Tag Archive o.l.v.van lourdes

4e zondag van mei en tweede TV-viering

Op de 4e zondag van mei (26 mei) valt de bijeenkomst van gemeenschap “IederEEN vurig verbonden” samen met de 2e TV-mis die vanuit onze pastorale eenheid wordt uitgezonden. (deze keer vanuit de basiliek in Edegem).

Dat heeft voor gevolg dat onze bijeenkomst een beetje anders dan anders zal verlopen.

Het thema “3 voor de prijs van 1” dat we gekozen hadden voor het feest van de H. Drieëenheid zal hierdoor minder in the picture staan.

We doen om 10 uur mee met de TV-mis in de basiliek . Wees goed op tijd! (9.50 u ten laatste)
Na de viering bieden we alle aanwezigen een drankje en een knabbeltje aan op het voorplein van de kerk.
We eten daarna samen onze eigen meegebrachte picknick buiten of in de crypte naar gelang het weer.

’s Namiddags maken we een meiwandeling met leuke opdrachtjes voor de kinderen en keuze tussen diverse parcours.
Rond 14.30 uur sluiten we af met een gemeenschappelijk moment aan de grot.

Iedereen is welkom om mee te doen met deze anders dan anders 4e zondag!

Je kunt inschrijven op de website of door te bellen naar 0487 89 08 41.

Klik HIER   voor de link naar het inschrijvingsformulier.

75 jaar vriendschap en engagement

In de kruispuntviering van 21 april in de basiliek stond KWB in de kijker. Dat mocht ook wel, bij hun 75ste verjaardag.

Deze tekst klonk in de inleiding:

Het DNA van KWB – Warme wijken, buurten, dorpen of straten waar het fijn en veilig is om samen te leven: dat doet elke mens deugd. Wie zijn buren kent en vertrouwt, leeft op een plek waar de glimlach gedeeld en de tegenslag gedragen wordt.

Onze passie is om zo’n plekken te helpen creëren. En dat doe je door te zorgen voor échte verbinding tussen mensen in je buurt. Door te begrijpen dat ieder helemaal uniek is maar nooit alleen hoeft te zijn. Door mekaar te respecteren en vanuit gezond verstand samen te leven.

Dat stimuleren we door een netwerk van vrijwilligers uit te bouwen die hier mee in geloven. En die straat na straat en plein na plein fijne gezamenlijke momenten helpen creëren. Van een buurt-barbecue tot een pétanque wedstrijd, van de pleinkwis tot het straatfeest: het mag ook gewoon eenvoudigweg gezellig zijn.

Mensen zijn de motor van hun buurt, KWB de vonk die hen in gang zet. Die motiveert en de handen uit de mouwen steekt, die inspireert en zelf ook elke dag nieuwe lessen leert. Want alleen zo helpen we ieder van ons het beste uit zichzelf, de omgeving en de samenleving te halen.

Pastoor Tom, die letterlijk boven op het clublokaal stond – de KWB vergadert in de crypte onder de basiliek – bedankte de vereniging voor al die jaren dat ze een warme ‘schaapstal’ waren voor heel veel parochianen. Een van de thema’s van de homilie was dat wij als christenen Jezus mogen ‘kennen’ als Goede Herder en dat Hij ons kent. En vooral ook dat wij mekaar mogen leren kennen. Op deze roepingenzondag bidden wij niet alleen voor herders, maar ook voor schapen. Enkel als wij ‘kudde’ willen vormen, in de positieve betekenis van het woord, heeft onze kerk nog toekomst. En onze verenigingen zijn daarin van onschatbare waarde.

Bedankt en proficiat!

Dankbaar…EERSTE COMMUNIE BASILIEK: EEN WARME VIERING EN EEN HARTELIJK DANK JE WEL

Op de foto herkent u meteen de catechistenploeg van de eerste communie van de basiliek. U ziet ook dat de foto getrokken is in de kerk van Sint-Antonius, dat klopt.
De viering van de eerste communie van Edegem centrum vond na wellicht vele decennia plaats in de oude dorpskerk. Voor 9 communicanten was die kerk ook de juiste maat. De viering was heel warm en hartelijk.
Er werd door de kindjes en ook door de ouders goed meegezongen, en er was volle aandacht voor het Evangelieverhaal over de Goede Herder.

