Tag Archive koor

Pasen in Sint-Lodewijk

‘Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia’. Ik ben verrezen en ik ben nog bij u. Dit was het introïtus gezongen door het koor ‘Gaudeamus’ bij de intredeprocessie op paasdag. De voorganger was pater Mark Van Beeumen (msc) waarop we steeds beroep mogen doen voor de feestdagen. De paasviering was ‘af’ met een boeiende homilie, machtig orgelspel en gregoriaanse koorzang. De kerk was door de bloemenschiksters prachtig opgesmukt met een bloemenzee. Tijdens de viering met hernieuwden de 50 aanwezigen hun doopbeloften en zij werden nadien ter bevestiging met wijwater besprenkeld.

Het werd wel een speciale Pasen: Hugo Peeters was toe aan zijn 45ste paasviering als koorleider en kreeg aan het eind van de viering een daverend applaus.

Er is wel een keerzijde aan de medaille want het was tevens de laatste gregoriaanse paasviering in onze kerk. Op zondag 25 augustus zal immers de laatste viering in de kerk plaatsvinden. Het wordt wel een feestelijk afscheid: die dag is het feest van Sint-Lodewijk en de parochie bestaat 95 jaar. Bij die gelegenheid is er nog meer gepland maar daarover volgt later meer.

Wil je mee op TV?

Op zondag 28 januari zetten we ons beste liturgische beentje voor.  Want 80.000 oudere en minder mobiele mensen kijken en luisteren mee.

Voor deze eerste van drie radio- en televisievieringen die we dit jaar met onze pastorale eenheid verzorgen, spreken we af in de Kerk van Heilig Kruis om 10 u.  Er is die dag GEEN viering in de basiliek.

Het koor Rabboeni van de themavieringen op Heilige Familie wordt versterkt en brengt een programma met heel veel samenzang. Die liederen zullen vanaf volgende zondag ingeoefend worden in onze zondagskerken, basiliek en Heilig Kruis.

We hopen dat de kerk van Heilig Kruis op 28/1 echt stampvol zit. Achteraf kunt u de viering uitgesteld bekijken.

De zangers repeteren 4 keer. Sopranen zijn er genoeg, maar andere stemmen zijn nog welkom.  Koorervaring is vereist en het repetitieschema is pittig:

 1. De themaviering van 14 januari in Edegem is een try-out, we zingen er de meeste liederen van de televisieviering.
  Kerk Heilige Familie, Kerkplein 2650 Edegem : repetitie om 9.30 u., viering om 11.15 u.  Einde 12.15 u. 
 2. Woensdag 24 januari,  20 u.  Koorrepetitie in Heilig Kruis . Op het einde van deze repetitie moeten we alles perfect onder de knie hebben.
 3. Zaterdag 27 januari 13.15 u. tot 16.30 u. Technische repetitie voor iedereen die in beeld komt. De volledige viering wordt er geoefend, voorganger, lector, misdienaars, koor, camerastandpunten, geluid, ….
  Hier is het niet de bedoeling dat wij nog ‘inoefenen’.  Uitzonderlijk kunnen we nog iets hernemen, als er iets mislukt.
 4. Zondag 28 januari: 8.15 u. generale repetitie: de volledige viering wordt doorlopen.   Live uitzending om 10 u. Einde om 11 u.

Wil je meezingen?  Graag aanmelden via Peter De Vriendt  peter_devriendt@icloud.com

KERST in de KERK

Kerstmis: samenzijn in familie, warmte en gezelligheid, een diep verlangen naar vrede.

Maar ook: 
gedenken en beleven dat 2000 jaar geleden in een land dat thans verscheurd wordt door oorlog een kind geboren werd dat later de naam van VREDEVORST kreeg.

Je bent welkom om dat met ons te vieren en voor de vrede te bidden in een van de vele kerstvieringen in de kerken van Mortsel en Edegem. Hieronder vindt u onze vieringen; Niet alle vieringen zijn eucharistievieringen.

