Tag Archive kruispuntviering

Babbelen tijdens de preek??!

In de beide kuispuntvieringen van deze maand vond een gedurfd experiment plaats.  Pastoor Tom hield zijn preek kort en zette ons daarna aan het werk met twee werkvragen. Hoe kunnen wij als zondagskerk nog gastvrijer worden en wat kan ik daartoe bijdragen. Het was fijn om te zien hoe mensen uit hun confortzone werden getrokken, maar toch de uitdaging aangingen. Met de ideeën gaat de werkgroep ‘Activering van de zondagskerken’ zeker aan de slag.

Er is genoeg voor iedereen … maar ….

Al vele jaren loopt tijdens de vastenperiode de campagne BROEDERLIJK DELEN.

Wij worden dan uitgenodigd om solidair te zijn met de mensen in het Zuiden en hun plaatselijke projecten te steunen.

Maar ‘broederlijk delen’ hoe doe je dat nu concreet?

Binnen onze pastorale eenheid voorzien we twee initiatieven die hierop een antwoord kunnen bieden:

Na de volgende kruispuntvieringen verwelkomen we je bij een tasje koffie of thee met een koekje en vragen wij een vrije en gulle bijdrage.

  • Heilig Kruiskerk, Mortsel,  op zondag 3 maart – 11 uur
  • De Basiliek, Edegem, op zondag 17 maart – 9.30 uur

Hetzelfde maar dan anders

Een beetje oneerbiedig uitgedrukt, zou je kunnen zeggen dat Jezus niet via de voordeur de wereld is binnengekomen, maar eerder via de zijdeur of misschien zelfs de achterdeur. Ik bedoel maar dat de mensen in de tijd van Jezus niet alle randinformatie hadden die wij nu hebben. Hoe konden zij temidden van andere profeten, genezers, dopers… weten dat Jezus dé Messias was?

In het evangelie van de vierde zondag hoorden we dat Jezus sprak met gezag. Zijn woorden waren geen holle theoretische woorden, maar kwamen recht uit het hart van God zelf. Wie Jezus hoort spreken, hoort God aan het woord.

In het evangelie van de vijfde zondag gebeurt hetzelfde met de daden van Jezus, ook die laten de liefde van God zelf door. Wat Jezus zegt, wat Hij doet is immers wat ook andere mensen wel kunnen doen of zeggen, het is vooral de bron van waaruit ze komen die ze zo krachtig maken. Je zou kunnen zeggen: Jezus doet hetzelfde als anderen, maar dan anders.

Dat is dan meteen ook de opdracht voor christenen. Vraag je niet per se af of je iets heel speciaals moet zeggen, of je andere woorden moet gebruiken of toverachtige dingen moet doen. Doe maar de gewone dingen, maar dan anders, vanuit je verbondenheid met God. Daarvoor is stilte, gebed en het deel uitmaken van een christelijke gemeenschap… nodig.

Hiermee gingen de aanwezigen van de kruispuntviering op 4 februari in Heilig Kruis aan de slag. Na een ingekorte homilie gingen ze met elkaar in groepjes in gesprek. Hoe kunnen wij hier als gemeenschap dezelfde woorden gebruiken zoals overal in de mis, hoe kunnen wij hier dezelfde handelingen stellen, maar toch anders. Hoe zorgen we ervoor dat mensen die hier komen God horen spreken en Jezus herkennen in ons handelen.

Een tweede aansluitende vraag ging over de manier waarop we allen kleine en grote stenen kunnen bijdragen aan het bouwen van zo’n gemeenschap. 32 groepjes brachten een briefje binnen! Hartelijk dank voor zoveel warm enthousiasme.

Ook onze kinderen lieten zich niet onbetuigd. In hun nevendienst konden ze aan de slag met bloemen. Elke bloem had een aantal hartvormige blaadjes. Hierop stond uitgebeeld hoe ze elk op hun manier iets konden doen of betekenen voor een zieke ook al konden ze die niet zomaar genezen. Ze waren zowaar fier hun keuze aan de gemeenschap te mogen tonen.

Kindernevendienst bij de Kruispuntviering

Evangelie: Marcus 1, 29-39
Thema: Jezus helpt als je het Hem vraagt

Onze kinderen lieten zich niet onbetuigd. Samen met de toffe begeleidsters beleefden ze in de weekkapel een fijne nevendienst.

In hun nevendienst konden ze aan de slag met bloemen. Elke bloem had een aantal hartvormige blaadjes. Hierop stond uitgebeeld hoe ze elk op hun manier iets konden doen of betekenen voor een zieke ook al konden ze die niet zomaar genezen. Ze waren zowaar fier hun keuze aan de gemeenschap te mogen tonen.

Wil je zelf aan de slag met kinderen rond deze lezingen? Klik HIER. Je vindt er vertelplaten, knutselideeën, een woordpuzzel voor wat grotere kinderen en heel wat ideeën om samen dit evangelie te beleven.