Wat u op de foto wellicht ook kan zien is fierheid.
Trots om zovele jaren inzet voor de eerste communiewerking vanwege Mieke, Jeannine, Sabine, Rita en Veerle als catechisten en Luk als muzikant en componist.
Wat u op de foto niet kan zien is onze dankbaarheid, tenzij dan in de geschenken die ze vasthouden.
Het einde van een tijdperk, waarin waarschijnlijk honderden kinderen onder hun gedreven begeleiding werden voorbereid op hun Grote Dag van de Eerste Communie.
Met een stevig en warm gebaar wilden we hen dan uiteraard zeer hartelijk DANK JE WEL zeggen.

Het plein voor de basiliek in een nieuw jasje

De perkjes voor de basiliek hebben nieuwe planten gekregen. Er zullen bloemen groeien, het lijkt zelfs of de zon er ook al zin in heeft. Maar daarnaast zullen er ook struikjes groeien die ons nieuwe takjes zullen bezorgen voor Palmzondag. U kan wel zien dat dit nog eventjes zal duren. Hartelijk dank aan de tuinploeg van de basiliek!

Samana kwam bijeen voor een lentelunch met kaasschotel.

Vrijdag 19 april, een koude en natte dag, verzamelden we met een veertigtal leden voor een etentje in de Schrans.  We kregen een heerlijke kaasschotel met verschillende soorten brood, veel fruit, koude groenten en een pastaslaatje, te veel om op te krijgen.  Voor de jarige Luc zongen we lang zal hij leven en het deed deugd om samen te tafelen en bij te praten. Zoals vaak, waren er enkele mensen die toch niet konden komen maar de aanwezigen hebben genoten van dit samenzijn.  De afwezigen hebben we nog kunnen plezieren met kaas aan huis en we konden zelfs iedereen wat meegeven van het rijkelijke aanbod.  We hebben weer ‘gemeenschap’ gevormd, onze kerntaak!

Witte Donderdag in de basiliek

Witte Donderdag is altijd een bijzonder moment in de kerk. We vieren de instelling van de eucharistie. De viering in de basiliek was erg verzorgd. Een grote groep misdienaars en hun begeleiders waren erg betrokken en zorgden dat de voering vlot en soepel verliep waarvoor proficiat. Alles paste perfect in elkaar.

Het mooie gezang van het Basilicakoor, de boeiende uitleg van pastoor Tom, de voetwassing, het offeren van goederen en geld voor Gastvrij Edegem, de betrokken groep mensen die mee vooraan kwamen om in een grote kring rond het altaar samen het Onze Vader te bidden, de welgemeende en ruim gedeelde vredeswensen en de massa mensen die samen met Pastoor Tom na de viering bleven voor een aanbiddingsmoment. Alles paste… We gingen stil naar huis. Op weg naar Goede Vrijdag…

Gebedsmomenten voor deze vastenweek.

Morgengebed om 8.30 uur in de St.-Benedictuskerk op de weekdagen van maandag
tot en met vrijdag.
Avondgebed om 19 uur in de St.-Antoniuskerk op de weekdagen van maandag tot en met
vrijdag. (Woensdag niet)

Woensdag 20/3 om 19.00 u. Verzoeningsviering in de Heilig-Kruiskerk

Vrijdag 22/03 om 14.45 u. Gebed voor de Goddelijke Barmhartigheid: in de Basiliek te Edegem (zijkapel vooraan links)

Kruispuntviering 17 maart in de basiliek

De zon boorde vrijgevig haar weldoende stralen door het wolkendek. Al wie deze zondag naar de Edegemse basiliek stapte, kon het niet meer negeren: we staan niet alleen op de drempel van de lente, wij zijn duidelijk op weg naar Pasen. 

Veelbelovende tekens van, weeral, een nieuw begin. Dat is ook het geval voor onze eerste communicantjes en voor onze vormelingen. De eersten krijgen straks van de geloofsgemeenschap als het ware een pasje om voortaan, weze het op een bescheiden wijze, deel te nemen aan het kerkelijk leven. De laatsten krijgen binnenkort van de vormheer, in naam van diezelfde geloofsgemeenschap, de bevestiging dat ze nu klaar zijn om volwaardig hun taak als christen op te nemen. Klaar om een groot cadeau in ontvangst te nemen: de genade en kracht om in groeiende zelfstandigheid hun hernieuwde doopbeloften waar te maken.

