Tag Archive kruispuntviering

Veel wind in de basiliek

De deuren bleven dicht, het was namelijk veel frisser dan op die eerste pinkstermorgen in Jeruzalem. Maar symbolisch stond er een stevige bries tijdens de kruispuntviering in de basiliek.   De Geest was duidelijk voelbaar.

De woorden van pastoor Tom waren even vurig als de kleur van zijn kazuifel, het koortje gaf goed katoen, de koffie achteraf was lekker. 

Een behoorlijk groepje vormelingen kwamen dankuwel zeggen in hun terugkomviering. 

Eentje formuleerde het zo in het welkomstwoord: ‘Ook wij zijn dankbaar, voor het vormsel dat wij mochten ontvangen.Bedankt aan iedereen die ons op sleeptouw nam. Dankuwel, Jezus, dat jouw Heilige Geest ons helpt en sterk maakt  op heel onze verdere levensweg.’

Een een mama bad als volgt tijdens de voorbeden: ‘Samen met alle ouders van de vormelingen bidden en danken wij voor onze kinderen. Dat we hen nooit loslaten. Dat we Jezus blijven ter sprake brengen in ons gezin. Dat we het vormsel niet als eindpunt zien, maar als een stapsteen naar een toekomst, waarin het geloof een plaats heeft. Laten wij bidden.’

Luid applaus klonk ook voor catechiste Martine. Na 20 jaar warme inzet zwaait zij af in de catechistenploeg van Mortsel.

En na de homilie, kreeg Stephanie Gonnissen haar albe en schapulier als gemandateerde al voorganger in Woord- en Communiedienst. Stephanie was jarenlang catechiste in Heilige Familie en verzorgde al vaak de predicatie, de laatste twee jaar in verschillende kerken van onze P.E. Momenteel is ze koster, werkt ze mee aan de voorbereiding van themavieringen en kruispuntvieringen en het zomerkamp.  Bedankt Stephanie.  En moge de Geest je de goede woorden ingeven. 

Kruispuntviering weerom een fijn moment

Enkele sfeerbeelden zeggen genoeg.

Dank aan Pastoor Tom en aan de ploeg die weerom voor een fine nevendienst zorgde.

75 jaar vriendschap en engagement

In de kruispuntviering van 21 april in de basiliek stond KWB in de kijker. Dat mocht ook wel, bij hun 75ste verjaardag.

Deze tekst klonk in de inleiding:

Het DNA van KWB – Warme wijken, buurten, dorpen of straten waar het fijn en veilig is om samen te leven: dat doet elke mens deugd. Wie zijn buren kent en vertrouwt, leeft op een plek waar de glimlach gedeeld en de tegenslag gedragen wordt.

Onze passie is om zo’n plekken te helpen creëren. En dat doe je door te zorgen voor échte verbinding tussen mensen in je buurt. Door te begrijpen dat ieder helemaal uniek is maar nooit alleen hoeft te zijn. Door mekaar te respecteren en vanuit gezond verstand samen te leven.

Dat stimuleren we door een netwerk van vrijwilligers uit te bouwen die hier mee in geloven. En die straat na straat en plein na plein fijne gezamenlijke momenten helpen creëren. Van een buurt-barbecue tot een pétanque wedstrijd, van de pleinkwis tot het straatfeest: het mag ook gewoon eenvoudigweg gezellig zijn.

Mensen zijn de motor van hun buurt, KWB de vonk die hen in gang zet. Die motiveert en de handen uit de mouwen steekt, die inspireert en zelf ook elke dag nieuwe lessen leert. Want alleen zo helpen we ieder van ons het beste uit zichzelf, de omgeving en de samenleving te halen.

Pastoor Tom, die letterlijk boven op het clublokaal stond – de KWB vergadert in de crypte onder de basiliek – bedankte de vereniging voor al die jaren dat ze een warme ‘schaapstal’ waren voor heel veel parochianen. Een van de thema’s van de homilie was dat wij als christenen Jezus mogen ‘kennen’ als Goede Herder en dat Hij ons kent. En vooral ook dat wij mekaar mogen leren kennen. Op deze roepingenzondag bidden wij niet alleen voor herders, maar ook voor schapen. Enkel als wij ‘kudde’ willen vormen, in de positieve betekenis van het woord, heeft onze kerk nog toekomst. En onze verenigingen zijn daarin van onschatbare waarde.

Bedankt en proficiat!

Kruispuntviering 17 maart in de basiliek

De zon boorde vrijgevig haar weldoende stralen door het wolkendek. Al wie deze zondag naar de Edegemse basiliek stapte, kon het niet meer negeren: we staan niet alleen op de drempel van de lente, wij zijn duidelijk op weg naar Pasen. 