 • Zondag 24 december om 17 uur in de Sint Benedictuskerk te Mortsel: gezinsviering, kinderen hartelijk welkom. We zingen samen oude en nieuwe kerstliedjes.
 • Zondag 24 december om 21 uur in de basiliek te Edegem: het Basilicakoor brengt je vanaf 20.30 uur al in de sfeer met aloude kerstliederen.
 • Zondag 24 december, klokslag middernacht in de kerk van de H. Familie, Elsdonk, Edegem: nachtmis met het Rabboenikoor.
 • Maandag 25 december om 8.00 uur in St.-Antonius Edegem eucharistieviering op kerstdag
 • Maandag 25 december om 9.30 uur in de basiliek te Edegem: kerstviering waarop communicanten en vormelingen in het bijzonder worden uitgenodigd.
 • Maandag 25 december om 9.45 uur in de St.-Lodewijkkerk te Mortsel viering met Gregoriaanse gezangen door het koor ‘Gaudeamus’
 • Maandag 25 december om 9.45 uur Heilige Bernadette te Mortsel woord- en communiedienst plechtig opgeluisterd door het eigen koor.
 • Maandag 25 december om 9.45 uur St.-Jozef Mortsel woord- en communiedienst met het St.-Ceciliakoor en samenzang
 • Maandag 25 december om 11 uur in de St.- Jozefkerk, Molenveld, Edegem: kerstviering met het Familiakoor.
 • Maandag 25 december om 11 uur in de H. Kruiskerk, Mortsel: kerstviering met de Cantorij en samenzang.

Heilige Bernadette: Het koor viert feest

Dinsdag 22 november is het feest van Sint-Cecilia, de patroonheilige van ook ons parochiekoor. Naar jaarlijkse gewoonte vierde ons koor dit op zaterdag 19 november.
Onze voorzitter, Hugo, verwelkomde ons en had een bijzonder woordje van dank voor onze organist en
koorleider Paul en voor enkele leden die het praktische werk doen achter de schermen.
Daarna bad pastor Griet voor enkele (oud)-koorleden die ons het voorbije jaar ontvallen zijn en vroeg de Heer de koorleden te zegenen.
Na het aperitief konden we gezellig tafelen bij het nuttigen van een lekker en verzorgd buffet en Mia zorgde met haar sketch voor een vrolijke noot.
Daags nadien hebben we tijdens de feestelijke eucharistieviering onze stemmen weer laten klinken bij het zingen van onder meer het Bernadettelied en het Laudate Dominum. De parochie verraste ons nadien nog met een fijne attentie.
Wij zijn nog met twaalf en slagen er nog steeds in – mits veertiendaagse repetities – de wekelijkse vieringen mooi en kwaliteitsvol op te luisteren. Dàt is wat we horen van de trouwe kerkgangers.

Het Koninklijk Familiakoor Elsdonk heeft je (m/v) nodig

Je bent, nu corona zo goed als voorbij is, op zoek naar een creatieve hobby, liefst in een familiale sfeer….
Dan is zingen in een groot koor wellicht een oplossing voor jou.
Een tip? Word lid van het Koninklijk Familiakoor Elsdonk en ontdek dat, wat je zoekt, in Edegem te vinden is.
Het vierstemmige koor heeft een zeer gevarieerd repertoire. Zo kom je zeker aan je trekken.
Notenkennis is niet nodig en een stemtest ook niet. Ideaal, niet?
Elk jaar organiseert het koor een weken-op-voorhand uitverkocht concert en verzorgt het een reeks concertmissen in de eigen kerk en in de kerken uit de omgeving…… Heerlijk om dat mee te maken
Maar weet je wat?
Kom eens luisteren of meteen meezingen als er gerepeteerd wordt.
We verwachten je op een of andere maandag om 20u.
Prima bereikbaar: kerk van de H. Familie, Kerkplein te Edegem-Elsdonk.
En…. grote parking voor de deur, ook leuk meegenomen
Meer info: 0476/56 03 14 (Danielle), www.familiakoor.be of Facebook
Tot volgende maandag?

Sint Ceciliafeest bij Heilige Bernadette

Naar aanleiding van het naamfeest van Sint Cecilia,  patroonheilige van koren, werd er in het Atrium gefeest op zaterdag 20 november.

De koorleden en de medewerkers van de liturgie werden uitgenodigd op een feestelijk diner. Het coronabeestje heeft er echter voor gezorgd dat er slechts 21 plaatsen konden worden bezet.

Hugo Hosteaux, de koor-voorzitter, verwelkomde iedereen hartelijk en dankte de koorleden voor hun jarenlange inzet. Een zeer speciale dank ging naar Gerd Swartelé, onze gewezen organist-dirigent en duivel-doet-al binnen het koorgebeuren. Vorige maand werd hij 96 jaar en door gezondheidsproblemen bij hem en zijn vrouw was verhuis naar een woonzorgcentrum noodzakelijk. Jammer genoeg was het deelnemen aan ons jaarlijks feest voor hem niet meer mogelijk. Een passen geschenk zal hem overhandigd worden.

