Tag Archive oekraïne

Nog loopgraafkaarsen nodig voor Oekraïne

Spijtig genoeg is de oorlog in Oekraïne nog niet beëindigd. En de winter staat weer voor de deur. Met dit bericht willen we dan ook opnieuw een oproep doen om materiaal voor loopgraafkaarsen te verzamelen en binnen te brengen: uitgewassen huishoudelijke blikken en kaarsresten.

Dit kan op 2 plaatsen:

  • Bij het Deeldepot 2650, Strijdersstraat 75 A in Edegem, op woensdag van 14.30 tot 18 uur of op zaterdag van 9.30 tot 12 uur.
  • Op het adres van de collectieve opvang voor Oekraïners, Hovestraat 73 in Edegem. Op de oprit staat hiervoor een zwarte bak.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Oekraïne in Sint-Antonius

Wie op zondag 15 oktober om 8u de viering bijwoonde in de kerk van Sint-Antonius hoorde geen vertrouwde orgelklanken, maar wel de zang van de Oekraïense priester en zijn medezanger die de antwoorden voor zich nam. Het was immers een viering ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van het Oekraïneproject.

Deze katholieke viering volgens de Oosterse traditie heeft ook een ander schema voor de lezingen, we geven hier een stukje weer van de homilie van de Oekraïense priester:

Homelie:

Jezus Christus zij geprezen!

Geliefden in Christus, het is waarlijk een groot genoegen om hier vandaag in gebed te zijn op uitnodiging van Liliane en haar collega’s van het Oekraïne Project Edegem. We zijn dankbaar voor hun harde en onschatbare werk gedurende 30 jaar dat hulp georganiseerd werd voor Oekraïne. Het evangelie van vandaag openbaart ons de barmhartigheid van onze God voor alle mensen. Lucas. 6, 31-36. “Zoals gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hun ook zo.”

De Heer geeft ons de “gouden regel”: zoals wij anderen behandelen, zo doen anderen dat ook met ons. Zoals wij ons gedragen met onze naaste, zo geven we hem het recht zich met ons te gedragen. We hebben altijd wel iets aan te merken op iemand: iemand keek verkeerd naar ons, zei iets verkeerds, reageerde verkeerd, behandelde ons onterecht. We zijn erg gevoelig voor wat anderen met ons doen. Tegelijkertijd nemen we onze acties naar anderen toe licht op. Het doet ons veel pijn als we gekwetst worden, maar we doen anderen gemakkelijk pijn.

De regel die de Heer geeft is heel eenvoudig: wat wij willen dat ons wordt gedaan, doen wij ook anderen. Als we vergeven willen worden, vergeven we ; als we geliefd willen worden, hebben we lief. Als we niet gekwetst willen worden, kwetsen we niet; als we niet vernederd willen worden, vernederen we anderen niet. Immers, wat wij voor anderen doen, zullen anderen ook voor ons doen.

Voor ons in Oekraïne is het, vooral op dit moment, moeilijk om een gevoel van liefde voor onze vijanden te ervaren. meer dan eens stel ik mezelf de vraag hoe ik moet omgaan met vijanden die ons pijn hebben gedaan maar de woorden van Christus geven het antwoord – Vader , vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het is moeilijk voor ons om barmhartig en tegelijkertijd rechtvaardig te zijn, maar de Heer geeft ons het voorbeeld van zijn nederige offer, dat Hij bracht als losprijs voor onze zonden. Vandaag moeten we ons hart openen voor Gods vergeving, zodat Hij ons de wijsheid van Zijn vergeving en barmhartigheid kan leren. Laat geen oorlog onze menselijkheid doden, maar laat ons eruit komen als mensen met de hoofdletter M. Laten we daarom de wapenrusting van God aantrekken, laten we alle haat uit ons hart gooien en laten we degenen die tegen ons zijn erin verdrinken.

Niemand van ons wil zich hulpeloos, zwak of machteloos voelen. Iedereen wil zeker zijn van zichzelf, maar deze zekerheid is altijd beperkt.

We beginnen vaak op God te vertrouwen als we ons hulpeloos en zwak voelen. God is degene die ons in alles kan helpen, maar we moeten voelen dat we zijn hulp nodig hebben. Zolang we dit niet ervaren, kan God ons niet veranderen of gelukkig maken. Pas als we onze hulpeloosheid beseffen, kan God met zijn hulp en kracht komen!