Veelbelovende tekens van, weeral, een nieuw begin. Dat is ook het geval voor onze eerste communicantjes en voor onze vormelingen. De eersten krijgen straks van de geloofsgemeenschap als het ware een pasje om voortaan, weze het op een bescheiden wijze, deel te nemen aan het kerkelijk leven. De laatsten krijgen binnenkort van de vormheer, in naam van diezelfde geloofsgemeenschap, de bevestiging dat ze nu klaar zijn om volwaardig hun taak als christen op te nemen. Klaar om een groot cadeau in ontvangst te nemen: de genade en kracht om in groeiende zelfstandigheid hun hernieuwde doopbeloften waar te maken.

Pastoor Tom lichtte het evangelie toe: “Als de graankorrel niet in de aarde valt…” heeft verschillende lezingen. Maar voor onze eerste communicantjes en vooral voor de vormelingen was zijn boodschap eenvoudig en goed verstaanbaar: voortaan zullen zij nog beter of meer leren leven mét en vóór anderen. Wat daarbij van groot belang is, zo vertelde pastoor Tom, is de waardering ten aanzien van anderen: ouders, broers en zusjes, familie, vrienden, enz. Geef eens duimpje, beter nog: een complimentje, zei pastoor Tom.  “Papa, jij vertelt altijd mooie verhaaltjes!” – “Mama, wat ben je mooi…” – “Oma, jij kan toch zo’n lekkere soep maken!”, enz.

Alvast van ons allen voor al onze communicantjes en vormelingen een oprecht compliment bij deze belangrijke stap die zij weldra gaan zetten.  Méér dan ooit horen zij straks bij onze kerkgemeenschap.  Mogen zij allen groeien en bloeien in de eindeloze genade van Jezus die nu héél nabij komt. Het kruisje dat de vormelingen tijdens de viering mochten krijgen, met een vredesduifje er op, is een high five van Jezus voor zijn beste vriendjes!

Alex

Kruispuntviering met eerste communicantjes en nevenviering in de Heilig-Kruiskerk

Dat het stevig druk was in de Heilig-Kruiskerk deze zondag 3 maart, is zeker geen understatement. Naast de extra mensen die er graag bij zijn op een kruispuntviering, mochten we heel wat eerste communicantjes van St.-Jozef Mortsel, St.-Lodewijk en St.-Benedictus verwelkomen die met hun ouders kwamen meevieren als voorbereiding op hun grote dag. De muziekgroep werd versterkt met een violist en onze vaste koorleden zongen uit volle borst mee vanuit de kerk samen met de kinderen en de ouders.

Pastoor Tom riep de eerste communicantjes dicht bij zich om de woorden uit het evangelie in hun taal te vertalen. Er werd boeiend geluisterd. Er was ook een eerste communicant die haar doopgelofte vernieuwde, dat was voor haar en haar gezin een heel bijzonder moment.

Ook de kleinste kinderen krijgen in de kruispuntvieringen steeds hun eigen plekje. Samen met enkel enthousiaste begeleiders trokken ze voor de lezingen naar de weekkapel. Daar werden de verhalen uit de bijbel op hun niveau verteld en verwerkt in knutselwerkjes. Die kwamen ze fier voor het altaar plaatsen; Aan pastoor Tom werd door een flinke kerel in de micro verteld wat ze geleerd hadden.
De groep kinderen groeit elke keer en dat doet erg deugd. Misschien ben jij er volgende keer ook bij?

Het was een warme en fijne viering. Hopelijk hebben veel mensen de smaak te pakken. Kom gerust ook een volgende keer meevieren!

Babbelen tijdens de preek??!

In de beide kuispuntvieringen van deze maand vond een gedurfd experiment plaats.  Pastoor Tom hield zijn preek kort en zette ons daarna aan het werk met twee werkvragen. Hoe kunnen wij als zondagskerk nog gastvrijer worden en wat kan ik daartoe bijdragen. Het was fijn om te zien hoe mensen uit hun confortzone werden getrokken, maar toch de uitdaging aangingen. Met de ideeën gaat de werkgroep ‘Activering van de zondagskerken’ zeker aan de slag.

Er is genoeg voor iedereen … maar ….

Al vele jaren loopt tijdens de vastenperiode de campagne BROEDERLIJK DELEN.

Wij worden dan uitgenodigd om solidair te zijn met de mensen in het Zuiden en hun plaatselijke projecten te steunen.

Maar ‘broederlijk delen’ hoe doe je dat nu concreet?

Binnen onze pastorale eenheid voorzien we twee initiatieven die hierop een antwoord kunnen bieden:

Na de volgende kruispuntvieringen verwelkomen we je bij een tasje koffie of thee met een koekje en vragen wij een vrije en gulle bijdrage.

