Tag Archive laudato si

Alles begon met God

Velen zullen spontaan de eerste woorden herkennen van een mooi lof- en danklied op de schepping. Het begrip schepping verwijst immers meteen naar God. Geen enkele mens is de bron van het eigen leven laat staan van de aarde in haar geheel. Het is goed dat te blijven beseffen en voorzichtig naar omhoog te kijken. Dank u wel God voor deze mooie schepping waarin wij mogen leven.

Op die manier worden we als christen ook meteen opgeroepen om zorgzaam om te gaan met de aarde die ons huis is. Ecologie zou voor christenen dan ook geen modieus woord mogen zijn, maar een ingebakken grondhouding. Met dankbaar respect stappen we rond in onze wereld en trachten we te leven op een manier die de draagkracht van de natuur niet te boven gaat.

Dat is voor Westerlingen niet zo eenvoudig. We zijn gewend geraakt aan een heel luxueuze levensstandaard die niet alleen onze aarde, maar ook onze medemens tekort doet. Daarom roept paus Franciscus in zijn encycliek Laudato si ook op om zorg voor de natuur altijd te laten samengaan met de zorg voor de medemens. Dat kunnen we maar als we de schepping en onze medemens zien als een blijk van liefde van God zelf want alles begon met God.

Dat vieren we op de eerste zondag van september die ook scheppingszondag is en meteen ook de eerste kruispuntviering van het werkjaar. Welkom in de kerk van Heilig Kruis op zondag 3 september om 11u.

Ecokerk voert campagne

In de campagne voor de scheppingsperiode van 2023 legt Ecokerk de focus op “alles wat ademt en leeft”: de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.
Als we de gezondheid van onze planeet blijven ondergraven en het levensweb vernietigen, is er ook geen toekomst meer voor de mens.
De nieuwe campagne past in het ruimere thema “Met een 7-sprong naar integrale ecologie”, waarbij 7 Laudato Si’-doelen ons gidsen op het pad naar een gezonde, leefbare aarde, met overvloedig leven en toekomst voor al wat leeft, onszelf inbegrepen.

Het loflied van “Alles wat ademt en leeft” 

“Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, wil U, zijn oorsprong, vereren”. (ZJ 780). Deze versregel is een korte samenvatting van een oud inzicht, ons overgeleverd via de Joodse-christelijke traditie: alles wat bestaat is een geschenk van God, en samen met alle andere levende wezens, vormen wij mensen één koor dat de lof zingt van de Schepper. 
Laudato Si’ wijst erop dat we met alle wezens “door onzichtbare banden verbonden zijn en een soort universele familie vormen, een schitterende gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, teder en nederig respect.” (LS 89)
Dat de mens intussen verantwoordelijk is voor het verdwijnen van duizenden soorten planten en dieren, is onvergeeflijk: “Door ons kunnen duizenden soorten God niet meer loven en kunnen ze ook niet meer hun boodschap aan ons doorgeven. Dat recht hebben we niet.” (LS 33)

Het uitsterven van alles wat ademt en leeft 

Het verlies aan biodiversiteit is één van de grote crisisthema’s van onze tijd, samen met de klimaatverandering. Het VN-biodiversiteitsrapport van 2019 is al even alarmerend als de klimaatrapporten. Het stelt dat we ‘de fundamenten aan het aantasten zijn van onze economieën, ons levensonderhoud, de voedselveiligheid, onze gezondheid en levenskwaliteit in de hele wereld.” 
Van de acht miljoen dier- en plantensoorten op aarde zijn er de komende decennia zowat een miljoen met uitsterven bedreigd. Het besluit is duidelijk: “Alleen een fundamentele verandering, wereldwijd en in alle geledingen van de maatschappij, kan nog tot een ommekeer leiden.”

Naar de bescherming van alles wat ademt en leeft

Het biodiversiteitsrapport moest helpen om een nieuw biodiversiteitsakkoord af te spreken, met een strategisch plan tot 2030 en een lang termijnplan tot 2050. Het leverde op de biodiversiteitstop van 2022 in Montreal een ‘historisch’ akkoord op: de afspraak om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen en om wereldwijd ten minste 30% van het land, zoet water en de oceaan te beschermen. Daarbij wordt ook de belangrijke rol van inheemse volkeren erkend.
Intussen werkt ook de EU aan juridisch bindende doelstellingen voor het herstel van ecosystemen en de biodiversiteit, en stemde het EU-parlement unaniem het wetsvoorstel om ecocide op te nemen in de Europese wetgeving. De Belgische biodiversiteitscoalitie neemt deze thema’s op in de acties naar het Belgisch beleid.
De recente discussies over de natuurherstelwet van de Europese Unie in diverse landen waaronder België, tonen aan dat het in de praktijk niet van een leien dakje loopt. Het genezingsproces van onze aarde zal een lang en taai proces worden. Het raakt immers alle domeinen van de organisatie van onze samenleving. Natuurbescherming volstaat niet als we niet we niet tegelijk werken aan een systeemverandering.

