedankt Mortsel TV, Radio Zuidrand en de geschreven pers GVA en HLN. Om 9:30 u zit de kerk vol, alle plaatsen zijn bezet. De gildebroeders en zusters, leden van het jeugdhuis het varken, burgemeester en schepenen en leden van de gemeenteraad vele trouwe en ook minder trouwe kerkgangers. Het Basilicakoor zet de eucharistieviering stemmig in, gregoriaanse gezangen horen immers bij een hoogmis, en dat was het ook. In zijn homilie verwees pastoor Tom naar de tweede lezing , de  eerste brief aan de Korintiers 12, 12-20 namelijk dat ons lichaam al zijn ledematen en spieren nodig heeft om te kunnen functioneren. Wat er mee wil zeggen dat men in onze gemeenschap elkaar nodig heeft, zoals vandaag door samen te vieren en onze gaven te delen met hen die het nu meer dan ooit nodig hebben. Na de misviering heeft pastoor Tom over de gaven die in de tent stonden de zegen uitgesproken. Buiten aan de kerk stonden er nog heel mensen die er niet meer bijkonden.

De muziekkapel van KSA Cantincrode en de trommelaars van de accordeonvereniging De Nachtegaal die de processie een muzikale luister gaven stonden ons op te wachten.  Ook een verslaggeefster van ATV met camera stond ons op te wachten en zij hebben ’s avonds een mooi verslag uitgezonden. De leden van de gilde droegen ons varkentje, dit keer geen kop maar een varkentje op ware grote in kunststof, maar het leek echt, het keek je met zijn oogjes vriendelijk aan. Dan volgde het beeld van Sint Antonius, pastoor Tom met het processiekruis en de misdienaars. Achter hen volgde enkele vormelingen met hun catechisten die met kruiwagens meeliepen om onderweg de  gaven te aanvaarden. Burgemeester, schepenen en leden van de gemeenteraad, het jeugdhuis ’t varken van Sint Antonius en leden van de werkgroep ,en meer dan honderd sympathisanten sloten de gelederen. De tocht ging langs de Strijdersstraat, Hovestraat tot aan de basiliek daar gaf pastoor Tom het kruis over aan Bart De Loose die in albe de terugweg aanvatte. Langs het parcours stonden vele toeschouwers, pastoor Tom had nog nooit zoveel mensen foto’s zien nemen op een zondagvoormiddag in Edegem. Bij de supermarkt Match stond een hele kar klaar met goederen te veel voor onze kruiwagens dus, dan de kar maar mee in de processie. Langs de Doelveldstraat terug tot aan de kerk en de achterban van de processie was ondertussen flink aangegroeid.

Terug bij de kerk was iedereen tevreden en men vond het spijtig dat het coronavirus er nog was, want iedereen had zin voor nog een goei borrel of pint. Tijdens de processie had men nog vele geven gebracht naar de tent, volgens de mensen van gastvrij Edegem hadden ze zeker 1/3 meer ontvangen en ook de speciale offerblok heeft er niet voor niets gestaan. Maar als het in 2023 weer normaal is dan beloven we jullie dat het feest verder zal kunnen gevierd worden.

2023 zal een feestjaar worden, Edegem bestaat dan 850 jaar en dan hopen we dat de Antoniusviering op de lijst van immaterieel erfgoed komt. Vanuit erfgoed Edegem zijn we samen met het Centrum voor agrarische geschiedenis kortweg CAG , Parcum en Histories bezig om alle Antoniusvieringen in Vlaanderen en Brussel te laten herkennen als immaterieel erfgoed.

Vanuit Erfgoed Edegem zitten we mee in deze werkgroep.

Iemand zei me dit was nu nog een echt volksgebeuren. Daarom aan alle die er waren medewerkers en sympathisanten, dank en nog eens dank zeker voor de positieve berichten en foto’s ook op

 facebook, je bent van Edegem als. In pers was het als ondertitel’  Jeugd geeft Antoniusviering meer elan’ als dit een voorbode is zijn we op goede weg.