Na een woordje van dank aan de gast-voorgangers en lectoren voor het verzorgen van onze wekelijkse vieringen wenste pastor Griet Harboort iedereen smakelijk eten na een kort gebed voor het eten.

Paul Wijckmans zette de traditie van Gerd verder. Als toetje vóór het dessert zorgde hij voor heel wat animo tijdens een muzikale kwis.

Daags nadien waren de koorleden feestelijk uitgedost om de eucharistieviering plechtig op te luisteren. Met organist en koorleider Paul Wijckmans heeft Gerd Swartelé een waardige opvolger. Samen met een tiental mannen en vrouwen slaagt hij erin nog steeds mooie, soms meerstemmige liederen te brengen tijdens de wekelijkse vieringen.

Na dit geslaagd feestweekend zijn ze alvast van plan met volle moed het beste van zichzelf te blijven geven. 

Tweede verjaardag van onze pastorale eenheid

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat we de startviering hielden van onze pastorale eenheid H. Maria Magdalena. Wie had er kunnen denken dat we meer dan helft van die periode geteisterd zouden worden door de zwaarste pandemie in honderd jaar?

Maar Corona weerhield er ons niet van om enthousiast uit de startblokken te schieten. Een krachtig team nam het roer in handen. Nieuwe werkgroepen zagen het levenslicht, originele activiteiten brachten mensen samen, als biddende en vierende gemeenschap vonden we mekaar, online en in kleine groepjes in onze kerken.

Twee is geen rond getal, maar laten we er toch maar iets speciaals van maken. Op zondag 19 september zijn jullie allemaal om 9.30 uur welkom in de eerste kruispuntviering van het nieuwe werkjaar in de Basiliek. Er zullen getuigenissen zijn en ook muzikaal zetten we ons beste beentje voor.

Tijdens de viering worden ook een aantal nieuwe voorgangers aangesteld voor de woord- en communiediensten. Zij hebben hun opleiding afgerond en zullen binnenkort voorgaan in de verschillende parochies. Het gaat om Michèle Van de Put, Myriam Liénard en Mariluz Garcia. Binnenkort stellen we hen uitgebreider aan u voor.

Na de viering drinken we buiten een kopje koffie of thee. En we doen hierbij een warme oproep aan enthousiaste bakkers en baksters om cup cakes of muffins te bakken.

Op onze website www.mijnparochie.be vind je een tegel ‘2de verjaardag’  Daar kan je je aanmelden als bakker of bakster. Wie dat liever telefonisch doet, belt naar Peter De Vriendt 0475 87 45 37. Geef a.u.b. het aantal cakejes door dat je wil bakken ten laatste op 12 september. We kiezen dus uitdrukkelijk voor individuele hapjes, niet voor grote cakes of taarten die in stukken moeten worden gesneden.

Ook een warme uitnodiging om ons gelegenheidskoor te komen versterken: we oefenen op woensdag 15 september om 19.30 uur in de basiliek. Ook om je hiervoor aan te melden, vind je HIER!

Wie niet naar de viering zelf kan komen door engagementen in de eigen kerk, kan nog aansluiten bij de receptie rond 10.30 uur. De viering in Sint-Jozef Edegem van 10.45 uur gaat om die reden uitzonderlijk niet door.

Oproep om hulp! 19 september: 2de verjaardag van onze Pastorale Eenheid

Op 19 september om 9.30 u. gaat in de basiliek de eerste  kruispuntviering van het nieuwe werkjaar door. Twee jaar na de grootse startviering is er nu een bescheiden, maar hartelijk verjaardagsfeest.

Zangers gezocht

De viering wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor. Er is een repetitie op woensdagavond 15 september om 19.30 u. Inzingen doen we zondag om 8.30 u.

Wil je meedoen? Doe hier de doodle open. Vul ten laatste op zondag 12 september je naam in en zet erbij welke stem je hebt (sopraan, alt, tenor, bas)

Klik HIER!

Bakkers gezocht

Na de viering is er een gezellig samenzijn op het voorplein van de kerk. We drinken een kopje koffie of thee met iets lekkers.  We zoeken nog een aantal bakkers om cupcakes of muffins te bakken (corona-veilig, in aparte papiertjes gebakken).  Zie je dat zitten? Vul dan dit formulier liefst voor 12 september in:

Klik HIER!

Hartelijk bedankt. En hartelijk welkom aan iedereen.