Moge de Heer al onze goede bedoelingen op het pad van de verlossing zegenen door onze goede daden, op deze speciale dag voor onze vrienden. U heeft zich verenigd in het helpen van Oekraïne, omdat u echte vrienden van Oekraïne bent, u hebt de roep van Christus gehoord en brengt deze in uw stad ten uitvoer en u wakkert met uw genegenheid en liefde de harten aan van degenen die Christus willen leren kennen. Amen.

30 jaar Oekraïneproject

2 belangrijke activiteiten staan op stapel; Wie aanwezig is, steunt niet enkel het project, maar geeft ook morele steun aan zoveel vrijwilligers en Oekraïners die betrokken zijn bij ons project.

  • Gebedsmoment voor de overleden vrijwilligers graag toegevoegd zou zien en voor alle oorlogsslachtoffers in Oekraïne.
  • ACADEMISCHE ZITTING: Getuigenissen en dit is het ook van Oekraïners, die rechtstreeks tot naar het front gaan. Het zijn dus mensen die komen vertellen/getuigen over hun oorlogsERVARINGEN

Inschrijven? Klik HIER!

Inschrijven? Klik HIER!

Voor meer info: Liliane De Cooman-BOLLAERTS , T. 03 288 73 65 (met antwoordapparaat)

Email: liliane.bollaerts@outlook.be
meer info: https://oekraine-project-edegem.be

OPROEP om de OORLOGSSALCHTOFFERS in Oekraïne niet te vergeten

Want het gaat van kwaad naar erger in OEKRAÏNE!
Niet alleen een humanitaire crisis maar ook nog een ecologische crisis met daarbij nog een ernstige gezondheidscrisis: allemaal het gevolg van de breuk van de stuwdam in KAKHOVA, in de regio Kherson!

De beelden spreken voor zich.

Dit meisje is ALLEEN gered, maar nu zonder familie -moederziel alleen op de wereld – samen met haar poesje.

Terwijl men mensen poogt te helpen, worden hulpverleners soms nog beschoten of geraken gewond.

Vrijdagnamiddag, 9 juli, drie dagen na deze verschrikkelijke ramp met deze stuwdam in Kakhova, zijn wij – Dr Ihor Vitenko (te zien op elke foto) Pierre Mertens (rechts op de foto)  en Liliane Bollaerts (links op de foto) – in spoedvergadering bijeengekomen om na te gaan hoe we best vanuit onze verschillende organisaties kunnen helpen nu zovele Oekraïners letterlijk alles hebben verloren.  

Hoe kunnen we best helpen?  Een SOLIDAIRE GESTE bij het opstellen van het vakantiebudget? WAAROM NIET?

Uit de bespreking tijdens deze spoedvergadering bleek dat financiële steun het meest aangewezen is om SNEL te kunnen reageren op de meest-dringende noodsituaties, zoals om DRINKBAAR WATER te kunnen voorzien voor al deze oorlogsslachtoffers. Een klein MOBIEL waterzuiveringssyteem is hiervoor erg doeltreffend (in de plaats van water in flessen naar ginder te moeten sturen met alle kosten en problemen vandien. )

Voor je bijdrage voor dit waterzuiveringenstationnetje  kan je zeer concreet storten op het rekeningnummer BE40 8803 5555 5163 op naam van het Oekraîne-Project-Edegem’ met  vermelding: gift voor ‘regio Kherson’. En wij volgen alles strict op.

Waarom zouden vele vakantiegangers er niet eens aan denken om OPE een heel klein percentje van hun vakantiebudget over te maken?. Want  ‘vele kleintjes maken een groot ’ en zo zouden we  één klein mobiel waterzuiveringssysteem  kunnen schenken aan een ‘kampdorp’ in de regio van Kherson (kostprijs :3. 000 euro’s). En vergeet niet : ‘DELEN MAAKT GELUKIKIG’  !

En hulpgoederen blijven nog altijd WELKOM!

Men kan  de gewenste dringende hulpgoederen ook zelf aankopen en ze naar hangar 42 in Edegem brengen. De hangar is gevestigd in De Burletlaan tegenover huisnummer 175 en je kan er elke dinsdag tussen 9 en 17 uur terecht.

Wat is er NU het meest dringend nodig voor de slachtoffers van de  regio  Kherson?  

Naast drinkbaar water (dus een waterzuiveringssysteem zoals hierboven aangehaald) houdbare  voeding ( soep en groenten in conserven ,pasta, thee,  koffie, snoepjes voor de kinderen, enz…  ) hygiënische producten, (zeep,, tandpasta,  wasproducten, maandverbanden…)  zomerse kledij, ( T-shirts ,lichte broeken, …)  En er is  vraag naar allemlei soort linnengoed,  enz. Ook medisch materiaal blijft altijd zeer welkom. (Hoeveel wordt er niet weggesmeten omdat het lichtjes over tijd is volgens de Europese normen, maar nog wel goed bruikbaar? Denk dan aan ons of DENK aan het medisch personeel in Oekraïne AUB.

