Tag Archive nieuwsbrief

Website en nieuwsbrief in cijfers

Het weekend van 20-21 mei was in onze kerk het weekend van de communicatiemedia. We konden vernemen dat kanalen zoals Kerknet.be en Kerk&Leven vele bezoekers en volgers kennen. Dat is goed nieuws want zo geraakt de Blijde Boodschap bij vele mensen.

Toen kwam de vraag: hoe zit dat eigenlijk bij ons? Hoeveel mensen bereiken we met onze pastorale eenheid?

Onze website www.mijnparochie.be in de kijker

We zijn gestart met metingen op 8/2/2021 en bereikten toen gemiddeld een 45 bezoekers per dag. Op zondag waren dat er ongeveer 100 (online viering werd aangeboden). Nu bereiken we gemiddeld 100 bezoekers per dag. met 2 pieken per week: Zaterdag/zondag voor de onlineviering (ongeveer 150 bezoekers) en dinsdag nadat maandag avond/nacht de nieuwsflash/brief toekomt rond de 170 tot 200 en meer bezoekers. Dat betekent zo’n 850 surfers per week dat zijn er bijna evenveel als het aantal abonnementen op Kerk&Leven.

Piekmoment voor de website zijn de periode rond Kerstmis en Pasen:

  • Kerstavond piekt met 330 bezoekers Kerstdag 239 bezoekers (online vieringen)
  • In de Goede week leg het gemiddelde boven de 150 bezoekers.
  • Met Pasen piekten we naar 285 bezoekers

Nieuwsbrief en nieuwsflash

Sinds de eerste nieuwsflash op 29 april 2021 bouwen we aan een wekelijkse communicatie met alle geïnteresseerden. We startten met een ruime 100 e-mailadressen van mensen die op de hoogte wilden gehouden worden per mail vanuit de corona-isolatie. Ondertussen groet het aantal abonnees. De nieuwsbrief (maandelijks behalve augustus) heeft momenteel 486 abonnees en de nieuwsflash (wekelijks) 308 abonnees. In de 2 jaar zijn er slechts 10 mensen geweest die afmelden voor onze nieuwsbrief.

Het is heel gemakkelijk jezelf op te geven via website of via iemand van het team. Het enige dat we echt nodig hebben is je e-mailadres, maar graag ook je naam. En dan ben je snel helemaal mee.

Andere kanalen

Naast de website en de nieuwsbrief zijn we ook actief in wat we de sociale media noemen. Het YouTubekanaal heeft 126 abonnees  (en het kanaal van de St.-Benedictuskerk nog eens 36). De volgers op Facebook zijn op dit moment met 152 en op Instagram zijn ze met 67. Die getallen zijn nog niet echt om te duizelen, maar alles kan groeien.

De filmpjes met het woordje van Pastoor Tom worden wekelijks meer dan 50 keer bekeken. Zo vormen de kijkers als het ware een extra parochie.

Dank u wel aan alle medewerkers.

Onze eerste dank gaat natuurlijk naar Dirk die heel dit veld in goede banen leidt, maar ook naar al wie teksten en vooral foto’s en filmpjes doorstuurt. Nieuwe mensen die er aan denken aan te sluiten bij onze kerkgemeenschap kijken vaak eerst naar de website en de sociale media om te kijken of er echt iets leeft. Als ze daar veel beweging zien, dan komen ze ook ‘in het echt’ eens kijken.

NIEUWSBRIEF RIJSTAKTIE OKTOBER 2021

Lieve mensen, trouwe missievrienden,

Corona is nog niet verdreven en de mondmaskers zijn nog alom tegenwoordig. Oorlogen, overstromingen, bosbranden, aardbevingen teisteren onze wereld en niet het minst de arme en ontwikkelingslanden. Daarbij betreuren we vele dodelijke slachtoffers en verkeren vele gezinnen in nood.  Oktober doet ons ook weer aan de missionarissen en ontwikkelingshelpers denken.  Ook voor hen duiken weer moeilijke tijden op.

