Tag Archive naamopgave

Naamopgave van de vormelingen van Edegem en soep op de stoep in de P.E. Maria-Magdalena.

Foto’s Katrien B.

Op 15 november hadden de vormelingen van Edegem catechese over de naamopgave en over de betekenis van water, als symbool in de Kerk.

Zij leerden dat Jezus zijn apostelen riep, bij hun naam, om Hem te volgen en dat zij ook geroepen worden om hun Vormsel te ontvangen.  Zij moeten dan hun naam opgeven zodat de vormheer weet wie er wil gevormd worden.   Over water onthielden wij dat het zowel levensnoodzakelijk als levensbedreigend is maar vooral dat er heel veel kracht in water zit.  Dat het daarom gebruikt wordt om te dopen, om mensen te besprenkelen, ….

Op 7 december volgde een catechese over diaconie en solidariteit. Daar kwamen vrijwilligers praten over Samana, ArmenteKort, Gastvrij Edegem en Oekraïneproject Edegem. Daar leerden we dat christen-zijn niet alleen geloven-in-God betekent maar ook de-weg-die-Jezus-ging zelf bewandelen : bidden tot God de Vader, eucharistie vieren, de naakten kleden, de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de gevangenen bezoeken, ….

Tijdens de kruispuntviering van 17 december konden de vormelingen en alle aanwezigen al deze facetten in één viering beleven.  Bidden, vieren, de naamopgave, soep verkoop ten voordele van welzijnszorg.

Er werd door de ouders, vormelingen en catechisten liefst 125 liter soep gekookt die voor meer dan 700 euro werd verkocht aan de basiliek en de H.-Kruis kerk.  De 17 liter die we niet konden verkopen werden ingevroren en zullen uitgedeeld worden aan mensen die hier nood aan hebben.

Voor Gastvrij Edegem wordt er ook dessert gemaakt dat mee in de kerstpakketten wordt uitgedeeld.

Hieronder nog wat extra foto’s die Annick B. ons bezorgde.

Catechese bijeenkomst naamopgave en water in Edegem

Op woensdag 15 November kwamen de kandidaat vormelingen opnieuw samen in de Basiliek.

Deze keer waren het er wel 80. Thema van vandaag was de naamopgave en water. De kandidaat vormelingen werden onderverdeeld in 3 verschillende groepen. Ze maakten kennis met de verschillende aspecten van deze thema’s.  

Aan de hand van de glasramen uit de doopkapel, werd er stilgestaan bij de kracht van water uit het Oude en het Nieuwe Testament. De kandidaat vormelingen leerden geboeid de vernietigende, maar ook herstellende kracht van water uit het verhaal van Noah kennen en de levengevende kracht uit het verhaal van Mozes, die water uit de rotsen slaat. Beiden voorafbeeldingen van de kracht van het doopsel, in het Nieuwe Testament, welke uiteraard ook prachtig afgebeeld wordt in één van de glasramen.  

Bij een andere catechist verkenden ze de verschillende namen uit de bijbel en hun betekenis. Ook hier maakten ze een reis langs het oude en het nieuwe testament met namen zoals Adam, Abraham, Mozes, Petrus en uiteraard Jezus. Daarbij leerden ze dat bij namen ook opdrachten hoorden en dat zij bij hun vormsel op hun beurt een opdracht zouden krijgen in naam van God zelf.

Bij het opgeven van hun naam treden ze In de voetsporen van de apostelen in het volgen van Jezus.
Hoe ze dit gestalte zouden geven we werden besproken in derde groep.

Daar dachten de kandidaat vormelingen na over hoe zij van de wereld een betere plek konden maken. Toen de apostelen door Jezus geroepen werden, waren ze aan het vissen in een vissersbootje. Een bootje werd dus ook het symbool waarmee de kandidaat vormelingen hun engagement wilden tonen.

We nodigen u allemaal graag uit om te kijken naar de vele bootjes van onze vormelingen, die je achteraan In de basiliek kan terugvinden. 

Er werd afgesloten met een zangmoment, waarin de catechisten opnieuw het enthousiasme van deze grote groep mocht ontdekken, die ze voordien door hun geïnteresseerde vragen en medewerking al getoond hadden.

Toen Jezus, Simon Petrus riep om een apostel te worden beloofde hij hem een Visser van Mensen te maken, en als catechisten kunnen we alleen maar blij zijn met deze grote waardevolle vangst en kijken we uit naar de volgende bijeenkomst. 