Herstel de relatie met alles wat ademt en leeft

Laudato Si’ roept in herinnering dat “het menselijk bestaan gebaseerd is op drie fundamentele en nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met God, met de naaste en met de aarde.” (LS 66)
De herontdekking van die ‘derde relatie’ in onze joods-christelijke traditie is tekenend voor onze tijd. In feite waren we al 250 jaar opgevoed met het idee dat we de aarde moesten onderwerpen en de natuur naar onze hand zetten. Die ‘ontheiliging’ en instrumentalisering van de natuur vond plaats in een periode waarin ongeremde groei de maatstaf werd voor de economie, en de mens de maatstaf van alle dingen. 
Vandaag beseffen we dat we fout zaten. Ons eigen overleven is bedreigd, nu we de gezondheid van de planeet en de ecosystemen met haar rijke biodiversiteit in gevaar hebben gebracht. Het besef groeit dat we niet boven of buiten de natuur staan, maar er deel van uitmaken. Alles is met elkaar verbonden. De onderlinge afhankelijkheid van levende wezens voor elkaars voortbestaan, geldt ook voor ons, mensen. 
We zijn toe aan een dringend herstel van onze relatie met de aarde en de levende wezens. Dat maakt deel uit van de ‘ecologische bekering’ waartoe Laudato Si’ oproept. 

Werk samen met alles wat ademt en leeft

Gezonde ecosystemen en een rijke biodiversiteit zijn voorwaarden voor het menselijk (over)leven. Bossen en graslanden zijn belangrijk voor de kringloop van het water en de regulering van het klimaat. En er is ook de productie van zuurstof, de waterzuivering, de bestuiving van gewassen door insecten, de teelt van medicijnen, bouwmaterialen, vezels en voedsel. 
Voor de klimaatbestendige duurzame voedselproductie van morgen, kunnen we ons als mensheid geen verlies aan biodiversiteit veroorloven. 

Kerk in actie voor alles wat ademt en leeft

De internationale kerkelijke netwerken zijn stevig geëngageerd op het terrein, in het formuleren van beleidsvoorstellen en in de acties om de ecosystemen en de biodiversiteit te beschermen. Daarbij is er veel aandacht om de rechten van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te respecteren, in het bijzonder de rechten van inheemse volkeren, die traditioneel de bewoners en beheerders zijn van de gebieden met de grootste biodiversiteit, maar die tot op vandaag slachtoffer zijn van onteigening, verdrijving en vernietiging van hun woon- en leefgebieden. 
In de aanloop naar COP15 werden die inspanningen nog opgedreven. Paus Franciscus zelf riep in zijn brief voor de scheppingsperiode in niet mis te verstane woorden de wereldleiders op om “een halt toe te roepen aan de verdere ineenstorting van de biodiversiteit, ons door God gegeven ‘netwerk van het leven'”.

#ik7mee voor alles wat ademt en leeft 

Samen werk maken van een ‘integrale ecologie’ omdat onze aarde het nodig heeft… En dit niet alleen tijdens de Scheppingsperiode (1 september – 4 oktober) maar het hele jaar door. Daartoe nodigt Ecokerk groepen, organisaties en gezinnen uit om een concrete actie ‘#ik7mee’ te ondernemen op weg naar een duurzame toekomst voor allen. Want elke actie telt. Doen jullie mee?

Patrick, pastor-diaken, coördinator Ecokerk Antwerpen: patrick_naulaerts@hotmail.com 

Meer weten over ecokerk? Bezoek de website. Klik HIER!

20 mei: Ecokerkraad in Antwerpen Met voorstelling van de nieuwe campagne

De werkgroep Ecokerk ontwikkelt een actiegerichte ecospiritualiteit, gebaseerd op de oproep tot een dringende ecologische bekering, waarbij zowel de “schreeuw van de aarde als de schreeuw van de armen” wordt beantwoord (Paus Franciscus, Laudato Si 49).

Om ook lokaal werk te maken van een duurzame en integrale ecologie organiseert de werkgroep tweemaal per jaar een Ecokerkraad om ontmoeting en netwerking te bevorderen, om ideeën en ‘good practices’ uit te wisselen.