En… Kom gerust volgende Kruispuntviering met je kinderen meedoen! Onze toffe begeleidsters verwachten je op zondag 3 maart om 11.00 u. in de Heilig Kruiskerk!

Kruispuntviering met Driekoningen: Het feest van de openbaring

Op 7 januari was het kruispuntviering in de Heiligkruiskerk. Deze viering heeft altijd iets bijzonders. Er komen mensen van overal meevieren en er is een nevenviering voor kinderen. Daar wordt steeds door een kleien enthousiaste werkgroep veel aandacht aan besteed. Terwijl Pastoor Tom in zijn homelie benadrukte dat het een feest van eenvoud is voor iedereen van waar je ook komt, knutselden de kinderen met het thema van de ster die door de wijzen uit het oosten gevolgd werd.

Enthousiast kwamen ze het resultaat laten zien; verkleed als koningen.

De kruispuntviering werd zoals steeds opgeluisterd door de muziekgroep en de zang ondersteund door de Cantorij. Dat vroeg veel flexibiliteit, want om een mooie samenzang te hebben met de tv-viering van 28 januari, werden de liedjes last minute daarvoor aangepast. Dank aan allen die zich daarvoor inzetten.

Na de viering was er in de ontmoetingsruimte een gezellig samenzijn met voor de eerste zondag van 2024 een glaasje wijn als je dat wilden.

Toch altijd de moeite zo’n kruispuntviering.

Naamopgave van de vormelingen van Edegem en soep op de stoep in de P.E. Maria-Magdalena.

Foto’s Katrien B.

Op 15 november hadden de vormelingen van Edegem catechese over de naamopgave en over de betekenis van water, als symbool in de Kerk.

Zij leerden dat Jezus zijn apostelen riep, bij hun naam, om Hem te volgen en dat zij ook geroepen worden om hun Vormsel te ontvangen.  Zij moeten dan hun naam opgeven zodat de vormheer weet wie er wil gevormd worden.   Over water onthielden wij dat het zowel levensnoodzakelijk als levensbedreigend is maar vooral dat er heel veel kracht in water zit.  Dat het daarom gebruikt wordt om te dopen, om mensen te besprenkelen, ….

Op 7 december volgde een catechese over diaconie en solidariteit. Daar kwamen vrijwilligers praten over Samana, ArmenteKort, Gastvrij Edegem en Oekraïneproject Edegem. Daar leerden we dat christen-zijn niet alleen geloven-in-God betekent maar ook de-weg-die-Jezus-ging zelf bewandelen : bidden tot God de Vader, eucharistie vieren, de naakten kleden, de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de gevangenen bezoeken, ….

Tijdens de kruispuntviering van 17 december konden de vormelingen en alle aanwezigen al deze facetten in één viering beleven.  Bidden, vieren, de naamopgave, soep verkoop ten voordele van welzijnszorg.

Er werd door de ouders, vormelingen en catechisten liefst 125 liter soep gekookt die voor meer dan 700 euro werd verkocht aan de basiliek en de H.-Kruis kerk.  De 17 liter die we niet konden verkopen werden ingevroren en zullen uitgedeeld worden aan mensen die hier nood aan hebben.

Voor Gastvrij Edegem wordt er ook dessert gemaakt dat mee in de kerstpakketten wordt uitgedeeld.

Hieronder nog wat extra foto’s die Annick B. ons bezorgde.

Kruispuntviering met eerste communicantjes in Heilig Kruis

(Volledige fotoreportage onderaan)

Bij de eerste adventszondag zat de kerk goed vol. De eerste communicantjes van Heilig Kruis en Heilige Bernadette kwamen mee vieren. Wat was het een vreugde om al die kinderen bij ons te hebben. Ze kwamen echt meedoen en dat hebben we geweten.

Ze zongen uit volle borst mee met de liedjes die ze al leerden. Toen pastoor Tom hen bij zich riep om uitleg te geven over de lezingen, stormden ze naar voor. Maar het werd geen overdrukke bende. In tegendeel. De kinderen luisterden. Ze kleefden aan Pastoor Toms lippen. Die straalde bij al dat enthousiasme.

Ondertussen waren ook de mensen van de kindernevendienst teruggekeerd met heel mooi werk bij de start van de advent. Een kaars, sterren en natuurlijk een hartje voor Jezus die binnenkort geboren wordt

Bij het onze vader klonken de kinderen als een geoefend koor. En toen mochten ze naar voor. Niet voor de communie (dat is voor 3 mei), maar voor een kruisje.

Na de viering werd het achteraan gezellig gemaakt in de ontmoetingsruimte. Daar wachtte koffie, thee , maar ook sapje de mensen op met heel veel koekjes en snoep voor de kinderen.

Dank aan de muziekgroep en ondersteunend koor. Dank aan de begeleiders van de nevendienst. Dank aan de begeleiders van de eerste communicantjes. Dank aan de mensen die voor het gezellige moment achteraf zorgden. Dank aan iedereen die deze viering tot een prachtige adventsstart maakte.