Naamopgave vormelingen Edegem

Zondag 18 november, een bijzondere dag voor onze kandidaat-vormelingen. In de Kruispuntviering klonk hun naam, zij stonden recht, en zo kon iedereen in de kerk zien wie er in 2023 het Vormsel zal ontvangen. Je naam opgeven, dat is voor onze jongens en meisjes geen loze belofte.
Neen, ze gaven gehoor aan verschillende acties waar ze de handen uit de mouwen staken. Zo was er “Soep op de Stoep”, er was een ruime keuze aan soep, en dat resulteerde in een mooie opbrengst voor “Welzijnszorg”. Ook hadden we hen gevraagd om kaartjes te maken en deze te voorzien van een warme wens.
De kaartjes werden afgegeven aan de bewoners van Immaculata.
Het resultaat van de kaartjes is te zien op de foto’s. En als laatste werden er 200 lekkere desserts gemaakt voor “Gastvrij Edegem”.  Voor al deze acties, een dikke merci om de oproep te beantwoorden en zo deze acties succesvol te maken.

Naamopgave vormelingen in de Heilig Kruiskerk

Ze waren met allemaal gekomen op 18 december. De ploeg van zondag. Jong, druk, onstuimig en constant in beweging om de kou te weren. Allemaal jongens en meisjes van bijna 12. Het leven lacht hen toe.

onderaan een heel fotoalbum!

Ze hadden de ganse ochtend catechese gevolgd. Geleerd, gespeeld, gepraat, gebibberd want het was koud en soms ook waren ze stil geworden.

Daar was dit het moment voor. Ze gingen een voor een vertellen wie ze waren. En dat ze gevormd willen worden. Geen lichtzinnige beslissing; een keuze! Pastoor Tom vertelde hen dat een naam niets zomaar vrijblijvend is; het is een opdracht; een missie; Iets wat vertelt wie je bent en wie je kan worden. Ze luisterden aandachtig. Miriam, zo noemde haar mama Maria. Jozef, Jezus, Immanuel… alle namen betekenden meer dan je zomaar kon verwachten.

En dus stonden ze aan ’t einde van de viering naast elkaar. Vol overtuiging spraken ze hun eigen voornaam uit . Knappe bende.

Naamopgave van de vormelingen uit Edegem

Donderdag 13 januari, 18.30u. De vormelingen verzamelen aan de Basiliek voor de catechese ik over de naamopgave. Alweer een gekke setting. Alle vormelingen op een vaste stoel, telkens een lege stoel ertussen, mondmasker op, handen ontsmet…
Juist, we zijn er nog steeds niet van verlost. Toch willen we met deze vormelingen samenkomen rond hun naamopgave.

Op zondag 16 januari zullen deze jonge mensen immers hun naam opgeven in het bijzijn van hun ouders en parochianen. Ze geven dan aan dat ze gevormd willen worden.
We bespreken met hen wat het betekent om je naam op te geven. Vanaf dan rekent de gelovige gemeenschap erop dat de vormelingen er zullen zijn bij het vormsel, dat ze zich mee inzetten in de gemeenschap.
We horen tijdens de catechese wat de naam Jahweh wil zeggen: Ik ben er, Ik was er en Ik zal er altijd zijn. Een erg geruststellende boodschap, op Jahweh God mag en kan je altijd vertrouwen.
Vele vormelingen hadden als voorbereiding hun eigen naambetekenis opgezocht. Je bént je naam, je kan je naam wórden. Na de naamopgave verwoordden de vormelingen hun engagement. Vandaag zeg ik ‘Ja’ aan die opdracht in mijn leven. Geloven is een werkwoord, nooit zomaar even. Het is doen en niet uitleggen. Daar zet ik mijn naam voor in!

Kruisjesviering van de vormelingen

Nu de coronaregels deels versoepeld zijn is er duidelijk een inhaalperiode. Dat worden we zeer goed gewaar in de kerk. Zo waren er elk weekend op zaterdag en zondag 2 tot 3 dopen in de voorbije periode. De uitgestelde vieringen met de communicantjes hebben plaats. Ook de vormelingen werden na een jaar met beperkte activiteiten eindelijk gevormd.

Op zondag 12 september was er in de kerk van het Heilig Kruis voor een paar kinderen de naamopgave met de vraag om gevormd te worden en 25 kinderen ontvingen het vormselkruisje. Het was een mooie, sobere viering en niettegenstaande dat het de eerste maal was dat ze samen mochten zingen klonk het toch vrij mooi.

We wensen allen een mooie vormselviering op zaterdag 16 april 2022. Dan zullen de vormelingen van de Mortselse parochies in twee vieringen gevormd worden.