CRIANÇAS DO MUNDO                    

Zo pas ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden op 11 augustus van Michel Van der Meersch na 8 jaar moedig gedragen ziekte. Evelyne Wairy beseft dat het project ‘Crianças do Mundo, dat ze samen opgebouwd hebben nu niet kan stoppen. Gedurende 34 jaar hebben zij samen met veel liefde gezorgd voor zovele kansloze kinderen. Het was de wil van Michel om dit werk nog zo lang het kon voort te zetten.

Straatkinderen kansen geven om zich intellectueel, fysiek en ook moreel en sociaal te ontwikkelen, hen psychologisch begeleiden en een toekomst geven, dat is het werk van Evelyne Wairy en haar echtgenoot Michel. Zij werden hierin bijgestaan door beroepsleerkrachten. Door de pandemie kon men sinds 20 maart 2020 tot eind 2020 geen nieuwe hulpbehoevende kinderen uit de sloppenwijken opnemen. Begin 2021 kon het even wel. Het waren kinderen die er al bijna een jaar op gewacht hadden. In april was er weer geen toelating voor opname. Daarna konden de activiteiten gelukkig weer hervat worden. De scholen bleven gesloten en vele mensen vielen in diepe armoede mede door de grote werkloosheid.

Op 19 juni telde men al 500000 doden door corona.  Meer dan 12 miljoen gezinnen hebben honger en kunnen soms maar één keer per dag eten of zelfs soms niet. Velen kunnen de huishuur niet meer betalen en komen op straat terecht. Huishuur, voedsel, kleding, medicamenten enz. zijn schandalig duur geworden. Men voelt zich machteloos tegenover deze tragedies. Gelukkig is er grote solidariteit en vrijgevigheid onder de mensen, hoe arm ze ook zijn. 

Om Evelyne de gelegenheid te geven dit mooie werk verder te zetten vragen we jullie nog eens om uw trouwe financiële bijdrage nu zeker niet na te laten.
Het rekeningnummer staat onderaan op deze nieuwsbrief. 
KIJK ZEKER EENS OP www.criancasdomundo.org   

PATRICK TAVEIRNE

Van Patrick Taveirne ontvingen we informatie over de educatieve en sociale projecten die in het noordoosten en noordwesten van China door hem worden opgevolgd. Er is vooreerst de zorg en dienstverlening aan kinderen van alleenstaande ouders, en het bieden van studiebeurzen aan ongeschoolde kinderen. Dan zijn er de huisbezoeken met dienstverlening aan senioren, hulpbehoevenden en gehandicapten. Ook geestelijke begeleiding voor de senioren komt aan bod. Er worden projecten gepland om eens per week de senioren te bezoeken, om hun klederen te wassen, bloeddruk en suiker te meten, pedicure en manicure te voorzien en warme maaltijden te bezorgen. Dit alles wordt grotendeels ook mogelijk gemaakt met onze financiële steun. Patrick Taveirne is u hiervoor zeer dankbaar.

Wenst U onze actie te steunen:

• ZONDER FISCAAL ATTEST:
RIJSTAKTIE ELSDONK/MOLENVELD
IBAN: BE66 8333 8698 9143 – BIC-code: GKCCBEBB.

• MET FISCAAL ATTEST (VANAF 40 EURO)

EVELYNE WAIRY – IBAN: BE06 0882 1090 0122
        BIC- code: GKCCBEBB        
        CHILDREN OF THE WORLD INTERNATIONAL
        mededeling:  “PROJECT EVELYNE WAIRY –
        ATTEST AUB”.

PATRICK TAVEIRNE
        IBAN nr: BE82 0000 9019 7468
        BIC-code: BPOTBEB1
        S.O.S. SCHEUT
        mededeling: “PROJECT 06086003 – PATRICK TAVEIRNE – ATTEST AUB”.