Op zaterdag 20 mei 2023 vindt de derde Ecokerkraad plaats in Antwerpen bij De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen, in een samenwerking met het Laudato Si – Ecoproject van PEACE (Pastorale Eenheid ‘in wording’ Antwerpen Centrum).

 • Programma  
 • – 9.00 uur: Onthaal-koffie/thee.
 • – 9.30 uur: Welkom en inleiding
 • – 9.35 uur: Getuigenis vanuit het Ecoproject van PEACE, i.s.m. Stad Antwerpen door Lea Verstricht, CCV Antwerpen.
 • – 10.15 uur: Alles wat je altijd al had willen weten over biodiversiteit en bijen. N.a.v. de nieuwe campagne van Ecokerk 2023 over biodiversiteit “Alles wat ademt en leeft”. Door Patrick Naulaerts, coördinator werkgroep Ecokerk bisdom Antwerpen.
 • – 10.35 uur: Pauze
 • – 10.50 uur: Voorstelling van de campagne Ecokerk “Alles wat ademt en leeft” door Karel Malfliet, stafmedewerker Ecokerk, NRV.
 • – 11.15 uur: Hoe plaatselijk mensen engageren voor de nieuwe campagne? Uitwisseling in groepjes.
 • – 11.40 uur: Vragen aan het panel.
 • – 12 uur: Dankwoordje en slotbezinning, gevolgd door ontmoeting en kans tot napraten tijdens de broodjeslunch (tot 13 uur).
 • Kostprijs: vrije bijdrage. Wil je er graag bij zijn? Schrijf je in per mail bij: patrick_naulaerts@hotmail.com

Wereldpremière film “The Letter” Nu ook op thuis te bekijken!

De Scheppingsperiode 2022 werd op 4 oktober bekroond met de wereldpremière van de film “The Letter.” De titel verwijst naar de encycliek Laudato Si uit 2015, een brief van de paus “gericht aan iedereen en dus ook aan jou” legt Lorna Gold voorzitster van de Laudato Si’ Movement uit. Maar het gaat ook over de brief die naar enkele personen ontvangen met de uitnodiging naar Rome te komen, om met elkaar en de paus in gesprek te gaan over de zorg voor de schepping..
 
De genodigden vertegenwoordigen stemmen, die te weinig worden gehoord. Ze komen uit Senegal (stem van de armen), de Amazone (stem inheemse volken), India (stem van de jongeren) en Hawaï (wetenschappers als stem voor de biodiversiteit).
 
De documentaire start telkens met hun concrete levenssituatie en volgt de reis naar Rome en geeft ook de laatste informatie over de planetaire crisis en de tol voor natuur en mens.
 
Klik hieronder om de hele film te bekijken (1u21). Tip: De Nederlandse ondertiteling zet je aan als volgt: klikt op ondertiteling en vervolgens op het tandwieltje (instelling). Daar klik je opnieuw op ondertiteling, en vervolgens op automatische vertaling. In de talenlijst ga je tenslotte naar ‘Nederlands’.

Beste Ecokerk-Minded-Person,

De teloorgang van de biodiversiteit, de klimaatverandering, de bezoedeling van het milieu, de roofbouw van
grondstoffen, … hun ontwrichtend karakter wordt steeds maar groter en bedreigender.
Profetische mensen, waaronder de meeste wetenschappers, waarschuwen dat het geen 5 voor 12 is maar 5
na 12. Zij dienen ernstig genomen worden, zeker nu de discussie over de toekomst van ons samenleven en
onze economie volop woedt.
Keuzes dienen nu gemaakt te worden. Alles hangt immers met alles samen. We weten dat al deze crisissen in
onze wereld het hardste aankomen bij al wie arm en kwetsbaar zijn. Ze tonen het diepgewortelde onrecht dat
in onze samenleving bestaat.
De aarde behoort niet aan de mens, de mens behoort aan de aarde. Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt
met de kinderen van de aarde. De mens heeft het web van het leven niet geweven, hij is slechts een draad
ervan. Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf.
Soms moeten we eens hard door elkaar geschud worden, zodat dingen weer ten goede kunnen keren. De
ondertussen meer en meer zichtbare en zichzelf versterkende toename van de milieu- en klimaatcrisis noopt
eenieder van ons ertoe om elkaar en onze politici aan te spreken over de koerswijziging van onze levenswijze
die nodig is, over wat fout gaat, over misstappen zelfs en ontsporingen. Niet met de bedoeling om anderen
aan te klagen, maar om eenieder mee te nemen op een nieuw spoor, een spoor dat toekomst opent.
Wil deze wereld een bloeiende wijngaard zijn waarvan de vruchten allen ten goede komen; dan zullen wij er
samen op een integrale ecologische wijze blijvend werk van dienen te maken.
Werkgroep Ecokerk, ATTENT Antwerpen 