Wij  moeten bovendien de nodige financiële middelen vinden om deze hulpgoederen tot in het zuiden van Oekraïne te krijgen als we ze niet kunnen meegeven met een betrouwbaar transport. Daarom hopen we dat de schenkers van hulpgoederen ook eens een gift zullen doen om hun hulpgoederen ter bestemming te brengen. Onze transportkosten zijn niet te onderschatten! Hiernaast hebben we  ‘OPE- engelen’ als vrijwilligers (zonder enige symbolische vergoeding) om in de hangar alles degelijk te verpakken en achteraf te laden! God zij dank is iedereen sterk gemotiveerd om, ondanks de beperkte financiële middelen die onze vereniging heeft, de mensen die zoveel tekort hebben in Oekraïne te helpen.

Bij vragen over deze OPROEP om HULP kan men altijd terecht bij  Liliane : tel. 03 288 73 65 (met antwoordapparaat, dus niet te snel inhaken) of via mail : liliane.bollaerts@outlook.be

Loopgraafkaarsen

Ook dankzij jullie zijn er al heel wat loopgraafkaarsen geproduceerd, zoals jullie op de foto hier zien. Deze kaarsen zijn klaar om naar Oekraïne vervoerd te worden.
Marie Louise Van den Eeden maakte met de bezorgde restjes al heel wat kaarsen (zie foto) een dikke dankjewel en proficiat!

Je kan nog steeds oude restjes van kaarsen binnenbrengen meer info? Klik HIER!

Samen Solidair op 11 maart. een topevenement

Een namiddag samen luisteren, vragen en ontdekken. Een viering om samen te bidden en gemeenschap te vormen. Een eenvoudige maaltijd om samen uit te genieten van elkaars gezelschap.

Dat is kort uitgelegd wat Samen Solidair was. Een groepje van een kleine 20 mensen die samen in grote solidariteit de noden van anderen hier en ver weg kwamen ontdekken. O ja… er was natuurlijk carnavalstoet, maar dit had ik voor geen geld willen missen. 3 thema’s:

1. Hoe komen die Oekraïnse vluchtelingen in onze gemeenschap terecht.

een kort stukje video met een deel van het verhaal

2. Wat doet Gastvrij Edegem?

Van een kleine organisatie bij de kerk van St.-Jozef in Edegem, groeide ze uit tot een organisatie die de noden van heel wat mensen probeert in te vullen.
Van een kleine garage tot een groot magazijn.
Van enkele vrijwilligers tot een stevig opgebouwde structuur met bestuursleden, administratie, chauffeurs die goederen ophalen, magazijnvullers, verdelers, controleurs, sponsorzoekers, …
Ze werken voor mensen in Edegem en zelfs Kontich.
Elke donderdag kunnen mensen op aangeven van het OCMW bij hen terecht.
Misschien kan jij. ook meedoen. Voor elk talent is er plaats.

3. Wat met de mensen in nood ver van hier? Broederlijk delen vraagt onze steun.

De powerpoint die Peter bracht als filmpje

Met heel veel dank aan:

SAMEN SOLIDAIR: Veertigdagentijd, tijd voor solidariteit

We starten om 14.30 uur in Basisschool Tandem 1 in de Jacob Van Arteveldestraat in Mortsel met een boeiende informatiemiddag over drie sociale projecten:

  • – Gastvrij Edegem
  • – De opvang van Oekraïense vluchtelingen
  • – Een project van broederlijk delen in Guatemala.

Om 17 uur sluiten we aan bij de eucharistieviering in Sint-Benedictus. Daarna steken we de voetjes onder tafel voor een sobere maaltijd.

Wil je nog deelnemen, eventueel aan een deel van het programma, laat het nog snel weten klik HIER of het telefoonnummer 0487 89 08 41.

Blog bisschoppen in Oekraïne: ‘Zwaar onder indruk’

Overgenomen van Kerknet

Vier Belgische bisschoppen brengen Oekraïne deze week een solidariteitsbezoek. In deze blog delen ze dagelijks hun ervaringen en ontmoetingen.