  • Heilig Kruiskerk, Mortsel,  op zondag 3 maart – 11 uur
  • De Basiliek, Edegem, op zondag 17 maart – 9.30 uur

Hetzelfde maar dan anders

Een beetje oneerbiedig uitgedrukt, zou je kunnen zeggen dat Jezus niet via de voordeur de wereld is binnengekomen, maar eerder via de zijdeur of misschien zelfs de achterdeur. Ik bedoel maar dat de mensen in de tijd van Jezus niet alle randinformatie hadden die wij nu hebben. Hoe konden zij temidden van andere profeten, genezers, dopers… weten dat Jezus dé Messias was?

In het evangelie van de vierde zondag hoorden we dat Jezus sprak met gezag. Zijn woorden waren geen holle theoretische woorden, maar kwamen recht uit het hart van God zelf. Wie Jezus hoort spreken, hoort God aan het woord.

In het evangelie van de vijfde zondag gebeurt hetzelfde met de daden van Jezus, ook die laten de liefde van God zelf door. Wat Jezus zegt, wat Hij doet is immers wat ook andere mensen wel kunnen doen of zeggen, het is vooral de bron van waaruit ze komen die ze zo krachtig maken. Je zou kunnen zeggen: Jezus doet hetzelfde als anderen, maar dan anders.

Dat is dan meteen ook de opdracht voor christenen. Vraag je niet per se af of je iets heel speciaals moet zeggen, of je andere woorden moet gebruiken of toverachtige dingen moet doen. Doe maar de gewone dingen, maar dan anders, vanuit je verbondenheid met God. Daarvoor is stilte, gebed en het deel uitmaken van een christelijke gemeenschap… nodig.

Hiermee gingen de aanwezigen van de kruispuntviering op 4 februari in Heilig Kruis aan de slag. Na een ingekorte homilie gingen ze met elkaar in groepjes in gesprek. Hoe kunnen wij hier als gemeenschap dezelfde woorden gebruiken zoals overal in de mis, hoe kunnen wij hier dezelfde handelingen stellen, maar toch anders. Hoe zorgen we ervoor dat mensen die hier komen God horen spreken en Jezus herkennen in ons handelen.

Een tweede aansluitende vraag ging over de manier waarop we allen kleine en grote stenen kunnen bijdragen aan het bouwen van zo’n gemeenschap. 32 groepjes brachten een briefje binnen! Hartelijk dank voor zoveel warm enthousiasme.

Ook onze kinderen lieten zich niet onbetuigd. In hun nevendienst konden ze aan de slag met bloemen. Elke bloem had een aantal hartvormige blaadjes. Hierop stond uitgebeeld hoe ze elk op hun manier iets konden doen of betekenen voor een zieke ook al konden ze die niet zomaar genezen. Ze waren zowaar fier hun keuze aan de gemeenschap te mogen tonen.

Kindernevendienst bij de Kruispuntviering

Evangelie: Marcus 1, 29-39
Thema: Jezus helpt als je het Hem vraagt

Onze kinderen lieten zich niet onbetuigd. Samen met de toffe begeleidsters beleefden ze in de weekkapel een fijne nevendienst.

In hun nevendienst konden ze aan de slag met bloemen. Elke bloem had een aantal hartvormige blaadjes. Hierop stond uitgebeeld hoe ze elk op hun manier iets konden doen of betekenen voor een zieke ook al konden ze die niet zomaar genezen. Ze waren zowaar fier hun keuze aan de gemeenschap te mogen tonen.

Wil je zelf aan de slag met kinderen rond deze lezingen? Klik HIER. Je vindt er vertelplaten, knutselideeën, een woordpuzzel voor wat grotere kinderen en heel wat ideeën om samen dit evangelie te beleven.

En… Kom gerust volgende Kruispuntviering met je kinderen meedoen! Onze toffe begeleidsters verwachten je op zondag 3 maart om 11.00 u. in de Heilig Kruiskerk!

Kruispuntviering met Driekoningen: Het feest van de openbaring

Op 7 januari was het kruispuntviering in de Heiligkruiskerk. Deze viering heeft altijd iets bijzonders. Er komen mensen van overal meevieren en er is een nevenviering voor kinderen. Daar wordt steeds door een kleien enthousiaste werkgroep veel aandacht aan besteed. Terwijl Pastoor Tom in zijn homelie benadrukte dat het een feest van eenvoud is voor iedereen van waar je ook komt, knutselden de kinderen met het thema van de ster die door de wijzen uit het oosten gevolgd werd.

Enthousiast kwamen ze het resultaat laten zien; verkleed als koningen.

De kruispuntviering werd zoals steeds opgeluisterd door de muziekgroep en de zang ondersteund door de Cantorij. Dat vroeg veel flexibiliteit, want om een mooie samenzang te hebben met de tv-viering van 28 januari, werden de liedjes last minute daarvoor aangepast. Dank aan allen die zich daarvoor inzetten.

Na de viering was er in de ontmoetingsruimte een gezellig samenzijn met voor de eerste zondag van 2024 een glaasje wijn als je dat wilden.

Toch altijd de moeite zo’n kruispuntviering.