In de werkgroep Ecokerk werken we samen aan een actiegerichte eco-spiritualiteit, gebaseerd op de oproep tot een dringende ​globale ecologische bekering, waarbij zowel de

schreeuw van de aarde”als de “schreeuw van de armen” wordt beantwoord.
(Paus Franciscus: Laudato si’ en Fratelli tutti)

Het campagnemoment is de “Scheppingsperiode” tussen 1 september en 4 oktober; maar we willen het hele jaar door onze plaatselijke gemeenschappen bewust maken van de eco-problematiek (klimaat, milieu, biodiversiteit, roofbouw van grondstoffen, duurzaamheid, solidariteit en rechtvaardigheid, een economie dienstig aan alle mensen, …) en hen sensibiliseren/enthousiasmeren om samen, maar ook individueel of als gezin, lokaal werk te maken van een duurzame en integrale ecologie.  
De werkgroep organiseert daarom tweetal maal per jaar een ruimere ecokerkraad om ontmoeting en netwerking te bevorderen, om ideeën en ‘good practices’ uit te wisselen, en zo lokaal een meer actieve werking ‘integrale ecologie’ op te zetten … 

zodra we in actie komen … ontstaat er hoop, overal. (Greta Thunberg)

zaterdag 22 oktober 09u30-12u00 (onthaal en koffie tussen 09u00 en 09u30)

locatie: Parochiecentrum Familia, Adolf Mortelmansstraat 18, 2160 Wommelgem
deelname enkel na inschrijving via mail naar patrick_naulaerts@hotmail.com .
vrije bijdrage in de onkosten.

Programma:

 • Onthaal/koffie 09u00-09u30
 • Welkom en toelichting programma 2 de ‘Ecokerk-raad’ (Patrick) 5 min.
 • Korte voorstelling van enkele ‘klimaat’-spelers => visie/doel/werking/aanbod 3 x 10 min.
  – Velt Brasschaat (Eddy Janssen)
  – Transitie Ekeren (Erik Liekens of Erik Baelus)
  – Fridays For Future (Amre van den Maagdenberg en collega))
 • Terugblik op de campagne Scheppingsperiode 2022 Ecokerk Vlaanderen
  ‘Met een 7-sprong naar integrale ecologie.’
  acties tijdens het komende jaar en vooruitblik op de campagne 2023 (Karel) 20 min.
 • uitwisseling plaatselijke ‘acties’ tijdens de ‘Scheppingsperiode 2022’ (Karel) 10 min
 • uw suggesties campagne Ecokerk ‘Scheppingsperiode 2023’ (Karel) 10 min
 • Koffiepauze 10 min.
 • Uitwisseling in groepjes ‘‘Integrale ecologie … lokaal gestalte geven’ (Patrick) 30 min.
 • Plenum (Patrick) 10 min.
 • Ecokerk-raad & Ecokerk-werkgroep => toekomstige werking (Patrick) 10 min.
 • Uitnodiging vormingsdag ecoproject PE Antw. centrum i.s.m. werkgroep Ecokerk (An en Lea) 5 min.
 • Thema: ‘Laudato si : over de zorg van ons gemeenschappelijk huis’
 • Dankwoordje & afsluitende bezinning (Patrick) 5 min.
 • Ontmoeting bij een drankje

Patrick, pastor-diaken, coördinator werkgroep Ecokerk Attent bisdom Antwerpen

Scheppingszondagsvieringen in Edegem

Als we de Schepping aanschouwen, twijfelt niemand eraan dat zulke orchestratie tussen zon,  aarde, wind en water en zoveel meer dat de mogelijkheid tot leven biedt enkel het werk van God kan zijn. 
Het is als Christen onze taak om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis, de natuur, de aarde.
Helaas haalt de drang naar materialisme en consumptie het al te vaak ten koste van het milieu. 
De klimaatverandering, de vernietiging van de ecosystemen en de uitsterving van planten en diersoorten gaan onverminderd verder.
De encycliek Laudato Si van paus Sint Franciscus van 2015 als inspirerend document kwam dan ook niets  te vroeg.
Ook de werking van de Ecokerk die aanstuurt op integrale ecologie kan niet anders dan onze aandacht afdwingen. 
Er werd vanuit de Pastorale Eenheid dan ook extra ingezet op het houden van een scheppingsviering, drie in totaal met name in de Basiliek  ,St Antonius Kerk en Heilig Kruis. 
In de Basiliek werd een Eucharistieviering gehouden waarbij Pastoor Tom voorging. 
Gastspreker was Hugo Waterschoot , verantwoordelijke van Natuurpunt Zuidrand waar Edegem deel van uitmaakt. 
Ook in St Antonius werd onze gastspreker uitgenodigd tijdens de woord en communie dienst.
Uit de vieringen konden we voornamelijk concluderen dat we de ecologische en sociale crisissen halt moeten toeroepen en we terug moeten inzetten op een duurzame en solidaire samenleving. We moeten dringend een ommekeer bewerken in onszelf zodat we goede rentmeesters worden van de Schepping.
Hugo Waterschoot gaf een boeiende uiteenzetting hoe Natuurpunt inzet op bio diversiteit om deze niet enkel te beschermen maar ook te herstellen en als mogelijk uit te breiden. 
Het is als Christen zeker mee onze taak om toe te zien op de vitale relatie met de natuur en moeder aarde.