Van dinsdag 21 tot vrijdag 24 februari zijn bisschoppen Lode Aerts (Brugge), Johan Bonny (Antwerpen), Lode Van Hecke (Gent) en hulpbisschop Jean Kockerols (aartsbisdom Mechelen-Brussel) op pastoraal bezoek in Oekraïne. Ze gaan daarmee in op de uitnodiging van de Grieks-katholieke Oekraïense geloofsgemeenschappen in hun bisdommen en vooral die van mgr. Hlib Lonchyna, bisschop voor deze geloofsgemeenschappen in ons land.

In deze blog delen ze hun ervaringen in het oorlogsgebied. (De oudste berichten staan onderaan.) Lode Van Hecke houdt ook een persoonlijke blog bij.

Lees verder op kerknet. Klik HIER!

SOS oproep vanuit Novovolynks (Oekraïne)

Kort na de vernietiging van zeer belangrijke energievoorzieningen, verspreid over gans Oekraïne, door onbemande Russische drones, ontving OEKRAÏNE-PROJECT-EDEGEM vzw zeer recent de NOODOPROEP voor WARME KLEDIJ EN SCHOENEN en niet bederfbare VOEDING voor de komende winter, want in Oekraïne is het veel kouder dan bij ons. Bezorg ons deze hulpgoederen zo vlug mogelijk, bij voorkeur op dinsdag 8 november tussen 9 – 17 u. in hangar 42 in De Burletlaan (rechtover het huisnummer 175) in Edegem. Er vertrekt een lading op 17 november eerstkomend. Spijtig genoeg valt Allerheiligen dit jaar op een dinsdag en zijn we dan ook op deze hoogdag gesloten. Maar op al de andere dinsdagen is de hangar toegankelijk voor het afgeven van hulpgoederen. Heb je op dit moment niets te veel meer in de kast of schoendoos, denk eraan dat een financiële gift op rekening van het Oekraïne-Project-Edegem vzw (rekeningnummer : BE40 8803 5555 5163) nog waardevoller is opdat men dan meer gericht en in een groter aantal (met korting) de nodige kledij en schoenen of laarzen (op maat) en voeding kan aankopen. Novovolynks ligt niet ver van de Poolse grens.

We garanderen jullie dat onze grote zendingen met hulpgoederen nog altijd terechtkomen en dat ook de financiële steun door V. Kmet – een zeer gedreven pastoor en tevens directeur en verantwoordelijke voor de opvang van zoveel vluchtelingen – voor 100 % besteed zal worden aan de meest noodzakelijke producten. Namens deze sterk noodlijdenden danken we jullie nogmaals van harte voor jullie ONMISBARE steun.

Voor meer info : Liliane, tel. 03 288 73 65  (met antwoordapparaat) of liliane.bollaerts@outlook.be

Oekraïne-project: Dank voor de steun…

HARTELIJK DANK aan wie tijdens het voorbije weekend het Oekraïne-project-Edegem in een van de kerken van de Pastorale Eenheid Edegem-Mortsel heeft gesteund doormiddel van een financiële gift voor de ACHTERGEBLEVEN of ‘inlandse ‘vluchtelingen in Oekraïne.

In het totaal heeft deze geldinzameling, op initiatief van onze Pastoor Tom Schellekens, het mooie bedrag van 1550 euro opgebracht, wat zal besteed worden aan hun meest urgente noden. We zijn in rechtstreeks contact met Pastoor Volodymyr Kmet , die instaat voor de opvang van vluchtelingen in Novovolynks, waar men al meer dan 7.500 vluchtelingen registreerde, mensen die soms alles hebben verloren in deze verschrikkelijke oorlog.

EN voor wie dit weekend niet van de partij waren, weet dat het nooit te laat is om jullie steentje bij te dragen. Elke gift, hoe klein ook, om het leed van deze achtergebleven ‘inlandse vluchtelingen’ draaglijker temaken, wordt sterk geapprecieerd: Stort op het rekeningnummer :  BE40 8803 5555 5163 van vzw Oekraïne-Project-Edegem.

Schenk je liever iets concreet zoals  – vooral NU – niet bederfbare voeding, hygiënische producten en medisch materiaal (zoals Isobetadine en steriel materiaal) dan kan je dit altijd binnenbrengen op dinsdag tussen 9 – 17 u. in HANGAR 42 in Edegem (De Burletlaan, rechtover n°175)  

Zei Jezus niet : ‘Wat je voor de minstens van de Mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan ‘ ?  Maar wat je motivatie ook is, elke hulp is zeer welkom.

Aarzel niet om onze werking te volgen op onze website : https://www.oekraine-project-edegem.be 

Heb je vragen, mail naar  : liliane.bollaerts@outlook.be of telefoneer : 03 288 73 65.

Van harte dank!