Tag Archive maria hemelvaart

ByDirk Van de Poel

Maria Tenhemelopneming in Sint-Lodewijk

Op deze feestdag kon onze parochie weer rekenen op Mark Van Beeumen, missionaris van het H. Hart, om voor te gaan in een plechtige eucharistieviering met gregoriaanse gezangen. Sinds Pasen vervangt hij zijn confrater Cor Bekers die het om gezondheidsredenen wat rustiger aan moet doen.

Vooral op de feestdagen komt pater Mark in onze kerk vreugde brengen met een zeer verzorgde viering. Tijdens deze diensten ziet men een ernstig gezicht, dan weer een glimlach op het gelaat en dan klinkt weer een lied dat iedereen meezingt. Zijn homilie zindert nog na bij het huiswaarts keren.

Ook op deze dag had hij weer voor iedereen een warm woord klaar bij het verlaten van de kerk.

Bedankt Mark, voor je inzet voor onze gemeenschap.