Annick Buggenhout

Werkgroep Ecokerk, ATTENT Antwerpen Iets voor jou?

In de werkgroep Ecokerk werken we samen aan 
een actiegerichte eco-spiritualiteit, gebaseerd op de oproep tot een dringende ​globale ecologische bekering, waarbij zowel de “schreeuw van de aarde” als de “schreeuw van de armen”wordt beantwoord

(Paus Franciscus: Laudato si’ en Fratelli tutti) 

Het campagnemoment is de “Scheppingsperiode” tussen 1 september en 4 oktober; maar we willen het hele jaar door onze plaatselijke gemeenschappen bewust maken van de eco-problematiek (klimaat, milieu, biodiversiteit, roofbouw van grondstoffen, duurzaamheid, solidariteit en rechtvaardigheid, een economie dienstig aan alle mensen, …) en hen sensibiliseren/enthousiasmeren om samen, maar ook individueel of als gezin, lokaal werk te maken van een integrale ecologie.  

De werkgroep organiseert daarom in het bisdom Antwerpen per vicariaat
tweetal maal per jaar een ruimere ecokerk-raad 
om ontmoeting en netwerking te bevorderen
tussen eco-geïnteresseerden en –enthousiastelingen,
om visie/werking/aanbod van Ecokerk te duiden,
om ideeën en ‘good practices’ uit te wisselen,
en zo lokaal een meer actieve werking ‘integrale ecologie’ op te zetten. 
Wij nodigen u graag uit op:

Ontmoetingssessie ecokerk-raad vicariaat Kempen:
–    zaterdag 18 juni 09u30-12u00
–    locatie: Parochiecentrum Sint-Martinus
                  Sint-Jozeflei 27, 2930 Westmalle
Ontmoetingssessie ecokerk-raad vicariaat Antwerpen:
–    zaterdag 25 juni 14u30-17u00
–    locatie: Theologisch Pastoraal Centrum (TPC)                                     Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

Programmatie van de ontmoetingssessie:

 • Onthaal/koffie                                                            09u30-10u00 (18/06) 14u30-15u00 (25/06)
 • Welkom en toelichting ‘Ecokerk-raad’ (Patrick)                                                                   10 min.
 • Korte voorstelling van enkele ‘klimaat’-spelers => visie/doel/werking/aanbod                 3 x 10 min.
 • Youth For Climate (Dimo Pambudi)
 • Grootouders voor het klimaat (Hugo Van Dienderen)
 • Ecokerk Vlaanderen (Karel Malfliet)
 • Ontmoeting bij een drankje                                                                                                  20 min.
 • Met lokale partners ‘on a common ground’ eco-acties opzetten
 • uw vragen aan het panel “klimaat’-spelers’                                                                  20 min.
 • Voorstelling campagne Ecokerk ‘Scheppingsperiode 2022’ (Karel en Patrick):                  20 min.
 • Ecokerk Vlaanderen ‘Scheppingsperiode 2022’
 • PowerPointpresentatie
 • Aanbod materiaal, ondersteuning bij activiteiten, … vanuit de werkgroep Ecokerk Antwerpen
 • Afsluiting (Patrick):                                                                                                                10 min.
 • Ecokerk-raad => Ecokerk-werkgroep
 • Aankondiging ‘Ecokerk-raad’ 15 en 22 oktober 2022:

– voorstelling van enkele eco-projecten in het bisdom Antwerpen (o.a.: Tuinproject in Antwerpenstad, …)
– evaluatie campagne Ecokerk ‘Scheppingsperiode 2022’ en suggesties campagne Ecokerk ‘Scheppingsperiode 2023’
– uitwisseling plaatselijke ‘good practices’
– … … …
– Dankwoordje