De werkgroep rond de Antoniusviering heeft alvast nog vele plannen. Ook een speciale dank aan de streekvereniging de Zuidrand die door een professionele cameraman het hele gebeuren van begin tot eind heeft  gefilmd. Dank,dank het was mooi in naam van de werkgroep Sint Antonius.
Dirk.

Viering Sint-Antonius zondag 23 januari

Laat je onderdompelen in een eeuwenoude traditie die al sinds 1558 wordt voortgezet, met een processie die uniek is in heel de Zuidrand!
Doe een schenking aan Edegemse gezinnen in nood. In samenwerking met de voedselbank Gastvrij Edegem.

Wanneer?
Zondag 23 januari 2022
9.30 uur : Eucharistieviering en zegening van de giften
10.30 uur : Start van de processie (wandel gerust met ons mee!)
Waar?
Sint-Antoniuskerk Strijdersstraat 1, 2650 Edegem

Op Radio Maria werd een boeiende uitleg gegeven over de St.-Antoniusprocessies en -vieringen. Klik HIER om ze te beluisteren.

Help je mee de St.-Antoniusvieringen te erkennen als immaterieel erfgoed? Klik dan op de link en vul je gegevens in.
Klik op deze link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvadyWq-ugmjRd3eCC-wILMC-bT0GT7vbkG1KWgSrxZlUmXQ/viewform 

Na een jaar thuis blijven weer een Sint Antoniusviering en ommegang op zondag 23 januari 2022 in Edegem. Na een jaar thuis blijven weer een Sint Antoniusviering en ommegang op zondag 23 januari 2022 in Edegem

Zondag 23januari 2022 is het weer hoogdag in Edegem. Naar jaarlijkse traditie vieren we dan  de H Antonius Abt, of beter gekent als Sint Antonius met zijn varken.  Om 09:30u is er een eucharistieviering voorgegaan door E H pastoor Tom Schellekens in de Sint Antoniuskerk, daarna trekt de processie door het centrum van Edegem.

De ommegang  gaat dit jaar vanaf de Antoniuskerk aan de Drie Eikenstraat, Strijderssstraat, Hovestraat tot aan de Basiliek dan naar de Dokter Bernaertsstraat, Vrijwilligersstraat, Doeldvelstraat, Strijdersstraat en terug aan de kerk. In de ommegang dragen de gildebroeders van  de Sint Sebastiaansgilde het beeld van de H Antonius en vormelingen en communicanten zamelen onderweg gaven in. Ook leden van het jeugdhuis  het varken van Sint Antonius lopen mee.

Er zal zoals vorig jaar geen verkoop zijn van offergaven maar we vragen aan jullie om toiletartikelen of niet bederfbare voeding te schenken, deze gaven worden dan aan Gastvrij Edegem over gemaakt.

We aanvaarden de gaven in en aan de kerk vanaf 9 uur tot 12 uur en ook langs de omloop van de processie. Het schenken van gaven gaat al eeuwen terug en hiermee steunen we directe noden die nog steeds bestaan in de 21° eeuw. Het was de orde van de Antoniten die varkens hielden en gemerkt waren met een Taukruis en dan werden geslacht en het vlees verdeeld aan de minderbedeelden. Vandaar de afbeelding van het varken bij Sint Antonius.

Deze traditie bestaat al jaren in Edegem en de processie is nog de enige in de zuidrand van Antwerpen. We zijn volop bezig om de Antoniusviering te laten erkennen als immaterieel erfgoed.

De pastorale eenheid Maria Magdalena, het Basilicakoor, de sint Sebastiaansgilde, het jeugdhuis ’t varken en erfgoed Edegem en met de steun van de streekvereniging Zuidrand hopen we jullie talrijk te verwelkomen zowel in en aan de kerk alsook langs de Edegemse straten.

Info cultuur@edegem.be of op de lokale website: klik HIER!