Een warm welkom

Dat was de kruispuntviering van 19 november in de basiliek in drie woorden samengevat. De eerste communicantjes van Sint-Jozef voelden zich welkom. Maar ook de mensen van Heilige Familie en Sint-Jozef Edegem die de oversteek hadden gemaakt, hadden er deugd van. Zo bleek toch uit de rondvraag tijdens de koffie na de viering.

Maandenlang hebben we er over nagedacht, gewikt en gewogen, de argumenten beluisterd en de drempelvrees uitgesproken, maar nu was het zover. De deuren van Heilige Familie en Sint-Jozef bleven dicht en dat zal vanaf nu zo zijn elke derde zondag van de maand. Iedereen is welkom in de kruispuntviering om 9.30 uur in de basiliek. Een moedig groepje mensen zette de stap naar de zondagskerk. Sommigen voor de eerste keer.

Christine, jarenlang actief in de kindervieringen van Sint-Jozef zei dat ze ervan genoten had. ‘Het is fijn om zoveel kinderen rond het altaar te zien staan. En het is wel eens aangenaam om in een grotere groep bijeen te komen. En je kan van pastoor Tom zeggen wat je wil, maar hij kan het!’

De lector van dienst, een andere Christine zei: ‘Ik vond het echt de moeite. Er hing echt een warme sfeer van verbondenheid. Haar man Chris trad haar kort en bondig bij: ‘Meer volk en meer dynamiek!’

Baudouin en zijn echtgenote Marie-Christine getuigden: ‘Er zouden meer mensen de stap moeten zetten, zodat ze het enthousiasme zien. In Sint-Jozef en Heilige Familie, waar we ook geregeld naartoe gaan, zijn we vaak de jongsten, maar dat was vandaag natuurlijk niet het geval, met al die kinderen.

Margriet, die meezong in het koor, formuleerde het zo: ‘We moeten dit doen, het gaat niet meer anders, we moeten daar realistisch in zijn.’

Monique van Heilige Familie zei: ‘Wij vonden het een heel toffe viering. Wat we zo tof vinden is dat ze de eerstecommunicanten niet in een aparte viering uitnodigen, maar in de zondagsviering, dat geeft toch wat meer animo. En de kinderen waren ook heel hard betrokken’.

We moeten ook de gemeenschap van de basiliek bedanken. Veerle had de oproep van pastoor Tom ter harte genomen en ze had echt mensen wiens gezicht ze niet herkende aangesproken. Een koppel bleek zelfs van Zoersel te komen…

Zoals u weet hebben de vormelingen een beurtrol en moeten ze allemaal 3 keer de mis komen dienen in Sint-Benedictus, Heilig Kruis of de basiliek. Rita, die elke zondag de misdienaars opvangt en wegwijs maakt in de basiliek vindt dat een fijne opdracht. ‘Ze werken altijd goed mee en de meesten zijn enthousiast’.

Mia, onze trekker van de koffieploeg vond het een gezellige ontmoeting, achteraf. Na dagenlang regen stonden we daar te genieten in het zonnetje. ‘En het was een fijn weerzien met mensen van Elsdonk, toch de parochie waar ik zelf ooit vandaan kwam.’

Zo, en nu maar hopen dat deze verhalen mensen goesting doen krijgen om volgende keer de stap te wagen. Op 17 december staat de viering in het teken van Welzijnszorg. Welkom allemaal!

Kruispuntviering Heilig Kruis met pater Gust.


Een kruispuntviering is altijd een klein beetje anders…
Dat was het ook deze zondag.

Deze week was het pater Gust Koyen die de viering voorging en gedreven de mensen meenam in zijn preek bij de lezingen.

Het was fijn om de mensen van St.- Lodewijk te mogen ontmoeten. Op die manier groeien we als pastorale eenheid stilaan naar elkaar.

De viering werd mooi verzorgd door de muziekgroep en ook was er de nevenviering waar kinderen op hun niveau kennismaken met het verhaal van Jezus.

De vormelingen waren samen met de vaste misdienaars present om de mis te dienen en de mensen een fijne zondag toe te wensen na de viering. Dat gebeurde met koffie koekjes of frisdrank in de ontmoetingsruimte.

Groep enthousiaste muzikanten zoekt versterking!

Speel je al geruime tijd (of al geruime tijd niet meer) en speel je fluit, klarinet, gitaar, viool of een bas-instrument zoals cello, contrabas, violoncello of fagot?
Zie je het zitten om je één keer per maand enkele uurtjes te engageren?
Dan hebben wij een plek voor jou.

Wat: Muzikaal ondersteunen van de Eucharistieviering in de H. Kruiskerk op de 1ste zondag van de maand (niet in juli & augustus).
Je engagement? Eén repetitie op vrijdagavond, thuis oefenen naar believen en de viering op zondag.

Onze inbreng: Een eigentijdse kerkgemeenschap en een toffe babbel met een drankje achteraf.

Interesse?
Dit zijn onze contactgegevens: Rob Du Meunier, 0478/98.91.98 of rob.dumeunier@skynet.be. Welkom!