Pastoor Tom lichtte het evangelie toe: “Als de graankorrel niet in de aarde valt…” heeft verschillende lezingen. Maar voor onze eerste communicantjes en vooral voor de vormelingen was zijn boodschap eenvoudig en goed verstaanbaar: voortaan zullen zij nog beter of meer leren leven mét en vóór anderen. Wat daarbij van groot belang is, zo vertelde pastoor Tom, is de waardering ten aanzien van anderen: ouders, broers en zusjes, familie, vrienden, enz. Geef eens duimpje, beter nog: een complimentje, zei pastoor Tom.  “Papa, jij vertelt altijd mooie verhaaltjes!” – “Mama, wat ben je mooi…” – “Oma, jij kan toch zo’n lekkere soep maken!”, enz.

Alvast van ons allen voor al onze communicantjes en vormelingen een oprecht compliment bij deze belangrijke stap die zij weldra gaan zetten.  Méér dan ooit horen zij straks bij onze kerkgemeenschap.  Mogen zij allen groeien en bloeien in de eindeloze genade van Jezus die nu héél nabij komt. Het kruisje dat de vormelingen tijdens de viering mochten krijgen, met een vredesduifje er op, is een high five van Jezus voor zijn beste vriendjes!

Alex

Gouden jubilee voor Rob Gillé

Rob Gillé speelde zijn eerste viering op kerstavond 1973 in de wijkschool van Buizegem op vraag van pastoor Leonard Goossens zaliger. Die pastoor had gehoord dat Rob piano speelde en meende dat hij dus wel orgel zou kunnen spelen. Rob vond toch dat het niveau beter kon en heeft dan orgel gestudeerd aan de academie in Wilrijk. Oud-Burgemeester Van de Kerckhof zaliger vond het orgeltje toch wat min en heeft toen het Johannes orgel laten plaatsen. Toen de kapel in Buizegem gesloten werd is dat via een omweg naar de kerk van Sint-Antonius verplaatst.

Rob speelde meestal in Buizegem meestal op zaterdagavond en alle feestdagen… nadien is meneer Grégoire gekomen, daarna werd de kapel van Buizegem gesloten…

Rob is dan als organist naar de basiliek gegaan. Luk De Deckers deed de zaterdagviering en Rob speelde dan op zondag zuiver orgelspel. Nu speelt Rob nog steeds in de basiliek. Zijn lievelingscomponist is Gustav Mahler, muziek met de grote gevoelens van de romantiek. Rob Gillé probeert met muziek mensen te helpen om te bidden zoals een zuster en pastoor André Goossens opmerkten.

Met Pasen zullen we hem in de viering van de basiliek om 9.30u omwille van die lange carrière van 50 jaar bijzonder danken. Iedereen hartelijk welkom.

Samana quizte

Donderdag 14 maart kwamen we in Den Willecom bijeen om te quizzen. Een 30-tal mensen kwam opdagen en er waren 4 juryleden. Het was onze eerste bijeenkomst na het plotse overlijden van ons bestuurslid Martine en we begonnen met een moment om haar te gedenken.  Veerle las een tekst voor, die Tineke in 2016 voor een overleden lid dat zij bezocht schreef in ZieZo met aansluitend een tekst van Toon Hermans.  We vonden dit een mooi eerbetoon aan haar om haar zo in gedachten bij ons te brengen.

Maria, Josée en Greet hadden een mooie mix van vragen gemaakt en brachten die met een ludieke noot. De onderwerpen waren heel gevarieerd van sport, natuurkundige weetjes, muzikale en dichterlijke kennis over plaatselijke beroemdheden en nog meer.

Er waren vijf groepen en er werd ijverig gezocht en ondertussen ook gelachen.  De namiddag was snel om en we mochten allemaal een prijs uitkiezen.

We hebben weer een mooie namiddag mogelijk gemaakt voor onze mensen die toch graag eens uit hun dagelijkse ritme komen.